Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski Ducha Świętego

O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn

* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn

* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII

* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII

* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.

* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.

* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.

* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk

* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog

* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)

* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303

Prośby o łaski Ducha Świętego

Wasze komentarze:
 Domimika : 10.02.2020, 21:05
 DuchuvSw przyjdz di mnie i oswiec swuatlem Micy swei .Prisze. Jezu ,Maryjo Jozefie prosze o potrzebne laski ,blogoslawienstwo Boze .prace .finanse i milosc..dary Ducha ,Sw,,
 Dominika: 08.02.2020, 08:00
 Duchu Sw pomoz mi w zdaniu egzaminu praktycznego z prawa jazdy, zebym trafila na wyrozumialego egzaminatora pomoz mi DZIEKUJE
 Dominika: 08.02.2020, 07:59
 Duchu Sw pomoz mi w zdaniu egzaminu praktycznego z prawa jazdy, zebym trafila na wyrozumialego egzaminatora pomoz mi DZIEKUJE
 Mama: 04.02.2020, 09:10
 Duchu Sw,oswiec Swiatlem Mocy Bozej mojego syna w czasie trudnych egzinow Duchu sw ptzyjdz,
 Maja : 31.01.2020, 22:05
 Duchu Sw prxyjdz do Serca Mojej Corki i przemien jej zycie .Tobie Jexu Chryste Zawierzam jej ciezka prace ,bezsennosc ,stres ,wsxydtkie trudnosci ilek paralzujacy ktory przeszkadza .. Jezu Ty sie Tym zajmij .PROSZE O SWIATLO I Dary Ducha Sw na czas egzaminu oraz dobre przygotowanie sie do niego ..Niepokalanir Czysta Matko Boza modl sie za Nia ,
 Maria : 31.01.2020, 08:37
 Duchu ,sw prosze o Oswiec Swiatlem Ducha Sw.mojego Syna na czas egzaminow .MARYJO BYC Straxniczka Nieustannie w kaxdej Chwili Trudnej dla Niego .Jexu Maryjo Jozefie Prowadz Kierujcie Prowadxcie ,Dopomozcie Sxczerzcie Syna Ktory chce podazac Droga Chrystusowa .O Maryjo bez grzechu piczeta modl sie za Nim.
 Mama: 30.01.2020, 07:28
 Duchu sw Zaprasxam Cie do Serca mojego Syna i Wlej w Niego Laske Wiary ,Nawrocenia ,Milosci i Madrosci .Oddal od Niego wsxystko to co pochodzi od Zlego .UCZYN Z Niego Dobrego Ucznia By Sluchaj Twojego Glosu o Panie Jezu Chryste .Racz udxielic Mu Tej Laski o Ktora Serdecznie Prosze .
 Mama: 30.01.2020, 06:56
 Duchu ,Sw,prosze o liczne laski i blogoslawienstwo Boze na czas trudnych egzaminow,dla mojego Syna .Pomoz Mu Wzrastac w Swietosci Kieruj Prowadz Szczerz Chron WSPIERAJ GO W POWOLANIU aby dal rade isc ta Droga ,ktora Mu Przygotowales .Duchu Sw Przyjdz Prosze Twojej Laski Mu Potrzeba .
 Mama: 30.01.2020, 06:55
 Duchu ,Sw,prosze o liczne laski i blogoslawienstwo Boze na czas trudnych egzaminow,dla mojego Syna .Pomoz Mu Wzrastac w Swietosci Kieruj Prowadz Szczerz Chron WSPIERAJ GO W POWOLANIU aby dal rade isc ta Droga ,ktora Mu Przygotowales .Duchu Sw Przyjdz Prosze Twojej Laski Mu Potrzeba .

 barbara: 29.01.2020, 16:03
  DUCHU SW. PRZYJDZ DO Rafała Oświeć Go Prowadź droga świętości .Ulecz Go na duszy ,ciele i umyśle .Spraw aby umiał kochać drugiego człowieka , zwłaszcza Anię , która kocha Go najbardziej na świecie oraz swoją córeczkę Marysię..Przyjdź Duchu Św, i odmień Jego życie bez alkoholu , krzyków i awantur , aby zaczął doceniać to co ma .Daj mu dar mądrości , aby nie krzywdził ludzi , którzy są mu najbliższymi ,dar rozumu ,żeby rozum był pierwszy niż emocje , rady , aby wysłuchał ludzi , którzy chcą mu pomóc , a nie uważał ich za swoich wrogów.umiejętności , pokory.O dar bojaźni Bożej , aby lękał się grzechu , który Ciebie , o Boże obraża.
 Jola: 29.01.2020, 13:56
 Przyjdz Duchu Święty i odmieni moje życie umocnił moja wiarę pogłębiają moja nadzieje i rozpala milosc
 Danuta: 29.01.2020, 06:14
 DUCHU ŚWIĘTY proszę cię pomóż nam
 Piotr : 28.01.2020, 20:28
 DUCHU SW. PRZYJDZ DO MNIE Oswiec Mnie Prowadz droga swietosci .Ulecz mnie na duszy ,ciele i umysle .Spraw bym umial kochac drugiego czlowieka .Przyjdz Duchu Sw, i odmien moje zycie .Prosze .
 Piotr : 28.01.2020, 20:28
 DUCHU SW. PRZYJDZ DO MNIE Oswiec Mnie Prowadz droga swietosci .Ulecz mnie na duszy ,ciele i umysle .Spraw bym umial kochac drugiego czlowieka .Przyjdz Duchu Sw, i odmien moje zycie .Prosze .
 Domimika : 27.01.2020, 08:30
 Duchu Sw.przyjdz do wnetrza mojej corki i odmien jej zycie .Uleczja z bezsennosci ,stresu ktory jej niepozwala normalnie funkcjonowac .Zawierzam Tobie Jezu Chryste Moja Corke na Czas Trudnego Egzaminu aby Pomyslnie Zdala ktory jedt Bardzo Wazny dla Niej .Prosze rowniez o Zdrowie .Prace .Finanse i Szczera Milosc na ktora Czeka .Jezu Ty Sie Tym Zajmij .in
 Aga : 26.01.2020, 22:28
 Duchu Sw, prxyjdz do mojej rodxiny do meza i poxostan na zawsze.Tobie zawierzam wszystko co mami posiadam .Ulecz tych ktorzy nieradxa sobieze swoimi emocjami , i ciagle jest im zle .Uzdrow i meza na ciele ,dusxy i umysle .Uwolnij od zlych mysli ktorymi jest dreczony i nieradzi sobie z tym ..Jezu Ty Sie Tym Zajmij .
 Aga : 26.01.2020, 22:22
 Duchu Sw, prxyjdz do mojej rodxiny do meza i poxostan na zawsze.Tobie zawierzam wszystko co mami posiadam .Ulecz tych ktorzy nieradxa sobieze swoimi emocjami , i ciagle jest im zle .Uzdrow i meza na ciele ,dusxy i umysle .Uwolnij od zlych mysli ktorymi jest dreczony i nieradzi sobie z tym ..Jezu Ty Sie Tym Zajmij .
 Mama: 26.01.2020, 09:45
 Duchu sw prxyjdz do mojego wnetrza i odmien moje zycie . Jezu prosze o liczne laski blogoslawienstwo Boze zdrowie dla moich dxieci oraz meza na kazdy dxien .Duchu Sw. Przyjdz blagam zTwojej Laski nam Trzeba . Prosze tagze o Laske Wiary i Madrosci dla Mojego Syna aby kroczyl droga ta ktora Mu Wyznaczyles . Przyjdz Duchu Sw i Oswiec Nas Swiatloscia Mocy .
 Wiola: 23.01.2020, 23:32
 Duchu Swięty, przyjdz proszę do mojej całej rodziny i uzdrawiaj nasze relacje, prowadz nas przez całe życie, nie opuszczaj nas w tych cięzkich chwilach, proszę cię o cud uzdrowienia ze zniewoleń dla Zbyszka, Andrzeja, Kazika, Roberta i Darka oraz nawrócenie dla tych , którzy odeszli od Ciebie .Bądź uwielbiony!
 Elzbieta: 22.01.2020, 14:35
 Duchu Sw blogoslaw mojej rodzinie daj dobrych mezow Kasi Martynie prowafz ich w tym doroslym zycu
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] (21) [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej