Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski


O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303


   

Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwy do Ducha Świętego
Praca zbiorowa
Potrzebujemy Ducha Świętego. On nas odnawia i prowadzi do świętości, ale przede wszystkim pokazuje nam, Kim jest Jezus. Wzywanie Go i codzienne poddawanie się Jego prowadzeniu to najlepsza metoda na udane, sensowne życie...... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 aneta: 10.11.2015, 11:33
 Duchu święty otaczaj Pawła opieka bądź przy nim czuwaj nad nim
Przemieniaj jego umysl na pozytywne myślenie spraw i dotykaj jego serca aby poczul do mnie miłość tak bardzo bym chciała aby mnie pokochal ratuj nasz związek uwalniaj go od nałogów i złego ducha Ratuj Pomagaj jestem w rozpaczy
 aneta: 09.11.2015, 08:02
 Proszę Cie Duchu Święty otocz opieka Pawła prosze wnikaj jego umysl sprawiaj i uwalniaj to od nałogów złego ducha napełnia umysl dobrymi myślami aby myślał o mnie poważnie wnikaj jego serce aby poczul do mnie prawdziwa Miłość Duchu święty o Zdrowie cię prosze dla niego.wysłuchaj moich Modlitw.Pomoz
 Aneta: 02.11.2015, 18:09
 Proszę Cie Duchu Święty przyjdź do Pawła otocz go opieka i proszę cie o zdrowie dla niego dotykaj jego chory umysł chora psychikę przemieniając i uleczaj Proszę Cie napelniaj go dobrymi myślami i spraw aby zaczął myśleć i traktować mnie poważnie dotykaj jego serce aby mnie pokochał .Pomagaj
 Aneta: 02.11.2015, 18:02
 Duchu Święty przyjdź do mnie i do Pawła otoczony nas Miłością i przetrwaniem
 Tomasz: 31.10.2015, 14:31
 Duchu Święty w czwartek 12 listopada o godzinie 8.00 zdaję już po raz czwarty egzamin praktyczny państwowy na prawo jazdy.Cały jego przebieg oddaję i zawierzam w Twoje Ręce.Ja wiem, że sam nie zdam tego egzaminu.Ja go nie zdam , ale Ty Duchu Święty możesz go zdać i to jest możliwe .Proszę o pomoc , wsparcie i opiekę nade mną i o dobry przebieg tego egzaminu oraz o jego pozytywny wynik , o czym marzę.Proszę też o dobrą pogoda i dobrego egzaminatora otwartego na Twoje Światło i Prowadzenie w czasie całego przebiegu egzaminu.Ześlij mi potrzebne łaski , abym był dobrym , rozsądnym i odpowiedzialnym kierowcą.Widzisz , że nie daję już rady , tracę siły , ale nie tracę wiary , nadzei i ufnośći w Twoją pomoc.Ja nie chcę już dłużej wylewać łez goryczy z powodu kolejnych strat finansowych, których potrzebuje do życia na kolejny egzamin i dodatkowe godziny jazdy.Duchu Święty Zapewniam Cię , że jeśli nie zdam przyjmę to z pokorą , natomiast jeśli zdam w czwartek 12 listopada to będę wiedział czyja to pomoc i zasługa i zamierzam o tym cudzie świadczyć ludziom głosząc i rozszerzając cześć i chwałę Imienia Twojego z taką czczią i miłośćią , że będzie ono nieustannie wzywane.Ufam Ci , w Tobie pokładam nadzieję i polegam tylko na Tobie , Twojej mocy i sile. Bądż błogosławiony , wywyższony , pochwalony i uwielbiony.Tobie chwała na wieki.Proszę w Święte Imię Jezusa Chrystusa Pana Naszego.Amen.
 Basia: 28.10.2015, 10:38
 Duchu Święty błagam o pomoc ,potrzebuję twojej pomocy ulecz moje serce wyzwól z chorej miłości .Duchu święty otaczaj mnie i całą moją rodzinę swoją opieką
 Basia: 26.10.2015, 07:12
 Duchu Święty przyjdz do mnie i Romka i obdarz nas swoimi darami abyśmy poprawiali nasze grzeszne życie i pomóż
 Tomasz: 21.10.2015, 19:49
 Duchu Święty przyjmuję z pokorą negatywny wynik dzisiejszego egzaminu praktycznego państwowego na prawo jazdy i zawierzam całkowicie oraz bezgranicznie siebie samego , mojego egzaminatora oraz przebieg i wynik trzeciego już egzaminu , który zdaję w sobotę 24 pażdziernika o godzinie 13.00.Ja wiem , że nie zdam tego egzaminu. Ja go nie zdam , ale Ty możesz go zdać Duchu Święty.Widzisz , że nie daję już rady , pomóż mi. Ja nie chcę tracić finansów na kolejny egzamin i dodatkowe godziny jazdy , a pragnę ja zaoszczędzić na swoje prywatne potrzeby i cele. Zapewniam Cię Duchu Święty , że jeśli nie zdam to przyjmę to z pokorą , natomiast jeśli zdam, co jest moim największym marzeniem to będę wiedział czyja to pomoc i zasługa oraz będę świadczył o tym cudzie ludziom pisząc i głosząc ludziom świadectwo oraz ja pragnę rozszerzać Twoją chwałę i cześć i podziękować za otrzymaną łaskę i za pomyślnie zdany egzamin.Duchu Święty przemień moje wewnętrzne napięcie w świętę odprężenie oraz mój lęk w kojąco ciszę.Ufam Ci w Tobie pokładam nadzieję i ufność. Bądż błogosławiony , wywyższony , pochwalony i uwielbiony Duchu Święty.Tobie chwała na wieki. Przyjdż Duchu Święty.Amen.
 JOLA: 21.10.2015, 01:05
 Duchu Swiety przyjdz i otocz mnie i moja rodzine opieka.Spraw abym poznala kogos wartosciowego,pomoz mi znalezc dobra prace.BLAGAM CIE,UFAM TOBIE.UZDROW MNIE PROSZE
 Aga: 19.10.2015, 12:53
 Duchu Święty. Wierze, ufam. Przebacz. Pomóż.
 Tomasz: 18.10.2015, 19:10
 Duchu Święty 21 pażdziernika o godzinie 11.00 mam drugi egzamin praktyczny państwowy na prawo jazdy , którego przebieg i wynik oraz mojego egzaminatora całkowicie i bezgranicznie oddaję w Twoje Ręce.Ja wiem , że nie zdam tego egzaminu. Ja go nie zdam , ale Ty możesz go zdać.Widzisz,że nie daje już rady, pomóż mi.Ja nie chce tracić pieniędzy na kolejny egzamin i dodatkowe godziny jazdy , a pragnę je zaoszczędzić na swoje prywatne potrzeby i cele. Duchu Święty Zapewniam Cię , że jeśli nie zdam to przyjmę to z pokorą , natomiast jeśli zdam , co jest moim największym marzeniem to będę wiedział czyja to pomoc i zasługa oraz zamierzam głosić i pisać ludziom świadectwo o dokonanym przez Ciebie cudzie.Proszę Cię pomóż mi 21 pażdziernika uzyskać upragniony wynik pozytywny egzaminu . Przyjdż Duchu Święty i prowadż mnie.Przemień i zmniejsz moje napięcie i mój lęk w kojącą ciszę i w świętę odprężenie.Duchu Święty Ufam Ci i W Tobie nadzieję pokładam.Tobie chwała na wieki.Amen.
 Grażyna: 18.10.2015, 05:50
 Duchu Święty otocz opieką moją rodzine
 Czcicielka .: 17.10.2015, 14:45
 Duchu Św błagam pomóż ,ufam Tobie .
 Prosząca .: 08.10.2015, 21:58
 Duch Św spraw by moje błagania zostały wysłuchane daj promyk nadziej .
 halina: 06.10.2015, 19:01
 Przybadz Duchu Swiety i napelnij swiatloscia sumienie Agnieszki
 DOMINIK : 02.10.2015, 11:18
 Duchu Swięty obdarz moją Mamę twoja wielka laskawoscia, obdarz ja zdrowiem i cierpliwoscia.. Duchu Swiety prosze Cie wybacz mi
 Mama . : 26.09.2015, 17:13
 Duchu Św otocz syna płaszczem opieki spraw by poznał wartościową dziewczynę,założył rodzinę.
 matka: 23.09.2015, 17:37
 Duchu Święty proszę Cię o dar silnej wiary mądrości i rady dla całej naszej rodziny
 czeslaw: 20.09.2015, 22:34
 DUCHU SWIETY uwolnij nas od trosk iklopotow w tym zyciu
 pawel: 20.09.2015, 09:08
 Przyjdz Duchu Swiety i wez pod opieke mnie i moja rodzine
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] (23) [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej