Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Antoni

(ok. 1195 - 1231)

Antoni Św. Antoni urodził się w Lizbonie, stolicy Portugalii, pod koniec XII w. (ok. 1195 r.). Rodzicami jego, jak podają, byli Marcin i Maria Buglioni. Na chrzcie nadali mu imię Fernando (Ferdynand). Wiedzą podstawową zdobywał w szkole katedralnej w Lizbonie.

Kanonik regularny

Fernando, jako kilkunastoletni młodzieniec, odczuwał potrzebę poświecenia się, służbie Bożej. Wstąpił wiać do kanoników regularnych św. Augustyna. Ich klasztor znajdował się na przedmieściu stolicy. Tam, jako nowicjusz wchodził w życie zakonne i równocześnie wzbogacał wiedzę zdobytą w szkole katedralnej.

Po dwóch latach przeniósł się do klasztoru Santa Cruz w Coimbrze. Coimbra, jako ośrodek życia religijnego i kulturalnego, zajmowała w Portugalii drugie miejsce po stolicy. Bez wątpienia miał w tym swój udział klasztor kanoników regularnych. W Coimbrze Fernando zdobywał solidne wykształcenie, najlepsze, jakie wówczas zdobywano. Z szczególnym zamiłowaniem zgłębiał wiedzę biblijną i patrystyczną. Po odpowiednim przygotowaniu duchowym i naukowym, w 1219 r. Fernando przyjął święcenia kapłańskie.

W 1220 r. Coimbra przeżywała pogrzeb pięciu misjonarzy franciszkańskich, zamordowanych w Maroco. To niezwykłe wydarzenie przeżył ks. Fernando bardzo mocno. Wzbudziło ono w nim pragnienie głoszenia Ewangelii w Afryce i złożenia tam siebie w ofierze Chrystusowi. W tym celu zapragnął wstąpić do zakonu braci mniejszych św. Franciszka i zapoznał się z jego synami duchowymi.

Franciszkanin

Nie namyślał się zbyt długo i wstąpił do franciszkanów w Olivanez, gdzie niedawno się osiedlili przy kościele św. Antoniego Pustelnika. Stąd przybrał imię zakonne: Antoni. Wkrótce wyjechał do upragnionej pracy misyjnej w Maroco. Klimat afrykański okazał się dla niego zabójczy. Zachorował śmiertelnie i natychmiast musiał wracać w rodzinne strony. Nie mógł wiec zrealizować swoich planów, ale zaczął realizować plany Boże. Wracając z Afryki silna burza morska zapędziła statek na Sycylię. I tak w 1221 r. św. Antoni znalazł się na kapitule generalnej w Asyżu. Miał okazję spotkać się ze św. Franciszkiem (+ 1226 r.), założycielem zakonu braci mniejszych, istniejącego od 1209 r.

Po kapitule generalnej św. Antoni oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Romanii, w Italii środkowej. Brat Gracjan wyznaczył mu pustelnią w Monte Paolo. Miał tam sporo czasu na pogłębianie swojego życia duchowego. Zgłębiał także umiłowaną przez siebie wiedzą biblijna, z której później miał korzystać pełną garścią jako sławny kaznodzieja i jako pierwszy lektor (profesor) teologii w zakonie franciszkańskim.

Jako pustelnik spieszył kapłanom z pomocą duszpasterską i kaznodziejską. Sława o jego pracy kaznodziejskiej dotarła do brata Eliasza, następcy św. Franciszka. Brat Eliasz ustanowił go "generalnym kaznodzieją zakonu". Natura i łaska uzdolniły go znakomicie do sprawowania urządu kaznodziei. W latach 1222-1227 św. Antoni przemierzał miasta i wioski, najpierw w północnej Italii, a potem w południowej Francji. Jego dar wymowy, obrazowy język, przykład świętego życia, żarliwość i towarzyszące mu cuda sprawiły, że garnęły się do niego orgomne rzesze ludzi z różnych stron, aby go słuchać. Jego praca kaznodziejska tak była skuteczna, że nawracali się nawet odstępcy od Kościoła.

W 1227 r. św. Antoni udał się na kapitułę generalną. Bracia zakonni wybrali go na prowincjała Romanii. Piastując ten urząd potrafił jeszcze napisać Kazania niedzielne. Gdy w Rzymie załatwiał sprawy związane z prowincją, której przewodził, papież Grzegorz IX poprosił go o wygłoszenie kazania okolicznościowego. Papież słuchał kazania z uwagą i zrobiło ono na nim silne wrażenie. Nazwał go św. Antoniego Arką Testamentu i poprosił go jeszcze o wygłaszanie kazań do pielgrzymów przybywających do Rzymu. Wygłosił tam wtedy także serię kazań wielkopostnych. Na prośbę kardynała Rajnolda Conti napisał Kazania na świata.

W 1230 r. na kolejnej kapitule generalnej św. Antoni zrzekł się urzędu prowincjała i dalej prowadził intensywną działalność kaznodziejską. Największą popularność jako kaznodzieja osiągnął w Wielkim Poście w 1231 roku. Gromadził wtedy wokół siebie tysiące ludzi, których doprowadzał do poprawy życia. Przemawiał na dużych placach, ponieważ kościoły nie mogły pomieścić ogromnych tłumów. Zwalczał także lichwę, ganił praktykę więzienia dłużników i wyzysk biednych. Szedł nawet do księcia Werony, który prześladował zwolenników papieża, uciskał biednych i wszystkich podejrzanych przeciwników. Fakt, że Święty wyszedł cało od satrapy, uznano za jeden z cudów, jakie towarzyszyły mu w pracy.

Wyczerpany zupełnie przewlekłą chorobą i intensywną pracą, która dla niego była ponad siły, udał się do Padwy. Nie dotarł jednak do niej żywy. W czasie drogi tak opadł z sił, że musiał się zatrzymać dla odpoczynku. Wstąpił do klasztoru sióstr klarysek w Arcella. Tam, jak podają, przy śpiewie: O gloriosa Virginum, w piątek wieczorem 13 czerwca 1231 r. zakończył swoje bardzo pracowite życie. Miał wtedy zaledwie 36 lat.

Pogrzeb św. Antoniego odbył się w Padwie. Cała uroczystość pogrzebowa była wielką manjfestacją. Lud bardzo licznie żegnał natchnionego kaznodzieję, troskliwego obrońcę, cudotwórcę i świętego sługę Bożego. Jego relikwie najpierw pochowano w kościele Matki Bożej. Wkrótce rozpoczęto budowę wielkiej bazyliki ku jego czci. ukończono ją dopiero w 1424 roku. Gdy przeniesiono do niej jego relikwie, stała się centrum jego niezwykłego kultu.

Kult

Dnia 3 maja 1232 r. papież Grzegorz IX kanonizował św. Antoniego w katedrze w Spoleto, gdy nie upłynął jeszcze rok od śmiercią, a w 1233 r. dzień 13 czerwca wyznaczył na doroczny obchód liturgiczny ku jego czci. O tak rychłej kanonizacji św. Antoniego zadecydowały liczne cuda i łaski jakie ludzie uzyskiwali u jego grobu. Komisja papieska z tak krótkiego czasu stwierdziła piec uzdrowień z paraliżu, siedem przypadków przywrócenia wzroku, trzy przypadki przywrócenia słuchu i mowy, a nawet dwa wskrzeszenia zmarłych. Św. Antoni stał się wielką dumą Padwy. Jego kult lotem błyskawicy objął cały Kościół. Bazylika w Padwie poświęcona jego czci wraz z jego relikwiami przyciągają jego czcicieli z całego świata. Pod względem popularności św. Antoni zajął wśród świętych Pańskich jedno z pierwszych miejsc. Wszędzie dokąd sięga Kościół powszechny, znajdują się kościoły pod jego wezwaniem, a jak nie kościoły, to przynajmniej kaplice, ołtarze, obrazy i figury. Wszędzie też wierni zwracają się do niego z wszystkimi, dosłowinie, kłopotami i troskami jakie ich gnębią. Stąd papież Leon XIII nazwał go: świętym całego świata.

Ponieważ św. Antoni zmarł w piątek, dlatego w Padwie w XVII w. w każdy piątek zaczęto odprawiać specjalne nabożeństwa dla uczczenia jego błogosławionej śmierci. Jego pogrzeb wypadł we wtorek, dlatego we wtorki w podobny sposób zaczęto obchodzić wspomnienie jego pogrzebu. W całym Kościele od XVII w. przyjęły się nabożeństwa wtorkowe odprawiane ku czci św. Antoniego. W ramach tych nabożeństw na życzenie wiernych odczytuje się prośby kierowane do Boga za pośrednictwem św. Antoniego oraz podziękowania za otrzymane łaski za jego przyczyną.

W 1890 r. z inicjatywy Ludwiki Bouffier powstało w Tulonie dzieło znane dziś powszechnie pod nazwą: Chleb św. Antoniego. Jest to akcja gromadzenia środków dla wspierania ubogich. Idea ta znalazła swoje odbicie w przedstawianiu św. Antoniego z chlebami w koszyku przeznaczonymi dla ubogich.

Na sposób przedstawiania św. Antoniego silny wpływ wywarła również legenda, według której bracia zakonni bacznie go obserwowali. Pewnego razu zobaczyli św. Antoniego czytającego Pismo św., z którego wyłoniło się Dziecię Jezus i uśmiechało się do niego. Legenda ta jest właściwie ilustracją do największej miłości św. Antoniego, którą był Chrystus i Pismo św. Z tej świętej księgi poznawał coraz lepiej Jezusa Chrystusa. Stąd też od XVII w. bardzo często św. Antoniego przedstawia się z małym Jezusem stojącym na księdze.

W 1586 r. papież Sykstus V święto św. Antoniego wpisał do kalendarza powszechnego. W 1722 r. papież Innocenty XIII, na życzenie króla Hiszpanii, 13 dzień czerwca ogłosił jako święto nakazane w całej Hiszpanii i podległej jej Ameryce Południowej. W 1946 r. papież Pius XII ogłosił go Doktorem Kościoła, koronując w ten sposób jego wyjątkowy kult oraz jego wyjątkową biegłość w znajomości Pisma św. Dla tej samej przyczyny Tradycja uczciła św. Antoniego tytułem Doktora Ewangelicznego.

ks. Tarsycjusz Sinka CMWasze komentarze:
 29 10 2010 E: 29.10.2010, 09:46
 SW ANTONI TOBIE ZAWIERZAM MOJA RODZINE I SIEBIE OPIEKUJ SIE NAMI WYPRASZAJ POTRZEBNE LASKI POMAGAJ PROWADZ PRZEZ MARYJE I JEZUSA DO BOGA POMOZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH CZUWAJ NAD NAMI BADZ Z NAMI W KAZDYM DNIU TYGODNIU MIESIACU LATACH CZUWAJ NAD NAMI .
 RODZINA 26 10 2010 : 26.10.2010, 13:54
 PROSZE SW ANTONI ABY RODZINA ELA I MAREK WSPARLI NAS W NASZYCH PLANACH TY WIESZ O CO CHODZI POWIERZAM CI SW ANTONI TE SPRAWE
 22 10 2010 ewa: 22.10.2010, 08:49
 SW ANTONI WYSLUCHAJ WYBLAGAJ PROSZE DZIEKUJE BADZ NASZYM OPIEKUNEM I BLOGOSLAW MJEJ RODZINIE SYNOM MEZOWI I MNIE BADZ Z NAMI OBDARZAJ POTRZEBNYMI LASKAMI.POWIERZAMY SIE TWEJ OPIECE
 22 10 2010 ewa: 22.10.2010, 08:48
 SW ANTONI WYSLUCHAJ WYBLAGAJ PROSZE DZIEKUJE BADZ NASZYM OPIEKUNEM I BLOGOSLAW MJEJ RODZINIE SYNOM MEZOWI I MNIE BADZ Z NAMI
 22 10 2010 ewa: 22.10.2010, 08:46
 SW ANTONI WYSLUCHAJ WYBLAGAJ PROSZE DZIEKUJE
 iwona: 21.10.2010, 21:21
 św.Antoni opiekuj się mną i moją rodziną, uproś wszystkie potrzebne dla nas łaski.Zabezpiecz moją pracę. Uproś u Pana dar przekonywania.
 21 10 2010 ewa: 21.10.2010, 19:34
 O NAJSWIETSZY SW ANTONI dziekuje CI za otrzymane laski i prosze CIE wstawiaj sie za nami U MATENKI NAJSWIETRZEJ i upros dla mnie laske wiary ze wszystko mnie i nam sie powiedzie Tobie powierzam nasze sprawy PROSZE O ZYCZJIWOSC I POMOC KTOREJ CZASAMI POTRZEBUJE I POTRZEBUJEMY,PROSZE BY OTACZALI NAS ZYCZLIWI PRZYJACIELE I ZNAJOMI.ZYCZE RODZINIE I WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO DOBREGO.BOG ZAPLAC,
 potrzebujacy: 21.10.2010, 18:02
 Św Antoni, proszę pomóż mi wydostać się z moich kłopotów...Ty wiesz jakich.Bądz Mi ratunkiem,ostoją.Podpowiedz jak mam rozwiązać me problemy
 20 10 2010 JEMP: 20.10.2010, 18:07
 SW ANTONI DZIEKUJEMY ZA OTRZYMANE LASKI I UPRASZAMY O TWOJE OREDOWNICTWO POMNOZANIA -ZWIELOKROTNIENIA DOCHODU W TYM TYGODNIU MIESIACU LATACH PROSIMY CIEBIE OPIEKUJ SIE NAMI WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH NASZEGO ZYCIA,POMOZ ,


 ja: 19.07.2010, 10:06
 Św Antoni, proszę pomóż mi wydostać się z moich kłopotów...Ty wiesz jakich. Błagam wstawiaj się za mną do Boga Tobie nie odmówi. Módl się za całą moją rodzinę i rodzeństwo. Ja już tracę siły i chęci do życia. Pomóż błagam!
 Marzena: 27.04.2010, 21:10
 Św. Antoni proszę Cię wyproś dla mnie dobrego kochającego męża, z którym mogłabym zalożyć rodzinę. Tak bardzo doskwiera mi samotność. Ufam, że mnie wysłuchasz. Otaczaj Swoją opieką moich rodziców siostrę i brata.
 EWA: 21.01.2010, 18:49
 Sw Antoni prosze zdejmi z naszej rodzi zly urok i zlozeczenia zadawane od pewnej osoby z rodziny.Oddal z syna Marcina ,syna Pawla,meza Jerzego zony Ewy.Upros laske odwrotu zlego.Prosi cala Rodzina.
 Julita : 15.01.2010, 15:34
 Święty ANTONI tyle razy mi pomagałeś, ulituj się i tym razem nad moim zraninym sercem, zbolałym zyciem, zaczełam szturm na Niebo i proszę o laskę uzdrowienia mojego wnetrza, uzdrowienia Mara, Przemka, mojej rodziny. wyproś mi u Boga dobrego męża, Bożego meża. święty Antoni módl sie za nami..................
 Mariola: 12.01.2010, 16:32
 Błagam Cię Św.Anton, pomóż mi uporać się ze wszystkimi problemami, z którymi się borykam
 anna: 21.09.2009, 12:12
 Sw. Antoni, prosze pomoz mi rozwiazac problemy, prosze Cie aby moj partner ktorego bardzo kocham, nie patrzyl na zycie przez pryzmat pieniedzy,zeby nie byl tak egoistycznie zadufany w sobie, tylko otworzylo mu sie w koncu serce na rzeczy duchowe.prosze pomoz mi takze rozwiazac problem slubu koscielnego ktorego bardzo pragne,a ktorego nie mozemy wziac.Sw.Antoni nie zostawiaj mnie w problemach.Chce Ci rowniez podziekowac za wszystkie laski jakich od Ciebie rowniez wiele otrzymalam.Twoja Anna
 anna: 21.09.2009, 12:08
 Sw. Antoni, prosze pomoz mi rozwiazac problemy, prosze Cie aby moj partner ktorego bardzo kocham, nie patrzyl na zycie przez pryzmat pieniedzy,zeby nie byl tak egoistycznie zadufany w sobie, tylko otworzylo mu sie w koncu serce na rzeczy duchowe.prosze pomoz mi takze rozwiazac problem slubu koscielnego ktorego bardzo pragne,a ktorego nie mozemy wziac.Sw.Antoni nie zostawiaj mnie w problemach.Chce Ci rowniez podziekowac za wszystkie laski jakich od Ciebie rowniez wiele otrzymalam.Twoja Anna
 marcin: 19.09.2009, 10:41
 dziękuję CI święty Antoni za otrzymane za Twym pośrednictwem łaski. proszę wpieraj moich najbliższych i wszystkich drogich mojemu sercu, a szczególnie proszę CIĘ o łaskę znalezienia pieniędzy. święty Antoni módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy
 MARCIN: 09.09.2009, 12:01
 dziękuję Ci święty Antoni za wszystkie otrzymane za Twym pośrednictwem łaski. poko0rnie proszę módl się za mną, moją rodziną i wszystkimi drogimi mojemu sercu, a szczególnie prosze cię o łaskę znalezienia pieniędzy - które są mi tak bardzo potrzebne. święty Antoni módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
 xxx: 30.08.2009, 18:42
 św. Antoni z Padwy († 1231) "Nigdzie nie może człowiek lepiej uchwycić swej godności niż w zwierciadle Krzyża, który pokazuje ci, w jaki sposób winieneś naginać swą pychę, umartwiać roawiązłość swego ciała, modlić sie do Ojca za przesladujących cię i w Jego ręce powierzać swego ducha."Kazanie na znalezienie Krzyża Świętego "O duszo, podnieś się z ułud swego ciała, podnieś się z pożądliwości świata, powstań do wiecznych radości. W godzinę śmierci bezpiecznym będzie ten, kto tak właśnie podniesie się i skieruje swą duszę do Boga." "Każdy chrześcijanin powinien prosić Boga Ojca, mówiąc: Daj mi łaskę, bym mógł żyć i umierać w wierze Twoich apostołów i Twego świętego katolickiego Kościoła" (In Litaniis; III.228) "Jak drzewo migdałowe zakwita przed innymi drzewami, tak czynna miłość winna zakwitać przed innymi świeckimi zajęciami w rękach chrześcijanina." (In Resurrect. Domini; III.182) „O słodki Jezu! Cóż lepszego od Ciebie? Ponad miód i wszystko słodsza pamięć o Tobie. Imię słodyczy, imię zbawienia. Czymże bowiem jest imię Jezus, jeśli nie imieniem Zbawiciela? Przeto, dobry Jezu, ze względu na samego siebie, bądź nam Jezusem, abyś Ty, któryś udzielił nam początku słodyczy, czyli wiary, dał nam również nadzieję i miłość, byśmy żyjąc i umierając, zasłużyli na to, by dojść do Ciebie, a to przez prośby Twej najsłodszej Matki, za Twoją sprawą, który jesteś błogosławiony na wieki. Amen.” „A imię Panny Maryja. (…) Kimże jest Maryja, jeśli nie Gwiazdą morza, to znaczy jasną drogą do przystani dla żeglujących przez bałwany goryczy? Imię kochane przez aniołów, straszne dla szatanów, zdrowe dla grzeszników, słodkie dla sprawiedliwych.” Kazanie na zwiastowanie najświętszej Maryi "Ponieważ błogosławiona Maryja ukoronowała Syna Bożego diademem ciała, w dniu Jego zaślubin, czyli poczęcia, przez które natura boska zjednoczyła się w łonie tejże Dziewicy z naturą ludzką, jak oblubieniec z oblubienicą, dlatego tenże Syn ukoronował swą Matkę, diademem chwały, w dniu Jej wniebowzięcia." (In Assumpt. BMV,; II.148)
 zrozpaczona: 29.06.2009, 18:28
 Św Antoni pomóż mi bo już nie daję rady...proszę Cię gorąco o rozwiązanie pewnej sprawy,o dobrego męża wysłuchaj moje wołanie
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7]


Autor

Treść

Nowości

św. Jakub z Marchiiśw. Jakub z Marchii

Modlitwa do św. Jakuba z MarchiiModlitwa do św. Jakuba z Marchii

Zmieniły się czasy, ustrój, a wielu ludzi nadal kradnieZmieniły się czasy, ustrój, a wielu ludzi nadal kradnie

Jak rodziła się u Jana Pawła II wizja człowieka?Jak rodziła się u Jana Pawła II wizja człowieka?

Aż po grób może być tylko miłość - nigdy nienawiść!Aż po grób może być tylko miłość - nigdy nienawiść!

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej