Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Stanisława Kostki

patron dzieci i młodzieży - wspomnienie 17 września

Życiorys św. Stanisława Kostki

Św. Stanisław Kostka, kleryk. Urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synem kasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Stanisław pragnął wstąpić do zgromadzenia jezuitów, ale nie mógł liczyć na pozwolenie rodziców. W sierpniu 1567 r. pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii (ok. 650 km) i zgłosił się do św. Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie św. Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 r. do nowicjatu. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Zmarł w sierpniu 1568 r., przepowiedziawszy swoją śmierć. Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Beatyfikowany w 1670 r. Kanonizowany przez Benedykta XIII (1726). Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; studentów oraz nowicjuszy jezuickich, a także polskiej młodzieży. Św. Stanisławowi przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława w obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).

W ikonografii przedstawiany jest św. Stanisław Kostka w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec. Pokój św. Stanisława w dawnym rzymskim nowicjacie zamieniono na kaplicę. Piotr Le Gros wykonał piękną rzeźbę Świętego, który leży na łożu śmierci. Nad nim obraz Matki Bożej rzucającej ku niemu róże. Pod obrazem wiersz Cypriana Norwida:

W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu, Na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru – taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu, Myśląc, że Święty we śnie zwrócił twarz od muru, i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi, i wstać chce -i po pierwszy raz człowieka zwodzi.

– Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek Królowej Nieba, która z świętych chórem schodzi i tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek.

- Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą, Skrzydłami z ram lub nogą występując bosą. Gdzie zaś od dołu obraz kończy się, ku stronie, W którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie, Jeszcze na ram złoceniu róża Jedna świeci:

Niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie, Upaść ma jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię. I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci...

Spis modlitw do św. Stanisław Kostki

Modlitwa o prawdziwą miłość

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy - za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wierność Bogu

Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy - dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława - do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

Modlitwa o świętość życia

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy - w przyjaźni z Tobą wzrastając - za wstawiennictwem Świętego Stanisława - przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dar mądrości

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o zachowanie czystości

Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć

Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o miłość do Maryi

Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa dziecka do św. Stanisława Kostki

Dobry Boże! Z katechezy wiem, że Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na Mazowszu w Polsce, w rodzinie szlacheckiej. Jako kilkuletni chłopiec pojechał do Wiednia i zamieszkał w internacie wraz ze swoim bratem. Pilnie uczył się w szkole, poznawał obce języki, wkuwał nowe słówka z niemieckiego, łaciny, greki, a łaska Boża kształtowała jego serce i ducha. Był wielkim czcicielem Eucharystii i Matki Bożej, której powierzył czystość swej duszy i serca. Był też odważny i stanowczy, pokonał pieszo setki kilometrów, by dotrzeć do Rzymu, gdzie rozpoczął nowicjat w zakonie jezuitów. Dużo się modlił i miał wielu kolegów, którzy bardzo go szanowali. Gdy zachorował, mówił bez lęku o swej śmierci. Umarł, mając osiemnaście lat.

Proszę Cię, Boże! Niech św. Stanisław pomaga mi być dobrym chłopcem, odważnym i zawsze kochającym Maryję. Niech codziennie dbam o świętość mego młodego życia i z tym Świętym rozeznaję moje powołanie. Boże, daj mi dobre natchnienia i pociągaj swoją miłością do Jezusa wielu moich kolegów i koleżanek. Niech ten Święty będzie dla dzieci, młodzieży i naszej Ojczyzny orędownikiem i wspomożeniem. Wysłuchaj, Boże, tej mojej ufnej modlitwy. Amen.

Modlitwy do św. Stanisława Kostki

Zobacz także:
[ św. Stanisław Kostka ]
[ Litania do św. Stanisława Kostki ]

Wasze komentarze:
 Mama : 25.12.2023, 14:41
 Swiety Stanislawie prosze o moja rodzine dzieci wnuki miej nas w swojej piece .Uzdrow mego meza ze zlych przyzwyczajen z alkocholizmu a mnie wez pod swoja obrone.
 marzena aneta: 18.09.2023, 10:56
 Modlitwy do Świętego Kostki Stanisława dziękuję Święty Kostko Stanisławie kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Święty Kostko Stanisławie módl się za nami dziękuję Święty Kostko Stanisławie kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Święty Kostko Stanisławie kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre dzieci dobrą młodzież żeby byli dobrzy sprawiedliwi szczęśliwi wierzący zdrowi dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 czicicelka: 08.05.2023, 13:58
 Sw.Stanislawie Kostko prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia Grzegorza i jego matki oraz jego brata. W intencji pomocy Twojej we wszystkich naszych potrzebach:zawodowych/o etatowa prace dla sy na/.urzedowych.mieszkaniowych/o udaremnienie zla ze strony alkoholika/,rodzinnych i w zyciu/spraw tez ,by sie nic nie psulo.o bezpieczenstwo prosze tez dla nas/.. Bog zaplac za modlitwe.
 Dorota: 18.09.2022, 23:09
 Proszę o zdrowie na ciele i duszy dla dzieci Przemka Daniela Andrzeja Beaty męża Darka i dla mnie Doroty o uzdrowienie spraw kobiecych córki Beaty i moich Doroty o wierność w małżeństwie i żeby syn Daniel wyrzucił bransoletkę ze znakiem zodiaku która dostał za Duszę w Czyśćcu cierpiace błogosławie pozdrawiam z Panem Bogiem
 Maria: 18.09.2022, 11:06
 Sw.Stanislawie prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia syna z ciezkiej choroby. W intencji blog.Twojego w jego i moich wszystkich przedsiewzeciach/zawodowych- o stala prace na czas nieograniczony i w zyciu- o dobra,katolicka zone/. Dziekuje bardzo.
 Asia: 09.05.2022, 23:11
 Św. Stanisławie wstaw się u Boga za moim synrm by nikt przez niego nie cierpiał. I mi daj chwilę oddechi od jego złycb zachowań
 Renata: 11.03.2022, 13:28
 Prosze o zdrowie dla mojego Syna Maxa i dla Michelle, a takze o zdrowie dla mnie i calej Rodziny. Bog zaplac
 Hala: 09.03.2022, 20:49
 Święty. Stanisławie pomóż nam proszę
 Maria: 18.09.2021, 20:43
 Sw.Stanislawie prosze Cie o powrot do zdrowia dla mnie i dla dzieci:M.G. W intencji otrzymania w calosci dobr ziemskich i duchowych.Uchron nas i rodzine od nieszczesc.koronawirusa,nekania ze strony nieprzyjaciol. Pomoz nam. Dziekuje bardzo.

 Maria: 04.08.2021, 18:44
 Sw.Stanislawie prosze Cie w intencji zdrowia oraz pomocy Bozej w pogromieniu wystepkow alkoholika/by mnie i rodziny nie nekal,o jego oddalenie/ oraz kobiety/o udaremnienie zlych planow /by nie zostawila rodziny bez domu i nie tylko. Amen.
 Kasia33: 14.07.2021, 20:47
  Sw Stanislawie Kostko prosze cie pomoz mojemu 6 latniemu synowi wspieraj go w nauce w zyciu zebyvw jego szkole do ktotej pojdzie zeby mu tam pomogli psychicznie i fizycznie mial w szkole logopede i terapeute i wsparcie nauczycieli zebysmy juz wiecej niemusieli miec doczynienia z opieka spoleczna
 Mama: 11.06.2021, 06:26
 Święty Stanisławie. Proszę Cię o opiekę nad Agnieszką. Niech nigdy nie błądzi w życiu i zawsze pamięta, że jedynie droga do nieba jest właściwa. Pomóż jej zdać sesję i wybrać właściwy horyzont w życiu. Opiekuj się nią. Mama
 Teresa: 08.05.2021, 11:38
 Swiety Stanislawie prosze Cie w intencji zdrowia dla syna oraz o pomoc w Duchu Swietym w znalezieniu dobrej pracy dla niego ,jak tez dobrej katolickiej zony/o dobra wole M,o nowe talenty,o technicznosc dla syna./ Amen.
 Maria: 08.05.2021, 11:15
 Sw.Stanislawie prosze Cie o cud uzdrowienia Grzegorza oraz jego matki. W intencji bezpieczesntwai blog.Bozego dla dzieci i dla mnie w pomyslnym rozwiazaniu naszych problemow:zawodowo-ekonomicznych,osobistych,mieszkaniowych.. Dziekuje bardzo za modlitwe i za laski otrzymane dla mnie i dla rodziony.
 Ada: 21.03.2021, 20:16
 Święty Stanisławie Kostko, miej w opiece moich synów, pomóż im znaleźć drogę życia. Daj im poznać prawdziwych przyjaciół. Amen
 justice: 19.03.2021, 14:13
 Sw Stanisławie jeśli masz wpływ na twoich imienników, zrób coś z Don Stanislao, niech nie gorszy dłużej ludzi wierzących swoim grzechem zaniechania i zaprzeczaniem prawdy w żywe oczy
 Kasia: 14.06.2020, 10:21
 Sw.Stanisławie proszę o pomoc w egzaminie ósmoklasisty mojemu synowi Bartoszowi oraz o to aby wybrał odpowiedni zawód i szkołę do swoich możliwości gdzie znajdzie zrozumienie i dobrych przyjaciół.
 Agnieszka: 08.06.2020, 06:31
 Św.Stanisławie dziękuję za wszystko i bardzo proszę o zdanie matury dla Pawła .
 Agnieszka: 10.01.2020, 06:19
 Święty Stanisławie dopomóż w dzisiejszych egzaminach synowi żeby zdał wszystko bardzo proszę.
 Agnieszka: 09.01.2020, 08:24
 Święty Stanisławie bardzo proszę cię o pomoc dla mojego syna Pawła aby zdał jutro egzaminy zawodowe o dar mądrości dla niego o dary Ducha świętego żeby wszystko pozdawał zaliczył praktyki pozdawał przedmioty i zdał maturę znalazł dobrą pracę w Polsce i poszedł na studia .o zdrowie dla niego.bardzo proszę o pomoc.Amen.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej