Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 bożenka: 08.05.2012, 18:16
 Matko proszę wyjednaj mi łaski o które modlę się i proszę każdego dnia o nawrócenie i zdrowie, pomoc finansową i za sprawy o których nie chcę pamiętać .amen
 bożenka: 07.05.2012, 21:26
 Matko Miłosierna wyjednaj mi Miłosierdzie Boże i Bożą przychylność, wyjednaj mi Uległość Pana we wszystkich przeciwnościach mojego życia, Wyjednaj mi łaski o które tak proszę.amen
 bożenka: 06.05.2012, 12:01
 Matko Błagam wyjednaj mi łaski o które tak proszę.amen
 bożenka: 05.05.2012, 12:44
 Matko pomóż mi odnaleźć to co zgubiłam i wyjednaj mi łaski o które tak proszę.amen
 bożenka: 04.05.2012, 23:13
 Matko Miłosierdzia wyjednaj mi łaski o które tak proszę.amen
 bożenka: 03.05.2012, 21:59
 Matko Miłosierdzia wstaw się za mną i wyjednaj mi laski o które tak proszę, wyjednaj zdrowie i nawrócenie, pomoc finansową, te sprawy.amen
 bożenka: 02.05.2012, 11:25
 Matko Miłosierdzia Wyjednaj mi proszę Miłosierdzie Boże i Jego Przychylność, Wyjednaj mi łaski o które tak się modlę każdego dnia. amen
 bożenka: 01.05.2012, 13:12
 Matko Miłosierdzia wyjednaj mi Miłosierdzie Boże i boże przebaczenie . Wyjednaj mi Bożą przychylność i uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Proszę o nawrócenie, zdrowie , pomoc finansową, proszę by moje nowenny do Matki Pompejańskiej przyniosły szybko owoce, bym została wysłuchana a łaski mi udzielone.amen
 bożenka: 30.04.2012, 21:30
 Matko Miłosierdzia Błagam wyjednaj mi łaski o które tak proszę ..amen

 bożenka: 29.04.2012, 19:59
 Matko Miłosierdzia wyjednaj mi Miłosierdzie Boże , Bożą przychylność oraz łaski o które tak długo już proszę.amen
 ZONA : 28.04.2012, 23:44
 MATKO MILOSIERNA PROSZE CIE POMOZ MI PROSZE NIE OPUSZCZAJ MNIE NIE MAM JUZ SILY TRACE ROZUM COSIE DZIEJE ZMOIM MEZEM MATKO MILOSIERDZIA PROSZE ABY SIE SERCE MOJEGO MEZA SKROSZYLO INIECH JUZ SIE NIE ZNECA PSYCHICZNIE NA DEMNA I DZIECIACH JUZ NIE MOGE TEGO ZNIESC POMOZ MI MATKO
 bożenka: 27.04.2012, 17:18
 Matko Miłosierdzia Proszę spraw by Pan wysłuchał mych błagań i udzielił łask o które tak proszę.amen
 bożenka: 26.04.2012, 23:19
 Matko wstaw się za mną u wyjednaj mi łaski o które tka proszę.amen
 bożenka: 25.04.2012, 18:44
 Matko Miłosierna wstaw się za mną i wyjednaj łaski o które tak proszę.amen
 bożenka: 24.04.2012, 21:54
 Matko Miłosierdzia Wyjednaj mi Miłosierdzie Boże i Bożą Przychylność. Wyjednaj mi łaski o które tak proszę. Błagam pozwól mi uwierzyć w Miłosierdzie Boże pozwól mi z niego czerpać. Proszę ze wszystkich sił wyjednaj mi lepszą przyszłość, prawdziwy dom, szczęśliwą rodzinę, zdrowie i pomoc finansową, proszę o drugie zdrowe maleństwo.amen
 bożenka: 23.04.2012, 22:56
 Matko Miłosierdzia Wyjednaj mi Miłosierdzie Boże w wiadomej Ci sprawie Wyjednaj mi bym była w stanie uwierzyć w to miłosierdzie. Daj mi siły bym mogła w nie uwierzyć. Proszę o nawrócenie i zdrowie , pomoc finansowa i o Tą sprawę.amen
 bożenka: 22.04.2012, 17:37
 Mamo proszę wyjednaj mi by w pracy wszystko było dobrze by kierowniczka przestała się mnie czepiać. Proszę bym przeżyła tą noc i wróciła do domu. Błagam o zdrowie i nawrócenie dla mnie i mojej całej rodziny. Wyjednaj mi również pomoc finansową.amen
 bożenka: 21.04.2012, 23:10
 Matko wyjednaj mi proszę aby w pracy dobrze mi się układało i żebym była zadowolona. Proszę o zdrowie i nawrócenie oraz o pomoc finansową amen
 bożenka: 19.04.2012, 20:36
 Matko wstaw się za mną i wyjednaj łaski o które tak proszę.amen
 bożenka: 18.04.2012, 23:41
 MATKO TY ZNASZ MOJE BŁAGANIA. PROSZĘ RÓWNIEŻ O ZDROWIE dla Mai Agi i Łukaszka.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] (23) [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej