Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Ile dać za mszę?

     Jaki sens mają intencje Mszy świętej? Ile się za to płaci? Nie lubię, jeżeli ksiądz mówi najpierw "co łaska", a potem obrusza się, bo spodziewał się kwoty wyższej niż to, co dałem.

     Łaski, jakie Bóg wysłużył w męce, na krzyżu, w Zmartwychwstaniu, spływają na nas przez ofiary Mszy św. Skuteczność Mszy św.związana jest z potęgą dzieła Chrystusa, ale zależy także od naszej otwartości i zaangażowania. Dusze cierpiące w czyśćcu biorą dla siebie sto procent łaski. Żyjący na ziemi wezmą tyle, na ile są otwarci.

     Łaska ogólna Mszy św. jest jak deszcz, który spada na wszystkich ludzi: na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Szczegółowa owocność Mszy św. dotyczy tych, którzy we Mszy św. blisko i bezpośrednio uczestniczą: kapłana, służby liturgicznej i zebranych na Mszy św. Gorliwość każdego z obecnych nie jest tu bez znaczenia. Zgodnie z zasadą: "Proście a otrzymacie", istnieje także owoc pośredni Mszy św. Chodzi o modlitewne nakierowanie łask płynących z Eucharystii na określony obiekt. Nazywamy to inaczej intencją.

     Intencja Eucharystii oznacza w praktyce postawienie jakiejś osoby czy sprawy w strumieniu Bożej łaski. Każdy z nas może wzbudzić w sobie intencję, żeby z deszczu łask płynących w danym sakramencie Pan Bóg zechciał dać szczególnie dużo określonej osobie czy wspólnocie osób. Przy Mszy św. wyjątkową możliwość ukierunkowania owoców Eucharystii posiada sprawujący ją celebrans.

     Człowiek związany z kościołem nie powinien używać sformułowania "płacę za Mszę św.". Jest ono prawdziwe tylko wobec Jezusa. On jedyny płaci cenę za nasze zbawienie. My nie możemy tego kupić. Nie ma takich pieniędzy.

     Przyjmuje się tradycyjnie, że zamawiający Mszę św. funduje stypendium mszalne. Ma ono znaczenie materialne i duchowe. Duchowo: stypendium stanowi dobrowolna część naszego wkładu w Eucharystię. Do Ofiary Jezusa dołączamy coś, co nas kosztuje.

     Materialnie: ofiarodawca sponsoruje dzienne utrzymanie księdza sprawującego Mszę św. Ile? Byłoby sprawiedliwie, aby oddać kapłanowi swoją dniówkę. Wtedy każdy ofiarowałby dar proporcjonalny do swoich zarobków. Kto zarabia mało, może uczciwie dać mało. Trzy razy w życiu - przy chrzcie, ślubie i pogrzebie - zwykło składać się większe stypendium. Nie powinno być tu stawek. Jest zaś dopuszczalne, że ksiądz grzecznie zwróci uwagę osobie ewidentnie zamożnej, a składającej wyjątkowo mały datek. Gdyby jednak - poprzez braki finansowe - ktoś był odcięty od możliwości zamówienia intencji mszalnej, byłoby to poważnym grzechem duszpasterza.


ks. Marek Kruszewski


Tekst pochodzi z Tygodnika

13 czerwca 2010


Moja Pierwsza Komunia Święta Moja Pierwsza Komunia Święta
Praca zbiorowa
Najpiękniejsza książka o Eucharystii. Najpiękniejsza książka o komunii św. Najpiękniejszy PREZENT na I Komunię Świętą... » zobacz więcej