Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Boże, który otaczasz opieką i miłością Swój lud, wyróżniłeś Nowy Świat ukazaniem się w Guadelupe Maryi, Matki Jezusa. Pomóż krajom Nowego Świata żyć w pokoju, jedności i braterstwie. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Dziewicy Maryi z Guadalupe w potrzebie

Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach. Obiecałaś przychylić się do naszych próśb, otrzeć nasze łzy i dać nam pociechę i wyzwolenie. Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się pod Twoją obronę, błagał Twojej pomocy, szukał Twego wstawiennictwa, dla innych, czy też dla siebie, był przez Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, Maryi, Dziewiczej Matki prawdziwego Boga. Wyrażając żal za nasze grzechy, padamy przed Twoją świętą obecnością, pewni, że Ty okażesz nam swoje miłosierne obietnice. Jesteśmy pełni nadziei, że pod Twoimi skrzydłami i Twoją opieką, nic nie może nas złamać i przerazić, że nie musimy się lękać chorób, nieszczęść, czy jakichkolwiek cierpień. Tyś, nasze zdrowie i życie, Ty która jesteś naszą Matką, pragniesz być z nami za pośrednictwem Twego cudownego obrazu. Oddając się Twojej macierzyńskiej opiece i mając Ciebie za naszą ucieczkę w chwilach próby, nie potrzebujemy niczego więcej. Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami, ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj nasze prośby. Amen.

źródło: Apostolat Różańca Świętego Matki Bożej z Guadalupe

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe

Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która z tego miejsca objawiasz Swą łaskawość i współczucie wszystkim, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy, którą wznosimy do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całe nasze istnienie i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.

Użycz pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza.

Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i razem z Tobą kroczyć drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, błagamy Ciebie za wszystkich Biskupów, by prowadzili wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom.

Spójrz na to wielkie żniwo i wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych szafarzy Bożych tajemnic.

Użycz naszym rodzinom łaski by szanowały i kochały poczynające się życie, tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza spójrz na nas z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, który przynosi spokój duszy.

Błagamy Cię, użycz nam daru umiłowania wszystkich świętych Sakramentów które jako znaki dla nas Syn Twój pozostawił na ziemi. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu z sercami wolnymi od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan Nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków Amen.

Meksyk, styczeń 1979, Jan Paweł II

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Wasze komentarze:
 marcin: 11.11.2019, 17:47
 Matko weź ode mnie ten hazardu alkohol.ratuj.Matko Boża z Gwadelupe miej nas w opiece.
 basia: 06.11.2019, 18:03
 prosze o opieke i zdrowie dla marlenki ijej znajomej i chorej pani ze szpitala
 Stasio : 04.10.2019, 09:39
 ❤❤❤KOCHANA MATKO BOSKA GUADALUPE!!!! ❤❤❤ MODLE SIE DO CIEBIE CODZIENNIE O CUDOWNE UZDROWIENIE MOJEJ UKOCHANEJ CELERINY Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ!!! ❤❤❤WIERZE W CIEBIE CALYM MOIM SERCEM ZE PROSBA MOJA ZASTANIE WYSLUCHANA!!! ❤❤❤IN JESUS NAME!!! AMEN, AMEN, AMEN ❤❤❤
 Anna: 02.10.2019, 19:58
 Matko Boza z Guadalupe dziekuje Ci i proszę Cie wstawiaj się u Naszego Pana a Twojego Syna o laski które przez Twoje rece skladamy
 Anna: 25.09.2019, 08:14
 Matko Boza z Guadalupe Blagam Cie upros mi u Syna swego laski o które proszę.Wysluchaj mych próśb jeśli sa zgodne z Wola Twojego Syna.Matko moja dziekuje iprosze
 Fredek 16.09.2019: 16.09.2019, 17:25
 Matko Boża z Gwadelupe proszę o zdrowie moje jak i mojej rodziny. Miej w opiece całą moją rodzinę. Proszę wyzwolenie mnie z bólu, który towarzyszy mi Matko ukochana z Gwadelupe pomóż mi w uzdrowieniu tak jak i mojej kochanej żony.
 Fredek : 16.09.2019, 17:10
 Matko Boża z Gwadelupe proszę o zdrowie moje jak i mojej rodziny. Miej w opiece całą moją rodzinę. Proszę wyzwolenie mnie z bólu, który towarzyszy mi Matko ukochana z Gwadelupe pomóż mi.
 Fredek : 16.09.2019, 17:09
 Matko Boża z Gwadelupe proszę o zdrowie moje jak i mojej rodziny. Miej w opiece całą moją rodzinę. Proszę wyzwolenie mnie z bólu, który towarzyszy mi Matko ukochana z Gwadelupe pomóż mi.
 Anna: 15.09.2019, 11:06
 Matko Boga z Guadalupe jeśli jest to zgodne z wola Twojego Syna iTwoja upros Laske trzezwosci dla mojego syna i inne prośby które przez Twoje rece składam. Matko dziekuje i peosze.

 Anna: 15.09.2019, 11:04
 Matko Boga z Guadalupe jeśli jest to zgodne z wola Twojego Syna iTwoja upros Laske trzezwosci dla mojego syna i inne prośby które przez Twoje rece składam. Matko dziekuje i peosze.
 Hania: 31.08.2019, 06:13
 Matko Boża zanieść Twojemu synowi prośby moje ulecz serce moje otwórz je na Boga pomóż odnaleźć spokoj i radość bądź że mną abym mogła pokonać problemy które mnie teraz terapia obraz błogosławieństwem rodzinę niech trwają w wierze i zdrowiu kocham Cię Matuchno
 Sylwia : 04.08.2019, 21:57
 Matko Boża proszę Cię o ulżyj mi w moim cierpieniu. Pomoż rozwiązać problemy które mnie teraz trapią i wspomóż w miłości bo bardzo jej teraz potrzebuje.
 Paweł: 31.07.2019, 17:01
 Matko Boża z Guadalupe proszę o Twoją pomoc w wybawieniu mnie z tragicznej sytuacji życiowej.
 Anna: 21.07.2019, 16:45
 Mateńko kochana pomóż mi w moim wielkim kłopocie i proszę upros mi u Twojego Syna Jezusa Chrystusa łaskę o którą proszę i uchroń od zła.
 Anna: 21.07.2019, 16:44
 Mateńko kochana pomóż mi w moim wielkim kłopocie i proszę upros mi u Twojego Syna Jezusa Chrystusa łaskę o którą proszę i uchroń od zła.
 Anna: 15.06.2019, 15:14
 Matko Boza z Guadalupe dziekuje Ci i prosze
 Małgorzata: 08.06.2019, 14:43
  Matko Boża z Guadalupe proszę o Twoją pomoc w uzdrowieniu z choroby i założeniu szczęśliwej rodziny dla mojej córki Ewy.Miej w swojej opiece całą moją rodzinę! Proszę o uzdrowienie z choroby dla Marii, Krzysztofa, Anny, Janusza i Małgorzaty i uwolnienie z nałogu Krzysztofa.
 Ewelina: 07.05.2019, 12:03
 Kochana Matko Boża, wypraszaj mi i mojemu mężowi łaskę macierzyństwa i ojcostwa o którą tak bardzo prosimy, Wstaw się za nami Kochana Mamo u swojego syna, abyśmy mogli w przyszłości cieszyć się zdrowym potomstwem, a nasze serca były przepełnione miłością dla małego człowieka. Amen
 Czcicielka: 14.03.2019, 22:19
 Matenko z gwadelupe uzdrawiaj moja mama marte małego Antosia z nerwicy uspokoj go bądź z nami otaczaj opieka miej w opiece anusie aurelcie franusia Julię
 Renatka: 14.03.2019, 03:59
 Matko Boża z Gwadelupe dziękuję Ci za opiekę i miłosierdzie. Błagam Ciebie - całym kochającym Ciebie sercem - oręduj u Boga za uzdrowieniem mojego męża Marka. Obdarz go łaską zdrowia na ciele, duszy i umyśle. Chroń Marka, Matko Boża z Gwadelupe, przed wszystkim, co złe i podłe. Otaczaj Marka swoją miłością i matczyną troską. Chociaż jesteś daleko, bo w Ameryce, czuję Twoją bliskość - bliskość i zrozumienie.Pamiętaj o swoich poddanych także w Polsce, proszę Ciebie Przenaświętsza. Usłysz błaganie zatroskanej kobiety, żony, która ufa w Twoją moc Pani i pragnie łaski zdrowia dla swojego najdroższego męża, Marka. Wysłuchaj mnie Matko Boża z Gwadelupe. W Tobie jest Moc, Wiara i Miłosierdzie. Matko Boża z Gwadelupe dopomóż!!! Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, Twojemu Synowi, Matko Boża z Gwadelupe. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej