Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za kapłanów

Spis modlitw za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Zachęta do modlitwy za kapłanów

Jeżeli chcesz wspomóc całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji lub sam/a przyjąć Bogu wiadomą intencję:

modlitwy za kapłanów

 • za jednego konkretnego kapłana,
 • za kapłanów z Twojej parafii,
 • za kapłanów z Twojego miasta/miejscowości,
 • za kapłanów z Twojej diecezji,
 • za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,
 • za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,
 • za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,
 • za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,
 • za konkretnego diakona,
 • za ...
Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę. Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

Zachęta do modlitwy za kapłanów

 • miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • pół roku,
 • 9 miesięcy,
 • rok,
 • do końca życia.

Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów.
Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną.
Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.

Z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa w intencji księdza

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana. On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to, że nam głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.

Modlitwa za kapłanów ks. Paschalisa Schmida

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś posłannictwo swego Świętego Kościoła i jego pomyślność powierzył kapłanom z całą gorącością serca, polecamy Ci ich wszystkie potrzeby. Daj im wielkie, głębokie, pokorne i apostolskie serce, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom. Niech moc Twego miłosierdzia towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł złych duchów, które ustawicznie zastawiają na ich dusze. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko, co by mogło przyćmić świętość kapłana. A Ty, o Matko Kościoła Św., upraszaj kapłanom szczególną łaskę pragnienia osobistego poświęcenia się Tobie, aby ich życie na Twój wzór spalało się w cichości, pokorze i prawdziwie apostolskiej pracy wśród ludzi w ciągłym wewnętrznym usposobieniu wysławiania Boga i Ciebie. Spraw, ażeby do Ofiary Eucharystycznej stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne, które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi królestwo Syna Twojego na całym świecie. Amen.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, ucieczko kapłanów i dusz Bogu poświęconych, wstawiaj się za nami u Jezusa.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa za kapłanów

   

Wasze komentarze:
 wierna: 23.03.2012, 14:29
  modlmy sie o zdrowie dla ksiedza Tomasza
 Ania: 22.02.2012, 12:05
 Dobry Boże błogosław Ks.Józefowi w jego posłudze, daj mu wiarę , zdroqie, ufność , nie pozwól mu zapomnieć co w życiu kapłana jest najważniejsze.
 fianka: 17.02.2012, 19:59
 O mocną wiarę ks Marka B.
 Monika: 23.01.2012, 06:28
 Proszę o pokój serca,o Boże prowadzenie i opiekę dla ks.Wojciecha.
 Bożena: 07.01.2012, 19:09
 Kochany Panie Jezu, proszę o siłę i moc Ducha Świętego oraz świętość dla Ks. Jarosława ze Wschodu.
 Beata: 01.01.2012, 11:53
 Ukochana Matko miej w opiece ks. Stanisława
 Maria: 05.12.2011, 10:19
 Jezu mniej w opiece ks.Piotra.Amen
 krystyna: 25.11.2011, 21:44
 Nasi ksieza z Zalesia Dolnego sa wspaniali, naprawde daleko takich kapłanów szukać .Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za takich następców, głosicieli słowa Bożego.
 krystyna: 25.11.2011, 17:57
 Proszę o łaskę dobrej posługi Bogu i ludziom dla wszystkich kapanów w mojej parafii Zaslesi Dolne. O łaskę proszę w modlitwie dla księdza Tadeusza,Ireneusza,Waldemara,Sławka, Adama i dla wszystkich księzy którzy bedą służyć w naszej parafii.W modlitwie swojej nie zapomnę tez o wszystkich kapłanach w Naszej Ojczyżnie oraz misjonarzach.JEZU UFAM TOBIE.

 Ela: 25.11.2011, 13:21
 O łaskę nawrócenia ze źłej drogi dla ks.Kazimierza
 bliski: 21.10.2011, 23:39
 proszę za Mojego Księdza z Parafii, ocgroń go przed złem,
 MAREK: 10.09.2011, 14:39
 Święty Rafale którego nazywają Boskim lekarstwem i aniołem zdrowia miej ks. Rafała w swojej opiece
 Beata: 26.08.2011, 23:32
 Nie Cię Pan błogosławi i strzeże, księże Tomku
 maria: 09.08.2011, 14:18
 Proszę Cię Jezu otocz opieką Swoją naszego syna ks.Piotra Amen
 Danuta: 06.08.2011, 23:41
 Proszę Cię Jezu Chryste o cud wyrwania z alkoholizmu ks.Jacka
 Katechetka: 15.07.2011, 19:48
 Panie Jezu, Dobry Pasterzu! Proszę Cię, obdarzaj Księdza Andrzeja Swoją Mądrością i Mocą, Dobrocią i Odwagą w pełnieniu posługi Kapłańskiej w nowej parafii.
 siostra Maryla K.: 14.07.2011, 23:15
 Bądź uwielbiony Panie za dar Kapłaństwa w Kościele. Bądź uwielbiony za MOJEGO BRACISZKA ANDRZEJA-KAPŁANA Prowadź GO przez Kapłańskie życie drogą świętości. Uświęcaj GO, napełniaj ogniem Ducha Świętego. Ochraniaj i prowadź swoją Mocą. Obdarz Go Łaskami,które potrzebuje...
 siostra Maryla K.: 14.07.2011, 23:11
 Bądź uwielbiony Panie za dar Kapłaństwa w Kościele. Bądź uwielbiony za MOJEGO BRACISZKA ANDRZEJA-KAPŁANA Prowadź GO przez Kapłańskie życie drogą świętości. Uświęcaj GO, napełniaj ogniem Ducha Świętego. Ochraniaj i prowadź swoją Mocą. Obdarz Go Łaskami,które potrzebuje...
 krystyna: 08.06.2011, 22:13
 panie jezu,duchu swiety,boze ojcze wszechmogacy,miejcie w opiece naszego ksiedza wlodka dziducha,dajcie jemu sile trwac w milosci,wiernosci,pokorze i silnej woli w pelnieniu swej poslugi kaplanskiej amen
 Małgosia: 26.05.2011, 14:09
 Dobry Boże!Błogosław Księdzu Radosławowi w jego posłudze duszpasterskiej, szczególnie z okazji jubileuszu 5 rocznicy święceń kapłańskich Daj mu zdrowie, siłę, ufność i radość . Umacniaj Go w każdy dzień .Niech Duch Boży mieszka w Jego sercu i nie pozwoli Mu zapomnieć - co w życiu kapłańskim jest najważniejsze.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] (7) [8] [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej