Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 Dorota: 08.10.2012, 19:51
 Matko miłosierdzia, proszę o Twoje wstawiennictwo. Nie potrafię już dłużej iść przez życie sama. Już tyle lat szukam i proszę o dobrego męża i dzieci. Niestety nic się nie zmienia a ja czuję, że ta samotność niszczy mnie jako człowieka. Jeśli nie jest mi pisana rodzina to proszę o siłę abym potrafiła przejść przez życie w samotności godnie i umiała odnaleść swoje miejsce na ziemi i sens takiego życia. Amen
 EWA : 22.09.2012, 19:16
 MATUCHNO PROSZĘ O POMOC
 jacek: 08.09.2012, 11:09
 prosze cie zeby moja zona dostala okres i mineli bule
 bożenka: 07.09.2012, 17:49
 Matko proszę o to samo co zwykle .Pomóż proszę.amen
 bożenka: 05.09.2012, 16:51
 Matko Miłosierna wyjednaj mi Miłosierdzie Boże. Wyjednaj mi nowa dobra pracę, pomoc finansową oraz przemianę serca mojego męża. Spraw również , aby przyjaciele, którzy mnie opuścili przypomnieli sobie o mnie i mi pomogli.amen
 bożenka: 05.09.2012, 16:50
 Matko Miłosierna wyjednaj mi Miłosierdzie Boże. Wyjednaj mi nowa dobra pracę, pomoc finansową oraz przemianę serca mojego męża. Spraw również , aby przyjaciele, którzy mnie opuścili przypomnieli sobie o mnie i mi pomogli.amen
 bożenka: 04.09.2012, 17:17
 Matko wyjednaj mi pomoc finansową i dobrą pracę.amen
 ania: 27.08.2012, 17:54
 Matus ! Ratuj mnie.Nie mam sił trwać przy mężu alkoholiku
 bożenka: 25.08.2012, 20:40
 Matko wstaw się za mną.amen

 bożenka: 24.08.2012, 17:53
 MATKO MIŁOSIERNA błagaj Miłosierdzie Boże , wyjednaj upragnione łaski, o które tak proszę.amen
 MATKA: 23.08.2012, 02:47
 matko kocham ccie pomagaj nam
 bożenka: 22.08.2012, 19:56
 Matko wstaw się za mną, wiesz, o co proszę.amen
 bożenka: 21.08.2012, 20:34
 Matko wyjednaj mi upragnione łaski.amen
 bożenka: 20.08.2012, 18:36
 Matko wyjednaj mi upragnioną pracę z godnym wynagrodzeniem i pomoc finansową abym mogła w końcu spłacić wszystkie długi i by było mnie stać na drugie dziecko. Proszę aby otrzymała duże odszkodowanie za wypadek i meble, wyjednaj przemianę serc mojego i moich bliskich. Proszę porusz serca moich dawnych przyjaciół by przypomnieli sobie o mnie i mi pomogli. Wyjednaj mi aby Pan wybaczył mi moje błędy niech jego najświętsza krew mnie osłoni. Proszę o dobra atmosferą w pracy i aby kontrola była w piątek amen
 bożenka: 19.08.2012, 15:10
 Matko Miłosierdzia Wyjednaj mi upragnioną dobrą pracę z godnym wynagrodzeniem abym mogła spłacić długi i powiększyć rodzinę. Wyjednaj mi abym w obecnej pracy nie miała problemów oraz pomoc finansową, abym dostała duże odszkodowanie.amen
 bożenka: 18.08.2012, 21:31
 Matko błagam zanieś moje błagania do Pana, spraw by mnie wysłuchał i udzielił mi upragnionych łask.amen
 bożenka: 16.08.2012, 21:19
 Matko błagam o Twoje wstawiennictwo. Wyjednaj mi upragnione łaski oraz te, które są mi potrzebne. Jeżeli trzeba proś wszystkich świętych o pomoc amen
 CZCICIELKA: 16.08.2012, 17:38
 matko milosierdzia kocham cie pomoz mi
 bożenka: 15.08.2012, 17:38
 Matko moja wiesz jak się czuje i jak mi źle. Znasz moje rozczarowanie i ból , który noszę w moim sercu. Proszę Cię o Twoje wsparcie, o wstawiennictwo w upraszaniu łask. Ja sama jestem nędzną istotą, często upadam, jestem człowiekiem małej wiary. Znasz mnie jak nikt. Proszę pomóż mi się zmienić i pomóż mi zmienić moje życie, odnaleźć tą właściwą drogę do Pana. Proszę też o przemianę naszych serc, zwłaszcza mojego męża. Po latach małżeństwa widzę wszystko inaczej. Wiem, że on będąc dzieckiem nie otrzymał miłości, sam nie potrafi jej też ani dawać ani okazywać. Wyjednaj mi zmianę jego postępowania, spraw by zrozumiał swoje błędy. Proszę by się zmienił, by był dobrym ojcem, aby miał dużo cierpliwości do dzieci i umiał okazać im swoją miłość. Proszę o rozum dla nas i rozsądek w podejmowaniu decyzji. Proszę wyjednaj mi również nową dobra pracę, gdzie będę miała godne wynagrodzenie abym mogła spłacić długi i by nasza mała rodzina mogła się powiększyć, proszę też o pomoc finansową i o inne sprawy, które nie są Ci obce.amen
 bożenka: 14.08.2012, 22:15
 Matuś wstaw się za mną i wyjednaj mi łaski o które tak proszę.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] (17) [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej