Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 joanna: 30.10.2016, 17:35
 sw. rafale archaniele spraw aby moze zycie z krzysztofem wrocilo do normalnosci, aby do mnie wrocil i wybaczyl wszytsko to czym go skrzywdzilam
 ewa: 29.10.2016, 22:30
 św Rafale proszę otworz oczy i serce mojemu mężowi Rafalowi.
 Ania : 28.10.2016, 21:09
 Święty Rafale Archaniele Zaprowadz mnie moją ścieżką życia do mojego przyszłego męża. O zdrowie dla Damiana. Zdrowie i szczęśliwe rozwiązania dla mojej siostry Izy. O zdrowie dla Marzeny, moich rodziców. O Błogosławieństwo dla Magdy. Bóg zapłać
 Ania : 27.10.2016, 08:09
 Święty Rafale Archaniele Zaprowadz mnie moją ścieżką życia do mojego przyszłego męża. O zdrowie dla Damiana. Zdrowie i szczęśliwe rozwiązania dla mojej siostry Izy. O zdrowie dla Marzeny, moich rodziców. O Błogosławieństwo dla Magdy. Bóg zapłać
 Danuta : 25.10.2016, 14:42
 Bardzo proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla Danuty
 Dr Anna Szadkowska: 24.10.2016, 17:46
 Sw. Archangel prosze o zwrocenie mojej skradzionej torebki oraz pomyslne rozwiazanie spaw rodzinnych oraz rozszezenie nabozenstwa do Matki Bozej Milosierdzia. Dziekuje Dr. Anna rozwiazanie
 Rafał: 17.10.2016, 20:36
 Święty Rafale pomóż mi znaleść drugą połówkę i aby moja rodzina była szczęśliwa.
 Magdalena: 17.10.2016, 14:03
 S Rafałe proszę zdrowie i czyste węzły chłonne dla mojej Siostry, otaczaj ją swoją opieką
 ELŻBIETA FRANKOWSKA: 16.10.2016, 08:56
 Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą . Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen. Nowenna do św. Rafała Archanioła Email Drukuj PDF św. Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył". Św. Rafał jest czczony jako patron w znalezieniu dobrej żony/męża, chorych i podróżnych, aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy. Hebrajskie Rafael oznacza "Bóg uleczył". Nawiązuje przeto do przepięknego opowiadania, które spotykamy w księdze Tobiasza. Archanioł Rafał przeprowadza szczęśliwie Tobiasza Młodego aż do dalekiej Persji, ratuje go w drodze od pożarcia przez wielką rybę, odbiera szczęśliwie od krewnego pieniądze kiedyś pożyczone, namawia go, aby Tobiaszowi oddał swoją córkę za żonę, leczy tę córkę, wreszcie uzdrawia starego Tobiasza - ojca, przywracając mu nie tylko majątek, ale i wzrok. Księga ta należy do opowieści biblijnych, w których wątek legendarny i ludowy wiąże moralna myśl religijna. Niemniej osoba św. Rafała archanioła jest przedstawiona z całą wyrazistością (Tb 5,4-12,22). Po dokonaniu dzieła św. Rafał odsłania przed zdumionymi Tobiaszami, kim jest: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12,15). "Oto ja poślę Anioła mego, iżby szedł przed tobą i strzegł cię w drodze i wprowadził na miejsce, którem przy­gotował" (Wj 23,20) NOWENNA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA - o wybór dobrego męża/ żony lub - w czasie podróży, pielgrzymki - w czasie choroby - za emigrantów - pomoc w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy Miłość cierpliwa jest, dobrotliwa jest, nie szuka poklasku" Modlitwa wstępna Panie Boże, racz zesłać nam pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zaw­sze w obecności Twojego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławień­stwo. Przez Pana naszego. Amen. Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen. LITANIA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Św. Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Św. Michale, Archaniele wiary i pokory, Św. Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju, Św. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej, Św. Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem, Św. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży, Św. Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku, Św. Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie, Św. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany, Św. Rafale, u różnych potrzebach dziwny pomocniku, Św. Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza, Św. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby, Św. Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd, Św. Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę, Św. Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela, Św. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę - Sarę, Św. Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha, Św. Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy, Św. Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego, Św. Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca, Św. Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi, Św. Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów, Św. Rafale, stróżu nasz, Św. Rafale, przewodniku nasz, Św. Rafale, doradco nasz, Św. Rafale, opiekunie nasz, Św. Rafale, duchowy nasz bracie, Św. Rafale, nauczycielu nasz, Św. Rafale, pomocniku nasz, Św. Rafale, pocieszycielu nasz, Św. Rafale, patronie nasz, Św. Rafale, obrońco nasz, Św. Rafale, wodzu nasz, Św. Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra, Św. Rafale, który nas oświecasz, Od wszelkich niebezpieczeństw - przez św. Rafała wybaw nas Panie. Od odstępstwa od wiary - przez św. Rafała... Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny - przez... Od nagłej, a niespodziewanej śmierci - przez... Od śmierci wiecznej - przez... Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,... K. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. U. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Módlmy się. Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży, daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Św. Rafale Archaniele to Ty Zostałeś posłany przez Boga, by pomóc młodemu Tobiaszowi wybrać dobrą i cnotliwą żonę. Pomóż, proszę i mnie w tym ważnym wyborze, który wpłynie na całą moją przyszłość. Proszę Cię o pomoc w wyborze dobrej żony/męża Nowenna na każdy dzień do św. Rafała Archanioła Dzień pierwszy Najszlachetniejszy archaniele, św. Rafale, który wiernie towarzyszyłeś młodemu Tobiaszowi w drodze z Syrii do Medii, racz towarzyszyć i mnie, żałosnemu grzesznikowi, w niebezpiecznej wędrówce, jaką odbywam stąd do wieczności. Chwała Ojcu i Synowi... Dzień drugi Najmądrzejszy archaniele, św. Rafale, który nad rzeką Tygrys uchroniłeś młodego Tobiasza przed groźbą śmierci, nauczywszy go sposobu pokonania zagrażającej mu ryby, uchroń mą duszę przed potworami osaczającymi mnie ze wszystkich stron. Chwała Ojcu i Synowi... Dzień trzeci Najbardziej umiłowany archaniele, św. Rafale, który przybywszy do Medii z młodym Tobiaszem, udałeś się sam do miasta Raga, by odebrać dług od Gabaela, błagam cię, byś pośredniczył pomiędzy moją duszą a Panem i wyjednał dla mnie całkowite umorzenie ogromnego długu, jaki zaciąg­nąłem u Jego sprawiedliwości. Chwała Ojcu i Synowi... Dzień czwarty Najpotężniejszy archaniele, św.Rafale, który uwolniłeś łagodną Sarę od ducha nieczystego, nakazując mu powrócić w otchłań, uwolnij moją duszę od tchórzostwa, pychy, gniewu, pożądliwości, obżarstwa, lenistwa i wszelkich innych złych skłonności, które niczym demony nieustannie ją tyranizują, i wyjednaj dla mnie to, żebym raz się uwolniwszy, już nigdy nie dał się zaprząc w ich bezecne jarzmo. Chwała Ojcu i Synowi... Dzień piąty Najżyczliwszy archaniele, św. Rafale, który dopełniłeś szczęścia łagodnej Sary, doprowadziwszy do jej małżeństwa z Tobiaszem, wcześniej wyzwoliwszy ją z diabelskiej niewoli, wyjednaj dla mnie to, by moja dusza, wyzwolona z niewoli namiętności, połączyła się z Jezusem nieroze­rwalnymi okowami wiecznie żywej wiary i najżarliwszej miłości. Chwała Ojcu i Synowi.. Dzień szósty Najlitościwszy archaniele, św. Rafale, który za sprawą cudu przywróciłeś cenny dar wzroku ociemniałemu Tobiaszowi, uwolnij moją duszę, błagam cię, od osłabiającej i kalającej ją ślepoty, tak bym, raz zobaczywszy prawdziwy obraz rzeczy, nigdy już nie dał się zwieść pozorom i mógł zawsze bezpiecznie kroczyć drogą Przykazań Bożych. Chwała Ojcu i Synowi... Dzień siódmy Najhojniejszy archaniele, św. Rafale, który napełniwszy dom Tobiasza bogactwem i łaskami, łaskawie odmówiłeś przyjęcia skarbów ofiarowanych tobie na znak wdzięczności, wyjednaj dla mnie, proszę cię, całkowite odejście rzeczy doczesnych, bym mógł ze wszystkich sił dążyć do uzyskania wiecznych i nieprzeliczonych dóbr raju. Chwała Ojcu i Synowi... Dzień ósmy Najpokorniejszy archaniele, św. Rafale, który odmówiłeś przyjęcia hołdu ofiarowanego tobie przez wdzięczną rodzinę dobrotliwego Tobiasza, wyjednaj dla mnie u Pana Boga naszego wielkie umiłowanie pokory, bym unikając wszelkich zaszczytów i wyróżnień doczesnych, szukał chwały w żywocie utajonym w Jezusie Chrystusie. Chwała Ojcu i Synowi... Dzień dziewiąty Najdoskonalszy archaniele, św. Rafale, który zawsze stoisz przed tronem Najwyższego, chwaląc Go, błogosławiąc, wysławiając i Mu służąc, spraw, bym i ja nigdy nie stracił z oczu Obecności Boga i żeby wszystkie moje myśli, słowa i uczynki służyły powiększeniu Jego chwały i uświęceniu mnie samego. Chwała Ojcu i Synowi... PIEŚNI DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA RAFALE ŚWIĘTY, wielki Archaniele, Przez Ciebie mamy pożytku tak wiele, Tyś nam w niedoli na pociechę dany, Z nieba zesłany. O Ty, lekarzu, stróżu, przewodniku, W rożnych potrzebach dziwny pomocniku, Światy Rafale opiekuj się nami, Twymi sługami. Racz być lekarzem, wodzem, stróżem naszym, Proś Boga za nas, tak jak za Tobiaszem, Byśmy w opiece Twej szczęśliwie żyli, Niebo zdobyli. SZTURMÓWKA DO ANIOŁÓW Wszechmogący, Wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, nim my słudzy Twoi zaczniemy przywoływać Aniołów Świętych i wzywać ich pomocy, upadamy przed Tobą na kolana i adorujemy Cię Ojcze, Synu i Duchu Święty Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki i wszyscy Aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię kochają, adorują i Tobie służą, Święty, Mocny i Nieśmiertelny Boże ! I Ty Maryjo, Królowo Anielska, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich i kieruj je do Tronu Najwyższego, byśmy doznali łask, pomocy i ratunku, Ty błagająca Wszechmocy, Ty Pośredniczko Łask. Amen. Wy Wielcy ,Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy, błagamy was w Imię Boga Trójjedynego - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was w Imię Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa, - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was Wszechmocnym Imieniem Jezus - spieszcie nam z pomocą Błagamy was przez wszystkie Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa – śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was przez całą Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was przy Świętym Słowie Bożym - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was przy Sercu Naszego Pana Jezusa Chrystusa - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was w Imię Miłości Bożej ku nam biednym - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was w Imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was w Imię Maryi Królowej Nieba i Ziemi - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was w Imię Maryi , Matki Bożej i naszej Matki - śpieszcie nam z pomocą ! Albowiem otrzymaliśmy w testamencie KREW naszego Pana, - błagamy was, - śpieszcie nam z pomocą ! Albowiem otrzymaliśmy w testamencie SERCE naszego Pana, - błagamy was, - śpieszcie nam z pomocą ! Albowiem otrzymaliśmy w testamencie Niepokalane Serce MARYI, - błagamy was, - śpieszcie nam z pomocą ! Błagamy was - zakryjcie nas waszą tarczą ! Błagamy was - brońcie nas waszym mieczem ! Błagamy was - świećcie nam Waszym Światłem ! Błagamy was - ratujcie nas pod płaszcz Maryi ! Błagamy was - ukryjcie nas w Sercu Maryi ! Błagamy was - złóżcie nas w ręce Maryi ! Błagamy Was - ukażcie nam drogę do bramy życia: otwarte Serce Pana Naszego Błagamy Was - prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego ! Wszystkie Chóry Duchów Błogosławionych - śpieszcie nam z pomocą ! Aniołowie Życia - śpieszcie nam z pomocą ! Aniołowie Mocy Słowa Bożego - śpieszcie nam z pomocą ! Aniołowie Miłości - śpieszcie nam z pomocą ! Nasi szczególnie nam przez Boga dani Towarzysze - - śpieszcie nam z pomocą ! BŁAGAMY WAS, ŚPIESZCIE I WSPOMAGAJCIE NAS ! Krew Pana Naszego i Króla woła do was o pomoc dla nas biednych, - błagamy was - śpieszcie i wspomagajcie nas ! Serce Naszego Pana Naszego i Króla woła do Was o pomoc dla nas biednych - błagamy was - śpieszcie i wspomagajcie nas ! Niepokalane Serce Maryi, Waszej Najczystszej Królowej, woła do was o pomoc dla nas biednych - śpieszcie i wspomagajcie nas ! ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE ! Książe Wojska Niebieskiego, zwycięzco szatana, Ty otrzymałeś od Boga siłę i moc do zniszczenia pokorą pychę sił ciemności. Błagamy Cię, dopomóż nam w osiągnięciu prawdziwej pokory serca, niewzruszonej wierności w wypełnianiu Woli Bożej, do męstwa w trudnościach i cierpieniach. Dopomóż nam, byśmy ostali się przed sądem Bożym ! ŚWIĘTY GABRIELU ARCHANIELE ! Aniele Wcielenia Bożego, wierny Pośle Boga, otwórz uszy nasze na najcichsze upomnienia i przyzywania miłującego Serca Pana Naszego. Błagamy Cię, stój nam zawsze przed oczyma, byśmy Słowo Boże dobrze zrozumieli, Jego szukali i strzegli, i to wykonywali, czego Bóg od nas żąda. Dopomóż nam do świadomej gotowości, by Pan przychodząc, nie zastał nas śpiących. ŚWIĘTY RAFALE ARCHANIELE ! Posłańcu Miłości Bożej, błagamy Cię zrań serca nasze ogniem miłości Bożej i nie pozwól, by rana ta kiedykolwiek się zagoiła i byśmy w życiu codziennym stale szli po drogach miłości i miłością wszystko przezwyciężali. WSPOMAGAJCIE NAS ! WIELCY ŚWIĘCI BRACIA, WSPÓŁSŁUDZY PRZED BOGIEM! Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością, przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania. Wyzwólcie nas z więzów grzechu i od tego lgnienia do spraw doczesnych. Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą założyliśmy sobie sami, by nie widzieć otaczającej nas nędzy i tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali. Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem, byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości. Szukajcie w nas Krwi Pana naszego, która za nas była wylana. Szukajcie w nas łez Waszej Królowej, które za Was wylała. Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego Oblicza Bożego, na którego obraz Bóg nas ukształtował w Swej Miłości. Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą. Pomóżcie nam, by nikt z nas nie zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga. AMEN . Święty Michale Archaniele - bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas ! Święty Rafale Archaniele - bądź przy nas ze swymi Aniołami , pomagaj nam i proś za nas ! Święty Gabrielu Archaniele - bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas ! Modlitwa Uwolnienia Email Drukuj PDF Panie Jezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić! Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię + Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! W imię + Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy nieczystości i rozpasania seksualnego, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci, ` W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych, W imię + Jezusa Chrystusa, duchy odwodzące nas od Boga i zbawienia, Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów! Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi! Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa! Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym! Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego! Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim! Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie! Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana! Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.Do św. Gabriela Archanioła Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen. Do św. Rafała Archanioła Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen. Modlitwa do Archanioła Rafaela (zdrowie) Archaniele Rafaelu! Przybądź do mojego życia! Proszę uzdrów moje ciało na wszystkich poziomach. Spraw by stało się silne i niezawodne, aby służyło mi dobrze każdego dnia. Proszę wypełnij światłem moje myśli tak, aby tworzyły wyłącznie pozytywne wzorce zdrowia. Proszę wypełnij światłem wszystkie komórki mojego ciała. Niech każda z nich promieniuje siłą, miłością i harmonią. Proszę Archaniele Rafale, niech każdego dnia będzie przy mnie jeden z Twoich Aniołów. Proszę niech chroni mnie przed wszelkimi negatywnymi emocjami. Dziękuję! Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyślij nam Twojego anioła Michała, Aby bronił nas w bitwie I dał nam siły w utrapieniach I wiarę w opuszczeniu. Niech Twa pochodnia błyszczy jak słońce Dla tych, co szukają drogi. Niech anioł, którego wysiałeś Abrahamowi, Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca. Drugiego dnia tygodnia powiedział: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Przyślij nam Twojego anioła Gabriela. Aby zmył nasze winy I oderwał nas od naszych przywar, I oświecił nas wśród cieni. Niech jego słowo słyszane będzie w górze I wyjawi nam Twoje tajemnice. Niech anioł, którego wysłałeś Henochowi, Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca. Trzeciego dnia tygodnia powiedział: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyślij nam Twojego anioła Samuela, Aby udzielił nam cnoty I dał nam hart w słabości I pokorę w zwycięstwie. Niech jego miecz uczyni sprawiedliwość Nad królestwami ludzi. Niech anioł, którego wysłałeś Mojżeszowi, Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca. Czwartego dnia tygodnia powiedział: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyślij nam Twojego anioła Rafaela, Aby uleczył nasze rany i zaradził naszym niedolom. Niech różdżka jego cudów Zniży się do nas i uczyni z nas świątynie Twojego prawa. Niech anioł, którego wysłałeś Eliaszowi, Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca. Piątego dnia tygodnia powiedział: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyślij nam Twojego anioła Ezechiela, Aby udzielił nam swej mądrości I pokazał nam prawdę, I uwolnił nas od zazdrości i zabobonu. Niech jego pióro wpisze nasze imiona Pośród prawdziwych synów Izraela. Niech anioł, którego wysłałeś Jeremiaszowi, Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca. Szóstego dnia tygodnia powiedział: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyślij nam Twojego anioł, Aby ukazał nam drogę i uczynił nas godnymi Twej miłości. Niech jego gwiazda prowadzi nasze kroki Ku Twemu rajskiemu królestwu i niech się stanie w nas Twoja wola. Niech anioł, którego wysłałeś ludziom, Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca. Tylko Adonaj jest dobry i miłosierny, Tylko w Niego wierzymy. Zamknęłam oczy, powierzając się aniołowi Pana. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Panie, przenikasz i znasz mnie!!PS139 Kolejne informacje o Rafaelu zamieszczone są w apokryfach Starego i Nowego Testamentu, w których anioł przechadza się po niebie z leczniczą gałązką styraku. Dopełnieniem wiedzy o Rafaelu jest Kabalistyczne Drzewo Życia (najważniejszy symbol żydowskiej kabały), na którym Archanioł umieszczony jest w centralnym miejscu jako Słońce. Wokół niego skupiają się wszystkie planety i czerpią z niego moc. Przez niego również biegnie pierwszy promień Boga, zwany „błyskawicą”. Stwórca posłużył się nim, tworząc świat i wypowiadając znamienne słowa: „Niech się stanie światłość”. Modlitwa do Archanioła Rafaela (codziennie przez 9 dni) Święty Archaniele Rafaelu, wzywam Cię, abyś przybył do mnie z Niebios i uzdrowił mnie swoim świętym dotknięciem. Ty jesteś jeden z siedmiu aniołów stojących w gotowości przed majestatem Pana. On zawezwał Cię do uleczenia Tobiasza i pomocy dla Sary. Proszę, poślij mi boskie światło uzdrowienia i przywróć mi radość życia. Niech spłynie na mnie promień mocy, aby mnie oczyścić i uleczyć. Zdejmij ze mnie Rafaelu to brzemię choroby, które mnie nawiedziło, a napełnij to miejsce światłem Twojego uzdrowienia. Wyrwij mnie z przepaści chorób i uwolnij z cierpienia. Tchnij we mnie nowego ducha, aby wzrosła we mnie wiara w Boską moc, która wszystko może. Usłysz moją modlitwę Święty Rafaelu i wysłuchaj mnie. Proszę Cię o to w imieniu Pana Zastępów, który Cię posłał i wyznaczył do uzdrawiania chorych. Bądź ze mną, ochraniaj mnie i nigdy mnie nie opuszczaj. Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami! Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami. Święty Michale, książę zastępu wiecznego; Wodzu aniołów pokoju; Najmocniejszy w walce; Pogromco pradawnego węża; Odwieczny obrońco ludu Bożego; Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników; Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju; Pocieszenie wiernych, Opiekunie tych, którzy oddali się tobie; Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie; Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela; Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa; Stróżu Najświętszej Panienki; Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki; Wierny sługo Chrystusa; Święty Rafale, aniele zdrowia; Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga; Wierny przewodniku Tobiasza; Który zmusiłeś diabła do ucieczki; Orędowniku naszych modlitw przed Panem; Uzdrowicielu ślepego; Wspomożycielu w strapieniu; Pocieszycielu w trudach; Niosący radość twym wiernym podopiecznym. Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam! Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas! Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami! Modlitwy do św. Rafała Archanioła Modlitwa do św. Rafała Archanioła o opiekę i prowadzenie Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen. Prośba o uzdrowienie z choroby do św. Rafała Archanioła (też do tych za chorych) Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza “Bóg uzdrawia”. Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie [tu wymienia się prośbę]. Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w Komunii świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień. Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży. Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś “pomocą łaski Bożej”. Bądź moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają “Boskim Lekarstwem” i “Aniołem zdrowia”, módl się za mną. Amen. Ku czci św. Rafała: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Modlitwy do św. Rafała Archanioła Modlitwa do św. Rafała Archanioła o opiekę i prowadzenie Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen. Prośba o uzdrowienie z choroby do św. Rafała Archanioła (też do tych za chorych) Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza “Bóg uzdrawia”. Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie [tu wymienia się prośbę]. Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w Komunii świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień. Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży. Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś “pomocą łaski Bożej”. Bądź moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają “Boskim Lekarstwem” i “Aniołem zdrowia”, módl się za mną. Amen. Ku czci św. Rafała: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Pozdrowienie Anioła z Góry Oliwnej Benedykta XV Pozdrawiam Cię, święty Aniele, który wzmocniłeś Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Ty pocieszałeś mojego Pana, Jezusa Chrystusa, w Jego lęku śmiertelnym. Z Tobą wysławiam Trójcę Przenajświętszą, że wybrała Ciebie spośród innych, abyś pocieszał i wzmacniał Tego, który jest pociechą i wzmocnieniem wszystkich udręczonych. Na widok grzechów świata, a zwłaszcza wszystkich moich grzechów, Pan nasz upadł z bólu na ziemię. Przez wzgląd na cześć, która stała się Twoim udziałem, jak również przez Twoją gotowość, pokorę i miłość, z którą pospieszyłeś na pomoc świętemu człowieczeństwu mojego Zbawiciela Jezusa, wyproś mi łaskę doskonałego żalu za moje grzechy. Pocieszaj mnie w moim utrapieniu, a zwłaszcza w godzinę śmierci. Amen. Modlitwa po Komunii Świętej Panie mój i Boże, prawdziwie jesteś obecny we mnie, jak niegdyś byłeś obecny w Apostołach w Wieczerniku. Ze czcią uwielbiam Cię. Całe stworzenie sławi Cię, wszyscy Aniołowie i święci kłaniają się przed Twoim Majestatem. Wraz z nimi upadam przed Tobą na kolana, śpiewając wspólnie pieśń uwielbienia: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości!!


 Karolina: 11.10.2016, 17:15
 Sw.Rafaelu blagam o sile i wytrwanie w trakcie chemioterapii dla Janusza. Blagam o uzdrowienie Janusza. Sw. Rafaelu badz przy nas w tych ciezkich chwilach. Dziekuje.
 Karolina: 11.10.2016, 17:15
 Sw.Rafaelu blagam o sile i wytrwanie w trakcie chemioterapii dla Janusza. Blagam o uzdrowienie Janusza. Sw. Rafaelu badz przy nas w tych ciezkich chwilach. Dziekuje.
 Ania: 28.09.2016, 13:06
 Św.Rafale Archaniele, który stoisz przed obliczem Najwyższego,pokornie proszę Cię dotknij mojego syna Daniela i uzdrów go.Dziękuję Ci za uzdrowienie i przemianę serca mojego taty.
 Ania: 28.09.2016, 12:59
 Św.Rafale Archaniele, który stoisz przed obliczem Najwyższego,pokornie proszę Cię dotknij mojego syna Daniela i uzdrów go.Dziękuję Ci za uzdrowienie i przemianę serca mojego taty.
 Rafał:: 26.09.2016, 19:06
 Św. Rafale Archaniele, prowadź mnie właściwą drogą, abym się nie zgubił, i abym osiągnął wyznaczony cel.
 Ela: 25.09.2016, 18:23
 Drogi Archaniele spraw aby drogi mojego życia wyprostowały się i aby ciąża praca przyniosła oczekiwany plon. Dziękuję tez za dotychczasową opieke
 Andrzej: 25.08.2016, 19:01
 Święty Archaniele Rafale patronie podróżników prowadź nas. Zachowaj nas od depresji
 Natalia: 09.08.2016, 01:37
 Św. Rafale archaniele, proszę o spotkanie mojej drugiej połówki, o szczęśliwe wzajemne zakochanie i miłość. O rozeznanie życiowe. Bóg zapłać.
 Agnieszka: 28.07.2016, 20:38
 Święty Archaniele Rafale proszę Cię o uzdrowienie mego męża i brata. Otocz ich swoją opieką i wyproś dla nich potrzebne łaski u Pana Boga.
 Marysia: 11.07.2016, 00:40
 Swiety Rafale Archaniele, bron mnie przed zlymi skutkami radioterapii i pomoz w uzyskaniu od Boga laski uzdrowienia i uwolnienia od trwogi. Prosze i dziekuje Ci
 Ania: 02.06.2016, 22:06
 Święty Archaniele Rafale proszę i uzdrowienie mojego syna Adriana
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

Treść

Nowości

św. Romuald z Camaldoliśw. Romuald z Camaldoli

Modlitwa do św. Romualda z CamaldoliModlitwa do św. Romualda z Camaldoli

Modlitwa do św. Gerwazego i ProtazegoModlitwa do św. Gerwazego i Protazego

Cudowna modlitwa do Maryi o łaskęCudowna modlitwa do Maryi o łaskę

Nie mogę skupic się na Mszy. Jestem gdzie indziej tzn. duchemNie mogę skupic się na Mszy. Jestem gdzie indziej tzn. duchem

Przychodnia online a recepty. Jak wygląda proces wypisywania i realizacji?Przychodnia online a recepty. Jak wygląda proces wypisywania i realizacji?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej