Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

  1. Znak krzyża świętego
  2. Akt żalu (skruchy)

    Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować. Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo.

  3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  4. Rozważanie na kolejne dni nowenny
  5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  6. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły (podana na końcu nowenny)
  7. Znak krzyża świętego

DZIEŃ PIERWSZY

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce. Oddaję Ci dzisiaj ten "węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu. Powierzam Ci ten dręczący mnie "węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten "węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc. Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

DZIEŃ DRUGI

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz. Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten "węzeł"...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

DZIEŃ TRZECI

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten "węzeł" mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem. Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego "węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

DZIEŃ CZWARTY

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną. Składam w Twoje ręce ten "węzeł"..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie. Rozwiąż Matko ten "węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

DZIEŃ PIĄTY

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten "węzeł"..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga. Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten "węzeł" we mnie zrodził. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest bogata w moc u Boga

DZIEŃ SZÓSTY

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten "węzeł" mojego życia.... i proszę byś mi dała serce, które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten "węzeł". Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

DZIEŃ SIÓDMY

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten "węzeł" w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

DZIEŃ ÓSMY

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten "węzeł"... w moim życiu. Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił. Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz "węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten "węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach. Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie "węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie "węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten "węzeł" ... (nazwać go w miarę możności). Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

   

Wasze komentarze:
 ewa: 12.08.2019, 06:29
 prosze o rozwiazanie węzla choroby Grzegorza
 Pawelpawel: 10.08.2019, 21:54
 Kochana Matulko prosze Cię wysłuchaj mnie i pomoz mi rozwiązać trudna sytuacje życiową w której się znalazłam, proszę Cię abyś wstawiła się za mnie u Twego Syna i pomogła wraz z Nim wyjaśnić sprawę mojego malzenstwa żeby mi żona Magdalena wybaczyla i dała jeszcze jedną szansę i zdrówko dla dzieci Matulko prosze Cię pomoz mi i nigdy nie opuszczaj mnie.
 Ania: 10.08.2019, 20:55
 Ukochana Matko Maryjo błagam rozwiąż węzeł który nas paraliżuje wyzwól z alkoholizmu Marka bądź dla niego wsparciem .
 Emi: 10.08.2019, 20:13
 Maryjo, która rozwiązujesz węzły proszę Cię o pomoc w wyleczeniu mojego męża Mariusza oraz daj siłę, wiarę i nadzieję na lepsze jutro. Proszę aby wszystkiego moje wyniki badań okazały się negatywne. Bardzo Cię proszę w Tobie Tylko nadzieja.
 Jeny : 09.08.2019, 07:49
 Maryjo rozwiazujaca wezly, Proszę Cię o wez ode mnie ten wezel, ktory mnie paraliżuje.. Proszę Cię Matenko o nawrocenie,mojego syna ze zlej drogi. Matenko Kochana proszę Cię o pomoc 🙏🙏
 Babcia : 03.08.2019, 16:05
 Maryjo która rozwiązujesz węzły błagam rozwiąż ten który boli mnie najbardziej. Okaż litość i uzdrów mojego wnuczka. Spraw Mateczko aby wyniki badań okazały się negatywne. Amen
 Babcia : 03.08.2019, 16:01
 Maryjo która rozwiązujesz węzły błagam rozwiąż ten który boli mnie najbardziej. Okaż litość i zdrów mojego wnuczka. Spraw Mateczko aby wyniki badań okazały się negatywne. Amen
 Brydzia: 24.07.2019, 05:35
 Matko Najświętsza proszę Cię o rozwiązanie wszystkich węzłów w mojej rodzinie, wspieraj nas i pomagaj w trudnych chwilach. Proszę Cię także o nawrócenie zatwardziałych grzeszników szczególnie tych z mojej rodziny spraw aby się opamiętali, działali zgodnie z wolą Bożą i pamiętali że przed nimi jeszcze najważniejszy egzamin, który będą musieli przejść przed tronem Bożym.Proszę Cię o pomoc w podjęciu odpowiedniej decyzji dotyczącej mojego dalszego życia. Jednocześnie dziękuję za opiekę i dotychczasową pomoc.
 IMS: 21.07.2019, 21:49
 Matko proszę Cię o pomoc dla mojej rodziny, ty którą rozwiązujesz węzły proszę Cię pomóż mi, daj siłę, nadzieję i wiarę, nie opuszczaj mnie....

 Matka : 21.07.2019, 20:23
 Matko Boża prosze cie o pomoc w wyleczeniu mojej corki z depresji oraz aby powrocila do wiary
 Joanna: 21.07.2019, 19:09
 Matko Najświętsza proszę Cię o rozwiązanie wszystkich węzłów w mojej rodzinie, wspieraj nas i pomagaj w trudnych chwilach. Proszę Cię także o nawrócenie zatwardziałych grzeszników szczególnie tych z mojej rodziny spraw aby się opamiętali, działali zgodnie z wolą Bożą i pamiętali że przed nimi jeszcze najważniejszy egzamin, który będą musieli przejść przed tronem Bożym. Jednocześnie dziękuję za opiekę i dotychczasową pomoc.
 Mslgorzata: 19.07.2019, 20:39
 Maryjo Matko moja najlepsza Ty wiesz czego mi potrzeba i o to błagam. Bardzo Cię kocham Maryjo
 Mslgorzata: 19.07.2019, 20:30
 Maryjo Matko moja najlepsza Ty wiesz czego mi potrzeba i o to błagam. Bardzo Cię kocham Maryjo
 Magdalena : 17.07.2019, 21:28
 Matko ukochana rozwiąż te węzły które blokują mnie i moją rodzinę. Wszystkie moje prośby i blagania znasz i dziękuję Ci za to że pomału je już rozwiązała
 Iza: 15.07.2019, 12:26
 Proszę Cię Maryjo o pomoc w całym moim życiu , o rozwiązanie trudnych spraw w całym życiu by udało się sprzedać jak najszybciej mieszkanie na spłatę długów oraz aby udało mi się znaleźć dobrą pracą. gdyż nigdy nie udało mi się nic wygrać, nigdy nic mi nie przyszło lekko...wszystko idzie mi jak z kamienia, tak jakby ktoś mnie przeklął.....
 Iza: 15.07.2019, 12:05
 Proszę Cię Maryjo o pomoc w całym moim życiu , o rozwiązanie trudnych spraw w całym życiu by udało się sprzedać jak najszybciej mieszkanie na spłatę długów oraz aby udało mi się znaleźć dobrą pracą. gdyż nigdy nie udało mi się nic wygrać, nigdy nic mi nie przyszło lekko...wszystko idzie mi jak z kamienia, tak jakby ktoś mnie przeklął.....
 Monika: 14.07.2019, 20:04
 Proszę Cię Maryjo o pomoc w całym życiu o rozwiązanie trudnych spraw w całym życiu by dom rodzinny był jak najszybciej sprzedany na spłatę długów rodziny
 Monika: 13.07.2019, 19:59
 Maryjo rozwiązująca węzły proszę Cię o pomoc w bardzo trudnej sytuacji finansowej mojej rodziny brak pieniędzy na spłatę długów proszę Cię by znalazł się kupiec który kupił dom by spłacić długi i Boża pomocą zacząć nowe życie Maryjo proszę Cię w Tobie tylko nadzieja
 Jadwiga : 12.07.2019, 19:24
 O Matuchno nie opuszczaj mnie i moją rodzinę,wyprostuj ścieżki życiowe moich dzieci,uproś mi łaskę uzdrowienia ,bo trapią mnie liczne choroby ,czuwaj tez nad chorymi w rodzinie i przyjaciółmi.Uproś łaskę powrotu do Boga dla pewnej osoby i wychowanie dzieci w wierze .Miłosierna Matko Boża rozwiąż ten węzeł i módl się za nami.
 Twoja wielbicielka : 11.07.2019, 19:33
 Matko Boża...nie jestem ideałem, jednak sytuacja w jakiej się znalazłam paraliżuje mnie i moje życie. Nie wiem co dalej z moim małżeństwem i pragnę prosić Cię Matulo o wsparcie i drogowskazy. Dopomóż wybrać odpowiednią drogę i jeśli okaże się, że mój mąż nie jest w stanie dać mi pełni szczęścia to proszę postaw na mojej drodze kogoś kto mnie doceni, wesprze i pokocha. Ponadto opiekuj się Matko Przenajswietsza całą moją rodziną i synkiem,który jest całym moim życiem.
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej