Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za kapłanów

Spis modlitw za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Zachęta do modlitwy za kapłanów

Jeżeli chcesz wspomóc całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji lub sam/a przyjąć Bogu wiadomą intencję:

modlitwy za kapłanów

 • za jednego konkretnego kapłana,
 • za kapłanów z Twojej parafii,
 • za kapłanów z Twojego miasta/miejscowości,
 • za kapłanów z Twojej diecezji,
 • za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,
 • za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,
 • za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,
 • za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,
 • za konkretnego diakona,
 • za ...
Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę. Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

Zachęta do modlitwy za kapłanów

 • miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • pół roku,
 • 9 miesięcy,
 • rok,
 • do końca życia.

Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów.
Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną.
Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.

Z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa w intencji księdza

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana. On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to, że nam głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.

Modlitwa za kapłanów ks. Paschalisa Schmida

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś posłannictwo swego Świętego Kościoła i jego pomyślność powierzył kapłanom z całą gorącością serca, polecamy Ci ich wszystkie potrzeby. Daj im wielkie, głębokie, pokorne i apostolskie serce, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom. Niech moc Twego miłosierdzia towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł złych duchów, które ustawicznie zastawiają na ich dusze. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko, co by mogło przyćmić świętość kapłana. A Ty, o Matko Kościoła Św., upraszaj kapłanom szczególną łaskę pragnienia osobistego poświęcenia się Tobie, aby ich życie na Twój wzór spalało się w cichości, pokorze i prawdziwie apostolskiej pracy wśród ludzi w ciągłym wewnętrznym usposobieniu wysławiania Boga i Ciebie. Spraw, ażeby do Ofiary Eucharystycznej stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne, które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi królestwo Syna Twojego na całym świecie. Amen.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, ucieczko kapłanów i dusz Bogu poświęconych, wstawiaj się za nami u Jezusa.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa za kapłanów

   

Wasze komentarze:
 Małgosia: 26.05.2011, 13:24
 Panie Jezu! Dziękuje Ci za księdza Radosława i proszę, aby Duch Boży mieszkał w jego sercu i nie pozwolił zapomnieć co w życiu kapłańskim jest najważniejsze. Daj mu łaskę zdrowia, siły, pogody ducha, radości każdego dnia i udanej współpracy z przełożonymi. Błogosław mu na każdy dzień .
 Filip: 23.05.2011, 21:21
 Boże miej w opiece ks.Andrzeja.
 Maria: 16.05.2011, 12:22
 Panie Jezu mniej w opiece naszego syna kapłana.Nich pozoztanie wierny swojemu powołaniu dokońca swoich dni Amen.
 Kasia: 18.03.2011, 19:15
 Panie Jezu proszę Cię o świętość życia dla wszystkich kapłanów, w szczególności dla ks. Karola, ks.Leszka, ks. Radosława, Księży Janów, ks. Kamila i ks. Andrzeja. Ukształtuj ich serca na wzór Najświętszego Serca Twego.
 Bożena: 04.03.2011, 12:23
 Matko Boska mniej w opiece ks.Rafała P. w swojej opiece aby pozostał wierny do końca swojemu powołaniu.
 parafianka: 12.02.2011, 01:58
 Panie Boze miej w opiece naszych ksiezySVD z parafii sw.Tereski od DZIECIATKA JEZUS blogoslaw im DUCHU SWIETY prosze o duzo madrosci i pokory dla naszych ksiezy
 JA: 20.01.2011, 21:57
 JEZU DZIEKUJE ZE DALES NAM KAPLANOW. PROSZE USWIECAJ ICH, WSPOMAGAJ W ICH PRACY, WSPIERAJ, KIERUJ WLASCIWYMI DROGAMI. AMEN.
 K.D.: 02.01.2011, 22:30
 Dobry Boże miej w opiece ks. Daniela, niech zawsze będzie wspaniałym kapłanem na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Na jego drodze stawiaj zawsze dobrych i szczerych ludzi.
 Ania: 25.11.2010, 19:50
 Proszę Cię Panie Jezu abym potrafiła pokochać moich księży, chociaż ich nie lubię i mam do nich wiele żalu.

 człowiek: 08.11.2010, 09:49
 Panie mój!błagam o świętość dla mojego Kapłana,spraw mój kochany Jezuniu aby jego serce odczuło wielką tęsknotę Ciebie,nie dopuszczaj do niego zgubnych dóbr tego świata,oddal od niego troskę dnia codziennego aby w każdej sekundzie swojego życia tylko w Tobie czuł ukojenie,tylko Tobą żył i tylko Ciebie przekazywał wiernym ,swoim świętym życiem,niechaj wierni patrząc na niego zobaczą Ciebie mój ukochany Jezuniu.Błagam Cię Trójco Święta ,wysłuchaj mej prośby błogosław wszystkim Kapłanom na drodze do świętości.
 ZENON: 22.08.2010, 13:25
 prosze o modlitwy za drogie mi dusze basil29 kingi l37 urszuli l48 felicji józefy sławkal33 bolesławal56 marka jurka mariana tadeusza gerci gerarda zeby BOG OJCIEC WYBACZYŁ im grzechy i ZAPROWADZIŁ do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO prosze o modlitwy za zenona zeby pomyslnie pozałatwiał sprawy doczesne imogł pojsc do zakonu kapucynow ,o uzdrowienie ciała iduszy dal bożeny anny wandy marty pauliny beaty sylwii wiesi mirki natalii janiny zenona marka sławka o zdrowie i opieke BOŻĄ dla nich
 ja :): 14.08.2010, 00:43
 miej Panie w opiece ks Tomasz umacniaj go w każdy dzień
 malgorzata: 01.08.2010, 20:40
 duchu sw obdarzaj ks marcina darami i oswiecaj swiatlem przy podejmowaniu trudnych decyzji
 andrzej: 07.07.2010, 13:51
 Jezu Maryjo kocham was ratujcie dusze Obietnice: -1 dusza uratowana -1000 bluznierstw wynagrodzonych a im bardziej go kochacie tym jestescie bardziej szczesliwi
 Bożena: 28.06.2010, 13:23
 Panie Jezu, Mniej w opiece kapłanów z mojej parafii w Wołominie niech wytrwają w łasce Twojej w stanie kapłaństwa do końca swojego życia i niech będą dla nas prawdziwymi nauczycielami.
 Bożena: 28.06.2010, 13:19
 Panie Jezu, Proszę o potrzebne łaski dla ks.Rafała z mojej parafii aby pozostał wierny do końca swojejmu powołaniu.
 zofia: 20.06.2010, 11:32
 Panie Jezu miej w Swojej opiece księdza Grzegorza, błogosław jego trudnej posłudze kaplańskiej w naszej parafi , spraw aby w Swoim życiu "spotkał Jezusa"...
 zofia: 20.06.2010, 11:17
 Panie Jezu miej w Swojej opiece księdza Grzegorza, błogosław jego trudnej posłudze kaplańskiej w naszej parafi , spraw aby w Swoim życiu "spotkał Jezusa"...
 Barbara: 12.06.2010, 15:24
 PANIE JEZU z całego serca dziękuję za KAPŁANÓW, za miniony ROK KAPŁAŃSKI, dziękuję za łaski wymodlone dla nich na całym świecie w tym czasie. Proszę PANIE, prowadź tych wybranych Twoich wysłanników dalej tak, jak sam tego pragniesz.
 Krystyna: 26.05.2010, 16:49
 PANIE JEZU BŁOGOSŁAW KAPŁANOM W NASZEJ PARAFII, OBDARZ ICH POTRZEBNYMI ŁASKAMI SPRAW ABY ZAWSZE CHĘTNIE SŁUŻYLI WIERNYMI TOBIE
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej