Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa o zdrowie

Panie Boże, od którego wszystko pochodzi, Twoim największym darem dla mnie jest moje życie. Dzięki Ci za to. Proszę Cię również, obdarz mnie i moich bliskich zdrowiem duszy i ciała, byśmy mogli w życiu Tobie wiernie służyć i pomagać ludziom. Panie Jezu, Ty współczułeś cierpiącym i byłeś dla nich pomocą. Daj zdrowie duszy i ciała oraz pogodę ducha moim bliskim, którzy cierpią. Uchroń ich od zwątpienia, lęku i rozpaczy. Spraw, aby byli zjednoczeni z Tobą i aby w Twoim krzyżu dostrzegli sens i wielkość cierpienia.

Modlitwa o łaskę zdrowia

Duchu Święty, Duchu Boży, stworzycielu i odnowicielu wszystkiego, życie mojego życia, z Matką Najświętszą uwielbiam Cię, dziękuję Ci, kocham Cię.

Ty, który dajesz życie i ożywiasz cały wszechświat, zachowaj mnie w dobrym zdrowiu, wybaw mnie od grożących mi chorób i od wszelkiego zła, jakie czyha na me życie. Wsparty Twą łaską, przyrzekam zawsze używać mych sił na chwałę Bożą, dla dobra mej duszy i z pobudek miłości bliźniego. Proszę Cię także, oświeć Twymi darami wiedzę i umysły wszystkich lekarzy i pracujących w służbie zdrowia, aby mogli rozpoznać prawdziwe przyczyny zła, które zagraża życiu, wynaleźć i zastosować wszystkie środki dla jego obrony i leczenia chorób.

Dziewico Najświętsza, Matko życia i uzdrowienie chorych, Tobie powierzam tę moją pokorną prośbę. Ty zaś, Matko Boga i nasza Matko, zechciej poprzeć ją Swoim potężnym wstawiennictwem. Amen

Modlitwa o zdrowie do Miłosiernego Boga

Boże wszelkiego zmiłowania i Ojcze pocieszenia, do Ciebie uciekam się w moim smutku i utrapieniu. Panie i Zbawicielu mój, w czasie Swego pobytu na ziemi okazywałeś tyle serdecznego współczucia wszystkim, którzy uciekali się do Ciebie w chorobach i utrapieniach swoich.

W nieskończonej mądrości Twojej, dla duchowego dobra naszych dusz, dopuszczasz na nas, Panie, rozliczne choroby i dolegliwości po to jedynie, aby nas z grzechów oczyścić i wyleczyć ze zdrożnych skłonności, aby dać nam sposobność do praktykowania cnót i zdobywania zasług.

W duchu pokory i poddania się Najświętszej woli Twojej przyjmuję z rąk Twoich i tę chorobę, którą mnie obecnie nawiedzić raczyłeś. Wiem, że zasłużyłem na jeszcze większą karę, dlatego dzięki Ci składam za tę moją chorobę i wszelkie dolegliwości.

Mimo wszystko tak mi ciężko i trudno znosić te dolegliwości. Niecierpliwię się i z trudnością dźwigam krzyż, którym mnie obdarzyć raczyłeś. Dlatego proszę Cię, wzmocnij mnie łaską Swoją, bym mimo oporów i goryczy, z poddaniem się świętej woli Twojej zniósł tę chorobę, którą na mnie zesłałeś.

Jeżeli mam, zgodnie z Twymi zamiarami, nadal jeszcze cierpieć, racz mi, Zbawicielu mój, dać potrzebną silę i męstwo, abym pamiętając na zbawienie moje, dźwiga! z Tobą ten krzyż i z Tobą też przez krzyż dostąpił chwały.

To moje małe cierpienie jednoczę z ogromem Twoich cierpień, moje smutki i lęki - z Twoim smutkiem i trwogą w Ogrójcu. Przyjmij je jako zadośćuczynienie za grzechy moje, jako hołd uwielbienia i wdzięczności dla Twego Majestatu i miłości Twojej, jako prośbę o obfite łaski dla mnie i moich najbliższych, tak sprawiedliwych, jak i grzeszników.

Boże, Ojcze mojego Zbawiciela, dopomóż mi Swym wszechwładnym miłosierdziem. Amen.

Modlitwa o zdrowie

O wielka Matko Boga! Ty, co jesteś uzdrowieniem chorych i Lekarką wszelkiej niemocy! Przybądź na ratunek słudze ciężką chorobą złożonemu, za którym gorące prośby do Twego serca zanosimy. O Pocieszycielko strapionych! Ześlij promień nadziei rodzinie zatroskanej, choremu zaś daj upragnioną łaskę zdrowia, o ile to wyjdzie ku pożytkowi jego duszy. O Wspomożenie Wiernych! Podźwignij rychło z łoża boleści tę ofiarę nawiedzenia Pańskiego, jeśli jest wola Boża, a wdzięcznym sercem opowiadać będziemy cuda Twej dobroci i wielbić Imię Twoje. Amen.

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 30.03.2023, 12:43
 Modlitwa o zdrowie dziękuję proszę o zdrowie dla mnie dziękuję proszę o uzdrowienie moje dziękuję proszę o łaske zdrowia dla mnie dziękuję proszę o łaske zdrowia dla wszystkich szczególnie dla mojego brata Władysława dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o łaske zdrowia dla dzieci wszystkich dziękuję proszę żeby się rodziły tylko chciane kochane planowane zdrowe dziękuję proszę o szczęśliwe dzieciństwo dla dzieci wszystkich dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję
 Filip.: 30.03.2023, 01:30
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip
 Filip.: 29.03.2023, 01:24
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip.
 Filip.: 28.03.2023, 02:26
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip
 Filip.: 27.03.2023, 01:55
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip.
 Filip.: 26.03.2023, 01:56
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip
 Filip.: 25.03.2023, 01:54
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip.
 Filip.: 24.03.2023, 02:36
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip
 Filip.: 23.03.2023, 02:43
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip.

 Filip.: 22.03.2023, 02:08
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip
 Magdalena: 21.03.2023, 18:44
 Panie Boże proszę o zdrowie. Nie radzę już, jestem taka bezradna. Wysłuchaj mnie Boże , błagam o zdrowie.
 Filip.: 21.03.2023, 01:08
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip.
 Filip.: 20.03.2023, 02:16
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip
 Filip.: 19.03.2023, 01:18
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip.
 Filip.: 18.03.2023, 01:27
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip
 Filip.: 17.03.2023, 02:07
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip.
 Małgorzata: 16.03.2023, 20:47
 Panie Boże błagam i proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy Ludwiki, o dobre wyniki biopsji, którą musi wykonać.
 Katarzyna : 16.03.2023, 03:03
 Dobry Panie Boże błagam Ciebie o zdrowie dla Mamy
 Filip.: 16.03.2023, 00:48
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip
 Filip.: 15.03.2023, 01:10
 Panie Boże, błagam i proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie. Filip.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] (25) [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej