Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

  1. Znak krzyża świętego
  2. Akt żalu (skruchy)

    Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować. Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo.

  3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  4. Rozważanie na kolejne dni nowenny
  5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
  6. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły (podana na końcu nowenny)
  7. Znak krzyża świętego

DZIEŃ PIERWSZY

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce. Oddaję Ci dzisiaj ten "węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu. Powierzam Ci ten dręczący mnie "węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten "węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc. Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

DZIEŃ DRUGI

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz. Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten "węzeł"...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

DZIEŃ TRZECI

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten "węzeł" mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem. Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego "węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

DZIEŃ CZWARTY

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną. Składam w Twoje ręce ten "węzeł"..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie. Rozwiąż Matko ten "węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

DZIEŃ PIĄTY

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten "węzeł"..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga. Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten "węzeł" we mnie zrodził. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryja jest bogata w moc u Boga

DZIEŃ SZÓSTY

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten "węzeł" mojego życia.... i proszę byś mi dała serce, które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten "węzeł". Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

DZIEŃ SIÓDMY

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten "węzeł" w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie! Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

DZIEŃ ÓSMY

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten "węzeł"... w moim życiu. Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił. Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz "węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten "węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach. Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie "węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju. Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie "węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten "węzeł" ... (nazwać go w miarę możności). Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

   

Wasze komentarze:
 Twoja Czcicielka: 11.07.2019, 13:04
 Kochana Matulko prosze Cię wysłuchaj mnie i pomoz mi rozwiązać trudna sytuacje życiową w której się znalazłam, proszę Cię abyś wstawiła się za mnie u Twego Syna i pomogła wraz z Nim wyjaśnić i rozstrzygnąć sprawę mojego malzenstwa, a także wyboru odpowiedniego, nowego miejsca pracy . Matulko prosze Cię pomoz mi i nigdy nie opuszczaj mnie.
 Magdalena: 08.07.2019, 16:18
 Matko ukochana proszę cię o rozwiązanie węzłów które mnie i moich bliskich paraliżuje Proszę o to by syn za za czytać i pisać by brat miał pracę by mama była zdrowa..... Bym miała siłę i cierpliwość by syn nie schodził na złą drogę otaczają nas opieka chran od złego i ochraniaj w trudnych chwilach
 Bona: 07.07.2019, 08:13
 Matko kochana pomóż mojemu synowi rozwiązać węzeł ten który go krępuje.
 Sławek : 05.07.2019, 12:44
 M Matko moja błagam Cię o uwolnienie moich kochanych synów od złych mocy matki ich którą rozdziela nas od siebie .
 Marta: 03.07.2019, 11:30
 Maryjo proszę o rozwiązanie trudnych relacji rodzinnych z Tomaszem o łaskę uzdrowienia jego serca i duszy.O te laski proszę także dla mnie.
 Grażyna : 02.07.2019, 20:27
 Dziękuję Ci, Matko, za rozwiązanie węzła paraliżującego lęku Magdy przed egzaminem. Składam dzisiaj to świadectwo, by wszyscy uwierzyli, że Matka Boża naprawdę nas słucha i nam pomaga. Dla Niej nie spraw mało ważnych.
 elzbieta: 28.06.2019, 16:39
 Matko.kochanaroszeomoz.mi.bo.niemam.juz.soil
 Jadzia: 21.06.2019, 16:44
 Matko kochana proszę Cię o rozwiązanie węzła żalu, skrzywdzenia przez rodziców siostrę i jej męża z powodu odrzucenia, wydziedziczenia i samotności. Nie umiem się z tym pogodzić i ciągle myślę o tym, że mój dom rodzinny to już nie mój dom. Żal mi bardzo tego, że nie mogę tam wrócić i nie mam nic. Matko spraw, aby gospodarstwo wróciło jakimś cudem do mnie lub abym miała zabezpieczenie finansowe, które pozwoli mi o tym zapomnieć i pogodzić się ze stratą. Matko w Toie jedyna nadzieja. Pomóż mi.
 Prosze : 13.06.2019, 17:26
 Maryjo Matko nasza oddaje w Twoje Milosierne Dlonie moje wezly z dziecinstwa i wszystkie inne mojego zycia,moje leki i niepokoje. Wiem,ze tylko Ty mozesz je rozwiazac razem z Twoim najukochanszym Synem.i

 Matka: 13.06.2019, 03:53
 Matko Nasza Najukochansza prosze Cie o wstawiennictwo w intencji mojej kochanej coreczki Olenki. Rozwiaz prosze jej wezly i wezly mojej rodziny. Wyprostuj nasze drogi zyciowe. Nie opuszczaj nas prosze. uTwojego Syna w intencji mojej kochanej coreczki Olenko
 Jadwiga : 29.05.2019, 09:15
 O Matuchno przyjdź nam z pomocą.Jezu ufamy Tobie.
 Aga 27.05.2019,16:15: 27.05.2019, 14:23
 Matko Boża rozwiązująca węzły pomóż mi aby Rafał wrócił do mnie bardzo Cię o to proszę Cię bądź że mną w mojej samotności i tęsknocie za nim aby wróciła do mnie ta dawna radość dzielona u jego boku Błagam Cię o to
 Zrozpaczona: 26.05.2019, 21:38
 Matka kochana, jesteś moją jedyną nadzieją, Tylko Ty wiesz jakie mam problemy, oddaję je Tobie z nadzieją że rozwiążesz mój węzeł.
 Dana: 25.05.2019, 06:13
 Maryjo ,módl się za mną ,rozwiąż węzeł który powstał , aby Wiesław wrócił do mnie,bardzo proszę wysłuchaj mnie ,dziękuję.
 Renia: 23.05.2019, 11:49
 Mateńko zawierzam Tobie uratowanie mojego małżeństwa rozwiąż ten trudny dla nas węzeł trudnych spraw by powróciła miłość i zaufanie by mąż mój nawrócił się do Boga i do mnie wrócił
 Paulina: 16.05.2019, 21:49
 Maryjo proszę rozwiąż węzły moich myśli mojego zagubienia proszę cię z całego serca Maryjo kochana ,przepraszam za moje słabości i myśli dopomóż matko kocgana
 Ania: 04.05.2019, 11:40
 Matuchno kochana oddaje pod twoją opiekę mojego męża i moje małżeństwo aby mąż się opamietal daj mi siłę abym przezwyciężyla trudności.
 Grażyna: 15.04.2019, 17:49
 Matko, pomóż mi uregulować problemy z córkami. Przywróć dobre kontakty i daj cieszyć się z ich szczęścia. Prowadź i opiekuj się nimi. Nie opuszczaj mnie w codzienności bycia samotną. Przywróć wiarę w ludzi
 marzena.tanalska@interia.pl: 12.04.2019, 15:15
 Proszę Maryjo rozwiąż węzeł ran z dzieciństwa moich córek.
 Basia: 12.04.2019, 06:31
 Mateczko proszę pomóż mi rozwiązać węzeł toksycznej relacji z Arturem. Spraw, aby moje serce otworzyło się na nowe uczucie prawdziwą miłość.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] (7) [8] [9]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej