Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za kapłanów

Spis modlitw za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Zachęta do modlitwy za kapłanów

Jeżeli chcesz wspomóc całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji lub sam/a przyjąć Bogu wiadomą intencję:

modlitwy za kapłanów

 • za jednego konkretnego kapłana,
 • za kapłanów z Twojej parafii,
 • za kapłanów z Twojego miasta/miejscowości,
 • za kapłanów z Twojej diecezji,
 • za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,
 • za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,
 • za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,
 • za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,
 • za konkretnego diakona,
 • za ...
Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę. Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

Zachęta do modlitwy za kapłanów

 • miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • pół roku,
 • 9 miesięcy,
 • rok,
 • do końca życia.

Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów.
Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną.
Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.

Z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa w intencji księdza

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana. On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to, że nam głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.

Modlitwa za kapłanów ks. Paschalisa Schmida

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś posłannictwo swego Świętego Kościoła i jego pomyślność powierzył kapłanom z całą gorącością serca, polecamy Ci ich wszystkie potrzeby. Daj im wielkie, głębokie, pokorne i apostolskie serce, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom. Niech moc Twego miłosierdzia towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł złych duchów, które ustawicznie zastawiają na ich dusze. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko, co by mogło przyćmić świętość kapłana. A Ty, o Matko Kościoła Św., upraszaj kapłanom szczególną łaskę pragnienia osobistego poświęcenia się Tobie, aby ich życie na Twój wzór spalało się w cichości, pokorze i prawdziwie apostolskiej pracy wśród ludzi w ciągłym wewnętrznym usposobieniu wysławiania Boga i Ciebie. Spraw, ażeby do Ofiary Eucharystycznej stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne, które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi królestwo Syna Twojego na całym świecie. Amen.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, ucieczko kapłanów i dusz Bogu poświęconych, wstawiaj się za nami u Jezusa.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa za kapłanów

Wasze komentarze:
 Elżbieta: 01.12.2019, 16:57
 Boże źródło wszelkiego dobra dziękuję ci że ty w swojej miłości obdarzyłeś księdza Sebastiana godnością kapłaństwa zapragnąłeś by był on szczególnym narzędziem w twoim ręku powierzam ci jego dzisiejszy dzień a ty mocą Ducha Świętego Prowadź Kieruj i bądź z nim polecam jego duszę i ciało polecam jego radości i nadzieję wszystkie trudy i dolegliwości czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem otaczaj życzliwymi ludźmi sprawiaj aby nieskalany umysłem niewinnym sercem i czystym ciałem Zawsze tobie służył amen
 Elżbieta: 01.12.2019, 16:43
 Boże źródło wszelkiego dobra dziękuję ci że ty w swojej miłości obdarzyłeś księdza Sebastiana godnością kapłaństwa zapragnąłeś by był on szczególnym narzędziem w twoim ręku powierzam ci jego dzisiejszy dzień a ty mocą Ducha Świętego Prowadź Kieruj i bądź z nim polecam jego duszę i ciało polecam jego radości i nadzieję wszystkie trudy i dolegliwości czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem otaczaj życzliwymi ludźmi sprawiaj aby nieskalany umysłem niewinnym sercem i czystym ciałem Zawsze tobie służył amen
 Jan Skowronek Piekary Śląskie: 23.11.2019, 10:26
 Najwyższa istoto miej w swojej opiece wszystkie skrzywdzone dzieci przez twoich kapłanów.
 Boguslawa: 19.11.2019, 02:22
 Borze miej w opiece ks. Szymona.
 Izabela: 15.09.2019, 19:42
 Jezu najwyższy kapłanie, tobie powierzam księdza Marcina. I Ciebie Maryjo matko zawierzam opiece tego kapłana. Weź Go pod swoją matczyną opiekę. Maryjo proszę pomóż Mu przejść przez te trudne chwile.
 Agata : 13.09.2019, 17:26
 Dobry Jezu, Przenajświętsza Maryjo, polecam Waszej opiece Księdza Adama, Księdza Bolesława, Księdza Mieczysława, Księdza Pawła oraz Księdza Tomasza. Amen
 Arek : 02.08.2019, 21:36
 Podjąłem roczną adopcję za księdza Artura Codziennie modlę się za niego Koronka do Borzego Miłosierdzia I modlitwa.Bog zapłać
 adi: 04.07.2019, 17:48
 Polecam Ci Panie Jezu - wszechmogący Kapłanów szczególnie tych którzy stracili z Tobą- o najwoeksze do ro, kontakt i wiarę. Zanurz ich pokornie prozę w Twojej Najświętszej Krwi dla ich zbawienia.
 Renia: 29.06.2019, 04:58
 Z całego serca modlę się za Księdza Piotra i do końca mojego życia będę się za niego modlić. By Ukochany nasz Pan Jezus Chrystus chronił go od wszelkiego zła , by Błogosławił mu nieustannie w posłudze Kapłańskiej udzielając Mu wszelkich łask. Proszę Jezusa o świętość życia dla niego i by do końca trwał i wytrwał w powołaniu jakie dał mu Pan. Niech Maryja chroni go Swoim Matczynym płaszczem i nieustannie ma go w Swojej Opiece.

 Maria: 21.12.2018, 00:36
 CHCĘ MODLIĆ SIĘ ZA KS MARIUSZA URBANOWSKIEGO TOWARZYSTWO CHRYSTUSOWE PRACUJĄCEGO NA MISJI W POŁUDNIOWEJ ANGLII W SOUTHAMPTON JEDEN DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO KAŻDEGO DNIA DO KOŃCA ŻYCIA MOJEGO . POZDRAWIAM SERDECZNIE MARIA Z SOUTHAMPTON
 Aneri: 09.11.2018, 16:58
 Panie Boże każdego dnia proszę Cię nieustannie o opiekę nad Ks . Grzegorzem . To co się dzieje jest naprawdę niebezpieczne .Boże tak ciężko pojąć w czym tkwi sekret Jego postawy . Dlaczego nie dostrzega , że swoim postępowaniem sieje niepokój , a nawet zgorszenie . Panie podaj Mu pomocną dłoń .
 B.F.: 11.10.2018, 11:26
 Panie Jezu dziękuję za wszystkie łaski! .Bądź uwielbiony Kapłanie Kapłanów, Królu Królów a nasz Wielki Boże. Dziękuję naszemu ukochanemu Świętemu Janowi Pawłowi Drugiemu i Św.Dorocie za ich wstawiennictwo za nami wszystkimi.Bóg zapłać.
 Anonim : 26.09.2018, 11:49
 Panie Boże Twojemu Miłosierdziu, łasce i miłości polecam ks.Stanisława i proszę o pomoc w sprawowaniu posługi i potrzebne łaski. Proszę także o błogosławieństwo dla niego i wszystkich jego przyjaciół i nieprzyjaciół. Niech Duch Święty zstąpi na nasze parafie, księży i parafian i przemieni wszystkich i wszystko amen.
 Z.Maria : 26.09.2018, 10:50
 Dziękując za wszystkie otrzymane łaski, proszę Pana Jezusa o Dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla ks. Grzegorza i wszystkich jego przyjaciół i nieprzyjaciół. Bóg zapłać.
 ANERI: 21.09.2018, 16:30
 BOŻE PROSZĘ CIĘ DAJ KSIĘDZU GRZEGORZOWI SIŁY DO ODRZUCENIA WSZYSTKIEGO CO NISZCZY JEGO ŚWIĘTE KAPŁAŃSTWO , JEGO WIZERUNEK JAKO KSIĘDZA - PROBOSZCZA . SPRAW BOŻE , BY OTACZALI GO LUDZIE , KTÓRZY PRAWDZIWIE WSPIERAĆ GO BĘDĄ W JEGO TRUDACH ŻYCIOWYCH .
 Parafianka: 20.09.2018, 22:07
 Panie Jezu Twojemu Miłosierdziu i łasce wybaczenia polecam zmarłego księdza Zygmunta ,prosząc o łaski pokoju i szczęścia wiecznego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków amen.
 Wierna: 17.09.2018, 12:08
 Panie Jezu, Twojemu Miłosierdziu polecam wszystkich księży i osoby duchowne, którym brakuje wiary. Rozpal w ich sercach płomienie miłości ,wiary i cierpliwości.Uczyń ich Panie na wzór i podobieństwo Swoje.Szczególnie proszę w intencji ks.Grzegorza i ks. Stanisława. Proszę także o pomoc Twoją Ojcze i Przenajświętszej Matki dla papieża Franciszka.
 Babcia Franciszka : 14.09.2018, 11:38
 Panie Boże, niech chrzest Frania stanie się pokojem między naszym proboszczem a moimi bliskimi, niech stanie się okazją pojednania z Bogiem, ludźmi, rodziną,kościołem. Niech ta msza święta zgładzi wszystkie wzajemne uprzedzenia i niechęć. Niech Duch Święty przeniknie wszystkie serca.Niech Dobry Duch Świętego Jana Pawła drugiego towarzyszy wszystkim obecnym. Niech Pan Jezus i Maryja błogosławią swoją obecnością. Amen.
 Wierna: 11.09.2018, 11:18
 Jezu Tobie oddaję siebie samą, moje myśli, uczucia,moją wolę,oczy,uszy,usta, modlitwy, pragnienia,radości,zmartwienia,choroby,dolegliwości,wszystko co mam i czym jestem,tych ,których kocham,oraz wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół. Jezu Ty się tym zajmij. Amen.
 Uczeń Jezusa: 10.09.2018, 10:58
 Jezu Tobie oddaję Papieża Franciszka i cały Kościół święty. Jezu Ty się tym zajmij. Amen Jezu . Ave Maryja .
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej