Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

   

Wasze komentarze:
 nh: 22.06.2020, 08:48
 Matko Boża Miłosierna proszę wyproś nam łaski potrzebne dla moich dzieci,wnuków,prace dla córki,i o uzdrowienie mnie z moich chorób miej cały Naród Polski w swojej OpieceProszę pomóż Amen
 Barbara: 16.06.2020, 10:15
 Matko Miłosierdzia Twojej opiece oddaję siebie i swoje dzieci z rodzinami.Pomóż im otworzyć się na działanie Pana Boga. Broszę o łaskę wiary dla nich, pragnienie przemiany serc aby Jezus zagościł w ich domach. O szczególną opiekę proszę nad Jadzią i jej dzieckiem pod sercem oraz nad Dorotką podczas operacji. Wypraszaj nam błogosławieństwo u Swojego Syna.
 nh: 15.06.2020, 07:59
 Matko Milosierna proszę Cię miej w swojej opiece Moja rodzine,proszę Cię o prace dla corki ,opiekuj się wmukami i dodaj Nam siły abyśmy nie błądzili i byli bliskoPana Naszego Jezusa Chrystusa a Syna Twego,Amen
 Beata: 12.06.2020, 16:36
 Matko Boża Miłosierna dopomóż mi w wyjściu z kłopotów finansowych, daj mi siłę do pracy, abym mogła rozwiązać moje problemy.
 nh: 11.06.2020, 08:44
 Mato Boża Nasz MATKO MIEJ W OPIECE Iwone pomoż jej aby otrzymała prace ,dobrgo męża prowadz Ją i błogosław Amen
 Beata: 24.04.2020, 02:01
 Matko Boza Milosierdzia prosze o pimco.
 Monika: 15.04.2020, 17:35
 Matko Miłosierna miej nas swojej opiece. Chroń cała moją rodzinę od wszelkich chorób szczególnie od koronawirusa. Czuwaj nad nami każdego dnia. Bardzo Cię kocham i ufam całym sercem. Wiem, że nas nie opuścisz. ❤️
 Kasia 7 03.2020: 07.04.2020, 20:19
 Matko Boża miej w opiece moją rodzinę i całą Polskę czuwaj nad nami
 Danuta: 31.03.2020, 06:16
 MATKO Boża Miłosierdzia miej nas nadal w swojej opiece i całą ludzkość

 ma: 25.03.2020, 06:29
 Matko Boża Miłosierdzia, uchroń moich bliskich , mnie i wszystkich Polaków od tego wirusa. Zatrzymaj pandemię. Proszę. Proszę.
 Paulina: 23.03.2020, 22:34
 Matko proszę Cię o błogosławieństwo dla całej Polski
 Wanda: 22.03.2020, 15:34
 Matko Miłosierdzia ulituj się nad nami iochroń nas od koronowirusa wez nas pod swoją opieke oto ćię Matko Miłośierna błagamy
 mieczysława: 11.03.2020, 09:00
 Matko Boża Miłosierdzia błagam dopomóż mi w wiadomej sprawie.
 Danuta: 10.03.2020, 23:13
 Matko Boska blagam cie mniej w opiece moja rodzine strzez nas od zlego prosze
 Danuta: 29.02.2020, 05:55
 MATKO Boża Miłosierdzia proszę cię pomóż mi odzyskac zdrowie rodzinę miej w swojej opiece
 Babcia: 28.02.2020, 00:30
 Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o wstawiennictwo u Twojego Syna, opiekę, potrzebne łaski, prawidłowy rozwój dla wnuczka jak i całej naszej rodziny.Módl się za nami proszę🌹🌹🌹
 Danuta: 06.02.2020, 15:17
 MATKO Boża Miłosierdzia proszę o cud uzdrowienia mnie z tych chorób ty wiesz ile ich jest proszę cię pomóż
 Danuta: 06.02.2020, 15:17
 MATKO Boża Miłosierdzia proszę o cud uzdrowienia mnie z tych chorób ty wiesz ile ich jest proszę cię pomóż
 Aneta : 03.02.2020, 05:17
 Matko boża proszę cię o zdrowie dla mojego męża i synka i żeby wszystko było dobrze w szkole i prawidłowy rozwój i to co się martwię było dobrze bardzo cię kocham i dziękuję
 Danuta: 02.02.2020, 17:51
 MATKO Boża Miłosierdzia proszę cię o szczęśliwa operacje i powrót do zdrowia po niej błogosław mojej rodzinie.
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej