Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Matki Teresy z Kalkuty

Wspomnienie liturgiczne 5 września

Modlitwa za wstawiennictwem św. Matki Teresy z Kalkuty

Święta Tereso z Kalkuty, pragnąc kochać Jezusa tak jak nigdy dotąd nie był kochany, oddałaś Mu się całkowicie, niczego Mu nie odmawiając.

Będąc zjednoczona z Niepokalanym Sercem Maryi i zaakceptowałaś Jego powołanie, aby zaspokoić Jego niewyczerpane pragnienie miłości dusz, stając się nosicielką Jego miłości do najbiedniejszych z biednych.

Z gorliwą ufnością i pełnym oddaniem wypełniałaś Jego wolę, stając się świadkiem radości płynącej z całkowitego przynależenia do Niego.

Ty byłaś tak intymnie zjednoczona z Jezusem, Twoim Ukrzyżowanym Oblubieńcem, że On wisząc na Krzyżu pragnął podzielić się z Tobą agonią swego serca.

Święta Tereso, Ty złożyłaś obietnicę, aby nieustannie przynosić światło miłości do tych, którzy są na ziemi. Módl się za nas, abyśmy także pragnęli zaspakajać płonące pragnienie Jezusa, gorliwie Go kochając, radośnie dzieląc z Nim Jego cierpienie i służąc Mu całym sercem w naszych braciach i siostrach, szczególnie tych najbardziej niekochanych i niechcianych. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty do Matki Bożej

Maryjo, Matko Jezusa, bądź mi teraz matką.

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty o dobre przyjmowanie cierpienia

Panie, spraw, aby Twoje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie stało się dla nas przykładem, jak należy trwać, znosząc niekiedy śmiertelną trwogę i walkę codziennego życia po to, byśmy mogli żyć pełniej i bardziej twórczo. Z cierpliwością i pokora przyjąłeś niepowodzenia życia ludzkiego, a także tortury ukrzyżowania i męki. Pomóż nam przyjąć ból i walkę, które spotykają nas każdego dnia, i uważać je za sposobność do stopniowego upodobniania się do Ciebie. Spraw, Panie Jezu, abyśmy znosili wszystko cierpliwie i odważnie, ufając, że Ty nas podtrzymasz w tym trudzie. Pomóż nam zrozumieć, że tylko przez ciągłe umieranie dla siebie i dla naszych samolubnych pragnień możemy żyć pełniej, bo tylko umierając z Tobą będziemy mogli z Tobą zmartwychwstać. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy o pojednanie

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, każesz nam nieść miłość tam, gdzie biedni są upokarzani, radość tam, gdzie Kościół jest obalony, pojednanie, tam gdzie ludzie są rozdzieleni. Pomóż nam pojednać ojca z synem, matkę z córką, męża z żoną, wierzącego z tym, który nie może uwierzyć, chrześcijanina ze swoim bratem chrześcijaninem, którego nie kocha... Ty nam otwierasz tę drogę, ażeby poranione ciało Jezusa Chrystusa, Twój Kościół, stał się zaczynem zjednoczenia dla biednych tej ziemi i dla całej rodziny ludzkiej. Amen.

Modlitwa św. Matki Teresy za tych, których pielęgnuję

Panie, pomóż mi widzieć Ciebie każdego dnia w Twoich chorych, a wtedy pielęgnując ich będę Tobie służyła. Jeśli Ty się skryjesz pod przebraniem tego, co się złości, jest niezadowolony lub arogancki, spraw, żebym Cię rozpoznała i mówiła do Ciebie: "Jezu cierpiący, jak to jest dobrze i słodko służyć Tobie". Panie, daj mi tę wiarę jasnowidzącą, a wtedy moja praca nie będzie nudna, bo radość zawsze wytryśnie z mojej odpowiedzi na pragnienia, a nawet na kaprysy biednych, którzy cierpią. O drogi chory, jesteś mi jeszcze bardziej drogi, bo sobą przedstawiasz mi Chrystusa. Jakaż to szansa dla mnie, że mogę Cię pielęgnować. Panie, daj mi pojąć wielkość mojej odpowiedzialności. Nie dopuść, bym była jej niewierna, stając się chłodna, oschła albo niecierpliwa. O Boże, Ponieważ Ty jesteś Jezusem cierpliwym, racz być dla mnie także Jezusem pacjentem, pobłażliwym dla moich uchybień. Ty wiesz, że moją wolą jest kochać Cię i służyć Ci w każdym z Twoich dzieci, które cierpią. Panie Jezu, pomnóż moją wiarę i błogosław moje wysiłki teraz i zawsze, kiedy mnie będziesz potrzebował w chorych. Amen.

Promienie miłości Bożej

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe moje życie promieniowało Twoim życiem. Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność we mnie. Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie. Pozostań we mnie. Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem i będę mogła stać się światłem dla innych.

Wyczuwałam bicie Twego serca

Znalazłam Ciebie w wielu miejscach, Panie. Wyczuwałam bicie Twego serca w doskonałej ciszy pól, w ciemnym tabernakulum Twojej pustej katedry,w jedności serc i umysłów wspólnoty osób, które Cię kochają. Znalazłam Ciebie w radości, w której Cię szukam i często znajduję. Ale zawsze znajduję Cię w cierpieniu. Cierpienie jest niczym uderzenie dzwonu, wzywającego oblubienicę Boga do modlitwy. Panie, znalazłam Cię w straszliwym ogromie cierpienia bliźnich. Widziałam Ciebie we wzniosłej akceptacji i w niewytłumaczalnej radości osób, których życie nękane jest bólem. Ale nie udało mi się znaleźć Ciebie w moich małych bólach i w moich banalnych przykrościach. Pozwoliłam bezowocnie przemijać dramatowi Twojej męki odkupieńczej w moim utrudzeniu. A radosna witalność Twojego zmartwychwstania stłumiona jest szarzyzną mojego litowania się nad sobą. Panie, ja wierzę. Ale Ty wspomóż moją wiarę.

W chwili uczciwości

Panie, gdy sądzę, że moje serce po brzegi wypełnione jest miłością, i gdy zauważam w chwili uczciwości, że kocham siebie w osobie kochanej, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy wydaje mi się, że dałam wszystko to, co mam do dania i gdy zauważam w chwili uczciwości, że to ja otrzymuję, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy uwierzyłam, że jestem biedna, i gdy zauważam w chwili uczciwości, że bogata jestem w pychę i zazdrość, uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy królestwa tego świata uznaję fałszywie za Królestwo niebieskie, spraw, bym znajdowała szczęście i pociechę jedynie w Tobie.

Naucz mnie miłości

Panie, naucz mnie mówić, nie jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, ale z miłością. Spraw, bym potrafiła rozumieć, i obdarz mnie wiarą przenoszącą góry miłością. Naucz mnie tej miłości, która jest zawsze cierpliwa i zawsze uprzejma, nigdy zazdrosna, zarozumiała, egoistyczna albo drażliwa; miłości, która znajduje radość w prawdzie, która zawsze jest gotowa do przebaczania, do wierzenia, do zaufania i do okazywania cierpliwości. W końcu, gdy wszystkie rzeczy przemijające rozpadną się i wszystko stanie się jasne, spraw, bym mogła być słabym, ale trwałym odbiciem Twojej doskonałej miłości.

Otwórz nasze oczy

Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali.

Panie, otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych, zmarzniętych, przerażonych i zgnębionych.

Panie, otwórz nasze serca, abyśmy potrafili kochać siebie tak jak Ty nas kochasz.

O Boże, daj nam, proszę, dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy: serce przepełnione miłością do Chrystusa. Amen.

Chcesz moich rąk?

Panie, czy chcesz moich rąk, by spędzić ten dzień pomagając biednym i chorym, którzy ich potrzebują? Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce. Panie, czy potrzebujesz moich nóg, aby spędzić ten dzień odwiedzając tych, którzy potrzebują przyjaciela? Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi. Panie, czy chcesz mego głosu, aby spędzić ten dzień na rozmowie z tymi, którzy potrzebują słów miłości? Panie, dzisiaj daję Ci mój głos. Panie, czy potrzebujesz mojego serca, aby spędzić ten dzień kochając każdego człowieka tylko dlatego, że jest człowiekiem? Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.

Poślij mi kogoś spragnionego miłości

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia; gdy chce mi się pić, przyślij mi kogoś spragnionego; gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania; gdy odczuwam przykrości, ofiaruj mi kogoś do pocieszania; gdy mój krzyż staje się ciężki, pozwól mi dzielić krzyż innej osoby; gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś, kto jest w potrzebie; gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę; gdy jestem upokorzona, spraw, bym miała kogoś, kogo mogłabym pochwalić; gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś, komu mogłabym dodać otuchy; gdy potrzebuję zrozumienia u innych, daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość; gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć; gdy myślę tylko o sobie samej, zwróć moją uwagę na kogoś innego. Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom, którzy na całym świecie żyją i umierają biedni i wygłodniali. Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma, ich chleb powszedni. Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości pokój i radość.

Modlitwy Matki Teresy

Wasze komentarze:
 ELA: 09.10.2014, 10:32
 MATKO TERESO błagam cię o wstawiennictwo u Pana Boga, proszę o opiekę nad moimi córkami, pomóż im Matko, opiekunko chorych i pokrzywdzonych. Błagam Cię też o zdrowie, dla minie, pomóż mi w tych ciężkich chwilach. Bardzo chciałabym być zdrowa, aby pomagać moim dzieciom. Wierzę w Ciebie Matko, już tyle razy mi pomogłaś, wierzę, że teraz też się nami zaopiekujesz.
 kameleon: 05.10.2014, 10:44
 Matko Tereso, proszę o ducha odnowy mojego zycia.
 babcia: 04.10.2014, 07:38
 w święto Archaniołów dopomogłaś ,by Eryk,Karol mieli miłą,dobrą nianię.
 wdzięczna: 20.09.2014, 19:02
 w światowej wagi -znalezieniu najlepszej opiekunki dla wnuków,Eryka i Karolka-błagamy..babcia i rodzice
 otwórz..: 16.07.2014, 12:41
  Nasze serca Matko,abyśmy potrafili kochać coraz więcej.. UWOLNIJ MNIE OD SAMEJ SIEBIE? WYCZUWAM bicie serca Jego. Potrzebę miłości mojej.. Pragnienie uczynienia szczęśliwym Tego Kogo pragnie moja dusza.
 barbara: 03.04.2014, 21:17
 MATKO TERESO ubłagaj uzdrowienia ERYKA i ks.DAMIANA
 +++: 12.03.2014, 12:35
  .. poślij (przyślij) mi Kogoś .. spragnionego miłości! O Matko Tereso z Kalkuty .. czujesz sercem ,moje serce .. Wyproś łaskę .. dla Kogoś i dla mnie. -amen-
 Ela: 02.02.2014, 15:54
 Święta Matko Tereso. Pokornie proszę Cie o opiekę i wstawiennictwo u Pana Boga za moimi córkami, oraz Patrykiem, aby dobry Bóg odmienił ich ciężkie losy. Proszę Cie też o łaskę zdrowia dla mnie, pomóż mi Matko Kochana w moich zmartwieniach. Amen
 matko tereso: 02.02.2014, 15:53
 Matko Tetreso niech szatanodejdzie

 magda: 24.01.2014, 19:52
 Matko to szatan pomoz
 magda: 24.01.2014, 19:12
 Matko to szatan pomoz
 Basia: 19.01.2014, 21:04
 po prostu daje CI Irenę oraz rodzinę Ani
 k.M: 28.12.2013, 20:37
 Matko Tereso proszę usuń wszelkie lęki i strach przed ludźmi z powodu nieśmiałości.Uwolnij mnie od nieśmiałośći proszę Cię abym nie bała sie ludzi i kontaktów z nimi.Postaw na mojej drodze dobrego odpowiedzialnego człowieka który bedzie moim mężem
 kasia: 18.12.2013, 10:48
 Matko Tereso proszę o łaskę zdrowia psychicznego.Uwolnij mnie od lęku,niepokoju,strachu zmartwienia.Proszę o łaski potrzebne dla mnie i mojej rodziny
 matka k: 03.11.2013, 12:40
 MATKO TERESO w staw sie do BOGA za moim synem ulecz go z miłosci do nieopowiedniej kobiety odmien jego los na lepszy postaw na drodze zycia moich synow kobiety rozsadne i bogobojne zeby zalozyli katolickie rodziny mateczko pomoz im i modl sie za nimi JEZU UFAM TOBIE
 bożenka: 02.11.2013, 15:14
 Matko Tereso wyjednaj ratunek dla mnie i moich dzieci.amen
 Jadwiga: 05.09.2013, 19:45
 Pochyl się nade mną o Matko Tereso.podaj mi pomocną dłoń w moich trudnych chorobach,otocz opieką moich najbliższych.Módl się za nami.
 Irena: 07.08.2013, 14:53
 Wspomóż mnie w modlitwach Św Tereso w intencji córki o zdrowie dla niej i dar macierzyństwa
 rodzice: 20.05.2013, 13:26
 Matko Tereso prosze Cie w intencji uzdrowienia syna z choroby trzustki ,jak tez mnie oraz drugiego syna z choroby oczu,zyl i z milosci do nieodpowedniej kobiety. Prosze tez o znalezienie wlasciwych,wierzacych wspolmazonkow. Dziekuje bardzo za modlitwe.
 Agnieszka: 16.05.2013, 03:51
 Matko Tereso blagam cie o wstawiennistwo do naszego Pana Boga, blagam cie , prosze o zdrowie i sile. Mam problemyz sercem i silna nerwice , zycie w ciaglych zmartwieniach. Jestem teraz samotna matka 3 wspanialych dzieci a nadniach spodziewam sie malenstwa. Musze byc zdrowa aby wychowac moje dzieci na dobrych i utczciwych ludzi. Dac im milosc i uczyc wiary .. Kocham cie Matko i wierze ze mi pomozesz.
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej