Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

  1. Znak krzyża świętego
  2. Akt żalu (skruchy)

    Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować. Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo.

  3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  4. Rozważanie na kolejne dni nowenny
  5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  6. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły (podana na końcu nowenny)
  7. Znak krzyża świętego

DZIEŃ PIERWSZY

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce. Oddaję Ci dzisiaj ten "węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu. Powierzam Ci ten dręczący mnie "węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten "węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc. Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

DZIEŃ DRUGI

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz. Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten "węzeł"...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

DZIEŃ TRZECI

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten "węzeł" mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem. Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego "węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

DZIEŃ CZWARTY

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną. Składam w Twoje ręce ten "węzeł"..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie. Rozwiąż Matko ten "węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

DZIEŃ PIĄTY

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten "węzeł"..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga. Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten "węzeł" we mnie zrodził. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest bogata w moc u Boga

DZIEŃ SZÓSTY

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten "węzeł" mojego życia.... i proszę byś mi dała serce, które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten "węzeł". Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

DZIEŃ SIÓDMY

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten "węzeł" w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

DZIEŃ ÓSMY

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten "węzeł"... w moim życiu. Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił. Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz "węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten "węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach. Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie "węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie "węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten "węzeł" ... (nazwać go w miarę możności). Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Wasze komentarze:
 marzena aneta : 07.07.2024, 09:59
 Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły dziękuję Matko Boża rozwiązująca węzły kocham Cię bardzo mocno proszę o pomoc tu proszącym dziękuję Matko Boża rozwiązująca węzły kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawdę sprawiedliwość szczerość szacunek szczęście uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Matko Boża rozwiązująca węzły kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urodę zdrowie pieniądze żebym miała zawsze dziękuję żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję żeby pracowali uczciwie zarabiali dziękuję żeby mądrze pieniądze wydawali dziękuję Matko Boża rozwiązująca węzły kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Matko Boża rozwiązująca węzły kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego Polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Matko Boża rozwiązująca węzły kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc dziękuję modlitwa cuda czyni dziękuję miłość cuda czyni dziękuję nadzieja cuda czyni dziękuję pokora cuda czyni dziękuję sprawiedliwość cuda czyni dziękuję szczerość cuda czyni dziękuję szacunek cuda czyni dziękuję szczęście cuda czyni dziękuję uczciwość cuda czyni dziękuję ufność cuda czyni dziękuję wiara cuda czyni dziękuję wiara to pewność bez dowodu dziękuję wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję marzenia się spełniają dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Katarzyna : 11.06.2024, 14:47
 Matko Boza prosze rozwiaz wezel.lavzacy mojego meza i ta niecxysta kobiete, matko Nsjmilsza dopomoz aby spotkanoa nie dochodxily fo skutku, aby wyjazdy komplikoealy sie, aby nigf ir tazem wyjechsli. Amen
 Basia : 28.05.2024, 05:22
 Maryjo Rozwiązująca Węzły proszę o rozwiązanie węzła biedy materialnej i braku pieniędzy na kupienie własnego mieszkanie Proszę pomóż mi
 Mama: 20.05.2024, 08:16
 Maryjo Rozwiązująca Węzły proszę o rozwiązanie węzła bezrobocia u syna aby dostał dziś telefon że jest dla niego miejsce w jednostce wojskowej blisko domu Proszę rozwiąż ten węzeł aby pracował i zarabiał na życie
 Matka i zona: 08.05.2024, 18:14
 W Imie Sakramentu zmalzenstwa ja zona zrywam i niszcze wezel ktory polacxyl mojego meza z ta niecxysta kobieta. Amen
 Żona : 05.05.2024, 20:57
 Maryjo prosze o rozeiazanie wezla laczacego mojego meza z ta nieczysta kobieta, Jezu Ty sie tym zajmij, Jezu prosze zniszcz to ucxucie zniszcz te spotkania zniszcz te rozmowy zniszczcte k9ntakty. Jezu zabierz ta kobiete pod Twoj Krzyz, Jezu zabierz ja na wieki aby juz nie zagrazala m9jemu Malzenstwu. W simie zojcabi Syna i Ducha Sw Amen
 Natalia: 03.05.2024, 22:30
 Witam. Wielokrotnie modliłam się tą cudowną nowenną do Matki Bożej Rozwiązującej węzły i zdecydowanie polecam tą modlitwę. Niektóre węzły jeszcze się nie rozwiązały, ale są i takie węzły co się rozwiązały .Ja miałam tak moi kochani, że niektóre węzły to po parę razy jeden węzeł musiałam odmawiać. Odmawiałam za moją córkę, żeby zdała dobrze egzaminy do szkoły średniej i tu zostałam za pierwszym razem wysłuchana , również po operacji wycięcia kamieni żółciowych miałam takie bóle brzucha ,co zjadłam pobolewało ,mimo ,ze starałam się trzymać dietę i po jednej lub dwóch nowennach ,nie pamiętam już czy zmawiałam jedna czy dwie, puściło całkiem i do dziś mam spokój ,również na pokusy nieczyste zawsze ta nowenna pomaga ,na uwolnienie od nieodpowiedniego faceta tez sprawdza przynajmniej u mnie . Na węzeł lęku tez parę razy odmawiałam i puściło ,węzeł uzależnienia od papierosów też puścił .odmawiałam raz , po trochę dłuższym czasie od odmawiania nowenny przestalam palic ,ale tez ratowałam się tabletkami na rzucenie palenia, miałam tez problem ,ze o jakaś głupotę przestałyśmy się z moja koleżanka do siebie odzywać i tez modliłam się o rozwiązanie tego węzła i nie pamiętam po miesiącu może podeszłam sama do niej nagle z uśmiechem i wszystko sobie wyjaśniłyśmy ,dodam, ze nie mogłam się przełamać żeby do niej podejść bez modlitwy ,bo próbowałam bez modlitwy i czułam jakiś lek przed odezwaniem się do niej pierwsza. Ale są tez węzły które jeszcze nie zostały rozwiązane i domyślam się że trzeba więcej modlitwy i poświecenia lub zostanie ten węzeł rozwiązany we właściwym momencie być może. Zrozumiałam jedno ,ze tak uwielbiam różaniec, że staram się go odmawiać jak najczęściej ,nawet codziennie . Ogółem to ja jestem zachwycona ta nowenna .Pomaga zbliżyć się do Pana Boga i Maryi ,a to jest najważniejsze. Uważam , że trzeba ta nowennę rozszerzać ,bo naprawdę warto . Samo odmawianie różańca i modlenie się do Matki Bożej jest dla mnie ogromnym zaszytem. Pozdrawiam serdecznie.
 X: 12.04.2024, 18:39
 Ja zraniona, zrywam I niszczę węzeł zdrady I zakochania ora, alkoholizmu, który męczy mojego męża I nasze Małżeństwo. W Imię Sakramentu Małżeństwa niszczę wszystkie demony które do tych zlych zdarzeń doprowadziły. Maryjo pomóż nam.amen
 Kobieta: 30.03.2024, 14:27
 Proszę o zerwanie więzów alkoholizmu I zdrady. Jeżu TY się tym zajmij. Amen

 Matka I zona: 20.03.2024, 06:51
 Błagam o uwolnienie mojego męża od wszystkich zlych demonów, królowo uwolnij go od alkoholizmu, agresji, zdrady. Maryjo błagam o cud leczenia i uzdrowienia. Amen
 Zdradzona: 15.03.2024, 08:21
 Maryjo rozwiaz węzeł rozwodu i kochanki który niszczy jego, nasza rodzinę I nasze Małżeństwo. W Imię Boga Maryjo powstrzymaj jego źle decyzję. Chwyć go za rękę i zaprowadź do domu, nie pozwól aby ta kobieta zniszczyła go do reszty.maryjo błagam o cud dla naszej rodziny. Amen
 Mama: 19.02.2024, 21:24
 Mateńko Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc dla swoich dzieci. Bądź z nimi jutro i na zawsze. Prowadź ich.Dziękuję. Amen
 Matka i zona: 12.02.2024, 06:15
 Maryjo błagam o rozwiązanie więzów między moim mężem a alkoholem i ta toksyczna kobieta, niech zniknie z naszego życia. Maryjo powstrzymaj tą nieczystą kobietę od czynienia zła. Pobłogosław naszemu Małżeństwu. W Imię Ojca I Syna I Fucha Sw Amen
 Mama : 07.02.2024, 11:59
 Maryjo Rozwiązująca Węzły proszę rozwiąż ten węzeł życiowy bezrobocia u syna Mikołaja aby dostał się na szkolenie specjalistyczne do wojska Proszę o telefon od Pani Moniki że jednak jest wolne miejsce na to szkolenie w najbliższej okolicy Błagam pomóż mu
 Katarzyna : 30.01.2024, 08:31
 Jezu TY się tym zajmij, proszę o zerwanie więzów pomiędzy nimi. Niech tą kobieta zniknie z naszego życia i naszej rodziny raz na zawsze, niech przestanie manipulować i mieszać w głowie naszego ojcaci męża. Jezu zabierz ja pod Twój krzyż , zatrzymaj aby już więcej krzywd nie wyrzadzala ani innych rodzin nie krzywdziła. Jezu TY się tym zajmij. W zimie zojca I Syna I Ducha Sw Amen
 Ja: 29.01.2024, 11:19
 Maryjo proszę o rozwiązanie węzła który połączył mojego męża I kochanke, niech zniknie z naszego i jego życia. Jezu TY się tym zajmij. Amen
 Ja: 27.01.2024, 11:28
 Maryjo. Strażniczko rodzin, proszę o rozwiązanie węzła mojego męża z alkoholizmem inpseudo koleżanka. Ktora wtargnęła do naszego Małżeństwa. Buntuje mojego męża, nakłania go do rozwodu, buntuje męża przeciwko dzieciom i swojej żony. Maryjo zniszcz ten przeklęty węzeł, który połączył mojego mezaci ta kobietę. Niechbich każde dpotkanie kończy się kłótnia, kazda rozmowa bedzie zgorzkniała. Wspomnienia krzywdzace i zsklamane. Maryjonuchron moja rodzinę przed tym demonem zła w postaci tej kobiety. W aimie aojca i Syna I Ducha Sw Amen
 Również porzucona kobieta: 24.01.2024, 08:38
 Żono, codziennie proszę Boga o pomoc dla Ciebie.
 Ja: 19.01.2024, 12:51
 Maryjo dziękuję za opiekę, błagam rozwiąz aby ten węzeł toksycznej kobiety i alkoholu, który trapi moja rodzinę i moje Małżeństwa. Maryjo proszę o cud uzdrowienia, niech ta zła kobieta zniknie i przepadnie, niech przestanie macic w moim małżeństwie, niech przestanie skłaniać mojego męża ku rozpadowi naszej rodziny, klotni
 Żona : 18.01.2024, 15:34
 Matko Najświętsza uchron moja rodzinę od alkoholu. Męża od alkoholizmu. Kochanki i innych toksycznych ludzi. Pomóż K rozwiązać węzeł z przyjaciółka. Amen
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej