Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do świętego Józefa

Spis modlitw do św. Józefa

Modlitwa do świętego Józefa

Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy
Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy
Oblubieńcze Panny nad pannami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Tyś na Swym ręku Zbawiciela nosił
Niejedneś trudy dla Niego ponosił
Tyś Go własnymi kołysał rękami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Ty jeden jesteś od Boga wybrany
Tyś Opiekunem Matki ukochanej
Tej czystej lilii pomiędzy cierniami
Święty Józefie przyczyń się za nami.

Święty Józefie o Twoją przyczynę
Błagamy teraz i w śmierci godzinę
Ach nie pogardzaj naszymi prośbami
Święty Józefie przyczyń się za nami

* * * * *

Józefie święty, coś Zbawcy naszemu zastępował miejsce Ojca, bądź Ojcem naszym i pokaż Twe Ojcowskie serce tym wszystkim, których Jezus umiłował, a nawet ich bracią stać się raczył. Udziel nam chociaż cząstkę tej słodyczy i rzewności, jakąś ukochanego Zbawcę naszego otaczał. Twe ojcowskie serce tak wspaniałe, po Sercu Jezusa najczystsze, najświętsze, niech będzie naszą ucieczką we wszystkich potrzebach. Przez Ciebie najdroższy Patriarcho niech dojdziemy do Boskiego Serca Jezusa, który Cię Ojcem nazywać raczył. Niech nasze serca Twemu całkowicie oddane będą, niech Jezusa w Jego ku Tobie miłości, w Jego ku Tobie przywiązaniu, poddaństwie i szacunku naśladujemy. Pod Twoją zostając strażą, spodziewamy się postępować w świątobliwości i tak żyć, jak na synów Boga, braci Jezusa, dzieci Maryi przystoi. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa - Papieża Św. Piusa X

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa o pokorę - Papieża Jana XXIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika - Papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa z 50 roku po Chrystusie

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

Wasze komentarze:
 Mama : 09.07.2024, 08:37
 Sw.Józefie Sw.Józefie proszę o wstawiennictwo u Pana wszechmogącego o wysłuchanie moich prośby w codziennej modlitwie. Proszę o cud uzdrowienia mnie i moich dzieci z chorób chronicznych . Sw.Jozefie módl się za nami. Jezu ufam Tobie Ty się Tym zajmnij.
 Katarzyna : 03.07.2024, 08:31
 Św. Józefie błagam Ciebie żeby udało mi się w pracy zrobic inwentaryzację i jakieś drobne błędy poprawić i żeby szefowa nie miała tego za złe
 Basia i Mama : 03.07.2024, 06:38
 Święty Józefie błagam i proszę o pracę dla syna Mikołaja dobrze płatną i bezpieczną aby znalazł osobę która mu pomoże i zarabiał na życie Proszę o wygraną na loterii ogromnych pieniędzy aby spłacić kredyt kupić własne piękne mieszkanie i zmienić miejsce zamieszkania wyprowadzić się Proszę i błagam pomóż nam
 marzena aneta: 13.06.2024, 17:04
 Modlitwy do Józefa Świętego dziękuję Józefie Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o pomoc tu proszącym dziękuję Józefie Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawdę sprawiedliwość szczerość szacunek szczęście uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Józefie Święty kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urodę zdrowie dziękuję Józefie Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie pieniędzy skradzionych w świecku dziękuję proszę żeby nikt nie kradł dziękuję z tego będziemy sądzeni dziękuję zdamy Bogu sprawę dziękuję zarób jak umiesz tylko nie kradnij dziękuję Bogu sprawę zdamy dziękuję Józefie Święty kocham Cię bardzo mocno figure kupię Twoją pomóż tylko dziękuję Józefie Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Józefie Święty kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Józefie Święty kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc dziękuję modlitwa cuda czyni dziękuję miłość cuda czyni dziękuję nadzieja cuda czyni dziękuję pokora cuda czyni dziękuję sprawiedliwość cuda czyni dziękuję szczerość cuda czyni dziękuję szczęście cuda czyni dziękuję uczciwość cuda czyni dziękuję ufność cuda czyni dziękuję wiara cuda czyni dziękuję wiara to pewność bez dowodu dziękuję wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję marzenia się spełniają dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Basia : 11.06.2024, 04:26
 Święty Józefie błagam o pracę dla syna Mikołaja Błagam o własne mieszkanie Błagam o pomoc w ciężkiej sytuacji materialnej i życiowej Nic nie mam a dorobiłam się tylko przepuklin kręgosłupa i bólów nóg Błaga Cię o pomoc
 Ona M.: 27.05.2024, 21:05
 O dar pracy w mojej ciężkiej sytuacji. Proszę o modlitwę. Bóg zapłać
 Żona : 21.05.2024, 11:24
 SwJozefie powstrzymaj m9jego meza bo nie wie co czyni. Amen
 Zmartwiony mąż: 06.05.2024, 22:43
 Święty Józefie wspomagaj moją żonę w sprawach codziennych, szczególnie tych które ją wykonywałem dopóki byłem zdrowy a teraz musi robić to sama.
 K...: 05.05.2024, 14:52
 Św Józefie proszę Cię aby Adam oczyścił swoje serce że złych myśli i słów względem mnie.Aby był dobry i się nawrocił.Blagam o tą łaskę św Jozefie

 Maria : 01.05.2024, 09:23
 Swiety Jozefie prosze Cie w i ntencji blagalno-dziekczynnej o cud uzdrowienia Syna oraz o dobra prace i dobra katolicka zone. Za otrzymane laski dla mnie i dla rodziny bardzo dziekuee.
 Agnieszka: 01.05.2024, 05:45
 Sw Józefie proszę módl się za mnie i moją rodzinę błagam wypros nam potrzebne łaski 🌹
 Janina: 25.04.2024, 17:08
 Sw. Jozefie powierzam Tobie wszystkie moje troski,proszę o wstawiennictwo u Pana wszechmogącego o cud uzdrowienia chorych w mojej rodzinie i wyslwysłuchanie moich prośby w codziennej modlitwie. Jezu ufam Tobie Ty się Tym zajmnij.
 Anonimowy: 15.04.2024, 22:56
 Św Józefie proszę o Twoją pomoc. Amen
 Anonimowy: 15.04.2024, 22:54
 Św Józefie potrzebuję Twojej pomocy
 Hassan: 29.03.2024, 02:48
 Św. Józefie pomóż mojemu bratu logopedzie który ostatnio przez ciebie ma mało klientów. Nie stać go na chleb który jest bardzo drogi PRZEZ TUSKA. Módlmy się aby kolejny uczciwie pracujący POLAK nie musiał uciekać za granicę w poszukiwaniu pracy. Amen.
 Lucyna: 25.03.2024, 15:02
 Św.Józefie pomóż mi.Proszę uproś o Boga łaskę zachowania dobrego wzroku do śmierci.Proszę uproś,by Pan Bóg nie odebrał mi wzroku,by uleczył z zespołu suchego oka,by nie dpuścił bym zachorowała na zaćmę i kataraktę,bo operacja może nie być możliwa.Żyję w lęku,że stracę wzrok,bo przeszłam przez oparzenie chemiczne oczu.Jezu,ufam Tobie,Ty się tym zajmij.
 J.K: 25.03.2024, 13:41
 Sw. Jozefie oredowniku mój proszę zeby dzoeci do nas szczęślwie dojechali.i zebyśm szczęślwie spędzili czas i zdrowi wrócili do domu.
 Pol: 19.03.2024, 17:04
 Bóg wcale nie jest taki wspaniały.
 Gabriela : 19.03.2024, 12:28
 Święty Józefie pomóż w trudnym położeniu po śmierci mojej siostry mnie, bratu i jej córkom i mężowi. Ukoj ból, prowadź dalej przez życie nas, pomóż w dobrym wybierze dróg życiowych. Pomóż duchowo, materialnie i finansowo🌹
 Hassan: 19.03.2024, 10:53
 Święty Józefie proszę cię o pokój na świecie szczególnie w Ukrainie i Palestynie! Bóg zapłać!
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej