Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do Ducha Świętego

Trzy modlitwy do Ducha Świętego

Modlitwa o Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia, pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.
Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.
Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.
Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.
Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.
Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp.
Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości.
Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia. Uczyń ze mną, co zechcesz, poddaję moje plany Twoim, chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego. Otwórz moje uszy, abym go słuchał i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.
Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.
Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału, które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.
Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę w jednym Ojcu.
Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje.
Przyjdź Duchu prawdy spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.
Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową, bo tego oczekujemy i potrzebujemy.
Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.
Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło, abyśmy rozsiewali ziarna dobra.
Przyjdź Boża Mocy, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych, politycznych i społecznych.
Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur, które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, i ożywiaj moją modlitwę.
Przyjdź, Duchu Święty, i wzmocnij moją miłość.
Przemień moje zmęczenie w święte odprężenie.
Przemień mój niepokój w kojącą ciszę.
Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę. Przemień moją gorycz w słodycz Twojej łaski.
Przemień mrok mego serca w Twoje światło.
Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień moją noc ciemności w Twoje światło.
Przemień chłód mej duszy w Twoją ciepłą wiosnę.
Wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę.
Oczyść mnie z pychy i pogłębiaj moją pokorę.
Rozpal we mnie miłość, zgaś nadmierną zmysłowość.
Spraw, abym kochał Ciebie, tak jak Ty mnie kochasz.
Spraw, abym mógł poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I abym był szczęśliwy według słów Jezusa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.

Modlitwa Jana XXIII do Ducha Świętego

Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa; spraw aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata była mocna i stała; przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania: niech dla korzyści, przez niedbalstwo nasze, nie będą deptane prawa sprawiedliwości; niech żadne obliczenia nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów. Niech wszystko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość, do ofiary, choćby na krzyż i śmierć, niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

   

Wasze komentarze:
 Barbara: 20.06.2020, 05:14
 Duchu św napełnij nadzieją serca nasze,szczególnie natchnij nadzieją męża,żeby z pomocą Matki Najświętszej i Pana .Naszego dochodził do zdrowia po przebutej operacji.Duchu św proszę pomóż .Z calego serca proszę czuwaj nad naszą rodziną.
 mama: 14.06.2020, 14:22
 Błagam Ducha sw. o łaskę pracy na umowę o pracę dla syna Marcina, zeby podejmował dobre decyzje. Duchu Sw.prowadz go
 lud : 13.06.2020, 19:02
 duchu swiety badz przy naszym prezydencie aduda ,blogoslaw natchnij prosimy ..
 mac : 10.06.2020, 00:41
 duchu swiety mac prosi o madrosc w pracy ...
 K: 08.06.2020, 23:54
 Duchu świety proszę przyjdź i oświeć mnie abym zdał egzamin.
 nnnnnnnn: 08.06.2020, 04:46
 duchu swiety w spieraj madroscia polski narod , z ekipa cala prez a duda prosimy ..
 Barbara: 03.06.2020, 06:58
 Duchu św napełnij serca nasze Twymi łaskami.Duchu św niech Twe łaski napełnią nas nadzieją,miłością.Daj przetrwać ten trudny czas w łączności z Tobą.Duchu św prowadź ręce lekarzy podczas operacji. męża.Duchu św przyjdź i daj sił€.
 Barbara : 01.06.2020, 06:08
 Duchu św przybądź do naszej rodziny,oświeć rozum Ali,Beaty,Eweliny by stały się dobrymi ,pokornymi.Duchu św ześlij łaski na męża i na mnie byśmy z pokorą i miłością do Pana przechodzili ten trudny czas.Duchu św. kieruj rozumami lekarzy podczas operacji męża której termin ma zapaść dzisiaj.Duchu św ześlij łaski w nasze serca.
 paweł: 31.05.2020, 21:25
 Duchu Święty wysłuchaj modlitwy


 Ela : 31.05.2020, 10:52
 Duchu Święty przyjdź i pomagaj nam kiedy jesteśmy bezradni. Naucz mojego męża empatii, żeby on też rozumiał mnie i moje potrzeby. Daj żebym potrafiła żyć w tym domu, umiała się dostosować z moimi chorobami. Spraw, żeby mąż zadzwonił do neurologa i żeby zadbał o swoją pamięć. Żeby dostrzegł ten problem ze swoją pamięcią, żeby nie był przekorny i złośliwy. Daj nam cierpliwość, zdrowie i Twoje 7 Darów. Pomóż mi bym umiała pomóc mężowi. Daj zdrowie i szczęście całej naszej rodzinie. Amen.
 Danuta: 29.05.2020, 05:17
 DUCHU ŚWIĘTY proszę cię ocwiec syna aby się zmienił
 Barbara : 27.05.2020, 23:47
 Duchu $w prowadź ręce lekarzy podczas operacji męża,oświęć ich rozum.Daj siły mężowi do przetwania tych trudnych chwil.Oświeć mój rozum abym wspierała męża.Duchu św nie opuszczaj nas nas .
 Barbara: 25.05.2020, 08:31
 Duchu św prowadź męża do operacji,napełnij swą łaską lekarzy by w tym tygodniu ustalili termin wizyty i operacji.Duchu św napełnij ich serca by byli dla nas pomocni,by stał się cud i operacja odbyła si€ jak najszybciej i rękoma lekarza któremu zaufaliśmy.
 narod : 21.05.2020, 21:23
 DUCHU SWIETY OSWIECAJ RZADZACYCH NASZYM KRAJEM PROSIMY ..
 Barbara : 19.05.2020, 08:16
 Duchu św oświeć lekarzy aby operacja męża odbyła się.Duchu św prowadź nas w tym trudnym czasie.Oświeć moich synów by byli teraz przy ojcu.
 Tadeusz : 17.05.2020, 09:23
 Oświeć mnie abym zrozumiał jak żyć co
 x: 10.05.2020, 20:03
 duchu swiety oswiecaj madrze narod polski.. prosimy ...
 Barbara: 07.05.2020, 08:31
 Duchu św oświeć rozum lekarza aby pokierował dobrze leczeniem męża.Duchu św spraw aby decyzje dnia dzisiejszego były prawidlowe.Odsuń wątpliwości co do ich podjęcia.Duchu św proszę uzdrów relacje zSynami.Oświeć ich rozum,by byli mi pomocni teraz gdy mąż potrzebuje operacji.
 Basia: 03.05.2020, 01:49
 Duchu św proszę kieruj moim życiem,ześlij ładkinamoich synów i ich rodziny .Duchu św umocnij mnie bym dała rady we wszystkich trudnościach.
 Barbara: 02.05.2020, 04:42
 Duchu św w tę bezsenną noc trwam na modlitwie i proszę ześlij łaski na naszą rodzinę.Uzdrów relacje z Synami.Skrus serca Synowych które swą pychą,zazdrością skłóciły wszystkich a teraz szczycą się tym ,a my z mężem cierpimy.Duchu Św pomóż.
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej