Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za kapłanów

Spis modlitw za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Zachęta do modlitwy za kapłanów

Jeżeli chcesz wspomóc całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji lub sam/a przyjąć Bogu wiadomą intencję:

modlitwy za kapłanów

 • za jednego konkretnego kapłana,
 • za kapłanów z Twojej parafii,
 • za kapłanów z Twojego miasta/miejscowości,
 • za kapłanów z Twojej diecezji,
 • za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,
 • za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,
 • za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,
 • za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,
 • za konkretnego diakona,
 • za ...
Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę. Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

Zachęta do modlitwy za kapłanów

 • miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • pół roku,
 • 9 miesięcy,
 • rok,
 • do końca życia.

Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów.
Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną.
Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.

Z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa w intencji księdza

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana. On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to, że nam głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.

Modlitwa za kapłanów ks. Paschalisa Schmida

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś posłannictwo swego Świętego Kościoła i jego pomyślność powierzył kapłanom z całą gorącością serca, polecamy Ci ich wszystkie potrzeby. Daj im wielkie, głębokie, pokorne i apostolskie serce, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom. Niech moc Twego miłosierdzia towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł złych duchów, które ustawicznie zastawiają na ich dusze. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko, co by mogło przyćmić świętość kapłana. A Ty, o Matko Kościoła Św., upraszaj kapłanom szczególną łaskę pragnienia osobistego poświęcenia się Tobie, aby ich życie na Twój wzór spalało się w cichości, pokorze i prawdziwie apostolskiej pracy wśród ludzi w ciągłym wewnętrznym usposobieniu wysławiania Boga i Ciebie. Spraw, ażeby do Ofiary Eucharystycznej stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne, które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi królestwo Syna Twojego na całym świecie. Amen.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, ucieczko kapłanów i dusz Bogu poświęconych, wstawiaj się za nami u Jezusa.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa za kapłanów

   

Wasze komentarze:
 I K: 26.06.2013, 13:54
 OJCZE NIESKOŃCZENIE DOBRY I NIEPOKALANA MARYJO OPIEKUJ SIĘ TWOIM SYNEM KS.TOMASZEM D. NA TRUDNEJ MISJI A POTEM ODDAJ GO NAM DO PARAFI ŚW.MAKSYMILIANA KOLBE PARAFIANIE MODLIMY SIĘ SZCZĘŚ BOŻE
 I K: 26.06.2013, 13:50
 OJCZE NIESKOŃCZENIE DOBRY I NIEPOKALANA MARYJO OPIEKUJ SIĘ TWOIM SYNEM KS.TOMASZEM NA TRUDNEJ MISJI A POTEM ODDAJ GO NAM DO PARAFI ŚW.MAKSYMILIANA KOLBE PARAFIANIE MODLIMY SIĘ SZCZĘŚ BOŻE
 Anna: 06.06.2013, 21:29
 Ludzie pomóżcie jeśli znalazlaby się chętna osoba żeby sie modlić przez dowolny czas za KAPŁANÓW SENIORÓW Z DOMU OPIEKI W SOCHACZEWIE TO niech PAN BÓG błogosławi i wynagrodzi poświęcony czas.
 Dorota: 28.05.2013, 10:46
 Jezu, proszę Cię za Ojców Paulistów, obdarz ich swoim pokojem
 Salome: 23.05.2013, 11:24
 Otaczaj opieką O.Pawła
 Paweł: 21.05.2013, 22:14
 Boże miej w swojej opiece ks.Zenona proszę o zdrowie dla niego błogosław mu Panie Amen
 Michalina: 08.04.2013, 22:11
 Panie Jezu! Najwyższy Kapłanie daj łaskę świętości dla kapłanów pracujących w naszej parafii.
 Agata: 30.03.2013, 09:34
 Boże błogosław twojemu słudze ks Bartoszowi miej go w swojej opiece daj mu : zdrowie, wiarę,
 Magda: 22.03.2013, 00:14
 Matko Boza, miej w swojej opiece ks. Marka i spraw, zeby cofnieto mu odwolanie z parafii spowodowane przez ludzka zawisc. Amen.

 krzysztof: 11.03.2013, 21:57
 Proszę o łaskę dla ks.Marcina i o dary Ducha Św. dla niego i wszystkich kapłanów.
 stan: 25.02.2013, 17:19
 Proszę Cię Panie Jezu miej w opiece ks.Mikołaja obdarz go Swoimi darami, zachowaj go w zdrowiu,udzielaj mu rad do posługiwania i pełnienia obowiązków kapłańskich.Błogosław mu!
 Krysia: 17.02.2013, 17:11
 Proszę o wszelkie dobro ks.claudio
 MICHAŁ: 17.02.2013, 12:42
 PROSZĘ CIĘ PANIE O OCHRONĘ DLA WSZYSTKICH KAPŁANÓW OPIEKUJĄCYCH SIE GRUPAMI I WSPÓLNOTAMI ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
 Ania: 30.11.2012, 10:52
 Panie, miej w swojej opiece księdza Tomka i ojca Krzysia. Chroń ich od wszelkich złych myśli, nawyków i zasadzek złego. Otaczaj ich swoją nieskończoną Miłością i radością. Udzielaj potrzebnych łask do posługiwania i pełnienia tych obowiązków jakie im codziennie powierzasz. Daj im zdrowie, Dary i Owoce Ducha świętego na każdy dzień. Błogosław im, prowadź i strzeż!! Amen
 Danusia: 13.06.2012, 21:38
 Proszę Cię Boże za księdzem Łukaszem, aby był Światłem dla ludzi których mu postawiłeś, radość serca, aby pokonał to co jeszcze jest słabe, ytrwał w swoim powołaniu....
 jasia: 05.06.2012, 21:18
 Panie Jezu miej w opiece ks.Marka chroń go od złego .
 Ela: 12.05.2012, 20:18
 Borzze przyjmij moją modlitwę za kapłanów z Przemyśla
 K.: 30.04.2012, 23:55
 Jezu, bądź w każdej chwili przy Księdzu Michale C. Dodaj mi sił i ufności, bym mógł go wspierać w modlitwie tak, jak zamierzyłem, by nie zabrakło mi pokory. Ty wszystko możesz.
 Agnieszka: 05.04.2012, 21:52
 Panie Jezu weż w opiekię kapłanów z mojej parafi Adama ,Artura i proboszcza Wojciecha daj im świecić Twoją światłością ,a nas wiernych niech poprowadzą drogą ciasną do Ciebie NAJWYŻSZY Z KAPŁANÓW udziel im swojego błogosławieństwa bo Ty ich wybraleś .Amen
 maria: 25.03.2012, 23:21
 Panie Jezu, Najwyższy Kapłanie umacniaj wiarę ks. Henryka mojego Brata, napełniaj Jego serce pokojem i radością. Spraw Panie aby w zdrowiu z cierpliwościa i pokorą służył Tobie Panie . Duchu św.Boże obdarz Go swoimi darami i prowadź na drodze kapłańskiego życia.Maryjo - Matko kapłanów ochraniaj i prowadź Go.
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej