Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za kapłanów

(z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK)

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.Zachęta

Jeżeli chcesz wspomóc całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji lub sam/a przyjąć Bogu wiadomą intencję:

 • za jednego konkretnego kapłana,
 • za kapłanów z Twojej parafii,
 • za kapłanów z Twojego miasta/miejscowości,
 • za kapłanów z Twojej diecezji,
 • za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,
 • za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,
 • za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,
 • za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,
 • za konkretnego diakona,
 • za ...
Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę. Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

 • miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • pół roku,
 • 9 miesięcy,
 • rok,
 • do końca życia.


Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów.
Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną.
Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.   

Módl się i nigdy nie upadaj na duchu. Moc modlitwy wstawienniczej Módl się i nigdy nie upadaj na duchu. Moc modlitwy wstawienniczej
S. Ann Shields
Żeby wydać owoce, musisz pozwalać się przycinać, wciąż pogłębiać swoją wiarę i relację z Bogiem dzięki modlitwie. Czasami jednak mogą nachodzić Cię wątpliwości. Dlaczego moja modlitwa jest nieskuteczna? Dlaczego, chociaż się modlę, sytuacja się pogarsza? W jaki sposób mam modlić się za innych? ... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Aneri: 09.11.2018, 16:58
 Panie Boże każdego dnia proszę Cię nieustannie o opiekę nad Ks . Grzegorzem . To co się dzieje jest naprawdę niebezpieczne .Boże tak ciężko pojąć w czym tkwi sekret Jego postawy . Dlaczego nie dostrzega , że swoim postępowaniem sieje niepokój , a nawet zgorszenie . Panie podaj Mu pomocną dłoń .
 B.F.: 11.10.2018, 11:26
 Panie Jezu dziękuję za wszystkie łaski! .Bądź uwielbiony Kapłanie Kapłanów, Królu Królów a nasz Wielki Boże. Dziękuję naszemu ukochanemu Świętemu Janowi Pawłowi Drugiemu i Św.Dorocie za ich wstawiennictwo za nami wszystkimi.Bóg zapłać.
 Anonim : 26.09.2018, 11:49
 Panie Boże Twojemu Miłosierdziu, łasce i miłości polecam ks.Stanisława i proszę o pomoc w sprawowaniu posługi i potrzebne łaski. Proszę także o błogosławieństwo dla niego i wszystkich jego przyjaciół i nieprzyjaciół. Niech Duch Święty zstąpi na nasze parafie, księży i parafian i przemieni wszystkich i wszystko amen.
 Z.Maria : 26.09.2018, 10:50
 Dziękując za wszystkie otrzymane łaski, proszę Pana Jezusa o Dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla ks. Grzegorza i wszystkich jego przyjaciół i nieprzyjaciół. Bóg zapłać.
 ANERI: 21.09.2018, 16:30
 BOŻE PROSZĘ CIĘ DAJ KSIĘDZU GRZEGORZOWI SIŁY DO ODRZUCENIA WSZYSTKIEGO CO NISZCZY JEGO ŚWIĘTE KAPŁAŃSTWO , JEGO WIZERUNEK JAKO KSIĘDZA - PROBOSZCZA . SPRAW BOŻE , BY OTACZALI GO LUDZIE , KTÓRZY PRAWDZIWIE WSPIERAĆ GO BĘDĄ W JEGO TRUDACH ŻYCIOWYCH .
 Parafianka: 20.09.2018, 22:07
 Panie Jezu Twojemu Miłosierdziu i łasce wybaczenia polecam zmarłego księdza Zygmunta ,prosząc o łaski pokoju i szczęścia wiecznego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków amen.
 Wierna: 17.09.2018, 12:08
 Panie Jezu, Twojemu Miłosierdziu polecam wszystkich księży i osoby duchowne, którym brakuje wiary. Rozpal w ich sercach płomienie miłości ,wiary i cierpliwości.Uczyń ich Panie na wzór i podobieństwo Swoje.Szczególnie proszę w intencji ks.Grzegorza i ks. Stanisława. Proszę także o pomoc Twoją Ojcze i Przenajświętszej Matki dla papieża Franciszka.
 Babcia Franciszka : 14.09.2018, 11:38
 Panie Boże, niech chrzest Frania stanie się pokojem między naszym proboszczem a moimi bliskimi, niech stanie się okazją pojednania z Bogiem, ludźmi, rodziną,kościołem. Niech ta msza święta zgładzi wszystkie wzajemne uprzedzenia i niechęć. Niech Duch Święty przeniknie wszystkie serca.Niech Dobry Duch Świętego Jana Pawła drugiego towarzyszy wszystkim obecnym. Niech Pan Jezus i Maryja błogosławią swoją obecnością. Amen.
 Wierna: 11.09.2018, 11:18
 Jezu Tobie oddaję siebie samą, moje myśli, uczucia,moją wolę,oczy,uszy,usta, modlitwy, pragnienia,radości,zmartwienia,choroby,dolegliwości,wszystko co mam i czym jestem,tych ,których kocham,oraz wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół. Jezu Ty się tym zajmij. Amen.
 Uczeń Jezusa: 10.09.2018, 10:58
 Jezu Tobie oddaję Papieża Franciszka i cały Kościół święty. Jezu Ty się tym zajmij. Amen Jezu . Ave Maryja .
 Wierna : 07.09.2018, 11:26
 Ojcze Przenajswietszy, Kapłanie nad Kapłanami Tobie oddaję księdza Stanisława, księdza Grzegorza i innych kapłanów z naszych parafii i proszę uczyń z nich prawdziwych uczniów i Twoich sługów.Uczyń ich narzędziem swoim, niech ich mowa ,będzie Twoją mową i wszystkie myśli, słowa i uczynki niech pochodzą od Ciebie Ojcze. Amen.
 Matka: 06.09.2018, 09:00
 Panie Jezu Tobie i Maryji Matce Przenajświętszej oddaję naszego proboszcza i moje dzieci. Ojcze bądź pośrednikiem między nimi,daj im mądrość , dobrą wole ,wspólny język i wspólny cel.Matko nasza módl się za nimi wszystkimi.Jezu Ty się tym zajmij. Amen.
 N.Z: 01.09.2018, 22:25
 Boże nasz Ojcze Tobie oddaję moją córkę, zięcia i ich dzieci, którzy chcą ochrzcić dziecko. Spraw Panie Jezu żeby nasz ksiądz przyjął ich godnie, by ich nie zniechęcił.Przemów do nich Panie Jezu Swoją Miłością, otwórz im drzwi do kościoła i Twojego Ojcze Serca. Ochrzcij Ojcze Twoim Duchem ,to dzieciątko ,wszystkich gości, rodziców i chrzestnych oraz wszystkie bliskie im osoby.Dziękuję.
 Parafianka: 30.08.2018, 18:20
 Jezu przez Ręce Maryji oddaję Tobie Przedwieczny Kapłanie i Ojcze wszystkich ludzi , księdza Grzegorza, nasz Kościół Święty, naszą parafię i wszystkich parafian oraz tych którzy tu przybywają i proszę uczyń nas swoimi sługami i rozporządzaj nami jako Twoją własnością. Chroń nas przed wszelkimi złymi pokusami,oddal wszystko zło, a wiernych i wszystkich ludzi napełnij pokojem, miłością i Duchem Świętym amen
 aneri: 31.07.2018, 15:49
 Dziś powołałeś Panie do wieczności Kapłana . Okaż Mu Panie swoje miłosierdzie . Niech cieszy się radością zbawionego .
 Z.: 29.07.2018, 18:28
 Ojcze Twojej opiece i miłości polecam księdza Grzegorza i wszystkich kapłanów z parafii do których należą moi bliscy i błagam o miłosierdzie dla wszystkich naszych parafii i parafian .Panie Jezu napełnij wszystkich kapłanów swoją miłością i mądrością, niech staną się na wzór i podobieństwo Twoje Ojcze. Amen.
 ANERI: 14.07.2018, 12:04
 BOŻE dziękuję że pospieszyłeś z pomocą ks. Grzegorzowi . Wierzę , że potrzebny jest Mu czas , ale zmiana jaka już zaszła w Jego życiu zapewne pochodzi od CIEBIE .Chroń Go Boże i okaż Mu swoje miłosierdzie , by nastąpiła poprawa Jego zdrowia fizycznego , a nam Panie daj siłę , by mu pomagać .
 Gość: 04.06.2018, 03:56
 Jezu Najwyższy Kapłanie, proszę Cię o zdrowie, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Tomasza, aby dzięki jego ofiarnej posłudze kapłańskiej jak najwięcej ludzi mogło poznać i doświadczyć Miłości Bożej i Jego Miłosierdzia i dostąpić kiedyś wiecznej szczęśliwości w Twojej chwale.
 Bożena: 22.04.2018, 10:50
 Dziękuję Ci Boże za naszego proboszcza ks. Łukasza, wspomagaj go, daj mu zdrowie i siły do dobrego wykonywania swojej posługi, pozwól mi kochać Go całym moim sercem.
 Anonim: 26.03.2018, 17:53
 Przepraszam Ojcze ,nie potrafię polubić naszego proboszcza, nie potrafię mu zaufać. Niestety nie tylko ja.Nie wiem dlaczego,może dlatego, że uważa siebie za kogoś lepszego . Jednak proszę o łaski, których potrzeba,by był dobrym,uczciwym księdzem.Jezu Ty się tym zajmij.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej