Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 Krystyna: 01.05.2008, 21:47
 Matko Milosierdzia przyjdz z pmoca naszej rodzinie wstawiaj sie za nas u Ojca naszego, otocz szczegolna opieka mojego chorego meza.Matko Milosiedzia pwierzam tobie nasza rodzine i nasze strapienia.Ufam Tobie.
 Celina: 13.04.2008, 18:01
 Matko Miłosierdzia, przyjdź mi z pomocą, obdarz łaską ufności i odwagi w trudnych chwilach próby, bądź ze mną, proszę.
 Celina: 30.03.2008, 21:49
 Matko Miłosierdzia, wspieraj moją rodzinę i otocz opieką moją koleżankę Monikę, by jej operacja się udała.
 Karolina: 09.03.2008, 18:08
 Matko Miłósierdzia, proszę o zdrowie i życie dla mojego nienarodzonego dziecka, o zas potrzebny na rozwój i szczęśliwe rozwiązanie
 zofia: 01.01.2008, 22:54
 Matko Milosierdzia Twemu Niepokalanemu Sercu powierzam moja rodzine i te trudne sprawy.
 IRENA: 11.11.2007, 14:50
 Matko Milosierdzia blagam o opieke nad moja rodzina. Prosze szczegolnie o opieke nad corka. Wypraszaj dla niej laski u Pana naszego .Amen.
 jola: 30.05.2007, 02:25
 Najukochańsza Matko dziękuję za Twą miłość i nieustanną opiekę nade mną i moją rodziną. Proszę, wstawiaj się za nami u Twojego Syna i spraw abym dokonywała tylko dobrych wyborów w życiu i była do końca wierna. Maryjo oddję się Tobie, miej w opiece również Adriana.
 Zdzisław: 24.05.2007, 22:27
 MATKO MIŁOSIERNA DZIĘKUJE ZA WSZYSTKO I PRZEPRASZM ZA TO CO ZŁE Z MEJ STRONY UCZYNIŁEM ALE WIEM ŻE JESTEŚ MIŁOSIERNA I WSPANIAŁA I TO JEST PIĘKNE I ŻYCIE ME WZBOGACA DLATEGO MÓWIE TOTUS TUS
 Beata: 17.05.2007, 22:25
 Matko moja bądź zawsze przy mnie nie opuszczaj mnie mojej rodziny i najbliższych nawet gdy wątpimy i źle postępujemy. Pomóż w znalezieniu drogi życiowej, oręduj u Boga za wstawiennictwem dla całej mojej rodziny i dla mnie bym znalazła dobrą prace obroniła prace dylomową i dobrze wyszła za mąż. Nie opuszczaj mnie Matko bo bez Ciebie jestem krucha. Pozwól mi naśladować choć w małym stopniu Twoją dobroć i Ciebie!!!
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] (35)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej