Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wasze komentarze:
 bożenka: 15.07.2012, 22:46
 Matko wyjednaj mi przemianę serca mojego męża, zmianę jego zachowania postępowania i myślenia. Proszę o nowa dobrą pracę, pomoc finansową oraz łaski o które tak długo już się modlę.amen
 bożenka: 14.07.2012, 10:30
 Matko wyjednaj mi upragnione łaski.amen
 bożenka: 13.07.2012, 23:06
 Matko poratuj mnie.amen
 bożenka: 12.07.2012, 22:30
 Matko pomóż amen
 bożenka: 11.07.2012, 19:07
 Matko wyjednaj mi pomoc finansową.amen
 bożenka: 10.07.2012, 21:32
 Matko wyjednaj mi upragnione łaski.amen
 bożenka: 09.07.2012, 20:19
 Matko moja wstaw się za mną.amen
 bożenka: 08.07.2012, 13:53
 Matko miłosierdzie wyjednaj mi Miłosierdzie Boże wyjednaj mi aby Pan się ulitował nad moją niedolą i odmienił mój los. Ja już nie mam sił. Wstaw się za mną proś wraz ze wszystkim świętymi o łaski dla mnie, zwłaszcza o dobrą pracę, abym była niezależna od swojego męża, żeby mnie już nie poniżał z powodu niskich zarobków, proszę o taką pracę, która pozwoli mi spędzać więcej czasu z moim dzieckiem i żebym nie musiała pracować w niedzielę. jak się da to bym chciała więcej zarabiać od męża. Matko Miłosierna proś Pana tak długo póki nie zostanę wysłuchana a łaski i udzielone.amen
 bożenka: 07.07.2012, 18:42
 Matko wstaw się za mną i wyjednaj mi upragnione łaski.amen

 Anna: 06.07.2012, 23:14
 Prosze o Twoje Mateczko wstwiennictwo u Boga by umacnial nasze serca Miloscia aby zgoda byla w rodzinie miedzy ojcem a synem
 bożenka: 06.07.2012, 08:44
 Matko błagam wyjednaj aby Pan mnie wysłuchał i udzielił upragnionych łask.amen
 bożenka: 05.07.2012, 18:39
 Matko Miłosierna wyjednaj mi Miłosierdzie Boże, wyjednaj by Pan mnie wysłuchał i udzielił łask o które tak proszę.amen
 bożenka: 04.07.2012, 22:16
 matko wstaw się za mną.amen
 bożenka: 03.07.2012, 22:49
 Matko pomóż proszę.amen
 maria: 03.07.2012, 21:41
 Wspaniała Matko proszę o Twoją codzienna opiekę,potrzebne łaski,Moja Mateńko oddal ode mnie choroby,bóle i cierpienia,Proszę wspieraj mnie w codziennym trudzie życia.
 bożenka: 02.07.2012, 22:35
 Matko wstaw się za mną.amen
 Magda: 02.07.2012, 12:49
 Matko Przenajswietsza, Dzieki Ci za wysluchanie moich modlitw i zeslanie promykow nadziei na lepsze jutro. Amen.
 Magda: 01.07.2012, 23:10
 Matko Boza, pozwol mi odzyskac zdrowie i zyc znowu samodzielnie, spraw, zeby moje serce bilo normalnie jak przedtem, zebym mogla pracowac. Amen.
 bożenka: 01.07.2012, 21:40
 Matko pomóż w wiadomych sprawach.amen
 bożenka: 30.06.2012, 20:51
 Matko wstaw się za nami. Proszę o pomoc również dla mojej siostry.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] (19) [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej