Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do św. Jana Pawła II

Do prywatnego odmawiania

DZIEŃ PIERWSZY

Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje Miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna.

Dziękujemy Ci, Boże, żeś niestrudzonego świadka i apostoła Twego Miłosierdzia, Świętego Papieża Jana Pawła II ukoronował chwałą świętych i pozwolił nam cieszyć się jego orędownictwem w niebie, a mnie za jego przyczyną udziel łaski..., o którą z ufnością Cię błagam.

DZIEŃ DRUGI

Boże i Ojcze, przed Kościołem obecnego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wyzwań współczesnego świata. Wierzący w Ciebie, pokładając nadzieję w Chrystusie, chcą Go naśladować i doznać cudu obfitego połowu.

Pomóż, proszę, wszystkim chrześcijanom tego pokolenia wypłynąć na głębię prawdy, dobra i piękna. Uczyń Świętego Papieża Jana Pawła II patronem nowej ewangelizacji, a mnie przez jego przyczynę obdarz łaską…, o którą pokornie Cię proszę.

DZIEŃ TRZECI

Boże i Ojcze, Twój Syn umiłował nas do końca i pozostał z nami. Eucharystia jest bramą nieba, które otwiera się na ziemi. Niech "Amen", które wypowiadają wierni wobec Ciała i Krwi Pańskiej, usposobi ich do czujnej i pokornej służby braciom potrzebującym.

Bądź uwielbiony świetlanym przykładem tej miłości ukazanym przez Świętego Papieża Jana Pawła II, a skoro w Eucharystii wyraża się i wzmacnia komunia z Kościołem zbawionych w niebie, za jego pośrednictwem daj mi łaskę…, o którą z ufnością Cię błagam.

DZIEŃ CZWARTY

Boże i Ojcze, Ty jesteś Miłością i pierwszy nas pokochałeś. Twój Syn dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem, a objawiając swym braciom i siostrom prawdę o miłości, pozwolił im zrozumieć samych siebie i odkryć sens własnego istnienia.

Proszę Cię, aby Święty Papież Jan Paweł II, niestrudzony obrońca godności człowieka, dobry pasterz, poszukujący dusz zagubionych w bezładzie życia i pogrążonych w beznadziei, stał się patronem naszej Ojczyzny, a mnie za jego wstawiennictwem użycz łaski..., o którą pokornie Cię proszę.

DZIEŃ PIĄTY

Boże i Ojcze, Twój odwieczny plan zbawienia osiągnął pełnię, gdy Syn Twój umiłowany przyszedł na świat pośród Świętej Rodziny. Otoczony miłością Dziewiczej Matki Maryi i opieką wiernego Józefa, uświęcił On swoim narodzeniem każdą ludzką rodzinę.

Powierzam Ci moją rodzinę i wszystkie domowe ogniska, niech trwa w nich modlitwa, czysta miłość, szacunek dla życia i zdrowia i troska o młodych. Proszę przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, naszego Ojca, abyś umocnił mnie łaską...

DZIEŃ SZÓSTY

Boże i Ojcze, niezmierzona Twoja łaskawość dała nam w osobie Słowiańskiego Papieża wielkiego orędownika naszej Ojczyzny, Polski. Jego wołanie spod Giewontu: "Sursum corda! W górę serca!" wciąż przypomina o potrzebie wierności Krzyżowi Chrystusa.

Ufnie zwracam się do Ciebie, abyś poprzez wyniesienie do chwały ołtarzy Papieża Jana Pawła II utwierdził nasz Naród w chrześcijańskim optymizmie, a mnie udzielił łaski…, o którą z pokorą Cię błagam.

DZIEŃ SIÓDMY

Boże i Ojcze, od młodości zapraszasz nas na swoje drogi. Młodzież ma w Twoim Synu Mistrza, który uczy ją, jak cierpliwie i wytrwale kształtować w sobie nowego człowieka, jak odkryć własne powołanie, aby skutecznie budować cywilizację miłości.

Modlę się do Ciebie za młodzież, by nie dała się zniewolić ślepym pożądaniom i okłamać fałszywą miłością. Niech Święty Jan Paweł II, który młodych szukał i z wzajemnością ukochał, będzie ich wzorem i patronem, a dla mnie za Jego przyczyną pokornie proszę o łaskę...

DZIEŃ ÓSMY

Boże i Ojcze, Ty możesz ze zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. Cierpienie chcesz uczynić drogą prowadzącą do Ciebie. Twój Syn przez dobrowolną mękę i śmierć na krzyżu wziął na siebie całe zło grzechu i nadając mu nowy sens, wprowadził je w porządek miłości.

W imię tej Miłości, która zdolna była podjąć cierpienie bez winy, przedstawiam Ci prośbę o wsławienie nowymi cudami św. Jana Pawła II, który służąc ludowi Bożemu, naznaczony został stygmatem męczeństwa, a mnie obdarz przez jego wstawiennictwo łaską..., o którą Cię proszę.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Boże i Ojcze, Maryja, Matka Twego Syna, słyszy naszą modlitwę i zawierzenie: "Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!".

Niech będą Ci dzięki za Świętego Papieża Jana Pawła II, całkowicie oddanego Maryi, wiernie i do końca pełniącego misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały, przyjmij owoce jego życia i posługi, uczyń go patronem naszej Ojczyzny, a mnie za jego wstawiennictwem wesprzyj swoją łaską.., o którą Cię błagam.

Opracował o. Piotr Stasiński OFMCap.

Wasze komentarze:
 Wierna 19: 29.09.2019, 22:26
 Janie Pawle II błagam wyjednaj mi laski u Pana,aby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę i żeby mnie kochał tak jak dawniej i żeby był mi wierny .Proszę,aby mój synek był zdrowy i szczęśliwy i żeby czuł się kochany przez najbliższych,żeby się skuchal i był mądry przedszkolak. Miej w opiece moją rodzinę i żebyśmy zawsze się kochali i szanowali .Rozwiąż nasze problemy finansowe. Proszę o cierpliwość do otaczającego mnie świata i wiarę w siebie .Najpiękniejszym prezentem, jaki możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza,spraw,niech mój mąż widzi we mnie przyjaciela i chce być blisko mnie .Prosze o szczęście i siłę dla mojej mamy. Proszę o poczucie bezpieczeństwa dla mnie. Kocham Cię Amen .Dziękuję
 Wierna 19: 28.09.2019, 23:50
 Janie Pawle II błagam wyjednaj mi laski u Pana,aby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę i żeby mnie kochał tak jak dawniej i żeby był mi wierny .Proszę,aby mój synek był zdrowy i szczęśliwy i żeby czuł się kochany przez najbliższych,żeby się skuchal i był mądry przedszkolak. Miej w opiece moją rodzinę i żebyśmy zawsze się kochali i szanowali .Rozwiąż nasze problemy finansowe. Proszę o cierpliwość do otaczającego mnie świata i wiarę w siebie .Najpiękniejszym prezentem, jaki możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza,spraw,niech mój mąż widzi we mnie przyjaciela i chce być blisko mnie .Prosze o szczęście i siłę dla mojej mamy. Proszę o poczucie bezpieczeństwa dla mnie. Kocham Cię Amen .Dziękuję
 Wierna 19: 27.09.2019, 23:17
 Janie Pawle II błagam wyjednaj mi laski u Pana,aby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę i żeby mnie kochał tak jak dawniej i żeby był mi wierny .Proszę,aby mój synek był zdrowy i szczęśliwy i żeby czuł się kochany przez najbliższych,żeby się skuchal i był mądry przedszkolak. Miej w opiece moją rodzinę i żebyśmy zawsze się kochali i szanowali .Rozwiąż nasze problemy finansowe. Proszę o cierpliwość do otaczającego mnie świata i wiarę w siebie .Najpiękniejszym prezentem, jaki możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza,spraw,niech mój mąż widzi we mnie przyjaciela i chce być blisko mnie .Prosze o szczęście i siłę dla mojej mamy. Proszę o poczucie bezpieczeństwa dla mnie. Kocham Cię Amen .Dziękuję
 Wierna 19: 26.09.2019, 21:43
 Janie Pawle II błagam wyjednaj mi laski u Pana,aby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę i żeby mnie kochał tak jak dawniej i żeby był mi wierny .Proszę,aby mój synek był zdrowy i szczęśliwy i żeby czuł się kochany przez najbliższych,żeby się skuchal i był mądry przedszkolak. Miej w opiece moją rodzinę i żebyśmy zawsze się kochali i szanowali .Rozwiąż nasze problemy finansowe. Proszę o cierpliwość do otaczającego mnie świata i wiarę w siebie .Najpiękniejszym prezentem, jaki możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza,spraw,niech mój mąż widzi we mnie przyjaciela i chce być blisko mnie .Prosze o szczęście i siłę dla mojej mamy. Proszę o poczucie bezpieczeństwa dla mnie. Kocham Cię Amen .Dziękuję
 Wierna 19: 25.09.2019, 21:39
 Janie Pawle II błagam wyjednaj mi laski u Pana,aby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę i żeby mnie kochał tak jak dawniej i żeby był mi wierny .Proszę,aby mój synek był zdrowy i szczęśliwy i żeby czuł się kochany przez najbliższych,żeby się skuchal i był mądry przedszkolak. Miej w opiece moją rodzinę i żebyśmy zawsze się kochali i szanowali .Rozwiąż nasze problemy finansowe. Proszę o cierpliwość do otaczającego mnie świata i wiarę w siebie .Najpiękniejszym prezentem, jaki możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza,spraw,niech mój mąż widzi we mnie przyjaciela i chce być blisko mnie .Prosze o szczęście i siłę dla mojej mamy. Proszę o poczucie bezpieczeństwa dla mnie. Kocham Cię Amen .Dziękuję
 Wierna 19: 24.09.2019, 21:47
 JANIE Pawle II błagam wyjednaj mi laski u Pana,aby mój synek był zdrowy,szczęśliwy,uśmiechnięty,mądry i grzeczny. Proszę o cierpliwość dla mnie do całego świata. Błagam żeby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę,aby okazywał mi miłość i szacunek,abyśmy byli cudowną rodzina .Proszę o zdrowie dla całej rodziny i powodzenie w każdej dziedzinie życia. Błagam żeby nasz znajomy przeżył po wypadku,który jego spotkał..Amen dziękuję.
 Wierna 19: 21.09.2019, 22:24
 JANIE Pawle II błagam wyjednaj mi laski u Pana,aby mój synek był zdrowy,szczęśliwy,uśmiechnięty,mądry i grzeczny. Proszę o cierpliwość dla mnie do całego świata. Błagam żeby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę,aby okazywał mi miłość i szacunek,abyśmy byli cudowną rodzina .Proszę o zdrowie dla całej rodziny i powodzenie w każdej dziedzinie życia. Błagam żeby nasz znajomy przeżył po wypadku,który jego spotkał..Amen dziękuję
 Wierna 19: 20.09.2019, 22:06
 JANIE Pawle II błagam wyjednaj mi laski u Pana,aby mój synek był zdrowy,szczęśliwy,uśmiechnięty,mądry i grzeczny. Proszę o cierpliwość dla mnie do całego świata. Błagam żeby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę,aby okazywał mi miłość i szacunek,abyśmy byli cudowną rodzina .Proszę o zdrowie dla całej rodziny i powodzenie w każdej dziedzinie życia. Błagam żeby nasz znajomy przeżył po wypadku,który jego spotkał..Amen dziękuję
 Wierna 19: 19.09.2019, 21:07
 Janie Pawle II błagam Ciebie o wstawiennictwo w mojej sprawie,aby mój mąż przestał pić i żeby zaczął mnie kochać i walczyć o nasza rodzinę i żeby mnie kochał,żeby zaczął pokazywać mi swoją miłość. Błagam o zdrowie dla mojego synka żeby był zdrowy i szczęśliwy i żeby czuł się kochany przez najbliższych. Miej w opiece całą moją rodzinę i żebyśmy zawsze się wspierali i szanowali. Proszę o cierpliwość do otaczającego mnie świata. Chce być dobrym spokojnym człowiekiem. Dziękuję. Amen .

 Wierna 19: 18.09.2019, 22:15
 Janie Pawle II błagam Ciebie o wstawiennictwo w mojej sprawie w mojej sprawie, aby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę i żeby mnie kochał tak jak dawniej.Proszę o zdrowie dla całej rodziny i dla mojego synka,aby byl zdrowy,szczęśliwy,mądry,wesoły i kochany. Proszę o cierpliwość do otaczającego mnie świata. O rozwiązanie wszelkich problemów .Proszę,aby nasz znajomy przeżył po tym ciężkim wypadku. Amen .Dziękuję. kocham Cię
 Wierna 19: 17.09.2019, 21:17
 Janie Pawle II błagam Ciebie o wstawiennictwo w mojej sprawie,aby mój synek był zdrowy,szczęśliwy,mądry i wesoły,aby mój mąż mnie kochał i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę ,aby zrozumiał,że ja chce naszego dobra .Spraw,aby mnie kochał i daj mi siłę na przetrwanie tych kłótni. Proszę o cierpliwość do otaczającego mnie świata .Proszę o zdrowie i opatrznośc dla całej rodziny .Amen .dziekje
 Wierna 19: 16.09.2019, 21:50
 Janie Pawle błagam o wstawiennictwo w mojej sprawie,aby mój synek wyzdrowial z tego przeziebienia. Spraw ,aby był wesołym chłopcem,zdrowym i .Dziękuję za wyjednanie mi łaski Bożej. Proszę o opiekę nad moją rodzina. Żebyśmy się kochali i szanowali.kocham Cię .Amen
 Wierna 19: 15.09.2019, 18:09
 Święty Janie Pawle. Dziękuję za wyjednanie laski .Kocham Cię. Proszę czuwaj nad moją rodzina .Amen
 Wierna 19: 14.09.2019, 14:41
 Janie Pawle błagam o wstawiennictwo w mojej sprawie w mojej sprawie,aby mój mąż przestał pić i żeby zaczął walczyć o nasza rodzinę i żeby mnie kochał. Niech się odezwie. Błagam. Dziękuję. Amen
 Wierna 19: 14.09.2019, 02:20
 Proszę o wstawiennictwo w mojej sprawie. Niech mój mąż Piotr mnie kocha tęskni i walczy o nasz związek. Amen. Dziękuję.
 Wierna 19: 13.09.2019, 05:52
 Proszę o wstawiennictwo w mojej sprawie w mojej sprawie, aby mój mąż zaczął się starać o nasz związek. Amen
 Wierna 19: 12.09.2019, 22:50
 Proszę o wstawiennictwo w mojej sprawie. Niech mój mąż zacznie walczyć o nasze maleństwo ,aby mnie mocno pokochał. Dziękuję kocham. Amen
 Wierna 19: 11.09.2019, 04:24
 Proszę o wstawiennictwo w mojej sprawie. Żeby mój mąż mnie kochał,aby zawalczyl o nas .Amen
 Wierna 19: 10.09.2019, 16:53
 Najświętszy Janie Pawle błagam o wstawiennictwo w mojej sprawie, proszę,aby mój mąż dostrzegł,że życie bez nas nie ma sensu,aby mnie kochał tak jak dawniej ,aby zaczął się starać. Żebyśmy się pogodzili. Amen .Dziękuję.
 Wierna 19: 10.09.2019, 04:33
 Proszę o wstawiennictwo w mojej sprawie,aby mój mąż przestał pić alkohol i żeby zrozumiał,że ma wiele do stracenia,żeby nas kochał i był z nami na codzień. Dziękuję
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] (15) [16]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej