Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

  1. Znak krzyża świętego
  2. Akt żalu (skruchy)

    Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować. Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo.

  3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  4. Rozważanie na kolejne dni nowenny
  5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  6. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły (podana na końcu nowenny)
  7. Znak krzyża świętego

DZIEŃ PIERWSZY

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce. Oddaję Ci dzisiaj ten "węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu. Powierzam Ci ten dręczący mnie "węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten "węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc. Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

DZIEŃ DRUGI

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz. Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten "węzeł"...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

DZIEŃ TRZECI

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten "węzeł" mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem. Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego "węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

DZIEŃ CZWARTY

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną. Składam w Twoje ręce ten "węzeł"..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie. Rozwiąż Matko ten "węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

DZIEŃ PIĄTY

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten "węzeł"..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga. Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten "węzeł" we mnie zrodził. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest bogata w moc u Boga

DZIEŃ SZÓSTY

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten "węzeł" mojego życia.... i proszę byś mi dała serce, które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten "węzeł". Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

DZIEŃ SIÓDMY

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten "węzeł" w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

DZIEŃ ÓSMY

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten "węzeł"... w moim życiu. Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił. Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz "węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten "węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach. Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie "węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie "węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten "węzeł" ... (nazwać go w miarę możności). Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Wasze komentarze:
 Żona: 24.05.2023, 09:00
 Maryjo błagam o rozwiązanie węzła rozwodu, który neka mojego męża Krystiana. Maryjo uchron moje małżeństwo od rozwodu. Maryjo oczyść rozum mojego męża od złych myśli i czynów, spraw aby wypełniał sakramentalne małżeństwo według przysięgi małżeńskiej. Któż jak nie Ty Boże....sprawiasz cuda, klękam i błagam o nawrocenie....
 Jadwiga: 18.05.2023, 13:27
 Matko Boża rozwiąż węzły w życiu moich dzieci ,także węzeł zaplątany wokół Joanny i naszej rodziny.Ty wiesz jak trudno to wszystko znieść.Proś Jezusa o pomoc dla nas.
 Dorota : 04.04.2023, 13:10
 Maryjo, proszę Cię rozwiąż ten węzeł, który mnie więzi, a o którym Ty wiesz, dziękuję.
 Ania.: 19.03.2023, 14:39
 Dziękuję matko Boża za kolejną otrzymaną łaskę.
 Ania.: 03.03.2023, 11:09
 Chciałabym zaświadczyć, że ta Nowenna naprawdę działa. Wczoraj w kolejnym dniu jej odmawiania zaplątał mi się różaniec w taki węzeł. Próbowałam go rozplątać żeby dalej odmawiać dalsze części różańca i udało się. A dziś rano spełniła się prośba o którą prosiłam. Nie wiem, może ten węzeł na różańcu i to że dało się go rozplątać był zapowiedzią, że dziś moja prośba zostanie wysłuchana. Chwała Bogu i Matce Bożej Rozwiązującej Węzły.
 Jadwiga: 11.02.2023, 10:23
 O Matuchno rozwiąż węzeł moich licznych chorób.Błagam zabierz nagłe skoki ciśnienia i pomóż w lepszym poruszaniu się.Wyprowadź syna z trudności zdrowotnych i finansowych.
 Kasia33: 18.01.2023, 06:55
 Matko rozwiazujaca wezly prosze cie o laske zeby terapia logopedyczna moich dzieci byla tylko do polowy kwietnia i zeby juz pozniej niebyla om potrzebna i niemusieli juz potym czasie nigdy chodzic do logopedy tylko do polowy kwietnia prosze cie tez oto zeby pracownik socialny rozwiazal znami w listopadzie ostatniecznie umowe i przestal sie nami zajmowac i znami wspolpracowac
 Magda: 06.01.2023, 22:22
 Matko Boża Rozwiązująca węzły, weź w swe miłosierne dłonie ten węzeł o którym wiesz, rozwiaz go i uwolnij Łukasza od fałszywych oskarżeń.
 Marta: 02.01.2023, 23:20
 Proszę za sprawę Tobie wiadmomą. Błagam Ciebie w pokorze. Daj mądrość, rozeznanie, odwagę, szczerą rozmowę, zgodę. Błagam i przepraszam za grzechy.

 Jadwiga: 18.12.2022, 23:57
 Matuchno rozwiazująca węzły proszę o łaskę uzdrowienia z licznych chorób w mojej rodzinie.Wyprowadź moje dzieci z trudności zdrowotnych i finansowych .Umocnij wszystkich w wierze i miłości do Boga i do ludzi.Opiekunko rodzin,uzdrowienie chorych módl sie za nami.
 Jadwiga: 18.12.2022, 00:39
 Pomóż mi Matuchno w moich licznych chorobach i chorobach najbliższych,uproś też łaskę diagnozy dla syna i dobre wyniki badań .Wyprowadź syna z trudności finansowych,błagam rozwiąż węzeł ,spraw,by odzyskał zaległe wynagrodzenia.Wyprostuj ścieżki życiowe moich dzieci,Ty wiesz czego Im potrzeba.
 elvis p: 12.12.2022, 05:36
 Prosze maryjo o rozwiazania tego wezla jakim jest bol moich stop i kregoslupa, prosze maryko modl sie za mna, i przedstaw moje prosby przed tron bozy i uzyskanie milosierdzia bozego amen
 Kasia33: 09.12.2022, 08:25
 Matko rozwiozujaca wezly prosze cie pomusz mi z pracownikiem socialnym i logopeda prosze cie zeby pracownik socialny do listopada nastepnego roku zeby ja rozwiozal znami i niczego wiecej nieprzedluzal ani nie odnawial zadnej umowy juz znami i przestal sie nami zajmowac do tego czasu albo i wczesniej. Prosze cie tez zeby Dominik i Adrian mieli terapie logopedyczna tylko do czerwca nastepnego roku nie dluzej zeby ta terpia byla im tylko potrzebna do czerwca albo i nawet krocej niz do czerwca. Zeby juz nigdy zaden inny ani ten co mamy pracownik socialny niemusial sie juz nami zajmowac i nam pomagac. Prosse cie Matko rowziaz ten supel ten problem raz na zawsze Amen
 Adriana: 18.09.2022, 18:05
 Modlę się w pewnej intencji, ufam Maryjo,że mnie wysłuchasz, że zaniesiesz moją intencję przed tron Boży. Jezu ufam Tobie.
 Anka: 12.09.2022, 19:42
 Maryjo, dziękuję za każdą radość w tych smutnych chwilach. Rozwiąż Matejko węzły otaczające moich bliskic:Michała z rodziną, Beatę z rodziną, Ulę z rodziną, Kasię z chorym synkiem, Agnieszkę z Kubą i Przemkiem, Roberta z rodziną, mnie niegodną z rodzicami. Maryjo rozwiązująca węzły módl się za nami. Jezu TY się tym zajmij . AMEN
 Agnieszka: 08.09.2022, 06:19
 Maryjo rozwiązująca węzły. Dziękuję Ci za rozwiązanie węzła plamienia w 12 tyg. ciąży. Po Twojej modlitwie do Syna plamienie ustało. Pomimo, że upłynęło już kilka lat od tego jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
 Wierzaca: 04.09.2022, 11:55
 Matko Boza prosze pomóż rozwiązać nam trudną sytuację otocz życzliwym ludźmi
 Wierzaca: 31.08.2022, 20:52
 Matko Boza pomóż nam rozwiązać trudną sprawę
 Anka: 31.08.2022, 18:53
 Matko rozwiązująca węzły wyproś u Syna Swego rozwiązanie węzła związanego wokół Michała. Uproś nam pocieszenie. Maryjo módl się za nami i światem całym. AMEN
 Anka: 30.08.2022, 19:08
 Maryjo rozwiąż węzeł Beaty I jej rodzinu, Uli i jej rodziny a także węzeł zaplątany wokół Michała i mojej rodziny. Ty, która nigdy nas nie opuszczasz módl się za bami. Amen
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej