Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 kasia: 06.02.2014, 21:45
 Matko Boża proszę o łaskę bezpieczeństwa oraz postaw na mojej drodze dobrego,odpowiedzialnego człowieka który zostanie mym mężem
 matka Maria: 26.01.2014, 09:08
 Matko Miłosierna dziękuję za otrzymane łaski,przepraszam za grzechy i proszę o dalszą opiekę dla mnie i mojej rodziny.Proszę o pomyślne rozwiązanie wszystkich trudnych spraw.
 ...: 22.01.2014, 23:16
 Mateczko proszę uwolnij mnie od strachu,lęku,niepokoju,traumy której doświadczyłam b ędąc dzieckiem prosze niech tata którego mocno kocham się opamięta.Przepraszam za wszystkie grzechy.Proszę o bezpieczeństwo i łaskę dobrego męża.Mateczko proszę uwolnij moją głowę od strachu
 danuta: 20.01.2014, 21:30
 blagam CiE Pani miej w opiece PAwlai cala moja rodzine nie opuszaj nas Panienko blagam o opieke
 k..: 11.01.2014, 10:16
 Matko Miłosierdzia proszę o bezpieczeństwo wyzwól mnie z lęku i strachu oraz z tej traumy sprzed lat kiedy pewne osoby w domu mnie bardzo przestraszyły
 ...: 04.01.2014, 03:07
 Matko Boża Miłosierdzia proszę Cię abym naprawiła swoje relacje z ludźmi,rodziną,znajomymi abym nie była sama.Matko Boża oddal,pomóż w przezwyciężeniu strachu,lęku,nieśmiałości.Proszę o zdrowie,spokój wewnętrzny.Proszę jeszcze raz abym sie nie bała
 k.M: 26.12.2013, 13:36
 Kochana Matko dziękuje Ci że mnie wysłuchałaś proszę Cię abym była uwolniona od natrętnych złych,negatywnych myśli.Proszę uwolnij od wszelkich lęków,niepokoju,strachu obdarzaj łaskami.
 bożenka: 23.12.2013, 08:31
 Matko proszę wyjednaj nam ratunek w wiadomej sprawie, błagam spraw by mama nie miała raka, proszę by operacja siostry się powiodła i żebym mogła urodzić w terminie i ten cały stres nie odbił się na moim dziecku.amen
 kasia: 18.12.2013, 10:47
 Matko Boża Miłosierdzia proszę Cię uwolnij mnie od strachu,lęku i niepokoju wprowadź do naszej rodziny spokój,łaski zdrowia psychicznego,proszę o bezpieczeństwo,odeprzyj ataki złego ducha.

 Monika : 01.12.2013, 13:56
 Matko Bożego Miłosierdzia proszę z moją mamą o wstawiennictwo Twoje za moim tatą, który dziś będzie miał operację.. Kochamy Cię mocno Mateńko - Monika z mamą i tatą...
 Aleksandra: 29.11.2013, 12:36
 Matko Miłosierdzia opiekuj się moja rodziną. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże, a dla dla Barbary i Grzegorza, łaskę głębokiej przemiany i nawrócenia ich serc, oraz aby zniknęła zatwardziałość w ich sercach i potrafili się porozumieć. Wejrzyj na nich łaskawie i wyjednaj im łaski, których tak im trzeba. Szafarko wszelkich łask - módl się za nami.
 maria: 26.11.2013, 17:26
 Matko Boża Dziękuje za otrzymane Łaski i proszę o dalszą opiekę,pomoc w codziennym życiu dla mnie i mojej rodziny.Proszę o szczególną Pomoc moim synom Kamilowi i Mariuszowi.
 Ewa : 23.11.2013, 00:14
 Matko Miłosiedzia proszę Cię w wiadomej sprawie i o zdrowie całej rodziny...
 Edyta: 18.11.2013, 13:44
 Matko Miłosierdzia, opiekuj się marnotrawnymi mężami, którzy zdradzają żony. Ulecz ich słabości i rozerwij kajdany zniewolenia. Niech Miłosierdzie Boże ogarnia ich serca i nawróci na drogą prawdy, wiary, miłości i oddania rodzinie. Amen
 Jola: 10.11.2013, 09:24
 Cudowna Matko Miłosierdzia błagam o zdrowie dla mnie ,dla mojego jedynego syna,dla męża i mamy i siostry.Błagam by wyniki badań były dobre,by nie było żadnego raka ani grużlicy czy innej złej choroby,bym szybko wróciła ze szpitala zdrowa bez żadnych chorób,bym znalazła pracę i znowu była radosna.Pomóż mi Mateńko nie opuszczaj mnie i mojej rodziny by Uli szczęśliwie udała się operacja.Błogosław nam Mateńko w Tobie moja nadzieja.Jola
 Stanisława: 08.11.2013, 17:38
 Matko MiLosierna uproś u Swego Syna łaskę nawrócenia i wyjście z nałogów w mojej rodzinie
 Stanisława: 08.11.2013, 17:30
 Matko MiLosierna uproś u Swego Syna łaskę nawrócenia i wyjście z nałogów w mojej rodzinie
 Dorota: 06.11.2013, 23:00
 Matuś moja kochana rozwiąż tą sprawę, proszę pomóż mi weź w opiekę moje dzieci błagam Cię Mateczko droga
 bożenka: 05.11.2013, 17:07
 Matuś wyjednaj mi proszę Miłosierdzie Boże aby Pan się zlitował nade mną i moimi dziećmi. Błagam o Ratunek w wiadomej Ci sprawie.amen
 bożenka: 04.11.2013, 16:17
 Matko Miłosierna wyjednaj mi Miłosierdzie Boże i ratunek w wiadomej sprawie,amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] (14) [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej