Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Matki Teresy z Kalkuty

Wspomnienie liturgiczne 5 września

Modlitwa za wstawiennictwem św. Matki Teresy z Kalkuty

Święta Tereso z Kalkuty, pragnąc kochać Jezusa tak jak nigdy dotąd nie był kochany, oddałaś Mu się całkowicie, niczego Mu nie odmawiając.

Będąc zjednoczona z Niepokalanym Sercem Maryi i zaakceptowałaś Jego powołanie, aby zaspokoić Jego niewyczerpane pragnienie miłości dusz, stając się nosicielką Jego miłości do najbiedniejszych z biednych.

Z gorliwą ufnością i pełnym oddaniem wypełniałaś Jego wolę, stając się świadkiem radości płynącej z całkowitego przynależenia do Niego.

Ty byłaś tak intymnie zjednoczona z Jezusem, Twoim Ukrzyżowanym Oblubieńcem, że On wisząc na Krzyżu pragnął podzielić się z Tobą agonią swego serca.

Święta Tereso, Ty złożyłaś obietnicę, aby nieustannie przynosić światło miłości do tych, którzy są na ziemi. Módl się za nas, abyśmy także pragnęli zaspakajać płonące pragnienie Jezusa, gorliwie Go kochając, radośnie dzieląc z Nim Jego cierpienie i służąc Mu całym sercem w naszych braciach i siostrach, szczególnie tych najbardziej niekochanych i niechcianych. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty do Matki Bożej

Maryjo, Matko Jezusa, bądź mi teraz matką.

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty o dobre przyjmowanie cierpienia

Panie, spraw, aby Twoje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie stało się dla nas przykładem, jak należy trwać, znosząc niekiedy śmiertelną trwogę i walkę codziennego życia po to, byśmy mogli żyć pełniej i bardziej twórczo. Z cierpliwością i pokora przyjąłeś niepowodzenia życia ludzkiego, a także tortury ukrzyżowania i męki. Pomóż nam przyjąć ból i walkę, które spotykają nas każdego dnia, i uważać je za sposobność do stopniowego upodobniania się do Ciebie. Spraw, Panie Jezu, abyśmy znosili wszystko cierpliwie i odważnie, ufając, że Ty nas podtrzymasz w tym trudzie. Pomóż nam zrozumieć, że tylko przez ciągłe umieranie dla siebie i dla naszych samolubnych pragnień możemy żyć pełniej, bo tylko umierając z Tobą będziemy mogli z Tobą zmartwychwstać. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy o pojednanie

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, każesz nam nieść miłość tam, gdzie biedni są upokarzani, radość tam, gdzie Kościół jest obalony, pojednanie, tam gdzie ludzie są rozdzieleni. Pomóż nam pojednać ojca z synem, matkę z córką, męża z żoną, wierzącego z tym, który nie może uwierzyć, chrześcijanina ze swoim bratem chrześcijaninem, którego nie kocha... Ty nam otwierasz tę drogę, ażeby poranione ciało Jezusa Chrystusa, Twój Kościół, stał się zaczynem zjednoczenia dla biednych tej ziemi i dla całej rodziny ludzkiej. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy za tych, których pielęgnuję

Panie, pomóż mi widzieć Ciebie każdego dnia w Twoich chorych, a wtedy pielęgnując ich będę Tobie służyła. Jeśli Ty się skryjesz pod przebraniem tego, co się złości, jest niezadowolony lub arogancki, spraw, żebym Cię rozpoznała i mówiła do Ciebie: "Jezu cierpiący, jak to jest dobrze i słodko służyć Tobie". Panie, daj mi tę wiarę jasnowidzącą, a wtedy moja praca nie będzie nudna, bo radość zawsze wytryśnie z mojej odpowiedzi na pragnienia, a nawet na kaprysy biednych, którzy cierpią. O drogi chory, jesteś mi jeszcze bardziej drogi, bo sobą przedstawiasz mi Chrystusa. Jakaż to szansa dla mnie, że mogę Cię pielęgnować. Panie, daj mi pojąć wielkość mojej odpowiedzialności. Nie dopuść, bym była jej niewierna, stając się chłodna, oschła albo niecierpliwa. O Boże, Ponieważ Ty jesteś Jezusem cierpliwym, racz być dla mnie także Jezusem pacjentem, pobłażliwym dla moich uchybień. Ty wiesz, że moją wolą jest kochać Cię i służyć Ci w każdym z Twoich dzieci, które cierpią. Panie Jezu, pomnóż moją wiarę i błogosław moje wysiłki teraz i zawsze, kiedy mnie będziesz potrzebował w chorych. Amen.

Promienie miłości Bożej

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe moje życie promieniowało Twoim życiem. Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność we mnie. Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie. Pozostań we mnie. Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem i będę mogła stać się światłem dla innych.

Wyczuwałam bicie Twego serca

Znalazłam Ciebie w wielu miejscach, Panie. Wyczuwałam bicie Twego serca w doskonałej ciszy pól, w ciemnym tabernakulum Twojej pustej katedry,w jedności serc i umysłów wspólnoty osób, które Cię kochają. Znalazłam Ciebie w radości, w której Cię szukam i często znajduję. Ale zawsze znajduję Cię w cierpieniu. Cierpienie jest niczym uderzenie dzwonu, wzywającego oblubienicę Boga do modlitwy. Panie, znalazłam Cię w straszliwym ogromie cierpienia bliźnich. Widziałam Ciebie we wzniosłej akceptacji i w niewytłumaczalnej radości osób, których życie nękane jest bólem. Ale nie udało mi się znaleźć Ciebie w moich małych bólach i w moich banalnych przykrościach. Pozwoliłam bezowocnie przemijać dramatowi Twojej męki odkupieńczej w moim utrudzeniu. A radosna witalność Twojego zmartwychwstania stłumiona jest szarzyzną mojego litowania się nad sobą. Panie, ja wierzę. Ale Ty wspomóż moją wiarę.

W chwili uczciwości

Panie, gdy sądzę, że moje serce po brzegi wypełnione jest miłością, i gdy zauważam w chwili uczciwości, że kocham siebie w osobie kochanej, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy wydaje mi się, że dałam wszystko to, co mam do dania i gdy zauważam w chwili uczciwości, że to ja otrzymuję, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy uwierzyłam, że jestem biedna, i gdy zauważam w chwili uczciwości, że bogata jestem w pychę i zazdrość, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy królestwa tego świata uznaję fałszywie za Królestwo niebieskie, spraw, bym znajdowała szczęście i pociechę jedynie w Tobie.

Naucz mnie miłości

Panie, naucz mnie mówić, nie jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, ale z miłością. Spraw, bym potrafiła rozumieć, i obdarz mnie wiarą przenoszącą góry miłością. Naucz mnie tej miłości, która jest zawsze cierpliwa i zawsze uprzejma, nigdy zazdrosna, zarozumiała, egoistyczna albo drażliwa; miłości, która znajduje radość w prawdzie, która zawsze jest gotowa do przebaczania, do wierzenia, do zaufania i do okazywania cierpliwości. W końcu, gdy wszystkie rzeczy przemijające rozpadną się i wszystko stanie się jasne, spraw, bym mogła być słabym, ale trwałym odbiciem Twojej doskonałej miłości.

Otwórz nasze oczy

Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali.

Panie, otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych, zmarzniętych, przerażonych i zgnębionych.

Panie, otwórz nasze serca, abyśmy potrafili kochać siebie tak jak Ty nas kochasz.

O Boże, daj nam, proszę, dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy: serce przepełnione miłością do Chrystusa. Amen.

Chcesz moich rąk?

Panie, czy chcesz moich rąk, by spędzić ten dzień pomagając biednym i chorym, którzy ich potrzebują? Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce. Panie, czy potrzebujesz moich nóg, aby spędzić ten dzień odwiedzając tych, którzy potrzebują przyjaciela? Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi. Panie, czy chcesz mego głosu, aby spędzić ten dzień na rozmowie z tymi, którzy potrzebują słów miłości? Panie, dzisiaj daję Ci mój głos. Panie, czy potrzebujesz mojego serca, aby spędzić ten dzień kochając każdego człowieka tylko dlatego, że jest człowiekiem? Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.

Poślij mi kogoś spragnionego miłości

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia; gdy chce mi się pić, przyślij mi kogoś spragnionego; gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania; gdy odczuwam przykrości, ofiaruj mi kogoś do pocieszania; gdy mój krzyż staje się ciężki, pozwól mi dzielić krzyż innej osoby; gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś, kto jest w potrzebie; gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę; gdy jestem upokorzona, spraw, bym miała kogoś, kogo mogłabym pochwalić; gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś, komu mogłabym dodać otuchy; gdy potrzebuję zrozumienia u innych, daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość; gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć; gdy myślę tylko o sobie samej, zwróć moją uwagę na kogoś innego. Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom, którzy na całym świecie żyją i umierają biedni i wygłodniali. Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma, ich chleb powszedni. Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości pokój i radość.

Modlitwy Matki Teresy

Wasze komentarze:
 Edyta: 07.01.2024, 19:57
 Matko prosze za twoim wstawiennictwem o zdrowie dla Marii.
 Pszczółka : 30.12.2023, 22:30
 Św Matko Tereso proszę o wstawiennictwo wymodl łaski dla mojej rodziny o nawrócenie mojego syna i synowej a dla drugiego syna proszę o łaskę uzdrowienia z choroby alkoholowej
 Alicja : 26.10.2023, 21:29
 Panie Jezu,za wstawiennictwem SW.matki Teresy z Kalkuty napełnij naszą rodzinę mocą Ducha Świętego,otocz opieką,skrusz zatwardziałe serca . Proszę o zgodę i zdrowie dla całej rodziny. Jezu ,Ty się tym zajmij.
  K2022: 25.10.2023, 18:07
 Panie Jezu proszę o pomoc dla syna Grzegorza uwolni go od wszystkich nałogow nawrócił go do wiary. Żeby normalnie zaczął żyć. Miej moją całą rodzinę w opiece. JEZU Ty Się Tym Zajmi.
 ......T.....: 22.10.2023, 20:13
 Za wstawiennictwem SW. Matki Teresy proszę o nawrócenie i łaskę wiary dla syna i synowej,o zgodę i wzajemny szacunek. Proszę o łaskę sakramentu chrztu św.dla wnuczki. Proszę o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla rodziny. ,o zdrowie dla zięcia i pracę dla nich.
 Alicja : 22.10.2023, 07:34
 Święta Matko Tereso proszę o wstawiennictwo za Natalię,. O łaskę nawrócenia, łaskę przemiany serca i dobroć dla dzieci. Proszę o zgodę w rodzinie.
 J. : 21.10.2023, 21:25
 Matko Tereso, proszę wstaw się o łaskę nawrócenia, łaskę wiary, przemianę serca dla Natalii. Proszę o dary ducha Świętego dla niej. O zgodę w rodzinie.
 Maria: 15.10.2023, 18:06
 Swieta Tereso prosze Cie o cudowna Twoja pomoc w intencji pomyslnego roztrzygniecia sprawy urzedowej/o prawdomownosc i uczciwosc urzednikow /O zdrowie i Swiatlo Ducha Swiego dla dzieci i dla mnie. Dziekuje bardzo.
 matka: 01.10.2023, 12:10
 Sw.Matko Tereso z Kalkuty prosze Cie w intenjci cudu uzzdrowienia syna. W intencji pomocy Twojej,by syn otrzymal etowa prace .O dobra wole pracodawcow: L.M.P./. Dziekuje bardzo.

 Grażyna : 07.09.2023, 20:29
 Proszę o cud uzdrowienia dla Marzeny,Iwony,Grażyny,Teresy chorych na raka,Grażyna od 11.09 naświetlenia przez 4 dni dziękuję ❤️ za chorych którzy są w moim sercu❤️
 Maria: 06.09.2023, 15:43
 Sw.Matko Tereso z Kalkuty prosze Cie w intencji Twojego wstawiennictwa do Matki Bozej ii Pana Jezusa Milosiernego w intencji cudownej Twojej pomocy,by syn etatowo podjal prace wsrod dobrych ludzi.Jak tez wyzdrowial. Dziekuje bardzo.
 BH: 28.08.2023, 09:31
 dzięki, że zJP2 na świecie inspirowałaś hospicja.Pomogłaś nam nianie znależć.Daj światu D.św. do nawrócenia
 Ja: 13.08.2023, 11:39
 Matko Jezusa pomóż sprzedać ziemię, bo tak wiele od tego zależy. Pomóż mi i moim dzieciom. Ratuj nas.
 Mama: 13.07.2023, 22:17
 Proszę o cud potomstwa i zeby moj partner zgodzil sie na drugie dziecko. Amen
 Maria: 06.02.2023, 16:40
 Sw.Tereso prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia : Marii,Grzegorza,Jerzego,Ryszarda. W intencji otrzymania w calosci dobr ziemskich i duchowych/ o pogromienie wystepkow naszych nieprzyjaciol/. Bog zaplac za modlitwe.
 Zatroskana: 24.01.2023, 00:10
 Panie Jezu proszę Cię aby moja córka zdała egzamin z angielskiego i pozostałe egzaminy w tym pierwszym semestrze. Bardzo Cię proszę o wytrwałość i wiarę w to że pokona trudności. Proszę Cię dopomóż jej w chwili zwątpienia.
 Dorota : 11.01.2023, 08:26
 Proszę o zdrowie na ciele i duszy dla dzieci Przemka Daniela Andrzeja Beaty męża Darka i dla mnie Doroty o uzdrowienie spraw kobiecych córki Beaty i moich Doroty o wierność w małżeństwie i żeby syn Daniel wyrzucił bransoletkę ze znakiem zodiaku która dostał o stały mały rejon na poczcie lodz7 blisko domu dla Daniela o stałą umowę o pracę na poczcie łódź 7 i żeby kupił sobie buty i ubranie i dostał służbowe ubrania za Duszę w Czyśćcu cierpiace błogosławie pozdrawiam z Panem Bogiem
 Mela: 17.10.2022, 12:07
 Dziękuję Ci Matko za opiekę jaką obdarzasz moją rodzinę iproszę o dalszą opiekę o zdrowie dla moich dzieci i dla mnie i całej rodziny kocham Cię Matko.
 Maria: 05.10.2022, 11:15
 Sw,Matko Tereso prosze Cie w intencji powrotu do zdrowia z choroby serca.kregoslupa,chorego kolana i z innych chorob. W intencji pomocy Twojej we wszystkich potrzebach moich dzieci i moich zwodowych i w zyciu/o wybawienie nas od nieprzyjaciol/. Dziekuje bardzo.
 Maria: 01.10.2022, 16:00
 Swieta Matko Tereso prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia syna oraz mnie. W intencji pomocy Twojej dla dzieci i dla mnie w naszych wszystkich potrzebach/o udaremnienie zla ze strony nieprzyciol-uzaleznionego mezczyzny,by nas nie dreczyl/. Bog zaplac za modlitwe.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej