Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Cud za wstawiennictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego

Spośród wielu łask otrzymanych od Boga za pośrednictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie zostało złożone udokumentowane świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko z Szerokiej, z diecezji katowickiej.

61-letni kapłan został napadnięty i zmasakrowany przez nieznanych sprawców na plebanii w nocy z 20 na 21 czerwca 1991 r. O piątej rano księdza proboszcza znalazł wikariusz, ks. Krzysztof Winkler, który przyszedł prosić go o błogosławieństwo na wyjazd z pielgrzymami. Zastał księdza nieprzytomnego, z ranami głowy i innymi obrażeniami ciała. Ksiądz Antoni był nieprzytomny. Został przewieziony do szpitala w Jastrzębiu Zdroju. Około godz. 12.00 znalazł się na sali operacyjnej. Lekarze usiłowali ratować mu życie, operując czaszkę po zadanych 13 ciosach.

Jednocześnie parafianie i przyjaciele prosili Boga o dar życia i powrót do zdrowia za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego, którego czcicielem był ks. Antoni i który szerzył jego kult wśród parafian.

Ksiądz Antoni Łatko w krótkim czasie powrócił do zdrowia i 19 lipca 1991 r. opuścił szpital. Jest przekonany, że Bóg uczynił w jego życiu cud za pośrednictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego. W pierwszych dniach po wyjściu ze szpitala udał się do Loretto na jego grób, aby podziękować mu za dar życia, a Siostrom Loretankom za modlitwę.

Kilka lat później rozpoczęto proces badający to niezwykłe uzdrowienie. Jego otwarcia dokonał ks. abp Damian Zimoń 21 grudnia 1995 r. w Katowicach. Zebrano obszerny materiał medyczny udostępniony przez szpital w Jastrzębiu Zdroju, przesłuchano 18 świadków, w tym: lekarzy, kapłanów, parafian, siostry loretanki oraz samego uzdrowionego.

W 1996 roku ks. Antoniego Łatko poddano ponownym badaniom i ocenie lekarskiej, stwierdzającej aktualny stan jego zdrowia. Ostatnia sesja zamykająca proces na szczeblu diecezjalnym odbyła się również w Katowicach 20 marca 1997 r.

Zebraną dokumentację przedstawiono Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dekretem z 9 kwietnia 1999 r. kongregacja potwierdziła ważność przeprowadzonego procesu na szczeblu diecezjalnym. W oparciu o zebrany materiał opracowano pozycję o domniemanym cudzie. Przekazana do zaopiniowania przez kolejnych dwóch watykańskich lekarzy, tzw. perito ex officio (biegłych z urzędu), uzyskała ich pozytywną opinię. Opisywany przypadek poddano dalszej analizie przez trzy kolejne komisje: lekarską, teologiczną i kardynalską.

Sympozjum Komisji Lekarskiej 25 listopada 2004 r. wydało pozytywną ocenę cudu. Dnia 7 lutego 2005 r. tę opinię potwierdziło również siedmiu teologów. Ostatnie orzeczenie kongresu kardynałów dotyczące cudownej interwencji Boga za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego wydano 3 maja 2005 r.

Pomagał za życia, pomaga po śmierci

W nowicjacie w Loretto prowadzimy każdego dnia nowennę w konkretnej intencji za przyczyną Ojca Założyciela. Bardzo często zwracają się do nas ludzie, rodziny z prośbą o modlitwę w intencji znalezienia pracy. Chętnie podejmujemy tę modlitwę. Podam ostatni przykład.

W miniony wtorek spotkałam się z panią Marią, która prosiła nas o modlitwę. Ma 50 lat i nigdzie nie mogła dostać pracy. Fabryka, w której była zatrudniona przez 30 lat, została rozwiązana i pani Maria musiała odejść. Chciała dopracować kilka lat do uzyskania emerytury. Szukała wszędzie pracy. Okazało się to jednak bardzo trudne. Nikt nie chciał z nią rozmawiać. Starałam się pomóc pani Marii, ale odpowiadano mi krótko: Przepraszamy, ale nie mamy miejsca. Pozostała nam więc tylko modlitwa, żeby tej pani pomóc. Znałyśmy ciężkie położenie rodzinne pani Marii, więc zaczęłyśmy się modlić za przyczyną Ojca Założyciela.

W niedługim czasie zadzwoniła do nas, mówiąc: "Trwają rozmowy i przyjmują mnie do szkoły do pracy. Jestem taka szczęśliwa, bo jest nadzieja, że będę mogła pracować aż do uzyskania emerytury". Otrzymała pracę i to bardzo blisko domu. Pani Maria powiedziała, że otrzymanie pracy zawdzięcza Ojcu Założycielowi. Po spotkaniu ze mną poszła do kaplicy i dziękowała Panu Bogu.

Takich przykładów jest wiele, otrzymujemy wiele podziękowań. Ludzie, którzy proszą o pracę, otrzymują ją w niedługim czasie albo zostają rozwiązane ich problemy w rodzinie. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Ojca Założyciela. Jest to patron, który rzeczywiście w sposób szczególny ogarnia ludzi potrzebujących. Za życia bardzo pomagał, a po śmierci, wierzymy, że jeszcze bardziej. On już jest u Pana Boga, może wiele wyprosić.

Siostry Loretanki

Zobacz także:
[ bł. Ignacy Kłopotowski ]


   

Wasze komentarze:
 Maria: 17.04.2013, 19:06
 Blogoslawiony Ignacy Klopotowski bog zaplac za wstawiennictwo i pomoc oraz prosze o dalsza opieke nad moim synem
 mama: 16.04.2013, 01:04
 Bł . Ojcze Ignacy módl się do Pana Boga o pomyślne załatwienie przez moją córkę sprawy urzędowej .
 mama: 11.04.2013, 15:24
 Bł Ojcze Ignacy Kłopotowski módl się go Pana Boga w intencji mojej córki aby pomyślnie załatwiła sprawy urzędowe . Bóg zapłać
 matka: 29.03.2013, 10:38
 Błagam Ojcze Kłopotowski o wstawiennictwo za mojego syna Michała w intencji znalezienia przez syna dobrej pracy i usamodzielnienia się. AMEN
 teresa: 18.03.2013, 16:41
 Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski módl się za mnie o wyjście z problemów finansowych . Znalazłam się w trudnej sytuacji brakuję mi pieniędzy na życie i opłaty. Bł. Ojcze pomóż w rozwiązaniu mojego problemu. Bóg zapłać.
 maria: 18.03.2013, 16:14
 Bł. Ojcze Ignacy Kłopotowski ,proszę módl się do Pana Boga w intencji Barbary aby pomyślne załatwiła i rozwiązała nurtujące ją sprawy urzędowe . Bóg zapłać.
 weronika: 10.03.2013, 14:03
 Bł .ks Ignacy Kłopotowski dziękuję za modlitwę Bóg wysłuchał próśb ,operacja ginekologiczna u mojej kuzynki Marysi G . przebiegła szczęśliwie , chora z Bożą pomocą szybko powraca do zdrowia. Bóg zapłać .
 członek Rodziny Loretańskiej: 24.02.2013, 13:06
 Od kilku lat jestem członkiem Rodziny Loretańskiej przy Sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto.Na jednym z czuwań otrzymałem od siostry Alojzy wizerunek-zdjęcie bł ks Ignacego Kłopotowskiego wraz z relikwią w postaci fragmentu sutanny błogosławionego .Codziennie rano i wieczorem modlę się za wstawiennictwem bł. ks Ignacego o szczęśliwą podróż samochodem,o pomoc w wyzwoleniu się z nałogu alkoholowego i bł ks Ignacy prowadzi mnie przez życie,jestem szczęśliwy ,że potrafię powiedzieć osobom ,które namawiają do spożywania alkoholu "stop- dziękuję",jeżdżę ostrożnie.Błogosławiony Księże Ignacy Kłopotowski dziękuję za wstawiennictwo za mną u Pana Boga.
 n: 18.02.2013, 14:11
 Ks.Klopotowski prosze o cud uzdrowienie, nawrocenie i przemiane zycia mojego brata. Blagam wyjednaj jemu u Pana potrzebne laski. Bog zaplac


 siostra: 31.01.2013, 11:43
 Bł. ks.Ojcze Ignacy Kłopotowski bardzo dziękuję za wstawiennictwo Twoje u Pana za moim bratem .Pan umocnił w nim wiarę i dał nadzieję z wyjścia z nałogu. Kochany Ojcze Ignacy módl się aby wytrwał w trzeźwości. Bóg zapłać .
 weronika: 31.01.2013, 11:36
 Bł .ks Ignacy Kłopotowski proszę o szczęśliwy przebieg operacji ginekologicznej u kuzynki Marysi G.i szybki powrót do zdrowia.
 znajoma: 24.01.2013, 14:56
 bl.księże Ignacy Kłopotawski proszę cie pomóż Dorocie z pszowa bo bardzo potrzebuje pomocy Bóg zapłać
 teresa: 22.01.2013, 13:39
 Ks.Ignacy Kłopotowski Bóg okazał Swoje Miłosierdzie wysłuchał próśb i przyszedł z pomocą w cierpieniu bliskiej osobie.Pan uczynił to zgodnie z Swoją Wolą.Wzbudził w nas ufność , Że Boże plany względem nas są najlepsze choć nie zawsze je rozumiemy. Dziękujemy Ci za wszystko co dla nas przygotowałeś, bo Panie Ty jesteś Miłością , i wszystko ,co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcania.Amen.
 maria: 22.01.2013, 13:12
 Bł. Ks. Ignacy dziękuję ci za wstawiennictwo Twoje, Pan Bóg wysłuchał moich próśb. Bóg zapłać za modlitwę.
 bbb: 22.01.2013, 13:07
 Bł. Ojcze Ignacy modlitwa w wiadomej sprawie Bogu została wysłuchana. Dziękuję z całego serca Ci kochany Ojcze.Bóg Zapłać.
 teściowa: 21.01.2013, 15:24
 Bł .Ojcze Ignacy Kłopotowski za wstawiennictwem Twoim ,proszę o modlitwę za synową ,która jest tak zniewolona od kłamstwa i pomówień,że nie widzi co czyni .Panie wysłuchaj modlitwy naszej okaż jej Swoje Miłosierdzie i uwolnij ją od nienawiści , zazdrości . Boże przerwij te przekleństwa i złorzeczenia, które rzuca na innych, proszę Cię Panie o ochronę i opiekę Boża nad nimi. Kochany Ojcze Ignacy, uproś u Boga o przebaczenie i błogosławieństwo Boże dla niej,Nie chcesz abyśmy za zło złem odpłacali ,lecz zło dobrem zwyciężali.Mamy pojednać się z tymi ,którzy nas zranili i skrzywdzili.Panie ,błagamy o Twojego Ducha. Chcemy Twoimi oczyma patrzeć na człowieka . Chcemy widzieć i docenić dobro nawet , gdy ludzkie słabości i ograniczenia zaciemniają obraz. Wierzę Boże ,ze nas wysłuchasz. Amen.
 magda: 21.01.2013, 10:49
 Bl. Ojcze Klopotowski, w Sierpniu prosilam o blogoslawienstwo i ulge w cierpieniu dla mojego brata. Dzis pragne w goracej modlitwie podziekowac Tobie za pomoc w rozwiazaniu wszelkich problemow. Brat zostal w koncu zoperowany, operacja przebiegla pomyslnie, brat takze dostal nowa dobra prace. Slowa nie sa w stanie wyrazic mojej dozgonnej wdziecznosci za laski okazane mojemu kochanemu bratu ktore otrzymal od Pana naszego za Twoim wstawiennictwem. Bog zaplac.
 wierzący: 08.01.2013, 22:03
 Bł .Ojcze Ignacy Kłopotowski módl się za mnie o wyjście z problemów finansowych .Znalazłem się w trudnej sytuacji, zalegam w opłatach za czynsz ,spłacie kredytu oraz brakuje mi pieniędzy na życie .Módl się proszę i pomóż wyjść z długów.
 maria : 08.01.2013, 17:42
 Bog zaplac ojcze za opieke nad moim synem i synowa.. i prosze o dalsza opieke i i pomoc w spelnieniu planow ktore mamy razem z dziecmi wiem ze to Twoje wstawiennictwo pomoglo nam przetrwac ten trudny czas BOG ZAPLAC
 Aneta: 03.01.2013, 21:42
 Proszę o pomoc w jak najszybszym znalezieniu pracy w zawodzie. Szukam juz bardzo długo i bez żadnych rezultatów. A także prosze o zdrowie dla Pawła. Jezu ufam Tobie
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do św. Augustyna z CanterburyModlitwa do św. Augustyna z Canterbury

Gdzie rozgrywa się Apokalipsa? I kiedy?Gdzie rozgrywa się Apokalipsa? I kiedy?

Maj to nieszczęśliwy miesiąc? To zabobonMaj to nieszczęśliwy miesiąc? To zabobon

Pożegnanie z dymkiemPożegnanie z dymkiem

Co tydzień 700 hostiiCo tydzień 700 hostii

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej