Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 A.: 31.07.2013, 08:09
 Matko Boża, proszę o wewnętrzny spokój, który pozwoliłby mi odnależć właściwą drogę. Pomóż, proszę.
 Marta: 24.06.2013, 10:21
 Matko Milosierdzia modl sie za nami.Wstawiaj sie za mna i moja rodzina.Pomoz mi pracowac nad swoim charakterem i pomoz sie odnalezc w zyciu...
 kasia: 26.05.2013, 17:29
 Matko proszę oddal swój gniew na Mnie proszę abym została uleczona z traumy proszę aby wydarzenie z dzieciństwa oddaliło się ode mnie.Proszę Cię Matko pomagaj nam nieustannie.Proszę abym nie wspominała przykrych wydarzeniach abym mogła wybaczyć i żyła z czystym sercem
 Dominika: 18.05.2013, 19:21
  Naj-jaśniejszo Pani ..Matko Częstochowska i Matko z Fatimy.. Pokładam wszelką UFNOŚĆ w opatrzność Bożą- ufając nieustannie w Twe miłosierne serce.. Polecam swoje sprawy ( Tobie wiadome)-TWEMU serc.. Powierzam swoją rodzinę:rodziców o zdrowie proszę.. dla brata.. łaskę wyjścia z kłopotów finansowych ..i by odnalazł szczęście w życiu i wyjątkową osobę-żonę... Dla siebie uprosić pragnę - o znak - .. i szczególną wskazówkę postępowania .. by żadne rzeczy złe nie wkradły się w ..odnalezioną i upragnioną miłość -Jaką na mej drodze postawiłaś.. By człowiek poznany okazał się "tym" danym od Boga... Dziękuję za Twe dary-proszę o błogosławieństwo i dalszą pomoc i opiekę....... Twoją pokorna czcicielka!
 z..: 15.05.2013, 12:32
 Matko Boża pomagaj mi w przezwyciężeniu lęku spraw abym zapomniała o dawnych wydarzeniach które sprawiły mi smutek i strach
 Zofia: 09.05.2013, 23:27
 Mateczko proszę o Miłosierdzie Boże dla mnie nędznego grzesznika
 m: 07.05.2013, 18:55
 Matko Miłosierna błagam Cię ochroń proszę nasz związek przed rozpadem. Proszę o Twoją nieustanną opiekę
 ..: 07.05.2013, 12:14
 Matko Pomagaj nieustannie
 kasia: 04.05.2013, 20:43
 Matko Boża pomagaj mi nieustannie proszę Cię aby lęk i strach przeminął.Matko Boża proszę aby wydarzenia z przeszłości nie miały na mnie wpływu uwolnij mnie od negatywnego myślenia i strachu uwolnij mnie

 kasia: 04.05.2013, 12:31
 Matko proszę Cię abym została uwolniona od traumy aby lęki i strach mogły odejść ode mnie.Proszę Cię aby przykre wydarzenie nie miały na mnie wpływu.Matko proszę o radość i uwolnienie
 e.g : 28.04.2013, 15:46
 Matko Boza troszcz sie Ty
 ...: 19.04.2013, 11:45
 Matko proszę o łaskę pracy.Proszę o łaskę małżeństwa oraz abym mogła zapomnieć o przykrych wydarzeniach z dzieciństwa kiedy ktoś mnie bardzo wystraszył.
 Zdzisław: 19.04.2013, 08:24
 Pani Miłosierdzia blasku jasności proszę o ten dar poznania miłosierdzia Bożego ,
 MARJA VILNO: 11.04.2013, 19:35
 POMOZ NAM MATKO owoc lask z tych slow dostrzezecie gdy Mnie Matke Najswietszo tymi slovami codzienni wzywac bendziecie amen
 Piotr Janusz Mrosław: 19.03.2013, 17:52
 Najukochańsza Maryjo Matko moja oddal na zawsze odemnie i mojej żony niebezpieczeństwo utraty przez nas własnego mieszkania - proszę o pomoc
 kama: 11.03.2013, 16:42
 Matko Miłosierdzia proszę o miłosierdzie i opiekę dla mojej rodziny .Proszę .
 Twoja M.: 20.01.2013, 21:06
 Najdroższa Matko, proszę Cię całym swoim sercem pomóż Jej, Ona tak bardzo teraz Ciebie potrzebuje, nie zostawiaj Jej samej. Mamo, proszę...
 Renata: 18.01.2013, 10:37
 Matko kochana dodaj mi siły do tego wszystkiego, abym umiała unieśc ciężar codziennych obowiązków, wspieraj moja rodzinę i nawróć to dziecko
 Prosząca mama.: 15.01.2013, 16:18
 Matko proszę o Miłosierdzie Boże wyproś łaskę dla syna.
 M.: 20.12.2012, 16:01
 o miłosierdzie dla ziemi i dla nas aby Bog oddalil od nas swoj gniew
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] (15) [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej