Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za kapłanów

Spis modlitw za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Zachęta do modlitwy za kapłanów

Jeżeli chcesz wspomóc całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji lub sam/a przyjąć Bogu wiadomą intencję:

modlitwy za kapłanów

 • za jednego konkretnego kapłana,
 • za kapłanów z Twojej parafii,
 • za kapłanów z Twojego miasta/miejscowości,
 • za kapłanów z Twojej diecezji,
 • za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,
 • za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,
 • za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,
 • za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,
 • za konkretnego diakona,
 • za ...
Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę. Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

Zachęta do modlitwy za kapłanów

 • miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • pół roku,
 • 9 miesięcy,
 • rok,
 • do końca życia.

Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów.
Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną.
Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.

Z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa w intencji księdza

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana. On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to, że nam głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.

Modlitwa za kapłanów ks. Paschalisa Schmida

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś posłannictwo swego Świętego Kościoła i jego pomyślność powierzył kapłanom z całą gorącością serca, polecamy Ci ich wszystkie potrzeby. Daj im wielkie, głębokie, pokorne i apostolskie serce, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom. Niech moc Twego miłosierdzia towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł złych duchów, które ustawicznie zastawiają na ich dusze. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko, co by mogło przyćmić świętość kapłana. A Ty, o Matko Kościoła Św., upraszaj kapłanom szczególną łaskę pragnienia osobistego poświęcenia się Tobie, aby ich życie na Twój wzór spalało się w cichości, pokorze i prawdziwie apostolskiej pracy wśród ludzi w ciągłym wewnętrznym usposobieniu wysławiania Boga i Ciebie. Spraw, ażeby do Ofiary Eucharystycznej stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne, które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi królestwo Syna Twojego na całym świecie. Amen.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, ucieczko kapłanów i dusz Bogu poświęconych, wstawiaj się za nami u Jezusa.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa za kapłanów

   

Wasze komentarze:
 Wierna : 07.09.2018, 11:26
 Ojcze Przenajswietszy, Kapłanie nad Kapłanami Tobie oddaję księdza Stanisława, księdza Grzegorza i innych kapłanów z naszych parafii i proszę uczyń z nich prawdziwych uczniów i Twoich sługów.Uczyń ich narzędziem swoim, niech ich mowa ,będzie Twoją mową i wszystkie myśli, słowa i uczynki niech pochodzą od Ciebie Ojcze. Amen.
 Matka: 06.09.2018, 09:00
 Panie Jezu Tobie i Maryji Matce Przenajświętszej oddaję naszego proboszcza i moje dzieci. Ojcze bądź pośrednikiem między nimi,daj im mądrość , dobrą wole ,wspólny język i wspólny cel.Matko nasza módl się za nimi wszystkimi.Jezu Ty się tym zajmij. Amen.
 N.Z: 01.09.2018, 22:25
 Boże nasz Ojcze Tobie oddaję moją córkę, zięcia i ich dzieci, którzy chcą ochrzcić dziecko. Spraw Panie Jezu żeby nasz ksiądz przyjął ich godnie, by ich nie zniechęcił.Przemów do nich Panie Jezu Swoją Miłością, otwórz im drzwi do kościoła i Twojego Ojcze Serca. Ochrzcij Ojcze Twoim Duchem ,to dzieciątko ,wszystkich gości, rodziców i chrzestnych oraz wszystkie bliskie im osoby.Dziękuję.
 Parafianka: 30.08.2018, 18:20
 Jezu przez Ręce Maryji oddaję Tobie Przedwieczny Kapłanie i Ojcze wszystkich ludzi , księdza Grzegorza, nasz Kościół Święty, naszą parafię i wszystkich parafian oraz tych którzy tu przybywają i proszę uczyń nas swoimi sługami i rozporządzaj nami jako Twoją własnością. Chroń nas przed wszelkimi złymi pokusami,oddal wszystko zło, a wiernych i wszystkich ludzi napełnij pokojem, miłością i Duchem Świętym amen
 aneri: 31.07.2018, 15:49
 Dziś powołałeś Panie do wieczności Kapłana . Okaż Mu Panie swoje miłosierdzie . Niech cieszy się radością zbawionego .
 Z.: 29.07.2018, 18:28
 Ojcze Twojej opiece i miłości polecam księdza Grzegorza i wszystkich kapłanów z parafii do których należą moi bliscy i błagam o miłosierdzie dla wszystkich naszych parafii i parafian .Panie Jezu napełnij wszystkich kapłanów swoją miłością i mądrością, niech staną się na wzór i podobieństwo Twoje Ojcze. Amen.
 ANERI: 14.07.2018, 12:04
 BOŻE dziękuję że pospieszyłeś z pomocą ks. Grzegorzowi . Wierzę , że potrzebny jest Mu czas , ale zmiana jaka już zaszła w Jego życiu zapewne pochodzi od CIEBIE .Chroń Go Boże i okaż Mu swoje miłosierdzie , by nastąpiła poprawa Jego zdrowia fizycznego , a nam Panie daj siłę , by mu pomagać .
 Gość: 04.06.2018, 03:56
 Jezu Najwyższy Kapłanie, proszę Cię o zdrowie, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Tomasza, aby dzięki jego ofiarnej posłudze kapłańskiej jak najwięcej ludzi mogło poznać i doświadczyć Miłości Bożej i Jego Miłosierdzia i dostąpić kiedyś wiecznej szczęśliwości w Twojej chwale.
 Bożena: 22.04.2018, 10:50
 Dziękuję Ci Boże za naszego proboszcza ks. Łukasza, wspomagaj go, daj mu zdrowie i siły do dobrego wykonywania swojej posługi, pozwól mi kochać Go całym moim sercem.

 Anonim: 26.03.2018, 17:53
 Przepraszam Ojcze ,nie potrafię polubić naszego proboszcza, nie potrafię mu zaufać. Niestety nie tylko ja.Nie wiem dlaczego,może dlatego, że uważa siebie za kogoś lepszego . Jednak proszę o łaski, których potrzeba,by był dobrym,uczciwym księdzem.Jezu Ty się tym zajmij.
 Agnieszka: 18.03.2018, 12:05
 Panie Jezu miej w swojej opiece wszystkich kapłanów których postawiłeś na mojej drodze, proszę o dotknięcie łaską upomnienia i nawrócenia księży pogrążających się w pysze.
 Anonim: 16.03.2018, 19:06
 Panie Jezu przyjmij do Twego Królestwa zm.ks.Zygmunta .Niech Twoje Miłosierdzie zmyje wszystkie grzechy, które popełnił w ludzkiej nieświadomości. Amen.
Obejmij swoją opieką ks. Grzegorza oraz księży z całej diecezji oraz księży Werbistów.Dziękuję Ojcze za wszystkie Święte powołania i za prawdziwych świętych kapłanów. Niech będą Twoją radością Panie.
 Asia: 14.03.2018, 11:33
 Bardzo proszę o modlitwę w intencji nawrócenia i życia w czystości dla o. Arkadiusza.
 jola: 04.01.2018, 22:52
 Proszę.o.zniesienie. elibatu.tyle.miłości.ks.mają.tyle.miłości.od.Boga.do.ofiarowania.jaki.świat.byłby.piękny.
 leszek: 23.04.2017, 15:07
 PANIE POLECAM CI W TE TRUDNE DNI WSZYSTKICH KAPŁANÓW SIOSTRY ZAKONNE I WSZYSTKIE OSOBY KONSEKROWANE. BROŃ ICH PRZED SZATANEM I GRZECHEM NIECH ZAWSZE WIDZĘ W NICH CIEBIE UKRZYŻOWANEGO I MIŁOSIERNEGO DAJ MI MI SIŁĘ I ODWAGĘ W OBRONIE ICH I DAJ MI SIŁĘ I WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE ZA NICH.
 Elzbieta: 26.03.2017, 14:39
 Panie Jezu opiekuj się ks Piotrem, ks Przemkiem
 maria : 24.03.2017, 02:36
 panie boze ,opiekuj sie ks boguslawem ,daj sily w posludze szlachetnej ,amen
 Gość: 19.03.2017, 23:40
 Panie Boże proszę,o światło Ducha Świętego dla księdza Łukasza, aby zawsze szedł wybraną Bożą drogą , aby Twoja miłość ogarniała Jego serce.
 Gość: 19.03.2017, 23:39
 Panie Boże proszę,o światło Ducha Świętego dla księdza Łukasza, aby zawsze szedł wybraną Bożą drogą , aby Twoja miłość ogarniała Jego serce.
 Gosia: 22.11.2016, 05:53
 Miej o opiece wszystkich księży których spotkałam w swoim życiu
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej