Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do świętego Józefa

Spis modlitw do św. Józefa

Modlitwa do świętego Józefa

Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy
Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy
Oblubieńcze Panny nad pannami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Tyś na Swym ręku Zbawiciela nosił
Niejedneś trudy dla Niego ponosił
Tyś Go własnymi kołysał rękami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Ty jeden jesteś od Boga wybrany
Tyś Opiekunem Matki ukochanej
Tej czystej lilii pomiędzy cierniami
Święty Józefie przyczyń się za nami.

Święty Józefie o Twoją przyczynę
Błagamy teraz i w śmierci godzinę
Ach nie pogardzaj naszymi prośbami
Święty Józefie przyczyń się za nami

* * * * *

Józefie święty, coś Zbawcy naszemu zastępował miejsce Ojca, bądź Ojcem naszym i pokaż Twe Ojcowskie serce tym wszystkim, których Jezus umiłował, a nawet ich bracią stać się raczył. Udziel nam chociaż cząstkę tej słodyczy i rzewności, jakąś ukochanego Zbawcę naszego otaczał. Twe ojcowskie serce tak wspaniałe, po Sercu Jezusa najczystsze, najświętsze, niech będzie naszą ucieczką we wszystkich potrzebach. Przez Ciebie najdroższy Patriarcho niech dojdziemy do Boskiego Serca Jezusa, który Cię Ojcem nazywać raczył. Niech nasze serca Twemu całkowicie oddane będą, niech Jezusa w Jego ku Tobie miłości, w Jego ku Tobie przywiązaniu, poddaństwie i szacunku naśladujemy. Pod Twoją zostając strażą, spodziewamy się postępować w świątobliwości i tak żyć, jak na synów Boga, braci Jezusa, dzieci Maryi przystoi. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa - Papieża Św. Piusa X

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa o pokorę - Papieża Jana XXIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika - Papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa z 50 roku po Chrystusie

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

Wasze komentarze:
 anna: 01.08.2023, 15:19
 Święty Józefie proszę o pomoc dla mojej córki , Ty wiesz Panie Jezu Ty się tym zajmij, dziękuję Amen
 Matka i żona: 12.07.2023, 09:52
 Sw Józefie chron nasze nowe mieszkanie, dopomóż aby to była dobra inwestycja dla naszych dzieci. Św Józefie otocz łaska decyzję nasze i naszych dzieci.jako Ojciec Jezusa nie pozwól aby cis złego stało się moim dzieciom.sw Józefie otocz opieka i ochrona nas i nazza rodzinę.amen
 Jolanta: 05.07.2023, 09:39
 Święty Józefie Zawierzam Ci wszystkich moich współpracowników i przełożonych - wrogów i nieprzyjaciół, tych którzy mi złorzeczą i manipulują informacjami o łaska Uzdrowienia dla nich i Boże Błogosławieństwo a dla mnie o umiejętność cierpliwego i pokornego znoszenia wszystkich upokorzeń, o prawdę w tych trudnych sytuacjach.
 Matka: 02.07.2023, 19:02
 Sw Józefie dziękuję Ty wiesz za co....dopomóż aby mój syn był bezpieczny w innym mieście żebyśmy mu zapewnili bezpieczne mieszkanie. Pomóż nam zdobyć fundusze na to, błagam to dla mojego syna. Jezu Ty sie tym zajmij.....amen
 Zona: 30.06.2023, 19:57
 Sw Józefie pomóż Krystianowi przekonać się do właściwych decyzji. Blagamnpomoz nam....św Józefie powietrzam Tobie wszystkie nasze sprawy. Błagam o pomoc. Panie Jezuvpomoz nam.
 mama: 09.06.2023, 15:17
 Święty Józefie proszę o pomoc w sprzedaży samochodu córce, aby znalazł się dobry uczciwy kupiec. Dziękuję Św. Józefie. Amen
 Zona i matka: 28.05.2023, 18:27
 Sw Józefie pomóż mojej rodzinie. Błagam niech mój mąż zamilknie gdy będzie chciał krzyczeć i bluxnic na swoje dzieci i żonę. Św Józefie pomóż, proszę o łaskę nawrocenia i sprawiedliwości. Dlaczego Boże pozwalasz aby krzywdził najbliższych. Panie wiem że nie mogę zadać, ani wymagać od Ciebie wielu rzeczy, ale pomóż żeby nasz ojciec i mój mąż zaprzestał krzywdzić swoich najbliższych. Św Józefie błagam o wstawiennictwo u Boga. W Imię Ojca I Syna I Ducha Św Amen
 Kasia: 04.05.2023, 10:41
 Sw Józefie pomóż Klaudii na egzaminach maturalnych, oswiec jejbumysl, pomóż myśleć i pisać...błagam o cud. Amen
 Twoja czcicielka : 01.05.2023, 21:51
 SW Juzefie proszę o zdrowie dla Oliwii Agatki Waldka i męża Jezu ty się tym zajmij

 Renata : 01.05.2023, 21:47
 SW Józefie proszę o pomoc w trudnej sprawie o zdrowie dla nas i naszych dzieci i wnuków
 Dorota : 01.05.2023, 14:11
 Proszę o zdrowie na ciele i duszy dla dzieci Przemka Daniela Andrzeja Beaty i dla mnie Doroty męża Darka za Duszę w Czyśćcu cierpiące
 marzena aneta: 01.05.2023, 11:45
 Modlitwy do świętego Józefa dziękuję Józefie Święty Józefie Święty módl się za nami dziękuję Święty Józefie Józefie Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Święty Józefie Józefie Święty kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Gosia: 01.05.2023, 04:04
 Święty Józefie oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci Jacka, Justynę i Kacpra, bądź dla nich wzorem, opiekunem i Ojcem w codziennym życiu, pracy i rozpoznaniu powołania. Opiekuj się też mną i pomóż mi jako wdowie, abym umiała kochać i wypełnić wolę Dobrego Ojca. Twoja oddana Gosia
 Pax: 30.04.2023, 16:23
 Święty Józefie mój patronie umacniaj mnie w Duchu Świętym i Prowadź drogą z Chrystusem Zmartwychwstałym...
 Jadwiga: 30.03.2023, 09:19
 Święty Józefie ,proszę o pomoc w mojej sprawie .
 Barbara: 27.03.2023, 08:42
 Święty Józefie błagam o stałą pracę dla syna. Otocz go swoją opieką🙏
 Maria: 20.03.2023, 14:50
 Swiety Jozefie prosze Cie o unieszkodliwienie zla ze strony nieprzyjaciol znanych:Z.S.E.W. i nieznanych wymierzonych we mnie ,w moje dzieci i w rodzine:R.D.R.J. Bog zaplac za modlitwe.
 J.B: 20.03.2023, 11:13
 Święty Józefie , ratuj nas w życiu , w śmierci , w każdy czas .
 Jadwiga: 19.03.2023, 09:12
 Święty Józefie Opiekunie , Twe Ojcowskie Serce tak wspaniałe , po Sercu Jezusa najczystsze , najświętsze , niech będzie naszą ucieczką we wszystkich potrzebach duszy i ciała . Święty Józefie , powierzam Ci wszystkie moje sprawy .
 marzena aneta: 19.03.2023, 03:38
 Modlitwy do Józefa Świętego dziękuję Józefie Święty kocham Cię dziękuję Józefie Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Józefie Święty módl się za nami dziękuję Józefie Święty kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej