Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Boże, który otaczasz opieką i miłością Swój lud, wyróżniłeś Nowy Świat ukazaniem się w Guadelupe Maryi, Matki Jezusa. Pomóż krajom Nowego Świata żyć w pokoju, jedności i braterstwie. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Dziewicy Maryi z Guadalupe w potrzebie

Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach. Obiecałaś przychylić się do naszych próśb, otrzeć nasze łzy i dać nam pociechę i wyzwolenie. Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się pod Twoją obronę, błagał Twojej pomocy, szukał Twego wstawiennictwa, dla innych, czy też dla siebie, był przez Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, Maryi, Dziewiczej Matki prawdziwego Boga. Wyrażając żal za nasze grzechy, padamy przed Twoją świętą obecnością, pewni, że Ty okażesz nam swoje miłosierne obietnice. Jesteśmy pełni nadziei, że pod Twoimi skrzydłami i Twoją opieką, nic nie może nas złamać i przerazić, że nie musimy się lękać chorób, nieszczęść, czy jakichkolwiek cierpień. Tyś, nasze zdrowie i życie, Ty która jesteś naszą Matką, pragniesz być z nami za pośrednictwem Twego cudownego obrazu. Oddając się Twojej macierzyńskiej opiece i mając Ciebie za naszą ucieczkę w chwilach próby, nie potrzebujemy niczego więcej. Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami, ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj nasze prośby. Amen.

źródło: Apostolat Różańca Świętego Matki Bożej z Guadalupe

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe

Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która z tego miejsca objawiasz Swą łaskawość i współczucie wszystkim, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy, którą wznosimy do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całe nasze istnienie i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.

Użycz pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza.

Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i razem z Tobą kroczyć drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, błagamy Ciebie za wszystkich Biskupów, by prowadzili wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom.

Spójrz na to wielkie żniwo i wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych szafarzy Bożych tajemnic.

Użycz naszym rodzinom łaski by szanowały i kochały poczynające się życie, tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza spójrz na nas z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, który przynosi spokój duszy.

Błagamy Cię, użycz nam daru umiłowania wszystkich świętych Sakramentów które jako znaki dla nas Syn Twój pozostawił na ziemi. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu z sercami wolnymi od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan Nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków Amen.

Meksyk, styczeń 1979, Jan Paweł II

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Wasze komentarze:
 Grace.abramo@outlook.com: 13.12.2023, 03:52
 Kochana Mateczko proszę pobłogosław ludziom, abyśmy mogli żyć w pokoju i miłości.. Proszę również o uzdrowienie mnie z raka ❤️🙏
 Ksenia: 12.12.2023, 22:40
 O wszelkie potrzebne łaski, o uzdrowienie i rozwiązanie problemów, które nie dają mi spokoju.
 CELINA : 12.12.2023, 08:25
  MATKO UKOCHANA PROSZE O ZDROWIE SYNA .OPIEKE NAD MOIMI DZIECMI .WNUKAMI
 marzena aneta: 11.12.2023, 23:36
 modlitwa do Matki Bożej z Gwadeloupe dziękuję modlitwa odmówiona dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie oszustwa złodziejstwa na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie aborcji na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę żeby dzieci rodziły się tylko chciane kochane zdrowe dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie wojny na Ukrainie i w Izraelu dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie jedzenia wyrzucania na całym świecie Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie alkoholu picia na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie palenia tytoniu na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie zaśmiecania lasów łąk pól wód na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie klnięcia na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie śmierci dzieci ludzi młodych na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre powołania kapłańskie katechetyczne misyjne zakonne na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrą posługę kapłańską katechetyczną zakonną na całym świecie dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o dobro szczęście wiare zdrowie dla papieża Franciszka dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o niebo dla papieża Benedykta XVI dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze żebym miała zawsze żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie pieniędzy skradzionych w świecku żeby nikt nie kradł z tego będziemy sądzeni zdamy Bogu sprawe dziękuję Matko Boża z Gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 30.10.2023, 11:53
 modlitwa do matki bożej z gwadeloupe dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek szczęśliwość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę módl się za nami dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie aborcji na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie wojny w izraelu na ukrainie na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie oszustwa złodziejstwa na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie jedzenia wyrzucania na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie palenia tytoniu na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie picia alkoholu na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre powołania kapłańskie zakonne na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrą posługę kapłańską zakonną na całym świecie dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o dobro szczęście wiare zdrowie dla papieża franciszka dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o niebo dla papieża benedykta szesnastego dziękuję matko boża z gwadeloupe kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek szczęśliwość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szczęśliwość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Re: 15.07.2023, 23:22
 Mateńko Najdroższa spoiż na moja rodzinę i jeśli możesz ratują ją przed zagładą
 marzena aneta: 21.06.2023, 23:53
 Modlitwa do Bożej Matki z Guadelupe dziękuję Boża Matko z Guadelupe kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Boża Matko z Guadelupe módl się za nami dziękuję Boża Matko z Guadelupe kocham Cię proszę o zakończenie aborcji na świecie tym dziękuję Boża Matko z Guadelupe kocham Cię proszę o powołania kapłańskie zakonne dziękuję Boża Matko z Guadelupe kocham Cię proszę o dobrą posługę kapłańską zakonną dziękuję Boża Matko z Guadelupe kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego polaka pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Dorota ?: 12.04.2023, 19:03
 Prosze Cie o najdroza Matka o zdrowie dla calej mojej rodziny a szczegolnie dla corki Vanessa zeby wynik z badania byl dobry zeby nic nie bylo groznego prosze bardzo o modlitwe dla niej.Swieta mateczko z Guadeloupe tobie powierzam wszystkie sprawy mojego serca i bardzo prosze o modlitwe dla mojej corki miej ja w swej opiece ♥️🙏
 Paulina: 10.04.2023, 10:01
 Matko Boże z Gaudalupe proszę Cie o szczęśliwe rozwiązanie dla Darii. Módl się za nami. 🤍

 marzena aneta: 01.04.2023, 04:25
 Modlitwa do Matki Bożej z Guadelupe dziękuję Matko Boża z Guadelupe kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Matko Boża z Guadelupe módl się za nami dziękuję Matko Boża z Guadelupe kocham Cię proszę o koniec aborcji na świecie dziękuję Matko Boża z Guadelupe kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda uczciwość ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Dorota: 05.03.2023, 13:48
 Matko Boża z Gwadelupy zawierzam Ci naszego nienarodzonego jeszcze wnuka, który ma przyjść na świat w czasie świąt Wielkiej Nocy. Panno brzemienna otocz opieką to dziecko i jego rodziców.
 Grażyna: 13.02.2023, 12:20
 Matko Boska, spraw, aby mo9ja córka wyszła za mąż. uchroń ją przed samotnością. Błagam.
 Wojtek: 11.02.2023, 23:19
 Mateczko dziękuję za prawie 91 lat życia naszejj mamy, teraz kiedy jest w szpitalu w stanie ciężkim Poprosze o łaskę u Ukochanego Syna Twojego Jezusa, jeżeli Chce ją zabrać do Domu Ojca to niech zabierze nasza ukochana mamę z domu gdzie mieszka a nie ze szpitala do którego nie Chciała iść.Ojcze nie moja lecz Twoja Wola niech się Stanie. Jezu Mateczko ufam Wam.
 maria: 31.01.2023, 13:23
 Matko Boża błagam o wsparcie w naszej trosce.Uproś Boga o łaskę zdrowia dla dzeciątka ,które ma się urodzić.Uczyń ten cud i wysłuchaj naszych modlitw.Amen
 Wojtek: 23.01.2023, 22:07
 Matko Boża z Gwadelupa proszę Wspomagaj mnie w prośbie do Ducha Świętego o Laskę, żebym ja i moja rodzina zawsze pełnili Wole Milosiernego Ojca. Jezu Maryjo ufam Wam.Amen
 Wojtek: 06.01.2023, 23:00
 Matko z Gwadelupa bądź moją oredowniczka u Milosiernego Jezusa w moich troskach, zniewoleniach, chorobach proszę o cod uzdrowienia i postawienie właściwych lekarzy w trakcie mojego leczenia stawianie diagnozy. Jezu Maryjo ufam Wam. Amen
 Stasio: 05.01.2023, 21:40
 ❤❤❤UKOCHANA MATKO BOSKA GUADELOUPE!!!!❤❤❤MODLE SIE DO CIEBIE CODZIENNIE O CUDOWNE UZDROWIENIE MOIEJ UKOCHANEJ CELERINY Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ!!!!❤❤❤WIERZE W CIEBIE CALYM MOIM SERCEM ZE PROSBA MOJA ZOSTANIE WYSLUCHANA!!!!❤❤❤IN JESUS NAME!!! AMEN, AMEN, AMEN!!!❤❤❤
 Wojtek: 25.12.2022, 22:31
 Matko Boza z Guadalupe prosze niech Nowo Narodzony Jezus Narodzi sie w naszych sercach uzdrowi nasze 💛dusze i cialo, moje i mojej rodzimy zniszczy wszystkie grzechy, choroby, pyche, umocni nas w wierze, obdarzy laska poboznosci, posluszenstwa, pokory, nadzieji, milosci, wytrwalosci, pojedna nas w rodzinie przyblizy nas do Siebie, zawierzamy wszystkie dni w roku, wszystkie chwile radosne i bolesne Pragniemy, zeby Jezus Byl dla nas Droga Prawda i Zyciem. AMEN
 Gosia Gabriel: 18.12.2022, 16:12
 Matko Boska potrzebuje uzdrowienia dał siebie kręgosłupa i innych części ciała funduszy bezpieczeństwa i wielkiej miłości bliźnich do mnie i do mojej rodziny pomocy ich i wsparcia poczucia szczęścia i wielkie go zadowolenia realizowania swoich marzeń i życia bez bólu. Najlitisciwsza Panno zlituj. Się nad nami Amen.
 Wojtek: 15.12.2022, 00:47
 Matko Boza z Guadalupe prosze o laski dla mnie i mojej rodziny ktore sa znane Tobie i zaprowadza nas do CIEBIE I JEZUSA do Zycia Wiecznego. Amen.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej