Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała.

Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

* * *

Święty Józefie, przy Twej śmierci byli Jezus i Maryja, polecam się zawsze Twojej opiece, a zwłaszcza w chwili, gdy dusza moja będzie opuszczać ciało.

Wyjednaj mi łaskę rozstania się ze swym ciałem w ich obecności. Uproś u Boga, bym w doczesności mógł naśladować Twoje cnoty i chodzić Bożymi drogami. Amen.

* * *

O Jezu, który dla mnie zniosłeś śmiertelną trwogę i za mnie umarłeś, przyjmij już teraz modlitwę, której w ostatniej godzinie nie będę potrafił wypowiedzieć.

W zjednoczeniu z Tobą, z Twoją trzygodzinną śmiertelną walką, ofiaruję Ci moje śmiertelne zmagania, trwogi i cierpienia. Daj, o dobry Jezu, aby moja dusza dzięki Twym nieśmiertelnym zasługom została obmyta w Twojej Krwi i aby ostatni akt mojego życia był aktem uległości i czystej miłości. Brzydzę się wszystkimi grzechami mojego życia i pragnę Cię miłować z całego serca. Tylko w Tobie i Twoim Ojcu Niebieskim cała moja nadzieja. Ufam, że dzięki Twym cierpieniom i Twojej śmierci osiągnę zbawienie wieczne. Zjednocz, umiłowany Jezu ofiarę mojego życia z Twoją nieskończoną Ofiarą. Jezu, Ty jesteś ucieczką grzeszników. Bądź także moją ucieczką i okaż mi swe miłosierdzie.

Najdroższa Matko Boża, otwórz mi swe macierzyńskie serce i weź mnie w swoją wszechmocną opiekę. Najmilsza Matko, bądź ze mną w godzinie mojej śmierci. Twoje oblicze, o Matko Miłosierdzia, niech zajaśnieje w mojej ostatniej godzinie.

Święty Józefie, święty Michale, święci Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
O, Jezu konający na krzyżu, ulituj się nade mną przy skonaniu moim!
Ostatnie moje chwile na ziemi, niech będą z Tobą, o Jezu!
Ostatnie moje spojrzenie, niech będzie na Ciebie, o Jezu!
Ostatnie moje słowo, niech będzie do Ciebie, o Jezu!
Ostatnia moja myśl, niech będzie przy Tobie, o Jezu!
Ostatnie bicie serca, niech będzie dla Ciebie, o Jezu!
W Twoje ręce weź ducha mego, o Jezu!
Do Twego Królestwa wprowadź mnie, o Jezu!
Z Tobą, o Jezu na ziemi, z Tobą o Jezu w wieczności. Amen.

Modlitwa o szczęśliwą śmierć - kard. J. H. Newman

Panie mój i Zbawco! Podtrzymaj mnie w godzinie mej śmierci swoimi ramionami I laską twoich sakramentów.

Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia, niech mnie namaści i naznaczy święty olej chorych, niech Ciało Twoje będzie moim pokarmem, u Krew Twoja moim orzeźwieniem. Niech spojrzy na mnie życzliwie Maryja, Twoja i moja Matka.

Niech mój Anioł Stróż szepce mi słowa pokoju, i pełni chwały święci Patronowie moi niech się wstawiają za mną, abym z Twojej dobroci i za ich wstawiennictwem utrzymał dar wytrwania i umarł tak, luk żyć pragnę:
w Twojej wierze,
w Twoim Kościele,
w Twojej służbie
i w Twojej miłości.
Amen.

Modlitwa świętego Michała Archanioła o szczęśliwa śmierć

Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła pielgrzymującego, oddaję się Twej potężnej opiece. Broń mojej duszy przed uleganiem pokusom i atakami szatana. Przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę mego odejścia z tego świata, bym w wieczności razem ze świętymi mógł wychwalać Trójjedynego Boga.

Maryjo wyjednaj nam łaskę szczęśliwej śmierci

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy do Ciebie się uciekamy! Ty jesteś ucieczką grzeszników i Matką Miłosierdzia. Do Ciebie modlimy się, byś była razem z nami w godzinę śmierci naszej. Wyjednaj nam łaskę szczęśliwej śmierci, żal doskonały i serdeczną skruchę, byśmy z miłosierdzia Bożego mogli otrzymać przebaczenie naszych grzechów, godnie przyjąć Najświętsze Ciąło Twego Syna jako Wiatyk i sakrament Namaszczenia.

Otaczaj nas Swoją matczyną i miłosierną opieką, byśmy zawsze chwalili Boga czynami rąk naszych, byli zawsze poddani woli Bożej i otrzymali nagrodę życia wiecznego w Królestwie życia i nieśmiertelności. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa o łaskę szczęśliwej śmierci do Matki Bożej Licheńskiej

Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski! Widzę w Twoich oczach smutek i niepokój o los dzieci, które przeżywają jesień swego życia. Nie jest to złota jesień, gdyż w sercu czuję, że pomimo dobrej woli, nie zawsze i nie we wszystkim byłem wierny Bogu. W Księdze Psalmów czytam: "Miarą życia ludzkiego jest lat siedemdziesiąt, a osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni". A ile mnie jeszcze pozostało? Ile mi jeszcze Bóg podaruje? Nie wiem.

Maryjo, Patronko Dobrej Śmierci, proszę Ciebie o łaskę spokojnej śmierci, bym mógł stanąć przed Bogiem - Sędzią żywych i umarłych - z sercem oczyszczonym z grzechów i rękoma pełnymi dobrych uczynków, "bo te pójdą za mną". "O jedno tylko proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował w Jego świątyni". Amen.

Modlitwy o śmierć dobrą i szczęśliwąWasze komentarze:
Grazyna: 07.05.2023, 10:03
Dziękuję sw.Jozefie za wysłuchanie moje prośby i dalej polecam❤️
Justyna: 20.02.2023, 22:45
Proszę o modlitwę za odchodzącą z tego świata moją Babcię Janinę. Bóg zapłać !
Marta: 19.02.2023, 14:55
Proszę o spokojną śmierć dla wujka Bogdana. Niech zaśnie spokojnie bez bólu i cierpienia.
Renata : 08.02.2023, 12:14
Św Józefie proszą o spokojną śmierć dla mojego wujka Marcelego i oszczędź mu cierpienia, Jezu ty się tym zajmij. G u
Tomasz: 09.01.2023, 17:41
Święty Józefie, proszę wyjednaj mi łaskę dobrej śmierci. Przebacz wszystkim którzy rozbijają małżeństwa (małżonkowie, sędziowie, adwokaci, pomoc społeczna) i przyczyniają się do cierpienia dzieci. Uchroń Europę od dyktatury relatywizmu.
Tomasz: 09.01.2023, 16:21
Święty Józefie, proszę wyjednaj mi łaskę dobrej śmierci. Przebacz wszystkim którzy rozbijają małżeństwa (małżonkowie, sędziowie, adwokaci, pomoc społeczna) i przyczyniają się do cierpienia dzieci. Uchroń Europę od dyktatury relatywizmu.
Izabela : 13.12.2022, 22:48
Święty Józefie, Maryjo Niepokalana, proszę o Łaskę dobrej śmierci dla mojej Babci Teresy, która rozpoczęła swoją Drogę do Pana JEZUSA. Spraw by już nie cierpiała. Amen
Agata: 01.12.2022, 15:21
Proszę Cię Przenajświętszy Boże o dobrą i spokojną śmierć dla moich rodziców, którzy cierpią z powodu choroby nowotworowej. Udziel im Swojego miłosierdzia by mogli oglądać Twoje oblicze w Królestwie Bożym.
Agata: 01.12.2022, 15:04
Proszę Cię Przenajświętszy Boże o dobrą i spokojną śmierć dla moich rodziców, którzy cierpią z powodu choroby nowotworowej. Udziel im Swojego miłosierdzia by mogli oglądać Twoje oblicze w Królestwie Bożym.
Dawid: 07.08.2022, 17:12
Sw. Józefie proszę o rychłą śmierć dla mnie. Nie mam siły i chęci już przebywać na tym świecie każdy mój kolejny krok mnie tylko w tym utwierdza. Przednia bardzo ciężkie chwile mimo iż już teraz ciężko mam. Zwracam się do ciebie opiekunie Jezusa o wyjednanie mi laski śmierci przed niepewna i nedzna przyszłością.
Dominik: 23.07.2022, 22:13
Święty Józefie, Maryjo Niepokalana, proszę o Łaskę dobrej śmierci dla mojej Babci Janiny, która rozpoczęła swoją Drogę do Pana JEZUSA.
Iwa: 23.06.2022, 16:27
Najczulszy Tato, Ty Stworca doskonały istnienia znasz każdego. Wspomnij Łaskawie na Horsta, który pobłądził w życiu i zboczył z drogi która Jemu zaplanowałeś. Otocz Jego swą łaską by mógł się z Tobą pojednać, skorzystać z sakramentów by wyruszyć Tobie na spotkanie. Proszę o dar wytrwania i by mógł umrzeć : w Twojej wierze, w Twoim Kościele, w Twojej służbie i w Twojej miłości. Amen.
A nia: 16.05.2022, 20:52
Boże. Proszę o Twoje Miłosierdzie dla Krysi, o dobrą i spokojną śmierć. Niech odejdzie w pokoju. Amen.
Joanna : 12.04.2022, 22:05
Proszę Cię Matkol Święty Józefie o godna śmierć dla babci Jozi..o przebaczenie grzechów...
Małgorzata : 10.04.2022, 14:35
Proszę o łaskę dobrej śmierci dla babci mojego Kamila, Św Józefie, Maryjo i Jezu, przeprowadzce ja na drugą stronę, św Tereska wesprzyj ja
Basia: 01.04.2022, 11:06
SW Józefie proszę o dobrą śmierć dla Franciszki i pomoc anioła stróża w tych ciężkich chwilach i przeprowadzenie jej do domu Ojca
Ewa Maria: 07.10.2021, 20:53
Święty Józefie proszę Cię uproś łaskę dobrej śmierci dla ciężko chorej koleżanki, przebaczenie jej grzechów u naszego Pana a także otocz opieką jej duszę,gdy odejdzie z tego świata. Poproś Matkę Najświętszą i Pana Jezusa oraz wszystkich świętych i aniołów niech otoczą jej duszę opieką. A Michał Archanioł ochroni jej duszę przed działaniem złych duchów. Amen
Kasia: 01.08.2021, 19:30
Święty Józefie proszę o łaskę dobrej, spokojnej śmierci dla mojej babci - Janiny, która rozpoczęła swoją drogę do Pana...
b: 01.05.2021, 21:36
Św. Józefie proszę o łaskę dobrej śmierci dla Miecinka, niech miłosierny Jezus odpuści mu winy, ulży w cierpieniu i przyjmie go do wieczności.Amen
Małgorzata: 21.04.2021, 22:16
Błagam o miłosierdzie dla mojej mamy Ireny, która bardzo cierpi. Błagam o łaskę dobrej śmierci aby uśmierzyć jej ból i cierpienie. Jezu ufam Tobie Ty się tym zajmij. Sw. Józefie wstaw się za mamusią, proszę.
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej