Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała.

Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

* * *

Święty Józefie, przy Twej śmierci byli Jezus i Maryja, polecam się zawsze Twojej opiece, a zwłaszcza w chwili, gdy dusza moja będzie opuszczać ciało.

Wyjednaj mi łaskę rozstania się ze swym ciałem w ich obecności. Uproś u Boga, bym w doczesności mógł naśladować Twoje cnoty i chodzić Bożymi drogami. Amen.

* * *

O Jezu, który dla mnie zniosłeś śmiertelną trwogę i za mnie umarłeś, przyjmij już teraz modlitwę, której w ostatniej godzinie nie będę potrafił wypowiedzieć.

W zjednoczeniu z Tobą, z Twoją trzygodzinną śmiertelną walką, ofiaruję Ci moje śmiertelne zmagania, trwogi i cierpienia. Daj, o dobry Jezu, aby moja dusza dzięki Twym nieśmiertelnym zasługom została obmyta w Twojej Krwi i aby ostatni akt mojego życia był aktem uległości i czystej miłości. Brzydzę się wszystkimi grzechami mojego życia i pragnę Cię miłować z całego serca. Tylko w Tobie i Twoim Ojcu Niebieskim cała moja nadzieja. Ufam, że dzięki Twym cierpieniom i Twojej śmierci osiągnę zbawienie wieczne. Zjednocz, umiłowany Jezu ofiarę mojego życia z Twoją nieskończoną Ofiarą. Jezu, Ty jesteś ucieczką grzeszników. Bądź także moją ucieczką i okaż mi swe miłosierdzie.

Najdroższa Matko Boża, otwórz mi swe macierzyńskie serce i weź mnie w swoją wszechmocną opiekę. Najmilsza Matko, bądź ze mną w godzinie mojej śmierci. Twoje oblicze, o Matko Miłosierdzia, niech zajaśnieje w mojej ostatniej godzinie.

Święty Józefie, święty Michale, święci Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
O, Jezu konający na krzyżu, ulituj się nade mną przy skonaniu moim!
Ostatnie moje chwile na ziemi, niech będą z Tobą, o Jezu!
Ostatnie moje spojrzenie, niech będzie na Ciebie, o Jezu!
Ostatnie moje słowo, niech będzie do Ciebie, o Jezu!
Ostatnia moja myśl, niech będzie przy Tobie, o Jezu!
Ostatnie bicie serca, niech będzie dla Ciebie, o Jezu!
W Twoje ręce weź ducha mego, o Jezu!
Do Twego Królestwa wprowadź mnie, o Jezu!
Z Tobą, o Jezu na ziemi, z Tobą o Jezu w wieczności. Amen.

Modlitwa o szczęśliwą śmierć - kard. J. H. Newman

Panie mój i Zbawco! Podtrzymaj mnie w godzinie mej śmierci swoimi ramionami I laską twoich sakramentów.

Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia, niech mnie namaści i naznaczy święty olej chorych, niech Ciało Twoje będzie moim pokarmem, u Krew Twoja moim orzeźwieniem. Niech spojrzy na mnie życzliwie Maryja, Twoja i moja Matka.

Niech mój Anioł Stróż szepce mi słowa pokoju, i pełni chwały święci Patronowie moi niech się wstawiają za mną, abym z Twojej dobroci i za ich wstawiennictwem utrzymał dar wytrwania i umarł tak, luk żyć pragnę:
w Twojej wierze,
w Twoim Kościele,
w Twojej służbie
i w Twojej miłości.
Amen.

Modlitwa świętego Michała Archanioła o szczęśliwa śmierć

Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła pielgrzymującego, oddaję się Twej potężnej opiece. Broń mojej duszy przed uleganiem pokusom i atakami szatana. Przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę mego odejścia z tego świata, bym w wieczności razem ze świętymi mógł wychwalać Trójjedynego Boga.

Maryjo wyjednaj nam łaskę szczęśliwej śmierci

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy do Ciebie się uciekamy! Ty jesteś ucieczką grzeszników i Matką Miłosierdzia. Do Ciebie modlimy się, byś była razem z nami w godzinę śmierci naszej. Wyjednaj nam łaskę szczęśliwej śmierci, żal doskonały i serdeczną skruchę, byśmy z miłosierdzia Bożego mogli otrzymać przebaczenie naszych grzechów, godnie przyjąć Najświętsze Ciąło Twego Syna jako Wiatyk i sakrament Namaszczenia.

Otaczaj nas Swoją matczyną i miłosierną opieką, byśmy zawsze chwalili Boga czynami rąk naszych, byli zawsze poddani woli Bożej i otrzymali nagrodę życia wiecznego w Królestwie życia i nieśmiertelności. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa o łaskę szczęśliwej śmierci do Matki Bożej Licheńskiej

Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski! Widzę w Twoich oczach smutek i niepokój o los dzieci, które przeżywają jesień swego życia. Nie jest to złota jesień, gdyż w sercu czuję, że pomimo dobrej woli, nie zawsze i nie we wszystkim byłem wierny Bogu. W Księdze Psalmów czytam: "Miarą życia ludzkiego jest lat siedemdziesiąt, a osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni". A ile mnie jeszcze pozostało? Ile mi jeszcze Bóg podaruje? Nie wiem.

Maryjo, Patronko Dobrej Śmierci, proszę Ciebie o łaskę spokojnej śmierci, bym mógł stanąć przed Bogiem - Sędzią żywych i umarłych - z sercem oczyszczonym z grzechów i rękoma pełnymi dobrych uczynków, "bo te pójdą za mną". "O jedno tylko proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował w Jego świątyni". Amen.

Modlitwy o śmierć dobrą i szczęśliwąWasze komentarze:
Krysia: 15.04.2021, 22:15
Święty Józefie, proszę o łaskę dobrej, spokojnej śmierci dla moich rodziców.
Andrzej: 14.03.2021, 11:04
Jezu Ufam Tobie. Wybaczam tym, którzy nie wiedzą co czynią. Widać tak musi być. Boże Mój w Twoje ręce powierzam Ducha mego jako odkupienie wielu tu w doczesności. Odpuść mi moje grzechy. Amen
Marta: 17.02.2021, 22:40
Maryjo i serce Jezusa oraz wszyscy święci proszę o dobrą śmierć dla Krzysztofa by zdążył przyjąć sakramenty i nie cierpiał . Niech jego serce w pełni tobie zaufa i przestanie się bać.
Teresa: 24.01.2021, 17:20
Jezu ratuj dusze Jadwigi ulzyj jej w cierpieniu i udziel jej daru przebaczenia.
Andrzej: 23.01.2021, 15:42
Jezu ratuj moją duszę, proszę Cię, blagam Cię Panie... tylko przez Twoje nieskończone milosierdzie ...
Krystyna: 16.01.2021, 22:58
Św. Józefie pomóż mojej mamie spokojnie odejść, skróć jej męki i zaprowadź do Ojca. Amen
Krystyna: 16.01.2021, 22:52
Św. Józefie zabierz do domu Ojca moją mamę, spraw by już nie cierpiała. Błagam o łaskę dobrej śmierci dla niej. Amen
Krysia: 13.01.2021, 14:17
Święty Józefie proszę o dobrą śmierć dla mojej cioci Heleny.
Andrzej: 07.01.2021, 15:43
Boże najlitościwszy. Św. Józefie proszę o śmierć dla mnie aby była ofiarą pokutną za moje grzechy oraz stała się odkupieniem wielu. Boże Ty wiesz. Błagam poprowadź mnie do domu Ojca tak jak przez cale życie pragnąłem kroczyć drogą ku Niemu ... koleje losu sprawiają że pragnę jej końca. Amen
Andrzej: 07.01.2021, 15:43
Boże najlitościwszy. Św. Józefie proszę o śmierć dla mnie aby była ofiarą pokutną za moje grzechy oraz stała się odkupieniem wielu. Boże Ty wiesz. Błagam poprowadź mnie do domu Ojca tak jak przez cale życie pragnąłem kroczyć drogą ku Niemu ... koleje losu sprawiają że pragnę jej końca. Amen
Andrzej: 07.01.2021, 15:43
Boże najlitościwszy. Św. Józefie proszę o śmierć dla mnie aby była ofiarą pokutną za moje grzechy oraz stała się odkupieniem wielu. Boże Ty wiesz. Błagam poprowadź mnie do domu Ojca tak jak przez cale życie pragnąłem kroczyć drogą ku Niemu ... koleje losu sprawiają że pragnę jej końca. Amen
Klaudia: 26.12.2020, 16:04
Panie Boże mój proszę Cię zabierz mnie że sobą i odwołań z tego świata jeśli jest taka wola Twoja cała swoją duszę oddaje Tobie. Amen
Beata : 11.12.2020, 00:39
Panie TY wiesz co to jest cierpienie i co to jest odchodzenia, daj w pokoju odejść do Tego domu mojemu ojcu. Mierząc ludzka miarą wyczerpał limit cierpienia i czas odpocząć
MARZENA ANETA: 08.11.2020, 09:37
JEZU MARYJO ŚWIĘTY JÓZEFIE ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE KOCHAM WAS NAWRACAJCIE GRZESZNIKÓW RATUJCIE DUSZE PROSZĘ I DZIĘKUJĘ PROSZĘ O SZCZĘŚLIWĄ ŚMIERĆ DLA WSZYSTKICH LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE ŻEBYŚMY WSZYSCY ZDĄŻYLI SIĘ POJEDNAĆ PRZYGOTOWAĆ BYLI W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ PROSZĘ NIE ZABIERAJCIE DZIECI I LUDZI MŁODYCH PROSZĘ I DZIĘKUJĘ
Marzena: 12.10.2020, 20:25
Swiety Jozefie upros u Boga owszystkie laski potrzebne dla calej naszej rodziny Aby serca nasze otwarly sie i zaczeli naprawde kochac Prosze o pokoj w secach Twoja czcicielka
Marzena: 12.10.2020, 20:24
Swiety Jozefie upros u Boga owszystkie laski potrzebne dla calej naszej rodziny Aby serca nasze otwarly sie i zaczeli naprawde kochac Prosze o pokoj w secach Twoja czcicielka
Maria: 25.08.2020, 10:28
Św. Józefie proszę o łaskę dobrej śmierci dla cioci Heleny, niech miłosierny Jezus odpuści jej winy, ulży w cierpieniu i przyjmie ją do wieczności.Amen
Jola: 21.08.2020, 03:41
Swiety Jozefie zabierz mame do domu ojca zeby nie cierpiala
Monika: 11.07.2020, 04:47
Błagam święty Józefie o łaskę dobrej śmierci dla mojego Tatusia amen
Iza: 11.06.2020, 14:14
Święty Józefie nłagam pomóż mojej mamie,ja nie moge być przy niej ale prosze niech nie cierpi,niech jej wyjdą na spotkanie najbliżsi,i wszyscy święci tak by nie czuła sie samotna i opuszczona,tak bardzo Cie kocham mamo,idż do lepszego świata,Boże miej ją w opiece .Amen
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej