Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

  1. Znak krzyża świętego
  2. Akt żalu (skruchy)

    Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować. Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo.

  3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  4. Rozważanie na kolejne dni nowenny
  5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  6. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły (podana na końcu nowenny)
  7. Znak krzyża świętego

DZIEŃ PIERWSZY

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce. Oddaję Ci dzisiaj ten "węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu. Powierzam Ci ten dręczący mnie "węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten "węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc. Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

DZIEŃ DRUGI

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz. Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten "węzeł"...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

DZIEŃ TRZECI

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten "węzeł" mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem. Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego "węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

DZIEŃ CZWARTY

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną. Składam w Twoje ręce ten "węzeł"..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie. Rozwiąż Matko ten "węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

DZIEŃ PIĄTY

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten "węzeł"..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga. Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten "węzeł" we mnie zrodził. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest bogata w moc u Boga

DZIEŃ SZÓSTY

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten "węzeł" mojego życia.... i proszę byś mi dała serce, które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten "węzeł". Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

DZIEŃ SIÓDMY

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten "węzeł" w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

DZIEŃ ÓSMY

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten "węzeł"... w moim życiu. Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił. Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz "węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten "węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach. Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie "węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie "węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten "węzeł" ... (nazwać go w miarę możności). Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

   

Wasze komentarze:
 Małgorzata: 28.03.2019, 14:30
 Mateczko rozwiązująca węzły wysłuchaj mnie w czasie odmawiania tej Nowenny (5 dzień) i rozwiąż supeł 15 letniej pozamałżeńskiej relacji mojego Męża z rozwiedzioną 15 lat młodszą Panią z dzieckiem.
 K: 28.03.2019, 07:26
 Maryjo, proszę o rozwiązanie węzłów, które mnie paraliżują
 Jadwiga : 19.03.2019, 21:27
 O Matuchno przyjdź nam chorym z pomocą ,uzdrów duszę i ciało,bądź przy moich synach ,pomóż w ich problemach zdrowotnych i finansowych.Miłosierny Jezu zajmij się nami i naszymi potrzebami,Jezu Ufamy Tobie.
 Barbara: 17.03.2019, 16:30
 Mateńko w Twoje ręce powierzam Rodzinę Patryka i Jadzi. Proszę o większą ich wiarę. Ogarnij ich Swoją troską. Proszę o miłość i zgodę dla nich o pomoc w znalezieniu pracy dla Jadzi o zdrowie dla nich i wszelkie łaski potrzebne w ich codzienności.
 Mirka: 07.03.2019, 00:29
 Maryjo,prosze o rozwiazanie wezlow mego syna,Macka.
 mama: 05.03.2019, 19:55
 Maryjo spraw abyś rozwiązała moje wezly niepokoju o mojego syna aby zmienił swoje postępowanie i kierował się do zmiany planow życiowych prowadzących do założenia Rodziny o to cię proszę Matenko abyś wstawila się u swojego Syna. Chwala Panu.
 Bona: 22.02.2019, 19:25
 Maryjo proszę o rozwiązanie węzłów moich domowników.
 Katarzyna : 19.02.2019, 12:12
 Matenko Najdroższa proszę o rozwiązanie węzła Łukasza
 Matka: 18.02.2019, 22:34
 Maryjo Najdroższa Mateczko zawierzam Ci córkę Anete jej obecne życie jej zagubienie życiowe i brak relacji z rodziną błagam Cie Mateczko o wstawiennictwo do Boga Milosiernego o rozwiązanie tego węzła po ludzku nie do rozwiązania

 SŁAWEK - PROSZE POMÓŻCIE MI: 18.02.2019, 01:32
 Panie Jezu odpuść mi już proszę odpuść o o litość błagam. Św Maryjo, Rito, Judo, Józefie proszę pomódlcie się do Jezusa aby ktoś mi pomógł proszę podaje konto 23 1020 3668 0000 5202 0121 1473 SŁAWEK, tak bardzo was proszę pomóżcie mi. Z Bogiem
 Jolanta: 15.02.2019, 20:16
 Maryjo,zawierzam Ci syna Krzysztofa,jego życie,jego zranienia,jego choroby duszy,i wszystkie choroby,jego zagubienie duchoer i życiowe.Trudne relacje z rodziną ,brak pracy,studnia i jego wszystko.Prosze otocz go plaszczem Twej opieki,módl sie za niego ,Maryji jesteś jedynym ratunkiem,proszę ratuj go u Twego Boskiego syna Jezusa Chrystusa,naszego Boga.Dziekuje
 Jolanta: 15.02.2019, 20:14
 Maryjo,zawierzam Ci syna Krzysztofa,jego życie,jego zranienia,jego choroby duszy,i wszystkie choroby,jego zagubienie duchoer i życiowe.Trudne relacje z rodziną ,brak pracy,studnia i jego wszystko.Prosze otocz go plaszczem Twej opieki,módl sie za niego ,Maryji jesteś jedynym ratunkiem,proszę ratuj go u Twego Boskiego syna Jezusa Chrystusa,naszego Boga.Dziekuje
 SŁAWEK - PROSZE POMÓŻCIE MI: 11.02.2019, 00:13
 Panie Jezu Synu Ojca Niebieskiego i Sw Maryi ,,, Maryjo módl się za mnie proszę wysłuchaj próśb Sw Rity, Św Judy, Św Józefa, w sprawie wyleczenie mojej kuzynki Synka z nieodwracalnej choroby, proszę Cie również Panie Jezu o pomoc finansową dla mnie o ile jest to wolą twoja ale ja wiem że ty nie krzywdzisz Panie mój tylko pomagasz pomóżcie mi proszę podaje konto 23 1020 3668 0000 5202 0121 1473 SŁAWEK,dzień za dniem mija a ja ..... Jezu ufam tobie DAJ MI ŁASKI SWEJ PANIE I I WSKAŻ DOBRĄ DROGĘ
 Zenek09 2019,19:15: 09.02.2019, 18:16
 Maryjo,prosze rozwiasz wezly,ktore mnie paralizuja
 Bozena: 27.01.2019, 17:29
 Maryjo proszę rozwiąż węzły, które mnie wiążą.
 Aga: 24.01.2019, 01:43
 Maryjo prosze aby moja rodzina sie pojednala
 BŁAGAJACA. ,,,: 13.01.2019, 17:12
 Mateńko moja ukochana wczoraj skończyłam nowennę ale już w czwartek rozwiązałaś ten trudny węzeł. Dziękuję mateńko tylko wiara i oddanie się pod Twoją opieke daje siłę ,bez tego nie miałabym siły przetrwać .DZISIAJ ZACZYNAM NASTĘPNA NOWENNE TEZ BARDZO TRUDNĄ ALE TY MNIE NIE ZOSTAWISZ Samej ,
 Maria: 06.01.2019, 09:10
 Matenko opiekuj się rodziną mojej córki proszę o szczęśliwe rozwiązanie
 Maria: 06.01.2019, 09:09
 Matenko opiekuj się rodziną mojej córki proszę o szczęśliwe rozwiązanie
 Wdzięczna: 01.01.2019, 23:01
 Rok temu przypadkiem znalazłam tę nowennę w internecie i odmówiłam ją 2x w intencji znalezienia dobrej i dobrze płatnej pracy w zawodzie, na którą nie miałam nadziei. Po kilku dniach od zakończenia drugiej nowenny (zakończyłam, bo odmawiałam jeszcze nowennę pompejańską w innej intencji) dowiedziałam się, że jest dla mnie praca. Poszłam na rozmowę, która poszła mi nie najlepiej, ale mimo to pracę dostałam i pracuję do dziś. Obiecałam sobie, że dam świadectwo w tej sprawie jeśli podpiszę umowę na stałe, ale zapomniałam. Dopiero gdy spadł na mnie inny problem, to sobie przypomniałam. Choruję na chorobę, przez którą jestem ciągle masakrycznie zmęczona (jest już lepiej), więc może Bóg i Matka Boża to uwzględnią i wybaczą mi, a zwłaszcza to, że odpuściłam sobie i modlitwę i msze, w ostatnim czasie. Ale samo wyjście do kościoła to jak wyprawa na drugi koniec Polski, więc jest jak jest. W każdym razie dziękuję i zostawiam świadectwo.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej