Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski Ducha Świętego


O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303Prośby o łaski Ducha Świętego

   

Wasze komentarze:
 Halina: 07.10.2016, 08:33
 Duchu Swiety Boze prosze Cie o laske nawrocenia i wyjscia z nalogow dla Zdzislawa. WTobie jedyna nadzieja .Ufam Tobie Duchu Swiety
 Wierzaca: 16.09.2016, 01:06
 Kochany Panie Boże proszę Cię z całego serca spraw bym jak najszybciej znalazła dobrą prace.
Dziękuję Ci za wszystkie łaski którymi mnie obdarzasz. Jezu ufam Tobie. Amen.
 Marzena: 13.09.2016, 11:41
 Duchu Świety zawierzam Tobie moją córkę Martynkę, proszę Cię o zdrowie dla niej, o wyleczenie z depresji, o udany związek z Michałem, żeby założyli rodzinę , o to żeby mogła mieć dzieci, ukończenie studiów, zdanie wszystkich egzaminów, o błogosławieństwo na każdy dzień i potrzebne łaski. Duchu św.prowadź ją, wspieraj ją. Amen
 Bożena: 13.09.2016, 07:30
 *DUCHU ŚWIĘTY *PANIE JEZU CHRYSTE*I ŚWIĘTY BOŻE*DZIĘKUJE,DZIĘKUJE,DZIĘKUJE,DZIĘKUJE*ZA BEZMIAR ŁASK ,JAKIMI OBDARZASZ MNIE I MOJĄ
RODZINĘ*MIŁOSIERNY PANIE BOŻE*!!!UFAM TOBIE!!!
 M: 11.09.2016, 20:02
 Kochany Boże dziękuję Ci z wszystkie łaski i proszę Cię o to aby zniknęły wszytkie szpecace blizny z mej duszy i ciała. Jezu ufam Tobie i miłuje Cię na wieki. Amen.
 M: 11.09.2016, 19:59
 Kochany Boże dziękuję Ci z wszystkie łaski i proszę Cię o to aby zniknęły wszytkie szpecace blizny z mej duszy i ciała. Jezu ufam Tobie i miłuje Cię na wieki. Amen.
 Bożena: 06.09.2016, 19:12
 *DUCHU ŚWIĘTY *ŚWIĘTY BOŻE*PROSZĘ O POTRZEBNE ŁASKI DLA MOJEGO SYNA MATEUSZA. *DUCHU ŚWIĘTY I ŚWIĘTY BOŻE* PROSZĘ BŁOGOSŁAW MU W TAK ODPOWIEDZIALNEJ PRACY*
*PANIE JEZU CHRYSTE*MIŁOSIERNY BOŻE*PROSZĘ
DOPOMÓŻ MU W TRUDNYCH CHWILACH*JEZU UFAM TOBIE!!!!!!*
 darula: 30.08.2016, 08:22
 Duchu Święty, umocnij moją wiarę
 AG: 29.08.2016, 10:52
 Duchu Święty oświeć mnie, bądź ze mną.
 gabi: 28.08.2016, 00:38
 Duchu Swiety .Bardzo prosze o laske trzezwosci dla mojego meza i szwagra.Natchnij ich sila przemiany.
 M: 24.08.2016, 14:48
 Drogi Panie Boże dziękuję Ci z całego serca za moich kochanych Babcię i Dziadzia i za przyjaciół którzy otaczają mnie troską i są dla mnie wsparciem. Proszę Cię z całego serca aby leczenie które zaczynam było skuteczne nie wywołało żadnych skutków ubocznych. Proszę Cię z całego serca o to, aby każdy dzień wprowadzał coś pozytywnego do mojego życia, proszę Cię o to abym mogła się nim cieszyć i być najlepszą wersją samej siebie. Jezu ufam Tobie. Amen.
 Flo: 20.08.2016, 13:31
 Panie Boże proszę Cię z całego serca: proszę odmień moje życie, bo nie widzę już żadnych powodów żeby przy nim trwać. Po prostu już nie daję rady...
Jezu ufam Tobie
 Florence: 19.08.2016, 19:11
 Drogi Boże błagam Cię z całego serca o siłę w walce o lepsze życie oraz o Osobę która mnie wesprze w razie upadku.
Jezu ufam Tobie i dziękuję Ci za łaskę i postęp w moim leczeniu.
Amen
 Ewa: 19.08.2016, 16:43
 Duchu Swiety prosze Cie abys otworzyl serce Leszka na milosc do mnie I nasza wspolna przyszlosc .
 Beata: 18.08.2016, 11:05
 Duchu Swiety proszę abyś swoją mocą otworzył serce Tomka na naszą wzajemną miłość i wspolna przyszłość
 Joanna: 17.08.2016, 13:34
 Duchu Święty, spraw aby zapanował pokój na ziemi.
 Aneta: 12.08.2016, 21:02
 Duchu Swiety Prosze Cie abyś dotykal serce Pawła aby odwzajemnial moja miłość do mnie

Prosze Cie aby zmienial sie Paweł dla mnie
Duchu Swiety prosze Cie
 danka : 05.08.2016, 22:05
 duchu swiety ,pomoz mi wwyborze zyciowym
abym sie nie pogubila,prosze
 milena: 05.08.2016, 11:03
  DUCHU SWIETY WEJZYJ NA ZYCIE MOJEGO MEZA ABY ODRZUCIL OD SIEBIE SWOJ NALOG ALKOHOL BY BYL PRAWDZIWYM OJCEM I MEZEM BEZ NALOGU KTORY TAK NISZCZY NASZA RODZINE...
BOG ZAPLAC
 Tomasz: 04.08.2016, 15:20
 Duchu Święty potrzebuje Twojej pomocy.W czwartek 11 sierpnia i w piątek 12 sierpnia czeka mnie od godziny 8 tak bardzo ważny i trudny dla mnie egzamin praktyczny zawodowy , egzamin od którego zależy moja przyszłość i , którego wynik potwierdzi kwalifikacje zawodowe w moim upragnionym zawodzie , którego uczyłem się odbywając zajęcia praktyczne trzy lata.Tobie całkowicie zawierzam i poświęcam jego przebieg i wynik i spraw , aby był pozytywny i abym dzięki temu miał upragniony zawód i aby te trzy lata nauki praktycznego w zakładzie pracy nie były stracone.Tobie całkowicie też zawierzam i poświęcam mojego egzaminatora , który będzie mnie egzaminował i sprawdzał moje umiejętności praktyczne oraz u którego będę w zakładzie odbywał egzamin praktyczny zawodowy i proszę , aby był mi często miły , życzliwy , uprzejmy i pomocny.Obawiam się , że mogę zawieść , a przecież tyle wysiłku włożyłem przez ostatnie trzy lata w naukę i dobre przygotowanie praktyczne.Duchu Święty proszę Cię o potrzebne łaski i Twoje Dary do zdania egzaminu praktycznego zawodowego w pierwszym terminie 11 i 12 sierpnia , ponieważ każdy kolejny poprawkowy egzamin kosztuje , a mnie nie stać na jego opłatę i pragnę swoje pieniądze oszczędzać na swoje prywatne potrzeby i cele oraz nie chcę zasmucać swojego przełożonego, w którego to zakładzie odbywałem przez trzy lata praktyki zawodowe na dodatkowe koszty i pragnę , aby po moim zdanym egzaminie czuł się bardzo zadowolony, że dobrze zrobił opłacając mój egzamin oraz , że nie będzie musiał opłacać poprawkowego egzaminu. Duchu Święty ja wiem , że nie zdam tego egzaminu praktycznego zawodowego , ale Ty możesz go zdać za mnie . Duchu Święty pragnę ten egzamin zdać na Twoją chwałę i cześć oraz obiecuję , że jeśli zdam ten egzamin to będę wiedział czyja to pomoc i zasługa i będę głosić ludziom , że tak ważny dla mnie egzamin i upragniony zawód zdałem dzięki Tobie i rozszerzając Twoją chwałę i cześć na wieki.Duchu Święty Ufam Ci w Tobie pokładam nadzieję.Duchu Święty nie chcę zawieść mojego przełożonego oraz moich rodziców , bliskich , krewnych , przyjaciół i znajomych , a pragnę ich zadowolić zdanym egzaminem praktycznym zawodowym i wierzę Duchu Święty , że mnie nie zawiedziesz .Przyjdż Duchu Święty.Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] (18) [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej