Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski Ducha Świętego


O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303Prośby o łaski Ducha Świętego

   

Wasze komentarze:
 aneta: 15.12.2015, 10:57
 Prosze Cie Duchu Święty dotkni serca Pawła i rozbudz tesknote u niego aby tęsknił za mna tak jak ja tesknie i mi go brakuje prosze spraw aby się odezwał do mnie jestem załamana .Rozpal uczucia u niego Pomagaj mi co dziennie Duchu Swiety
 aneta: 14.12.2015, 16:54
 DUCHU SWIETY MIŁOSCI SPRAW I ROZBUDZ TESKNOTE I MIŁOSC U PAWŁA PROSZE ABY ODEZWAŁ SIE NATCHNI GO JESTEM ZAŁAMANA MOJE ZYCIE SIE SYPIE
 aneta: 14.12.2015, 16:49
 PROSZE CIE DUCHU SWIETY POMOZ MI JESTEM ZAŁAMANA
 aneta: 14.12.2015, 10:30
 DUCHU SWIETY MIŁOSCI PROSZE CIE DOTYKAJ SERCA PAWŁA PROSZE ROZPAL MIŁOSC U NIEGO ABY POCZUŁ DO MNIE PRAWDZIWE UCZUCIA PROSZE ROZBUDZ TESKNIENIA ABY TESKNIŁ ZA MNA TAK JAK JA TESKNIE ZA NIM MIMO ZE SIE ROZSTALISMY PROSZE ODMIEN W JEGO MYSLACH ABY POWROCIŁ DO MNIE I ABYSMY BYLI RAZEM ZE SOBA CIERPIACA ANETA
 Aneta: 12.12.2015, 11:12
 Duchu Święty Miłości prosze Cie rozpadł Miłość Pawła do mnie aby pokochał mnie poczol prawdziwe uczucia do mnie Proszę Cie Duchu Miłości rozgrzej Tesknienia Pawła za mną Prosi cie Aneta
 Aneta: 06.12.2015, 10:38
 Duchu Święty Miłości prosze Cie porusz serce Pawła aby poczol do mnie Miłość Pokochał mnie szczerze rozbudz tesknienia u Pawła aby Tęsknił za mną wejdzą do naszego związku i sprawiaj aby zaczęło cos się dziać dobrego i poważnego
Obtaczaj nas siłą mnie i Pawła i umacniając Jego przy mnie aby się mnie trzymał
 pawelr: 05.12.2015, 18:13
 Duchu Święty Proszę Cię z głębi serca i duszy o pomoc w łasce która jest mi bardzo potrzebna wstaw się za mną dla mojej rodziny a w szczególności dzieci i ukochanej mojej żony. Jestem pod ścianą na ziemi. AMEN Ufam Tobie i Pokładam Nadzieję w Tobie
 pawelr: 05.12.2015, 18:10
 Duchu Święty Proszę Cię z głębi serca i duszy o pomoc w łasce która jest mi bardzo potrzebna wstaw się za mną dla mojej rodziny a w szczególności dzieci i ukochanej mojej żony. Jestem pod ścianą na ziemi. AMEN
 Aneta: 05.12.2015, 09:40
 Proszę Cie Duchu Święty Miłości porusz serce Pawła aby poczuł Miłość do mnie bo gdy nie poczuje to nasz związek się rozkruszy proszę uslysz moje wołanie do Ciebie smutna Aneta
 aneta: 03.12.2015, 10:44
 PROSZE CIE DUCHU SWIETY MIŁOSCI DOTYKAJ SERCA PAWŁA I SPRAW ABY POCZUŁ DO MNIE MIŁOSC PROSZE BO BEZ TEGO SIE ROZEJDZIEMY RATUJ I OBTACZAJ NAS SIŁĄ I UMACNIAJ PAWŁA PRZY MNIE ABY TRWAŁ PRZY MNIE
 aneta: 02.12.2015, 15:26
 Proszę CIE DUCHU SWIETY DOTYKAJ SERCA PAWLA SPRAW ABY POCZUŁ DO MNIE MIŁOSC PROSZE I BŁAGAM CIE DUCHU SWIETY
OBTACZAJ MNIE I PAWŁA SWOJA SIŁA I UMACNIAJ
 Mama.: 30.11.2015, 17:22
  Duchu Św błagam o łaski potrzebne dla syna.Otocz go pociesz daj radość na dalsze dni życia .
 aneta: 30.11.2015, 11:13
 DUCHU SWIETY OBTACZAJ NAS SWOJA SIŁA I MOCA MNIE I PAWŁA ABYSMY TRWALI PRZY SOBIE
PROSZE DOTYKAJ JEGO SERCA I SPRAWIAJ ABY PAWEŁ POCZUŁ DO MNIE PRAWDZIWA MIŁOSC
DOTYKAJ JEGO UMYSŁU CHOREGO I NAPEŁNIAJ GO DOBRYMI MYSLAMI ABY MYSLAL O ZARECZYNACH ZE MNA POMOZ
 J anka: 25.11.2015, 22:58
 Duchu Święty otocz opieką moją rodzinę,szczególnie daj dzieciom łatwość przyswajania wiedzy umiejętność koncentracji.Proszę.
 aneta: 20.11.2015, 09:32
 Duchu Swiety prosze cie o nawrocenie Pawla do Wiary o dobra spowiedz i o siedem Darow Ducha Swietego
Prosze dotykaj serca Pawla aby poczul do mnie Milosc i aby zaczelo mu naprawde na mnie zalezec
 Zona: 13.11.2015, 07:58
 Proszę Cie Boze o bezpieczny dzien dla moich najblizszych a w szczególności za pomyślna operacje dla Kasi , mniej ja w swojej opiece i pozwól by wszystko dobrze sie skończyło. Ty wiesz ze to jest dobra kobieta , daj jej sile by sie nie poddawała. Bądź przy niej cały czas dobry Boze, amen
 Tomasz: 11.11.2015, 11:30
 Duchu Święty całkowicie zawierzam się dziś Tobie z moimi lękami , niepokojami , stresem i strachem przed jutrzejszym egzaminem praktycznym państwowym na prawo jazdy , który zdaję po raz czwarty o godzinie 8.00.Cały przebieg i wynik jutrzejszego egzaminu otocz swoją opieką..Wyproś mi jego dobry przebieg , abym mógł uzyskać wynik pozytywny o czym marzę.Proszę o pokój serca , odwagę i Twoje prowadzenie na jutrzejszym egzaminie.Zawierzam Tobie także wszystkich , którzy jutro w czwartek 12 listopada będę zdawać egzamin i uproś im łaskę pomyślnego zdania.Zawierzam Tobie samochód egzaminacyjny , którym będę poruszał się jutro na egzaminie i proszę bądż wtedy i kieruj go ze mną.Zawierzam Tobie wszystkich uczestników ruchu drogowego , których jutro spotkam na swojej drodze w czasie trwania egzaminu i spraw , aby byli cierpliwi , życzliwi , a szczególnie pomocni.Zawierzam Tobie także mojego egzaminatora , aby był pomocny , dobry , cierpliwy, przychylny , otwarty na Twoje Światło i Boże prowadzenie , aby zaplanował mi łatwą trasę egzaminacyjną .Zawierzam Tobie wszystkie powierzone mi jutro zadania egzaminacyjne na placu manewrowym i w ruchu drogowym i spraw , aby wykonał je dobrze , bezbłędnie i z wielką starannośćią. Zawierzam Tobie cały jutzejszy czwartkowy dzień , spraw niech będzie dla mnie dobry i szczęśćliwy , abym mógł wrócić jutro do domu z wynikiem pozytywnym oraz wyjednaj mi łaskę dobrej pogody na egzaminie.Zawierzam Tobie mnie całego jako przyszłego kierowcę i spraw , abym był kierowcą rozsądnym , odpowiedzialnym i dobrym , który bezpiecznie jeżdzi i przestrzega przepisy i wyproś wszystkie potrzebne mi do tego łaski. Proszę chroń mnie , abym sobie i nikomu nie wyrządził krzywdy , a daj mi siłę i jasny umysł na drodze , abym jechał bezpiecznie.Ja wiem , że nie zdam tego egzaminu .Ja sam nie zdam egzaminu , ale ty Duchu Święty możesz go jutro ze mną zdać, wierzę , że mnie wysłuchasz i mi pomożesz.Duchu Święty to nie ma znaczenia , czy ja jeżdże dobrze czy żle, czy umiem czy nie , ja wiem , że bez Ciebie nie zdam jutro egzaminu , ja wiem , , ,że bez Ciebie i Twojej Pomocy obleję na najprostszej rzeczy.Ja Twój sługa chcę Tobie całkowicie zaufać i polegać na jutrzejszym egzaminie tylko na Tobie , Twojej mocy i sile , a nie na sobie , swoich siłach i umiejętnośćiach. Duchu Święty widzisz,że nie daję już rady po trzech oblanych egzaminach , proszę pomóż mi , ty wszystko możesz.Ja nie chcę już więcej wydać pieniędzy na kolejny egzamin i dodatkowe godziny jazdy , które potrzebuję do życia na swoje prywatne potrzeby i cele.Duchu Święty zapewniam Cię , że jeśli jutro w czwartek 12 listopada pomyślnie zdam egzamin praktyczny państwowy na prawo jazdy to będę wiedział czyja to pomoc i zasługa będę świadczył o tym cudzie ludziom w świadectwie oraz zamierzam rozszerzać cześć i chwałę Imienia Twojego z taką czcią i miłośćią , że będzie ono nieustannie wzywane.Dziękuje za wysłuchanie próśb oraz za otrzymaną i wyproszoną pomoc i łaskę .Duchu Święty Ufam Ci , W Tobie pokładam nadzieję i polegam całkowicie na Twojej pomocy.Duchu Święty wywyższam , błogosławię , pochwalam , uwielbiam i kocham Cię za wysłuchanie mnie Twego oddanego sługi i czcziciela. Proszę pokornie o łaskę zdania egzaminu praktycznego państwowego na prawo jazdy w dniu jutrzejszym to jest czwartek 12 listopada. Przyjdż Duchu Święty.Tobie chwała na wieki.Amen.
 aneta: 10.11.2015, 11:33
 Duchu święty otaczaj Pawła opieka bądź przy nim czuwaj nad nim
Przemieniaj jego umysl na pozytywne myślenie spraw i dotykaj jego serca aby poczul do mnie miłość tak bardzo bym chciała aby mnie pokochal ratuj nasz związek uwalniaj go od nałogów i złego ducha Ratuj Pomagaj jestem w rozpaczy
 aneta: 09.11.2015, 08:02
 Proszę Cie Duchu Święty otocz opieka Pawła prosze wnikaj jego umysl sprawiaj i uwalniaj to od nałogów złego ducha napełnia umysl dobrymi myślami aby myślał o mnie poważnie wnikaj jego serce aby poczul do mnie prawdziwa Miłość Duchu święty o Zdrowie cię prosze dla niego.wysłuchaj moich Modlitw.Pomoz
 Aneta: 02.11.2015, 18:09
 Proszę Cie Duchu Święty przyjdź do Pawła otocz go opieka i proszę cie o zdrowie dla niego dotykaj jego chory umysł chora psychikę przemieniając i uleczaj Proszę Cie napelniaj go dobrymi myślami i spraw aby zaczął myśleć i traktować mnie poważnie dotykaj jego serce aby mnie pokochał .Pomagaj
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] (24) [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej