Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

  1. Znak krzyża świętego
  2. Akt żalu (skruchy)

    Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować. Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo.

  3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  4. Rozważanie na kolejne dni nowenny
  5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  6. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły (podana na końcu nowenny)
  7. Znak krzyża świętego

DZIEŃ PIERWSZY

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce. Oddaję Ci dzisiaj ten "węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu. Powierzam Ci ten dręczący mnie "węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten "węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc. Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

DZIEŃ DRUGI

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz. Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten "węzeł"...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

DZIEŃ TRZECI

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten "węzeł" mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem. Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego "węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

DZIEŃ CZWARTY

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną. Składam w Twoje ręce ten "węzeł"..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie. Rozwiąż Matko ten "węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

DZIEŃ PIĄTY

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten "węzeł"..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga. Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten "węzeł" we mnie zrodził. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest bogata w moc u Boga

DZIEŃ SZÓSTY

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten "węzeł" mojego życia.... i proszę byś mi dała serce, które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten "węzeł". Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

DZIEŃ SIÓDMY

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten "węzeł" w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

DZIEŃ ÓSMY

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten "węzeł"... w moim życiu. Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił. Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz "węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten "węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach. Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie "węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie "węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten "węzeł" ... (nazwać go w miarę możności). Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

   

Wasze komentarze:
 Renata: 28.10.2020, 10:21
 Mateczko Najukochansza proszę Cię rozwiąż ten węzeł na zawsze o ktory mi chodzi ,dotyczy mojego męża ,Maryjo błagam Cię z całego serca ,ufam Tobie pomóż mi.
 Renata: 28.10.2020, 10:19
 Mateczko Najukochansza proszę Cię rozwiąż ten węzeł na zawsze o ktory mi chodzi ,do
 Marta: 25.10.2020, 22:15
 Proszę o rozwiązanie węzłów które zagradzają drogę do nadziei ❤️
 Maria: 18.10.2020, 15:42
 Kochana Matko Boza Rozwiazujaca Wezly prosze Cie w intencji blagalnej w Twojej Madrosci w udaremnieniu zla i nienawisci ze strony nieprzyjaciol/alkoholika z mania przesladowcza/. Pomoz mi i moim dzieciom Matko we wszystkim co potrzebuje Twojej pomocy. Dziekuje bardzo.
 Maria: 17.10.2020, 22:41
 Matko Boza Rozwiazujaca Wezly prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia syna i jego matki. W intencji pogromienia wystepkow nieprzyjaciol moich i moich dzieci.Uchron moje dzieci ich matke od niesczesc i wszelkiego zla.Dopomoz synowi zdac egz.i znalezc prace. Dziekuje bardzo.
 Ania: 07.10.2020, 01:55
 MATKO! Węzły, które przyszło mi dźwigać zabierają mi ochotę na życie. Nie potrafię już nawet modlić się. W tej błagalnej nowennie zwracam się kolejny raz o pomoc, o zabranie wszystkich trosk, które przewróciły życie moje i mojej rodziny. Wysłuchaj Maryjo mojego wołania i spraw, abyśmy dłużej nie musieli już cierpieć z powodu działań innych osób.
 Marta: 02.10.2020, 12:47
 Matko, proszę o rozwiązanie węzła o który proszę. Ulecz serce tej osoby ❤️
 Jadwiga: 27.09.2020, 23:29
 Pomóż mi Matuchno ,rozwiąż węzeł moich licznych chorób,uchroń od trudnej operacji.Otocz mnie i moją rodzinę swą cudowną opieką,prowadź w wierze i miłości .O Matko Boża za nami wstawiaj się.
 Bogusia: 08.09.2020, 23:35
 Mateczko Ty wiesz jaki węzeł mnie trzyma - Rozwiąż go błagam - dopomóż !!!


 Ola : 13.08.2020, 00:38
 Mateńko kochana! Nie pozwól wyrzucić mnie z mieszkania w którym mieszkam od dziecka. Ty wiesz...
 Jadwiga: 21.07.2020, 16:14
 Dziękuję za otrzymane łaski i proszę pomóż Matuchno rozwiązać węzeł moich licznych chorób,daj pomoc dobrych lekarzy w badaniach i trafnej diagnozie.Opiekunko rodzin ,uzdrowienie chorych módl się za mną i moją rodzinę.Jezu ufam Tobie.
 Natasza: 12.07.2020, 23:00
 Matko najukochańsza, pomóż wydostać mi się z dołu psychicznego, który mnie wykańcza. W Tobie jedyna nadzieja.
 Agnieszka:09.07 2020: 09.07.2020, 20:09
 Matko Najświętsza ,pomóż mi wyjść z samotnoścì.W Tobie ma ufność i nadzieja.Wstawiaj się za mną i moimi dziećmi.
 Jola: 08.07.2020, 08:56
 Matuchno Ukochana. Dziękuję za tyle lat ratunku. Proszę, rozwiąż te węzły, które niszczą powołanie zakonne mego brata
 Elzbieta: 05.07.2020, 18:12
 Matko rozwiazujaca wezly dziekuje Ci bardzo ze rozwiazalas wezly o ktore prosilam rozwiaz ich na zawsze nie opuszczaj nas dziekuje badz zawsze z nami moimi dziecmi wnukami brata i siostra
 Karolina: 29.06.2020, 22:51
 Matko, proszę o uzdrowienie mnie z torbieli.
 Agnieszka: 04.06.2020, 21:04
 Proszę Maryjo o pomoc w rozwiązaniu trudnych węzłów mojej zależności finansowej...proszę Maryjo o niezalezność finansową, bym mogła utrzymać się sama na tyle dobrze finansowo, by odejść od mojego kata...pomóż mi, bym miała stabilne i dobre źrodło wlasnych dochodów, błagam Cię, pomóz mi! Dziękuję!
 Mama: 31.05.2020, 18:43
 Błagam o uratowanie małżeństwa Ilony i Pawła , którzy pogubili się i ich drogi się rozeszły . Proszę o łaskę wybaczenia dla nich.O naprawę ich wzajemnych relacji. Żeby nie doszło do rozprawy rozwodowej.
 Mirosława : 13.05.2020, 17:25
 Matko Boza proszę Ciebie pomoc rozwiązać wszystkie problemy finansowe mojego syna Baryka i nasze dodawaj nam sił i zdrowia dla całej rodziny dziękuję
 Babcia : 01.05.2020, 21:03
 Dziękuję Ci Matko za wszystkie łaski dla wnuka Hubertusia wyproszenie i wszystkie węzły rozwiązanie o które prosiłam. Bóg zapłać Ty Cudowna Maryjo wszystko możesz wyprosic u Boga wiem i jeszcze raz dziękuję. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI I MARYI. 😍😍
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej