Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 stedma: 14.01.2013, 13:35
 Święty Rafale Archaniele, proszę bądź przy operacji maleńkiej Julii Rafaeli, czuwaj nad nią , wyproś u Pana Boga potrzebną dla niej łaskę zdrowia, a dla jej rodziców sił do przyjęcia woli Pana Boga.
 urszula9: 09.01.2013, 21:40
 Święty Rafale, Pobłogosław bym przejrzała na oczy bym była Światłem dla moich bliskich i wszytskich, których Zsyła Bóg na moją drogę życia....Uzdrów moją duszę i ciało.......Pomóż według woli Bożej mojej mamie i Markowi, ale wola nie moja ale Boga niech sie dzieje......Uzdrów moich bliskich i Ochraniaj mnie i moją rodzinę........za wszystko wdzięczna Bogu - Urszula9
 Aga: 05.01.2013, 15:52
 Św. Rafaelu , prosze o pracę. Nie mam a czego życ!!!
 urszula: 03.01.2013, 21:50
 Sw Rafale Archaniele proszę Cię przemień moje serce uczyń go pełne miłosci dla drugich ,proszę o zdrowie moich oczu i uszu pozwól rozeznać drogę powołania.Prosze Cię o opiekę w moim samotnym beznadziejnym życiu.
 Elżbieta: 27.12.2012, 16:54
 dziękuję za spokój ducha. czy to możliwe że odnajdziemy się z W.? byle miłość dobra była
 Prosząca.: 23.12.2012, 17:33
 Św Rafale błagam Cię ulituj się i pomóż rozwiązać nasz problem daj poznać synowi dziewczynę by założył szczęśliwą rodzinę.
 Joanna: 18.12.2012, 15:42
 Święty Archaniele Rafale, błagam CIę o zdrowie dla mojej mamy i mojej córeczki, błagam Cie o wstawiennictwo.Proszę Cie o opiekę nad nami,pomóż nam przejść przez tę trudną drogę.Pokaż mojemu mężowi drogę do nas, aby zszedł z tej zgubnej,złej drogi na którą trafił.Proszę z całego serca o pomoc.Z ufnością czekam na znak od Ciebie...
 Karolina: 12.12.2012, 15:23
 Z okazji radosnego oczekiwania na swiatło Zbawienia chciałabym wszystkim życzyć spokoju,zdrowia,miłości,życzliwości,spełnienia i odnalezienia [jeśli ktos jeszcze nie znalazł] swojej Drogi. Proszę o modlitwę za mnie i kilka dobrych myśli pod moim adresem! Niech Wam sie wiedzie,bądźcie zawsze szczęśliwi,niech ogarnie Was spełnienie i spokój Najwyższego! Głos się rozlega: "Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały". Głos się odzywa: "Wołaj!" - I rzekłem: Co mam wołać? - "Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki". Niech Bóg będzie z Wami Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie
 T. Franciszka: 23.11.2012, 07:56
 swiety rafale archaniele prosze cie o dobre zdrowie dla krzysia. prace dla niego, silna wiare , radosc w zyciu, zeby dostal dobra zonei i byl szczesliwym czzxloiekiem, zeby nie popadl w zaden nalog. ,orazprose o boze blogoslawienstwo i opieke matki bozej na kady dzien, o wsystkie potrzebne laski.od pana jezusa i pana boga. o te wszystkie laski prosze swietego rafa archaniola dla eli, jej meza i dla siebie, abym mogla dobrze chodzic i chozic do kosciola. swiety rafale archaniele wysluchaj prosb moich, wstawiaj sie za nami do boga.


 Karolina: 22.11.2012, 14:47
 Swiety Archaniele Rafaelu...dzisiaj moje prosby kieruje o pomoc w leczeniu i uzdrowieniu Wieslawa meza mojej przyjaciolki Malgorzaty. Prosze o cierpliwosc i laski Boze w ich zyciu codziennym. Niech Twoja obecnosc ukoi ich smutki, a serca przepelni radosc. Dziekuje Ci Rafaelu za wszystkie laski plynace od Naszego Pana i Ciebie. Dziekuje naszemu Bogu Wszechmogacemu ze pozwolil Tobie byc z nami i nam pomagac. I prosze cie Archaniele Rafale badz zawsze z nami i opiekuj sie nami.DZIEKUJE.
 Karolina: 14.11.2012, 09:47
 Sw.Archaniele Rafaelu...Prosze o blogoslawienstwo dla mojej mamy. Ty wiesz Rafaelu jak chora jest moja mama. Wlasnie ma teraz te "zle" dni, wiec prosze o opieke i blogoslawienstwo. Prosze o spokojne sny dla niej i niech napelni ja Duch Swiety. Bog zaplac Rafaelu...miej nas wszystkich w swojej opiece! Niech Bog Blogoslawi bo moja kochana mama nie wie co czyni:) Bog zaplac!
 Elżbieta: 12.11.2012, 14:05
 o pokój w sercu proszę i dziękuję za wszystko
 WOJCIECH: 06.11.2012, 13:31
  Święty Archaniele Rafale pomóż rozwiązać problem w relacjach między mną a żoną Kasią.Niech się stanie wola Boga Najwyższego.AMEN
 Karolina: 03.11.2012, 18:01
 Witaj Swiety Archaniele Rafale! DZIEKUJE Ci za wszystkie laski, za opieke i cudowne uzdrowienie. Wiem, ze jestes wciaz przy mnie. Miej w opiece wszystkich potrzebujacych i cierpiacych. Dziekuje za opieke nad moja cala rodzina. Dziekuje za moje nawrocenie. Miej w opiece wszystkich uciekajacych sie do Ciebie. DZIEKUJE za towarzyszenie mi we wszystkich wizytach lekarskich. Prosze rowniez o wstawiennictwo za wszystkich zmarlych. Niech wszyscy trafia przed oblicze naszego Pana... Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
 Bożena: 29.09.2012, 21:28
 Święty Rafale nódl się za całą moją rodzinę by była w niej miłość, wiara, nadzieja i radość wzajemna z poznania prawdy Dziękuję za opiekę z całego serca.
 Dorota: 27.09.2012, 16:29
 Św Archaniele Rafale, dziękuję za dotychczasową opiekę i proszę o opiekę na dalsze lata życia. Wyproś mi proszę zdorowie oraz dobrego męża i dzieci. Amen
 bernadetta: 19.09.2012, 12:06
 archaniele rafale zwracam sie do ciebie z prosba o cud wyzdrowienia z choroby nowotworowej dla mnie i milosc zdrowie dla mamy zosi meza pawla
 Karolina: 15.09.2012, 23:53
 Sw. Rafale Archaniele jestem tutaj by podziekowac:) rozmawiam z Toba codziennie, ale sa chwile kiedy chce to napisac. Dziekuje Ci z calego serca za wspaniala podroz do naszej najukochaniszej matuli...do naszej Najswietszej Matki Boskiej. wiem, ze i Ty tam byles ze mna. Towarzyszyles mi w kazdej chwili. Jestem Ci wdzieczna za kazda chwile i zawstawienictwo u naszego Jezusa Chrystusa. Dziekuje za uzdrowienie i pomoc w kazdej chwili mojego zycia. Jestes moim pasterzem i oredownikiem. Jestes moim zbawieniem. Dziekuje Ci za calego serca i Bog zaplac Rafaelu:) Dziekuje za kazdy dzien. Miej teraz tez w opiece moja siostre Bogumile, ktora jest w szpitalu. Dopomagaj jej w kazdej chwili i uzdrow jej dusze i cialo. Badz pozdrowiony moj opiekunie:)
 Ewa: 15.09.2012, 11:58
 Święty Archaniele Rafaelu, proszę, miej w opiece mojego syna Tomasza, wstaw się za nim do Pana Boga Naszego, aby dał mu zdrowie i siły do walki z przeciwnościami losu, aby w swej łaskawości przywrócił mu spokój ducha, by odzyskał równowagę psychiczną.
 Hania P : 09.09.2012, 16:41
 Swiety Archaniele Rafale jestem grzsznica ,wiecznie nieposluszna i butna. Zmien moje serce na podobienstwo Jezusa CHrystusa i pozwol cieszyc sie nowym zyciem przy boku mojego meza - angielskiego pochodzenia oraz macierzynstwem. Pozwol na zycie w milosci Boga i Jego pokoju, obsyp laskami mnie i moja cala rodzine. Archaniele Rafale miej w opiece wszystkich emigrantow , caly narod Angielski, Polski , Polakow zamieszkalychw SWindonie ,rodziy , caly swiat. Swiety Archaniele Rafale-pokaz nam milosc Boga
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] (17) [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

Treść

Nowości

św. Albinśw. Albin

Modlitwa do św. AlbinaModlitwa do św. Albina

Rachunek sumienia dla dzieciRachunek sumienia dla dzieci

Droga Krzyżowa CierpiącychDroga Krzyżowa Cierpiących

Rodzice w ogóle nie rozumieją co czujęRodzice w ogóle nie rozumieją co czuję

Nie ma lepszego lekarstwa na miłość własną niż własne dzieckoNie ma lepszego lekarstwa na miłość własną niż własne dziecko

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej