Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 bożenka: 25.05.2012, 22:12
 BŁAGAM MATKO WYJEDNAJ MI ŁASKI O KTÓRE TAK PROSZĘ.AMEN
 bożenka: 24.05.2012, 21:20
 Matko proszę o pomoc w wiadomych ci sprawach.amen
 ELŻBIETA: 24.05.2012, 09:19
 MATKO MIŁOSIERDZIA potrzebujemy TWOJEGO orędownictwa w dniu dzisiejszym
 bożenka: 23.05.2012, 22:14
 Matko Miłosierdzia Błagam Cię wstaw się za mną i upraszaj łaski o które tka się modlę, proszę wezwij na pomoc wszystkich świętych i błogosławionych, aby wraz z Tobą upraszali tak potrzebne mi łaski.amen
 bożenka: 22.05.2012, 21:57
  Matko proszę wstaw się za mną i wyjednaj mi upragnione łaski.amen
 bożenka: 21.05.2012, 19:50
 Matko Ty znasz moje potrzeby i pragnienia, proszę zanieś moje błagania do pana i wyjednaj mi łaski o które tak proszę.amen
 bożenka: 20.05.2012, 19:12
 Matko znasz moje intencje. Wyjednaj mi te łaski.amen
 bożenka: 20.05.2012, 00:09
 Matko pomóż proszę.amen
 Karolina: 19.05.2012, 01:07
 Matko święta, ja grzeszna nie chce o nic prosić, pragnę wszystkim świętym podziękować za to co otrzymałam. Wierzę w Was oddaje się w Wasze ręce Wy wiecie co dla mnie najlepsze. Proszę jedynie , o miłość dla ludzi i wzajemne zrozumienie. Abyśmy nie zatracicli siebie,potrafil źyć wg. Przykazań Bożych czyniąc dobro . Abyśmy dostrzegali innych ludzi , i chcieli im pomagać. Bo pomagac moźe kaźdy z nas. Zwykła rozmowa moźe odmienić źycie... Ale niestety nie kaźdy potrafi zdobyć się nawet na ten drobny gest. Chroń matko słabszych, aby oddzyskali wiare w siebie. Dziękuje za wszystko.

 bożenka: 18.05.2012, 11:22
 Matko upraszaj mi łaski o które tak się modlę.amen
 bożenka: 17.05.2012, 17:45
 Matko Ty wiesz wszystko. Pomóż.amen
 bożenka: 16.05.2012, 18:01
 Matko Ty wiesz wszystko, pomóż mi. Wstaw się za mną i wyjednaj łaski o które tak proszę. Pozwól mi odczuć moc Twojego wstawiennictwa.amen
 bożenka: 15.05.2012, 16:27
 Matko Miłosierdzia błagam wyjednaj mi łaski o które skomlę każdego dnia. Już nie mam sił. Proszę wyjednaj mi aby moje modlitwy stały się skuteczne , Wyjednaj mi aby Pan udzielił mi łask o które tak długo już proszę.amen
 bożenka: 14.05.2012, 17:08
 Matko Miłosierdzia Wyjednaj mi Miłosierdzie Boże, Jego przebaczenie. Wyjednaj mi Przychylność Pana i uległość jago Woli we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Wyjednaj nam prawdziwy dom w każdym znaczeniu tego słowa oraz to, żebym nie ponosiła konsekwencji ani kary za błędy popełnione w przeszłości. Proszę o drugie zdrowe maleństwo i szczęście i pokój w rodzinie.amen
 renata: 13.05.2012, 21:55
 blagam matko pomoz mi i moim dziecia zeby krystian do nas wrocil chce z nim stworzyc rodzine skrusz matuchno jego serce
 bożenka: 13.05.2012, 12:54
 Matko wstaw się za mną, wyjednaj łaski o które tka proszę, amen
 bożenka: 12.05.2012, 19:06
 Matko błagam wyjednaj mi łaski o które tak proszę.amen
 bożenka: 11.05.2012, 20:46
 Matko upraszaj dla mnie łaski i Miłosierdzie Boże.amen
 bożenka: 10.05.2012, 22:03
 Matko pozwól mi odczuć moc Twojego wstawiennictwa.amen
 bożenka: 09.05.2012, 21:24
 Matko ty wiesz wszystko. Wyjednaj mi łaski o które taa proszę.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] (22) [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej