Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za kapłanów

Spis modlitw za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Zachęta do modlitwy za kapłanów

Jeżeli chcesz wspomóc całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji lub sam/a przyjąć Bogu wiadomą intencję:

modlitwy za kapłanów

 • za jednego konkretnego kapłana,
 • za kapłanów z Twojej parafii,
 • za kapłanów z Twojego miasta/miejscowości,
 • za kapłanów z Twojej diecezji,
 • za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,
 • za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,
 • za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,
 • za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,
 • za konkretnego diakona,
 • za ...
Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę. Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

Zachęta do modlitwy za kapłanów

 • miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • pół roku,
 • 9 miesięcy,
 • rok,
 • do końca życia.

Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów.
Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną.
Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.

Z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa w intencji księdza

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana. On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to, że nam głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.

Modlitwa za kapłanów ks. Paschalisa Schmida

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś posłannictwo swego Świętego Kościoła i jego pomyślność powierzył kapłanom z całą gorącością serca, polecamy Ci ich wszystkie potrzeby. Daj im wielkie, głębokie, pokorne i apostolskie serce, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom. Niech moc Twego miłosierdzia towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł złych duchów, które ustawicznie zastawiają na ich dusze. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko, co by mogło przyćmić świętość kapłana. A Ty, o Matko Kościoła Św., upraszaj kapłanom szczególną łaskę pragnienia osobistego poświęcenia się Tobie, aby ich życie na Twój wzór spalało się w cichości, pokorze i prawdziwie apostolskiej pracy wśród ludzi w ciągłym wewnętrznym usposobieniu wysławiania Boga i Ciebie. Spraw, ażeby do Ofiary Eucharystycznej stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne, które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi królestwo Syna Twojego na całym świecie. Amen.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, ucieczko kapłanów i dusz Bogu poświęconych, wstawiaj się za nami u Jezusa.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa za kapłanów

   

Wasze komentarze:
 s.Katarzyna: 25.01.2009, 19:08
 właśnie dzisiaj w święto Nawrócenia św. Pawła rozpoczęliśmy działalność dwóch Margeretek, tzn. Apostolat Miłości Kapłanów, który polega na otaczaniu modlitwą wybranego kapłana. 14 osób, tj. 2x po 7 (na każdy dzień tygodnia jedna osoba) złożyło przyrzeczenie modlitwy za tych kapłanów na wieki, bo ufamy, że i po śmierci będzie to możliwe na zasadzie świętych obcowania. Wszystkim sceptycznie nastawionym do takiej praktyki chętnie opowiedziałabym, jak sam Duch Święty kierował moją nieudolną osobą, aby do tej decyzji doszło.... i potwierdził słuszność tego swoimi wyraźnymi ZNAKAMI
 xxx: 24.01.2009, 21:16
 św. Teresa od Dzieciątka Jezus (+ 1897): "Mam ci do powiedzenia wciąż to samo: módlmy się za kapłanów. Każdy dzień dowodzi, jak niewielu ma Jezus przyjaciół. To musi boleć Go najbardziej, zwłaszcza widok tych, którzy są Mu poświęceni i którzy innym oddają serce, należące tak całkowicie do Niego... "
 ***: 12.01.2009, 09:14
  Ukochany Panie,proszę pomóż Kapłanom w trudnościach, daj im wielkie miłością serca, zdolne dźwigać z Tobą krzyż(swój i nasze) jako "alter Christi"
 M: 07.11.2008, 17:52
 Tadeuszu :) Masz rację Bóg jest wszędzie i możemy się do Niego bezpośrednio zwracać, ale postanowił tak, że to właśnie kapłanom dał moc odpuszczania grzechów- Jezus powiedział apostołom że komu odpuszcza grzechy są im odpuszczone.. itd BÓg nie wybrał na kapłanów ludzi bezgrzesznych silnych i bez wad... bo i Ci którzy do nich przychodzą też tacy nie są. Człowiek świadomy swojej słabości łatwiej może zrozumieć tego który też jest słaby- chodzi mi tu o spowiedź... Ponadto tylko przez ręce kapłana chleb przemienia się w ciało a wino w krew... Postępowanie wielu księży jest moze gorszace, ale skoro Bóg chce aby to kapłani byli pasterzami jego trzódki :) to może pomimo różnych zgorszeń warto Mu zaufac. I jeszcze jedna rzecz... długo nie mogło do mnie dotrzeć, że w życiu równie ważna jest praca jak i modlitwa. Praca bez modlitwy staje się pusta a modlitwa bez pracy to czasami tylko słowa. Kasia ma racje- mozesz modlić się jak chcesz, nie zawsze masz piękne słowa w sercu by się modlić i w takich sytuacjach przychodzą nam z pomocą modlitwy, które są powszechnie znane np różaniec. Ale te wszystkie modlitwy które zostały już spisane i ułożone mają w sobie przepiękna treść i zawieraja prawdę o Bogu... wybierz sobie jedną z nich i postaraj się odkryć zawarte w niej piękno pozdrawiam :)
 Calineczka: 06.11.2008, 06:56
 Maryjo, Matko Kapłanów, przygarnij do Swojego Matczynego Serca ... wszystkich Kapłanów Serca Jezusowego, strzeż ich od wszelkiego zła i porowadź drogą świętości! Amen
 tadeusz: 05.11.2008, 22:51
 Bóg jest wszędzie, pośrednicy mi są niepotrzebni, Boga znajdujesz w drugim człowieku, we wszystkim co nas otacza. Kasiu, czy słyszałaś jak Bóg dyktuje treść modlitwy do samego siebie?! To ludzie wymyślają modlitwy, litanie i różne obrządki, gesty, ... Kochać trzeba czynami a nie słowami.
 Kasia: 05.11.2008, 18:16
 tadeuszu wyobraź sobie, że po to Bóg daje nam modlitwy "gotowe", byś kiedy braknie Ci słów (a nie wierzę, że nigdy Ci się to nie przytrafiło) wiedział co mówic... Znasz modlitę "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario"? Więc nie zaszkodzi znac i tę...
 Anka: 05.11.2008, 15:19
 Długo szukałam tej modlitwy! Jest to modlitwa CODZIENNIE odmawiana przez ss.Urszulanki Szare(USJK). Uważam,że jest to najpiękniejsza modlitwa za Kapłanów. Właśnie jesteśmy w czasach,gdzie kapłani odchodzą ze swojej drogi...
 tadeusz: 05.11.2008, 14:53
 Czy myśicie, że Bóg ma ochotę słuchać tego, zamiast paplać wierszyki zacznijcie żyć i postępować tak jak trzeba,dajcie przykład wiary i oddania drugiemu poprzez swoje uczynki a nie poprzez głupkowate deklaracje jak długo będę klepać infantylne teksty. Pozdrawiam moderatora, który oczywiście nie pokaże moich tekstów.

 wiatr: 05.11.2008, 00:40
  ...... i Nadszedł ... CUDOWNY ... DZIEŃ .... Niebo ... z Wielką ...TĘSKNOTĄ ... GO ... OCZEKIWAŁO ... Aniołowie ... ... Najpiękniejsze ... SZATY ...ZAŁOŻYLI ... Gdy ... Wieczorną ... Godziną ... WIECZERNIK ... Odwiedzili ... a TAM ... Sam ... PAN ... Najważniejszy .... w Wielkim ... Skupieniu ...z OJCEM ...i DUCHEM ... ZŁĄCZENIU ... do ... WIECZERZY ...Siadał .... i z Czułością ... Swojego SERCA ... Delikatną Miłością ... na ... Najdroższych ... PRZYJACIÓŁ ... Spoglądał .... " Gorąco pragnąłem spożyć ..." i ICH SŁUGĄ SIĘ STAŁ ..i Nogi ...IM ...OBMYWAŁ ... TAK BARDZO ICH UMIŁOWAŁ ... Że ...SWOJE ... CIAŁO ..i KREW ...IM ... DAROWAŁ ... !!! Najpiękniejsza UCZTA MIŁOŚCI ... KAPŁAŃSTWO ... Zrodziła ... i NIEBO .... z Ziemią ... POŁĄCZYŁA ... MOC Jego ...Wieczna ...i NIC Nie JEST w Stanie ... unicestwić ... TO >>>KOCHANIE ... DWÓCH SERC >>> POŁĄCZENIE ... SERCA Boga ...i SERCA Człowieka ....Mężczyzny , Którego Niewiasta ... porodziła ! W TEJ WIELKIEJ ... TAJEMNICY ... są ...Święci ..UKRYCI ... i Niewiast ... liczne ... Zastępy ...Które ...Mężnie i Ofiarnie ...w KAPŁAŃSTWIE Świętym ... Uczestniczą ... SERCEM Wspierają ...i ZESŁANIE DUCHA ...>>> Wypraszają !!! o Piękne ... Gwiazdom ... Podobne ... Które ...Ciemności ...Rozpraszacie ....i z Aniołami ...w Waszych Modlitwach ...Nieustannie Przebywacie ... TRWAJCIE w CISZY ...Adoracji ... DZIĘKCZYNIENIA ...za CUD ... PRZEMIENIENIA !!! Amen !!!
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] (11)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej