Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Cud za wstawiennictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego

Spośród wielu łask otrzymanych od Boga za pośrednictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie zostało złożone udokumentowane świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko z Szerokiej, z diecezji katowickiej.

61-letni kapłan został napadnięty i zmasakrowany przez nieznanych sprawców na plebanii w nocy z 20 na 21 czerwca 1991 r. O piątej rano księdza proboszcza znalazł wikariusz, ks. Krzysztof Winkler, który przyszedł prosić go o błogosławieństwo na wyjazd z pielgrzymami. Zastał księdza nieprzytomnego, z ranami głowy i innymi obrażeniami ciała. Ksiądz Antoni był nieprzytomny. Został przewieziony do szpitala w Jastrzębiu Zdroju. Około godz. 12.00 znalazł się na sali operacyjnej. Lekarze usiłowali ratować mu życie, operując czaszkę po zadanych 13 ciosach.

Jednocześnie parafianie i przyjaciele prosili Boga o dar życia i powrót do zdrowia za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego, którego czcicielem był ks. Antoni i który szerzył jego kult wśród parafian.

Ksiądz Antoni Łatko w krótkim czasie powrócił do zdrowia i 19 lipca 1991 r. opuścił szpital. Jest przekonany, że Bóg uczynił w jego życiu cud za pośrednictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego. W pierwszych dniach po wyjściu ze szpitala udał się do Loretto na jego grób, aby podziękować mu za dar życia, a Siostrom Loretankom za modlitwę.

Kilka lat później rozpoczęto proces badający to niezwykłe uzdrowienie. Jego otwarcia dokonał ks. abp Damian Zimoń 21 grudnia 1995 r. w Katowicach. Zebrano obszerny materiał medyczny udostępniony przez szpital w Jastrzębiu Zdroju, przesłuchano 18 świadków, w tym: lekarzy, kapłanów, parafian, siostry loretanki oraz samego uzdrowionego.

W 1996 roku ks. Antoniego Łatko poddano ponownym badaniom i ocenie lekarskiej, stwierdzającej aktualny stan jego zdrowia. Ostatnia sesja zamykająca proces na szczeblu diecezjalnym odbyła się również w Katowicach 20 marca 1997 r.

Zebraną dokumentację przedstawiono Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dekretem z 9 kwietnia 1999 r. kongregacja potwierdziła ważność przeprowadzonego procesu na szczeblu diecezjalnym. W oparciu o zebrany materiał opracowano pozycję o domniemanym cudzie. Przekazana do zaopiniowania przez kolejnych dwóch watykańskich lekarzy, tzw. perito ex officio (biegłych z urzędu), uzyskała ich pozytywną opinię. Opisywany przypadek poddano dalszej analizie przez trzy kolejne komisje: lekarską, teologiczną i kardynalską.

Sympozjum Komisji Lekarskiej 25 listopada 2004 r. wydało pozytywną ocenę cudu. Dnia 7 lutego 2005 r. tę opinię potwierdziło również siedmiu teologów. Ostatnie orzeczenie kongresu kardynałów dotyczące cudownej interwencji Boga za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego wydano 3 maja 2005 r.

Pomagał za życia, pomaga po śmierci

W nowicjacie w Loretto prowadzimy każdego dnia nowennę w konkretnej intencji za przyczyną Ojca Założyciela. Bardzo często zwracają się do nas ludzie, rodziny z prośbą o modlitwę w intencji znalezienia pracy. Chętnie podejmujemy tę modlitwę. Podam ostatni przykład.

W miniony wtorek spotkałam się z panią Marią, która prosiła nas o modlitwę. Ma 50 lat i nigdzie nie mogła dostać pracy. Fabryka, w której była zatrudniona przez 30 lat, została rozwiązana i pani Maria musiała odejść. Chciała dopracować kilka lat do uzyskania emerytury. Szukała wszędzie pracy. Okazało się to jednak bardzo trudne. Nikt nie chciał z nią rozmawiać. Starałam się pomóc pani Marii, ale odpowiadano mi krótko: Przepraszamy, ale nie mamy miejsca. Pozostała nam więc tylko modlitwa, żeby tej pani pomóc. Znałyśmy ciężkie położenie rodzinne pani Marii, więc zaczęłyśmy się modlić za przyczyną Ojca Założyciela.

W niedługim czasie zadzwoniła do nas, mówiąc: "Trwają rozmowy i przyjmują mnie do szkoły do pracy. Jestem taka szczęśliwa, bo jest nadzieja, że będę mogła pracować aż do uzyskania emerytury". Otrzymała pracę i to bardzo blisko domu. Pani Maria powiedziała, że otrzymanie pracy zawdzięcza Ojcu Założycielowi. Po spotkaniu ze mną poszła do kaplicy i dziękowała Panu Bogu.

Takich przykładów jest wiele, otrzymujemy wiele podziękowań. Ludzie, którzy proszą o pracę, otrzymują ją w niedługim czasie albo zostają rozwiązane ich problemy w rodzinie. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Ojca Założyciela. Jest to patron, który rzeczywiście w sposób szczególny ogarnia ludzi potrzebujących. Za życia bardzo pomagał, a po śmierci, wierzymy, że jeszcze bardziej. On już jest u Pana Boga, może wiele wyprosić.

Siostry Loretanki

Zobacz także:
[ bł. Ignacy Kłopotowski ]


   

Wasze komentarze:
 wierzący: 28.12.2012, 21:14
 Bł.Ks Ignacy Kłopotowski módl się do Pana Boga o rozwiązanie problemów w Kasi rodzinie .
 siostra: 04.12.2012, 22:59
 Bł.ks. Ojcze Ignacy Kłopotowski wstaw się u Pana za moim bratem , aby Bóg uwolnił go od alkoholu i nikotyny. Umocnił w nim wiarę ,dał nadzieję na wyjście z nałogu.
 teściowa: 02.12.2012, 21:09
 Bł. Ojcze Kłopotowski módl się do Boga o przemianę serca dla synowej i wnucząt. Proszę uproś im u Pana łaskę uwolnienie od zła, nienawiści, zazdrości , mściwości i pomówień.Niech miłość Boża i prawda wyzwoli ich od grzechu kłamstwa .
 bbb: 02.12.2012, 20:49
 Bł.Ojcze Ignacy, proszę Cię o modlitwę wiadomej Bogu mojej sprawie.
 Tadeusz: 02.12.2012, 20:26
 Bł. Ojcze Ignacy Kłopotowski,dziękuję z całego serca za modlitwę i wstawiennictwo za mnie u Pana Boga. Prośba moja została wysłuchana z Bożą pomocą wyszedłem ze wszystkich długów.Proszę Cię nadal o modlitwę i wsparcie , uproś mi łaskę uzdrowienia na duszy i ciele oraz uwolnienie od alkoholu.
 weronika: 01.12.2012, 21:04
 Bł. ks. Ignacy Kłopotowski ,proszę aby wyniki histopatologiczne mojej kuzynki Marysi na ,które czeka były dobre.
 Darek: 01.12.2012, 20:53
 Bł. Ojcze Ignacy Kłopotowski dziękuję za Twoje wstawiennictwo ,Bóg rozwiązał nasz problem . Sytuacja w mojej rodzinie uległa zmianie z Bożą pomocą wyszliśmy z beznadziejnej sytuacji. Bóg zapłać.
 maria: 19.11.2012, 16:31
 Ojcze Ignacy błagam módl się Do Boga o cud uzdrowienia dla mojego syna.
 teresa: 16.11.2012, 00:58
 Ks. Ignacy Kłopotowski módl się o uzdrowienie dla bliskiej mi osoby .Wierzę,że Bóg wysłucha moich próśb i przyjdzie z pomocą.


 maria: 16.11.2012, 00:52
 Bł . Ks. Ignacy wstawiaj się za mną do Bogu by wysłuchał moich próśb. Bóg zapłać.
 Tadeusz: 12.11.2012, 23:34
 Ojcze Ignacy Kłopotowski uproś u Boga dla Marzeny o łaskę uzdrowienia na duszy i ciele.Bóg zapłać.
 Maria : 05.11.2012, 18:17
 Bl Ojcze Klopotowski Bog zaplac za wstawiennictwo i prosze o dalsza opieke nad moim synem zeby wytrwal do czasu kiedy bedzie mogl pracowac i nareszcie zarabiac na dlugi w swojej obiecanej pracy...
 teściowa: 04.11.2012, 21:35
 Bł. Ojcze Kłopotowski błagam mód się do Boga o przemianę serca dla synowej i wnuków .Proszę uprość im przebaczenie u Boga bo nie wiedzą co czynią, oddal od nich nienawiść , zazdrość i zło , które ich niszczy.Bł.Ojcze proś dla nich o nawrócenie i umocnienie wiary, niech prawda Boża ich wyzwoli od zła i kłamstwa.
 syn: 01.11.2012, 21:17
 Kochany Bł. Ks . Ignacy Kłopotowski błagam o wstawiennictwo u Boga w intencji mojego taty , aby Bóg Miłosierny uzdrowił go z choroby. Ojcze spraw aby szybko powrócił do zdrowia.
 siostra: 19.10.2012, 00:00
 Bł. Ojcze Ignacy Kłopotowski , błagam o cud uzdrowienia z choroby brata. Proszę o Twoje wstawiennictwo u Boga aby wysłuchał mojej prośby.Bóg zapłać.
 bna: 11.10.2012, 18:47
 Prosze bl.Ignacy Klopotowski o cud uzdrowienia i Milosierdzie Boze
 Darek: 01.10.2012, 16:15
 Bł . Ojcze Ignacy Kłopotowski za wstawiennictwem Twoim, proszę pomóż nam rozwiązać problem ,abym z Boża pomocą wyszedł z długów i mógł żyć normalnie. Jestem ciężko chory walczę 7 lat z chorobą nowotworową ,która postępuję .Brakuję nam pieniędzy na życie , leki i opłaty, żona moja choruję na astmę a nasz najmłodszy syn choruję na cukrzycę 1-go stopnia .Gdy byłem zdrowy pracowałem, w ten czas przyszedł do mnie mój kolega z pracy i poprosił mnie bym mu podżyrował kredyt. Kolega rozwiódł się z żoną i zmarł . Bank obciążył mnie spłatą kredytu jako żyranta , była żona zmarłego kolegi nie poczuwa się by spłacać zaciągnięty przez zmarłego męża wspólny kredyt.Ojcze błagam uproś mam rozwiązanie tego problemu u Boga, nie jestem już wstanie dłużej spłacać kredyt . Komornik siedzi mi na rencie , brakuję mam pieniędzy na życie, moja sytuacja finansowa jest krytyczna zalegam w opłatach za czynsz i energię . Rodzina moja znalazła się w ciężkiej sytuacji materialno- bytowej . Panie Boże pomóż nam wyjść z tej beznadziejnej sytuacji i znajdź rozwiązanie .Jezu Ufam Tobie . Bóg zapłać.
 Maria: 11.09.2012, 11:34
 Bog zaplac Ignacy Klopotowski za pomoc w trudnej sytuacji moich dzieci syna i synowej ...prosze miej dalej piecze nad nimi i pomoz im wyjsc z dlugow
 Renia: 21.08.2012, 20:40
 Prosze o modlitwe o wyjscie z problemow finansowych.Prosze o pomoc w znalezieniu pracy przez dzieci...BOG ZAPLAC
 magda: 15.08.2012, 03:49
 Bl.Ks. Ignacy Klopotowski wstaw sie prosze u Pana Boga i Najswietrzej Mari Panny o zdrowie dla mojego kochanego brata. Niech zostanie mu udzielona pomoc jaka potrzebuje i ulga w ciepieniu. Niech zejdzie z niego klatwa wiecznych niepowodzen. Niech mu sie wreszcie w zyciu ulozy i nadejda lepsze lata dla niego. Przez Chrystusa Pana naszego Amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] (10) [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do św. Augustyna z CanterburyModlitwa do św. Augustyna z Canterbury

Gdzie rozgrywa się Apokalipsa? I kiedy?Gdzie rozgrywa się Apokalipsa? I kiedy?

Maj to nieszczęśliwy miesiąc? To zabobonMaj to nieszczęśliwy miesiąc? To zabobon

Pożegnanie z dymkiemPożegnanie z dymkiem

Co tydzień 700 hostiiCo tydzień 700 hostii

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej