Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 kasia: 18.12.2013, 10:47
 Matko Boża Miłosierdzia proszę Cię uwolnij mnie od strachu,lęku i niepokoju wprowadź do naszej rodziny spokój,łaski zdrowia psychicznego,proszę o bezpieczeństwo,odeprzyj ataki złego ducha.
 Monika : 01.12.2013, 13:56
 Matko Bożego Miłosierdzia proszę z moją mamą o wstawiennictwo Twoje za moim tatą, który dziś będzie miał operację.. Kochamy Cię mocno Mateńko - Monika z mamą i tatą...
 Aleksandra: 29.11.2013, 12:36
 Matko Miłosierdzia opiekuj się moja rodziną. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże, a dla dla Barbary i Grzegorza, łaskę głębokiej przemiany i nawrócenia ich serc, oraz aby zniknęła zatwardziałość w ich sercach i potrafili się porozumieć. Wejrzyj na nich łaskawie i wyjednaj im łaski, których tak im trzeba. Szafarko wszelkich łask - módl się za nami.
 maria: 26.11.2013, 17:26
 Matko Boża Dziękuje za otrzymane Łaski i proszę o dalszą opiekę,pomoc w codziennym życiu dla mnie i mojej rodziny.Proszę o szczególną Pomoc moim synom Kamilowi i Mariuszowi.
 Ewa : 23.11.2013, 00:14
 Matko Miłosiedzia proszę Cię w wiadomej sprawie i o zdrowie całej rodziny...
 Edyta: 18.11.2013, 13:44
 Matko Miłosierdzia, opiekuj się marnotrawnymi mężami, którzy zdradzają żony. Ulecz ich słabości i rozerwij kajdany zniewolenia. Niech Miłosierdzie Boże ogarnia ich serca i nawróci na drogą prawdy, wiary, miłości i oddania rodzinie. Amen
 Jola: 10.11.2013, 09:24
 Cudowna Matko Miłosierdzia błagam o zdrowie dla mnie ,dla mojego jedynego syna,dla męża i mamy i siostry.Błagam by wyniki badań były dobre,by nie było żadnego raka ani grużlicy czy innej złej choroby,bym szybko wróciła ze szpitala zdrowa bez żadnych chorób,bym znalazła pracę i znowu była radosna.Pomóż mi Mateńko nie opuszczaj mnie i mojej rodziny by Uli szczęśliwie udała się operacja.Błogosław nam Mateńko w Tobie moja nadzieja.Jola
 Stanisława: 08.11.2013, 17:38
 Matko MiLosierna uproś u Swego Syna łaskę nawrócenia i wyjście z nałogów w mojej rodzinie
 Stanisława: 08.11.2013, 17:30
 Matko MiLosierna uproś u Swego Syna łaskę nawrócenia i wyjście z nałogów w mojej rodzinie

 Dorota: 06.11.2013, 23:00
 Matuś moja kochana rozwiąż tą sprawę, proszę pomóż mi weź w opiekę moje dzieci błagam Cię Mateczko droga
 bożenka: 05.11.2013, 17:07
 Matuś wyjednaj mi proszę Miłosierdzie Boże aby Pan się zlitował nade mną i moimi dziećmi. Błagam o Ratunek w wiadomej Ci sprawie.amen
 bożenka: 04.11.2013, 16:17
 Matko Miłosierna wyjednaj mi Miłosierdzie Boże i ratunek w wiadomej sprawie,amen
 Urszula: 18.10.2013, 21:31
 Matko Milkosierdzia, prosze cie o lske nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty, niech serce jej napelni sie dobrocia i zaufaniem, niech zrozumie swoje miejsce w rodzinie. Pomoz nam w tych ciezkich chwilach , wez nas w swoja opieke i upros nam tak potrzebne laski. Matko Milosierdzia, modl sie za nami.
 Aleksandra: 15.10.2013, 19:25
 Matko ukochana okaż mi swoje Miłosierdzie i wstaw się za moją córkę Barbarę, aby Bóg Ojciec uwolnił ją od zła, przemienił w szczęśliwe relacje z Grzegorzem i obdarzył ją darem miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej oraz rodzicielskiej. Okaż nam swą łaskę dla całej mojej rodziny aby się stała Bogiem silna. Prowadź nas, strzeż i broń od złego. Módl się za nami i pomagaj nam nieustannie.
 Robert: 10.10.2013, 22:56
 Dziękuje Mateczko Najświętsza za te dary jakimi mnie doświadczasz oraz opiekę nad nami
 joanna: 29.09.2013, 11:12
 Kochana Matko proszę wstaw się u BOga z moją prośbą..abym szczęsliwie wracała do domu wieczorem i aby pani doktor zgodziła sie mnie puszczać..obdarz ją zrozumieniem...
 urszula: 20.09.2013, 08:14
 Matko Miłosierdzia!Opiekuj się moja rodziną.Pomóż mi odnaleźć się w nowej sytuacji, wspieraj mnie w mojej potrzebie,bądź mi podporą w ciężkich momentach mojego życia.Proszę o radość, uwolnienie.Dopomóż mi Matko Miłosierdzia!
 JeneEyre: 19.09.2013, 19:03
  Matko Ukochana okaż mi swoje miłosierdzie.. Tak bardzo potrzebuję pomyślnego załatwienia swoich spraw, szczególnie związanych z pracą.. Okaż swą łaskę dla całej mojej rodziny..Ty wiesz o co się modlę! Wierzę w moc Twego szczególnego posłannictwa... wspieraj nas - Tobie oddaję się w opiekę..Prowadź ..strzeż ,Obroń od zła wszelkiego.. Pobłogosław bratu.. i Komuś "jeszcze"Tobie..wiadomemu?
 EWA: 04.09.2013, 17:15
 KOCHANA MATKO BOZA DZIĘKUJĘ
 Marta: 24.08.2013, 12:48
 Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoje prowadzenie.Proszę o pracę i odnalezienie się w życiu.Oddaję Ci moją rodzinę i wszystkie jej problemy.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] (14) [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej