Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

  1. Znak krzyża świętego
  2. Akt żalu (skruchy)

    Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować. Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo.

  3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  4. Rozważanie na kolejne dni nowenny
  5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  6. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły (podana na końcu nowenny)
  7. Znak krzyża świętego

DZIEŃ PIERWSZY

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce. Oddaję Ci dzisiaj ten "węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu. Powierzam Ci ten dręczący mnie "węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten "węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc. Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

DZIEŃ DRUGI

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz. Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten "węzeł"...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

DZIEŃ TRZECI

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten "węzeł" mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem. Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego "węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

DZIEŃ CZWARTY

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną. Składam w Twoje ręce ten "węzeł"..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie. Rozwiąż Matko ten "węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

DZIEŃ PIĄTY

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten "węzeł"..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga. Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten "węzeł" we mnie zrodził. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest bogata w moc u Boga

DZIEŃ SZÓSTY

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten "węzeł" mojego życia.... i proszę byś mi dała serce, które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten "węzeł". Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

DZIEŃ SIÓDMY

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten "węzeł" w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

DZIEŃ ÓSMY

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten "węzeł"... w moim życiu. Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił. Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz "węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten "węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach. Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie "węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie "węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten "węzeł" ... (nazwać go w miarę możności). Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

   

Wasze komentarze:
 Zaneta: 24.10.2021, 00:15
 Dziekuje Maryja za Twoje watawiennictwo i rozwiazanie wezlow, zniewolen mojego zycia. Dziekuje tez ze stalas sie dzies w sposob szczegolny moja matka
 Ania L.: 06.10.2021, 16:34
 Matko Boża Rozwiązująca Węzły dziękuję Ci za nadzwyczajną pomoc.
 Maria: 01.09.2021, 12:41
 Matko Boza Rzwiazujaca Wezly prosze Cie w intencji zdrowia dla syna oraz pomocy Twojej w nauce dla syna oraz zdanie egzaminu/o odbycie stazu zaw.o uczniow,o oozysaknie pieniedzy dla dzieci i dla mnie/.. Amen.
 Apolonia : 24.08.2021, 11:49
 Maryjo,nasza Niebieska Królowo dopomoz mi rozwiązać ten węzeł nieporozumienia, przez który jestem bardzo skrępowana.Bog zaplac.
 Apolonia: 10.08.2021, 07:07
 Maryjo, Matko Rozwiązująca Węzły dopomoz mi ułożyć na nowo wiarę i zgode w mojej rodzinie.
 Maria: 29.07.2021, 17:32
 Matko Boza Rozwiazujace Wezly prosze Cie o pomoc Boza w moich i moich dzieci wszystkich potrzebach:o pomoc Boza w nauce dla syna i zdanie egzaminu,o przedluzenie umowy dla niego na czas nieokreslony/o odbycie stazu/.O anulowanie umowy dla mnie nieokorzystnej,o udaremnienie zla i nienawisci nieprzyjaciol moich i rodziny/.. Dziekuje bardzo.
 Maria: 04.07.2021, 11:47
 Matko Boza Rozwiazujaca Wezly prosze Cie o zdrowie dla syna oraz o pomoc dla niego w Twojej Madrosci w przedluzeniu umowy na czas nieokreslony, by mogl odbyc staz zawodowy.Jak tez o pomyslnosc w zdaniu egzaminu motoryzacyjneg/o odzyskanie pieniedzy dla niego i dla mnie/. Dziekuje bardzo.
 Maria: 25.05.2021, 16:17
 Matko Najukochnsza prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia Grzegorza. W intencji pomocy Twojej Matko w udaremnieniu nekania mnie i rodziny ze strony alkoholika oraz kobiety.Uchron moje dzieci i mnie oraz rodzine od nieszczesc. Za otryzmane laski bardzo dziekuje dla mnie i dla rodziny.
 Nia: 01.04.2021, 23:19
 Matko najukochańsza wstaw się do Boga Ojca o łąskę dobrej i jak najszybszej spowiedzi dla mojego męża i aby zrozumiał, że tylko wiara daje siłę i nadzieję.

 Jadwiga: 31.03.2021, 19:40
 Matko Boża Opiekunko rodzin,uzdrowienie chorych rozwiąż węzeł moich chorób,błagam pomóż mi i mojej rodzinie.Wielka Matko Boża proś Jezusa za nami.
 Barbara: 14.03.2021, 11:30
 Matko Rozwiazujaca Wezly, prosze o rozwiazanie tych wezlow o ktore modle sie w tej Nowennie, ulecz te bliska mi osobe za ktora sie modle i prosze rozwiaz ten supel,ktorynie pozwala nam normalnie zyc.W Tobie jedyny ratunek i nadzieja.Nie opuszczaj nas.Bog zaplac.Amen.
 Annaa: 22.02.2021, 13:23
 Dziękuję Ci Matko za pomoc.
 Krystyna : 09.01.2021, 14:48
  Maryjo ty jestes moja Ostoja rozwiaz Wezly mojego zycia prosze cie pokornie matenko wierze w ciebie.
 Magdalena: 20.12.2020, 12:43
 Bardzo proszę o: zdrowie, Bożą opiekę oraz pomoc i natchnienie Ducha Św. przy podejmowaniu życiowych decyzji dla Łukasza. O wielki cud naprawy naszych "zerwanych więzi" i bardzo trudnych relacji. Żebyśmy znowu, po 3,5 latach rozłąki, mogli być razem. Najłaskawsza Maryjo, zostań proszę orędowniczką tej intencji!
 Maria: 20.11.2020, 09:33
  Kochana Matko Boza Rozwiazujaca Wezly prosze Cie w intencji blagalnej o pomoc Twoja w zdaniu egzaminu motoryzacyjnego dla syna/o dobra wole urzednikow/M/. O odbycie stazu zawodowego dla niego.. W intencji wybawienia moich dzieci i ich matki z chorob,nieszczesc i wszelkiego zla.. Amen.
 Renata: 28.10.2020, 10:21
 Mateczko Najukochansza proszę Cię rozwiąż ten węzeł na zawsze o ktory mi chodzi ,dotyczy mojego męża ,Maryjo błagam Cię z całego serca ,ufam Tobie pomóż mi.
 Renata: 28.10.2020, 10:19
 Mateczko Najukochansza proszę Cię rozwiąż ten węzeł na zawsze o ktory mi chodzi ,do
 Marta: 25.10.2020, 22:15
 Proszę o rozwiązanie węzłów które zagradzają drogę do nadziei ❤️
 Maria: 18.10.2020, 15:42
 Kochana Matko Boza Rozwiazujaca Wezly prosze Cie w intencji blagalnej w Twojej Madrosci w udaremnieniu zla i nienawisci ze strony nieprzyjaciol/alkoholika z mania przesladowcza/. Pomoz mi i moim dzieciom Matko we wszystkim co potrzebuje Twojej pomocy. Dziekuje bardzo.
 Maria: 17.10.2020, 22:41
 Matko Boza Rozwiazujaca Wezly prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia syna i jego matki. W intencji pogromienia wystepkow nieprzyjaciol moich i moich dzieci.Uchron moje dzieci ich matke od niesczesc i wszelkiego zla.Dopomoz synowi zdac egz.i znalezc prace. Dziekuje bardzo.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej