Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Matki Teresy z Kalkuty

Wspomnienie liturgiczne 5 września

Modlitwa za wstawiennictwem św. Matki Teresy z Kalkuty

Święta Tereso z Kalkuty, pragnąc kochać Jezusa tak jak nigdy dotąd nie był kochany, oddałaś Mu się całkowicie, niczego Mu nie odmawiając.

Będąc zjednoczona z Niepokalanym Sercem Maryi i zaakceptowałaś Jego powołanie, aby zaspokoić Jego niewyczerpane pragnienie miłości dusz, stając się nosicielką Jego miłości do najbiedniejszych z biednych.

Z gorliwą ufnością i pełnym oddaniem wypełniałaś Jego wolę, stając się świadkiem radości płynącej z całkowitego przynależenia do Niego.

Ty byłaś tak intymnie zjednoczona z Jezusem, Twoim Ukrzyżowanym Oblubieńcem, że On wisząc na Krzyżu pragnął podzielić się z Tobą agonią swego serca.

Święta Tereso, Ty złożyłaś obietnicę, aby nieustannie przynosić światło miłości do tych, którzy są na ziemi. Módl się za nas, abyśmy także pragnęli zaspakajać płonące pragnienie Jezusa, gorliwie Go kochając, radośnie dzieląc z Nim Jego cierpienie i służąc Mu całym sercem w naszych braciach i siostrach, szczególnie tych najbardziej niekochanych i niechcianych. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty do Matki Bożej

Maryjo, Matko Jezusa, bądź mi teraz matką.

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty o dobre przyjmowanie cierpienia

Panie, spraw, aby Twoje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie stało się dla nas przykładem, jak należy trwać, znosząc niekiedy śmiertelną trwogę i walkę codziennego życia po to, byśmy mogli żyć pełniej i bardziej twórczo. Z cierpliwością i pokora przyjąłeś niepowodzenia życia ludzkiego, a także tortury ukrzyżowania i męki. Pomóż nam przyjąć ból i walkę, które spotykają nas każdego dnia, i uważać je za sposobność do stopniowego upodobniania się do Ciebie. Spraw, Panie Jezu, abyśmy znosili wszystko cierpliwie i odważnie, ufając, że Ty nas podtrzymasz w tym trudzie. Pomóż nam zrozumieć, że tylko przez ciągłe umieranie dla siebie i dla naszych samolubnych pragnień możemy żyć pełniej, bo tylko umierając z Tobą będziemy mogli z Tobą zmartwychwstać. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy o pojednanie

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, każesz nam nieść miłość tam, gdzie biedni są upokarzani, radość tam, gdzie Kościół jest obalony, pojednanie, tam gdzie ludzie są rozdzieleni. Pomóż nam pojednać ojca z synem, matkę z córką, męża z żoną, wierzącego z tym, który nie może uwierzyć, chrześcijanina ze swoim bratem chrześcijaninem, którego nie kocha... Ty nam otwierasz tę drogę, ażeby poranione ciało Jezusa Chrystusa, Twój Kościół, stał się zaczynem zjednoczenia dla biednych tej ziemi i dla całej rodziny ludzkiej. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy za tych, których pielęgnuję

Panie, pomóż mi widzieć Ciebie każdego dnia w Twoich chorych, a wtedy pielęgnując ich będę Tobie służyła. Jeśli Ty się skryjesz pod przebraniem tego, co się złości, jest niezadowolony lub arogancki, spraw, żebym Cię rozpoznała i mówiła do Ciebie: "Jezu cierpiący, jak to jest dobrze i słodko służyć Tobie". Panie, daj mi tę wiarę jasnowidzącą, a wtedy moja praca nie będzie nudna, bo radość zawsze wytryśnie z mojej odpowiedzi na pragnienia, a nawet na kaprysy biednych, którzy cierpią. O drogi chory, jesteś mi jeszcze bardziej drogi, bo sobą przedstawiasz mi Chrystusa. Jakaż to szansa dla mnie, że mogę Cię pielęgnować. Panie, daj mi pojąć wielkość mojej odpowiedzialności. Nie dopuść, bym była jej niewierna, stając się chłodna, oschła albo niecierpliwa. O Boże, Ponieważ Ty jesteś Jezusem cierpliwym, racz być dla mnie także Jezusem pacjentem, pobłażliwym dla moich uchybień. Ty wiesz, że moją wolą jest kochać Cię i służyć Ci w każdym z Twoich dzieci, które cierpią. Panie Jezu, pomnóż moją wiarę i błogosław moje wysiłki teraz i zawsze, kiedy mnie będziesz potrzebował w chorych. Amen.

Promienie miłości Bożej

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe moje życie promieniowało Twoim życiem. Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność we mnie. Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie. Pozostań we mnie. Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem i będę mogła stać się światłem dla innych.

Wyczuwałam bicie Twego serca

Znalazłam Ciebie w wielu miejscach, Panie. Wyczuwałam bicie Twego serca w doskonałej ciszy pól, w ciemnym tabernakulum Twojej pustej katedry,w jedności serc i umysłów wspólnoty osób, które Cię kochają. Znalazłam Ciebie w radości, w której Cię szukam i często znajduję. Ale zawsze znajduję Cię w cierpieniu. Cierpienie jest niczym uderzenie dzwonu, wzywającego oblubienicę Boga do modlitwy. Panie, znalazłam Cię w straszliwym ogromie cierpienia bliźnich. Widziałam Ciebie we wzniosłej akceptacji i w niewytłumaczalnej radości osób, których życie nękane jest bólem. Ale nie udało mi się znaleźć Ciebie w moich małych bólach i w moich banalnych przykrościach. Pozwoliłam bezowocnie przemijać dramatowi Twojej męki odkupieńczej w moim utrudzeniu. A radosna witalność Twojego zmartwychwstania stłumiona jest szarzyzną mojego litowania się nad sobą. Panie, ja wierzę. Ale Ty wspomóż moją wiarę.

W chwili uczciwości

Panie, gdy sądzę, że moje serce po brzegi wypełnione jest miłością, i gdy zauważam w chwili uczciwości, że kocham siebie w osobie kochanej, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy wydaje mi się, że dałam wszystko to, co mam do dania i gdy zauważam w chwili uczciwości, że to ja otrzymuję, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy uwierzyłam, że jestem biedna, i gdy zauważam w chwili uczciwości, że bogata jestem w pychę i zazdrość, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy królestwa tego świata uznaję fałszywie za Królestwo niebieskie, spraw, bym znajdowała szczęście i pociechę jedynie w Tobie.

Naucz mnie miłości

Panie, naucz mnie mówić, nie jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, ale z miłością. Spraw, bym potrafiła rozumieć, i obdarz mnie wiarą przenoszącą góry miłością. Naucz mnie tej miłości, która jest zawsze cierpliwa i zawsze uprzejma, nigdy zazdrosna, zarozumiała, egoistyczna albo drażliwa; miłości, która znajduje radość w prawdzie, która zawsze jest gotowa do przebaczania, do wierzenia, do zaufania i do okazywania cierpliwości. W końcu, gdy wszystkie rzeczy przemijające rozpadną się i wszystko stanie się jasne, spraw, bym mogła być słabym, ale trwałym odbiciem Twojej doskonałej miłości.

Otwórz nasze oczy

Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali.

Panie, otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych, zmarzniętych, przerażonych i zgnębionych.

Panie, otwórz nasze serca, abyśmy potrafili kochać siebie tak jak Ty nas kochasz.

O Boże, daj nam, proszę, dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy: serce przepełnione miłością do Chrystusa. Amen.

Chcesz moich rąk?

Panie, czy chcesz moich rąk, by spędzić ten dzień pomagając biednym i chorym, którzy ich potrzebują? Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce. Panie, czy potrzebujesz moich nóg, aby spędzić ten dzień odwiedzając tych, którzy potrzebują przyjaciela? Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi. Panie, czy chcesz mego głosu, aby spędzić ten dzień na rozmowie z tymi, którzy potrzebują słów miłości? Panie, dzisiaj daję Ci mój głos. Panie, czy potrzebujesz mojego serca, aby spędzić ten dzień kochając każdego człowieka tylko dlatego, że jest człowiekiem? Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.

Poślij mi kogoś spragnionego miłości

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia; gdy chce mi się pić, przyślij mi kogoś spragnionego; gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania; gdy odczuwam przykrości, ofiaruj mi kogoś do pocieszania; gdy mój krzyż staje się ciężki, pozwól mi dzielić krzyż innej osoby; gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś, kto jest w potrzebie; gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę; gdy jestem upokorzona, spraw, bym miała kogoś, kogo mogłabym pochwalić; gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś, komu mogłabym dodać otuchy; gdy potrzebuję zrozumienia u innych, daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość; gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć; gdy myślę tylko o sobie samej, zwróć moją uwagę na kogoś innego. Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom, którzy na całym świecie żyją i umierają biedni i wygłodniali. Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma, ich chleb powszedni. Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości pokój i radość.

Modlitwy Matki Teresy

Wasze komentarze:
 Renata: 16.01.2012, 21:25
 Matko Tereso błagam Cię wstawiaj się za mną u Pana bym stawała się duchowo tak piękna jak Ty. Matko pomóż mi w beznadziejnej sytuacji w pracy, spraw bym mogła spokojnie tak jak Ty pomagać najsłabszym . Pomóż mi pokonać problemy, uczyń bezsilnymi moich nieprzyjaciół, spraw , bym w lipcu ukończyła psychologię kliniczną. Matko proszę wyproś dla mnie u Pana wzrost wiary, oddalenie zwątpienia. Pomagaj mi każdego dnia w pracy, bym z miłością pełniła uczynki miłosierdzia. Nie zostawiaj mnie - proszę
 Renata: 16.01.2012, 21:23
 Matko Tereso błagam Cię wstawiaj się za mną u Pana bym stawała się duchowo tak piękna jak Ty. Matko pomóż mi w beznadziejnej sytuacji w pracy, spraw bym mogła spokojnie tak jak Ty pomagać najsłabszym . Pomóż mi pokonać problemy, uczyń bezsilnymi moich nieprzyjaciół, spraw , bym w lipcu ukończyła psychologię kliniczną. Matko proszę wyproś dla mnie u Pana wzrost wiary, oddalenie zwątpienia. Pomagaj mi każdego dnia w pracy, bym z miłością pełniła uczynki miłosierdzia. Nie zostawiaj mnie - proszę
 córka-Maria: 23.11.2011, 09:21
 Święta Matko Tereso,Twojej Opiece powierzam swoją mamę,proszę o zdrowie dla niej i potrzebne łaski.Proszę nie opuszczaj mojej kochanej mamusi.
 Dar: 11.10.2011, 19:57
 Kochana Matko Tereso, dzieki za Twoja opieke i Twoje wstawiennictwo. Wiem, ze tak sie mna opiekujesz, jak sie opiekowalas cale zycie moim ojcem. Dzieki z pomoc w zdobyciu tej pracy, ktora wlasnie dzisiaj dostalem!
 kamila: 05.09.2011, 18:59
 Święta Matko Tereso z Kalkuty proszę o wstawiennictwo w mojej ciężkiej chorobie. Brakuje mi już sił. Wierzę, że za Twoim wstawiennictwem wyjdę z tego i będę mogła cieszyć się każdym dniem mojego życia. Amen
 Casimir: 09.08.2011, 09:43
 Matko Tereso:proszę Cię bardzo wstaw się o dar zdrowia dla Klary,Krzysia,mamy i Mnie. Mnie zwłaszcza teraz po wypadku w Kurovie SK.
 kasia: 28.07.2011, 21:33
 Matko Tereso proszę Cię wstaw się do Boga uproś u Boga nawrócenie mojego ojca.Proszę o modlitwy w jego intencji.Amen
 maria: 17.07.2011, 19:27
 Święta Tereso,Zawszę byłaś tam gdzie Ciebie potrzebowano,Teraz ja Ciebie Proszę,pomóż mi w moich chorobach, w oczekiwaniu na operacje,Wierzę,że moja wiara w Boga Ojca mnie wyleczy,proszę wstaw się za mną u Pana Najcudowniejszego Lekarza.
 eta: 03.05.2011, 21:30
 Jezu powiedz co mam czynić, Ja wypełniam Twoją wolę. Dla Ciebie żyje.

 rodzina: 10.04.2011, 10:54
 matko moje zycie jest coraz gorsze tak zle jak teraz to jeszcze nie bylo ludzie nas oszukuja na kazdym kroku pracy nie mamy wszystko leglo i nie widze perspektywy na lepsze jutro mam juz tego wszystkiego serdecznie dosc od lat cie prosz blagam abys nam pomogla ulzyla ale niestety jest coraz gorzej wiec ja juz trace nadzieje czy ty wogole jestes bo po moim zyciu widac ze cie nie ma dziekuje ci za ta meczarnie na tym padole
 Dorota: 30.03.2011, 09:03
 Kochana Matko Tereso, wstaw się za moją rodziną aby to pasmo wszystkich nieszczęść nas opuściło. Żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Proszę pomóż nam
 kasia: 15.03.2011, 18:18
 Matko Tereso pomagaj mi w moich wszelakich potrzebach.Bóg zapłać
 Teresa 12.04.2011: 12.03.2011, 17:47
 Matko Tereso błagam Cię wstaw się u Pana Jezusa za moje córki żeby im się powiodło w życiu , żeby były szczęśliwe, o zdrowie dla mojej rodziny i moje. Żeby spokój był na świecie. Bardzo Cię proszę nie zapomnij o nas.
 krystyna: 11.03.2011, 20:58
 MATKO TERESO WSTAW SIĘ DO PANA BOGA I POPROŚ O ZDROWIE MOJEGO MĘŻA , ABY UDAŁA SIĘ OPERACJA KOCHAM GO I CHCEM ABY BYŁ ZE MNĄ
 madziulka25: 01.03.2011, 01:11
 Matko Tereso,prosze o wstawiennictwo za nas...
 Dorota: 07.02.2011, 11:42
 Matko Tereso, dziękuję Ci za wszystko i proszę aby operacja taty przebiegła pomyślnie i żeby wrócił do zdrowia. Dziękuję.
 ELA: 28.01.2011, 11:53
 Matko Tereso błagam Cię o modlitwę i opiekę nad moją rodziną i rodziną mojego syna,proszę o zdrowie i troskę w naszych codziennych pracach,troskach i radościach.
 magdalena: 26.01.2011, 16:28
 Matko Tereso... proszę, choć nie jestem dobra, i nie powinnam o nic prosić... ale czuję że powinnam... proszę więc o łaskę cierpliwości, bym nauczyła się nie tylko sama dla siebie bycia lepszą...ale bym mojem kilkutygodniowemu synkowi umiała mądrze pokazać życie, umiała go kochać...bym umiala opanować swój gniew...słabość... żebym nauczyła się miłości która jest cierpliwa, doskonała w swojej naturze...czysta... pomórz mi być lepszym człowiekiem...nie chce już nikogo krzywdzić... ale mam co raz mniej siły by walczyć z wlasnymi slabościami... stałam się potworem i nie wiem jak wrocić spowrotem... pomóż mi zmienić siebie...bym mogła choć odrobinę uczynić świat lepszym...nawet jeśli miałby byc to maly kawałek świata należący do mojej rodziny...
 KA___L: 25.01.2011, 17:22
 Matko Tereso proszę Cię o zdrowie dla całej mej rodziny i opiekę .
 kasia: 24.01.2011, 14:40
 Matko Tereso prosze Cię o zdrowie i radość dla mojej mamy Wyblagaj dla nie tą łaskę Amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej