Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za kapłanów

Spis modlitw za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Zachęta do modlitwy za kapłanów

Jeżeli chcesz wspomóc całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji lub sam/a przyjąć Bogu wiadomą intencję:

modlitwy za kapłanów

 • za jednego konkretnego kapłana,
 • za kapłanów z Twojej parafii,
 • za kapłanów z Twojego miasta/miejscowości,
 • za kapłanów z Twojej diecezji,
 • za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,
 • za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,
 • za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,
 • za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,
 • za konkretnego diakona,
 • za ...
Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę. Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

Zachęta do modlitwy za kapłanów

 • miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • pół roku,
 • 9 miesięcy,
 • rok,
 • do końca życia.

Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów.
Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną.
Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.

Z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa w intencji księdza

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana. On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to, że nam głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.

Modlitwa za kapłanów ks. Paschalisa Schmida

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś posłannictwo swego Świętego Kościoła i jego pomyślność powierzył kapłanom z całą gorącością serca, polecamy Ci ich wszystkie potrzeby. Daj im wielkie, głębokie, pokorne i apostolskie serce, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom. Niech moc Twego miłosierdzia towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł złych duchów, które ustawicznie zastawiają na ich dusze. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko, co by mogło przyćmić świętość kapłana. A Ty, o Matko Kościoła Św., upraszaj kapłanom szczególną łaskę pragnienia osobistego poświęcenia się Tobie, aby ich życie na Twój wzór spalało się w cichości, pokorze i prawdziwie apostolskiej pracy wśród ludzi w ciągłym wewnętrznym usposobieniu wysławiania Boga i Ciebie. Spraw, ażeby do Ofiary Eucharystycznej stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne, które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi królestwo Syna Twojego na całym świecie. Amen.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, ucieczko kapłanów i dusz Bogu poświęconych, wstawiaj się za nami u Jezusa.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa za kapłanów

Wasze komentarze:
 Katarzyna : 07.06.2022, 23:56
 Dziękuję Ci Jezu za wspaniałych kapłanów, których spotkałam w życiu ks. Mariusza, ks. Leszka, o. Adama, o. Krzysztofa, b. Piotra, ks. Zbigniewa z diecezji kieleckiej.
 Tomasz: 17.02.2022, 09:55
 Panie Jezu,proszę otocz swoimi łaskami wszystkich księży z parafi NNMP w Krasnobrodzie oraz za kapłanów Leona i Romana którzy odeszli w tamtym roku do domu Pana.
 Kasia : 25.12.2021, 10:36
 Boże błogosław Ks. Zbyszkowi Rajskiemu.
 Marzena: 31.08.2021, 08:55
 BoĹźe proszę o kapłanĂłw świętych dziękuję🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️
 Izabela: 29.05.2021, 22:30
 Boże miej pod Swoją opieką ks. Krzysztofa w jego 17 rocznicę Święceń Kapłańskich i przez całe Jego życie. Maryjo prowadź go w trudnych dla niego chwilach i bądź obok w tych wspaniałych wydarzeniach które jeszcze przed nim. ☺️
 Katarzyna : 24.04.2021, 00:19
 Panie Boże miej w opiece ks. Artura. Błogosław Mu każdego dnia 😃🌻🌹🌺
 Martyna: 01.04.2021, 22:55
 Boże, miej w opiece ks.Adama💜
 parafia app Piotra i Pawła Skoczów: 26.03.2021, 07:15
 Powierzam moje modlitwy wszystkim ksieżom mojej Parafii aby ich posługa i modlitwy nadal działała na nas kojąco w tych cięzkich dla nas czasach
 Parafianka Gliwice: 06.03.2021, 07:24
 Panie Jezu błogosław ks.Adamowi i ks.Henrykowi. Strzeż i obdarzaj ich potrzebnymi łaskami

 Grazyna: 21.01.2021, 21:21
 Za ksiedza Waldemara z Cambridge ksiedza Teodora prowadz a ego Teobankologii wszystkie ch kaplanow o prowadzenie nas wszystkich do Pana Boga naszego.Matenko wspieraj nas w modlitwe.Amen
 ANERI: 11.12.2020, 17:57
 PANIE WIEM , ŻE CIERPLIWOŚĆ JEST WIELKĄ CNOTĄ . Z CIERPLIWOŚCIĄ OD WIELU JUŻ LAT PROSZĘ CIĘ WIĘC PANIE O POMOC DLA KS. GRZEGORZA . TY WIESZ CZEGO ON POTRZEBUJE . PROSZĘ CIĘ PANIE WYSŁUCHAJ MEJ PROŚBY
 Jadwiga: 02.11.2020, 19:44
 O Dobry Jezu Ty wszystko wiesz i możesz ,uproś cud uzdrowienia ks K.Kubackiego.Pobłogosław ,prowadź i chroń od złego wszystkich ks Jezuitów.Bóg Wam Zapłać.
 Boźena : 27.09.2020, 18:36
 Za proboszcza mojej parafii
 Jadwiga: 17.06.2020, 23:44
 Tobie Miłosierny Jezu powierzam Ks Mariana, Ks.Piotra ,Ks .Mariusza i proszę o łaskę zdrowia .Prowadź ,błogosław i chroń Ich od zarażenia.Matko Boża Tylicka czuwaj też nad całą rodziną i parafią,otocz Ich płaszczem swej cudownej opieki.O Matko Boska za nami wstawiaj się.Codziennie modlę się z Wami - Bóg zapłać.
 Mirosława: 25.05.2020, 00:11
 Proszę o łaski dla nowo wyświęconego kapłana Daniela o opiekę Maryji każdego dnia dla niego . Amen.
 Małgorzata: 08.03.2020, 14:11
 Boże polecam Ci moje modlitwy w intencji wszystkich księży,a najbardziej tych, którzy tej modlitwy według Ciebie potrzebują.
 Małgorzata: 08.03.2020, 14:07
 Boże proszę miej w opiece Ks.ktory jest Twoim synem. Pomagaj w jego pracy duszpasterskiej i w życiu.
 Małgosia: 04.03.2020, 03:19
 + Jezu Boski Kaplanie proszę i bardzo dziękuję za dar życia i powołania wszystkich Kapłanów, ktorych postawiłeś, stawiasz i jeszcze postawisz na mej drodze życia, hojnie im błogosław i obdarz ich wszelkimi potrzebnymi laskami w Mocy Miłości i Mądrości Ducha Świętego przez Niepokalane Serce i Poczęcie NMP zawsze Dziewicy, Bogurodzicy, chroń przed wszelkim złem, uzdrow i ulecz poranione serca, stopy i dłonie. Panie, Ty wszystko sam najlepiej wiesz, czego najbardziej potrzebują. Niechaj zawsze będą drogowskazem do Ciebie. Chwała Tobie Święty Boże. JEZU, ufam Tobie! AMEN. +
 Anonimowy: 25.02.2020, 13:25
 Boże miej w swojej opiece wiadoma ci osobę duchowna.
 Elżbieta: 01.12.2019, 17:09
 Boże źródło wszelkiego dobre Dziękuję ci że ty w swojej miłości obdarzyłeś księdza Sebastiana godnością kapłaństwa za pragnąłeś by był on szczególnym narzędziem w twoim ręku powierzam ci jego dzisiejszy dzień a ty mocą Ducha Świętego Prowadź Kieruj i bądź z nim polecam jego duszę i ciało polecam jego radości i nadzieję wszystkie trudy i dolegliwości czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem otaczaj życzliwymi ludźmi sprawiaj aby nieskalanym umysłem niewinnym sercem i czystym ciałem Zawsze tobie służył amen
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej