Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 bożenka: 13.08.2012, 20:15
 Matko dzięki Ci za pomoc mi okazaną błagam o pomoc jutro w załatwieniu formalności. Daj mi siłę. Błagam by wszystko się ułożyło.amen
 e2012: 10.08.2012, 15:59
 Matenko TY MNIE znasz pozwol mi znow chciec i miec
  MATKA: 01.08.2012, 23:03
 MATKO MILOSIERDZIA MIEJ LITOSC NADEMNA I MOJA RODZINA PROSZE CIE POMUZ MOJEMU SYNOWI WYLECZYC SIE Z NARKOMANI
 bożenka: 31.07.2012, 12:00
 MATKO wstaw się za mną.amen
 bożenka: 30.07.2012, 21:31
 Matko dziękuję Ci za przyjazd siostry. Proszę jak zwykle o wstawiennictwo w znanych ci intencjach.amen
 MATKA: 30.07.2012, 00:46
 MATKO BOZA PROSZE CIE O URATOWANIE MOJEGO SYNA Z NARKOMANIMATKO POMOZ NAM WSZYSTKIM ABY NIE DOSZLO DO TRAGEDI RATUJ NAS MATKO
 bożenka: 29.07.2012, 22:48
 Matko ty wiesz o co proszę, wstaw się za mną. Pomóż.amen
 bożenk: 28.07.2012, 10:30
 Matko wyjednaj mi upragnione łaski.amen
 bożenka: 25.07.2012, 23:06
 Matko wyjednaj mi dobra podróż, udane wakacje, pomoc finansową oraz dobra pracę po wakacjach, amen

 bożenka: 23.07.2012, 22:34
 Św. Rito wstaw się za mną.amen
 bożenka: 22.07.2012, 18:21
 Matko wyjednaj mi pomoc finansową i udane wakacje.amen
 bożenka: 21.07.2012, 22:09
 Matko wstaw się za mną.amen
 bożenka: 20.07.2012, 21:49
 Matko Ty wiesz o jakie łaski proszę.a Wstaw się za mną .amen
 bożenka: 19.07.2012, 22:23
 Matko wstaw się za mną.amen
 bożenka: 18.07.2012, 21:46
 Matko jak zwykle proszę o to samo. Pomóż proszę.amen
 Łucja: 18.07.2012, 09:07
 O Matko Miłosierdzia weż nas w swoje silne i dobre ręce przemieniaj nasze trudne charaktery i prowadż nas do Boga
 Łucja: 18.07.2012, 09:06
 O Matko Miłosierdzia weż nas w swoje silne i dobre ręce przemieniaj nasze trudne charaktery i prowadż nas do Boga
 bożenka: 17.07.2012, 22:43
 Matko Ty znasz moje błagania.amen
 Iwona: 16.07.2012, 16:31
 Matko Boża, bądź ze mną w chwili porodu-dodaj mi sił fizycznych i psychicznych, bym podołała temu trudowi. Proszę o liczne łaski, bym umiała odnaleźć się w nowej dla mnie roli matki i bym choc w setnej części umiała być tak wspaniałą matką jak Ty. Dziękuję za Twoją opiekę i wstawiennictwo, proszę również o pomoc duszom mojego Taty i Babci, aby rychło zjednoczyli się z Twoim synem w niebie. Dziękuję Ci Matko.
 bożenka: 16.07.2012, 12:01
 Matko wyjednaj mi przemianę serca mojego męża, zmianę jego myślenia zachowania i postępowania. Proszę o dobrą pracę dla mnie , o pomoc finansową oraz o wyjednanie łask o które tak długo się już modlę.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] (18) [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej