Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz Sinka


   

Wasze komentarze:
 Ela: 18.11.2015, 02:28
 Święty Archaniele Rafale blagam Cię prowadź mnie przez życie szczęśliwa droga w zdrowiu i poborznoscia arz do końca życia abym ujrzała Boga Wstawjaj się za mna Św Rafale Pozdrawjam swojego syna Rafała z Panem Bogiem mama
 matka: 14.11.2015, 23:21
 Swiety Rafale-prosze cie i blagam by moj syn szanowal nas rodzicow i zabierz od niego te wszystkie problemy co go drecza .Daj mu zdrowie i wiare-bo wiara czyni cuda-UFAM
 matka: 14.11.2015, 23:15
 Swiety Rafale prosze cie z calego serca czuwaj nad moim synem Rafalem,i prowadz go po wlasciwej drodze zycia.Daj mu zdrowie i uczyn by byl szczesliwym w zyciu.
 aneta: 09.11.2015, 08:43
 Archaniele Rafale prosze Cie o pomoc prosze cie o Łaskę zdrowia dla Pawła .Uzdrawiaj jego chorą dusze zabierz zlego ducha co wszystko zablokował jego całe ciało uzdrawiaj jego ciało ,umysl bądź przy nim i dawaj mu dużo sił odwagi n apelniaj go dobrymi myslami i spraw aby poczul do mnie Miłość .zalamana Aneta
 Monika: 08.11.2015, 13:03
 Święty Archaniele Rafale błagam o uzdrowienie duszy i ciała Moniki i Tomasza.Św.Archaniele Rafale błagam spraw,abyśmy byli razem i stworzyli rodzinę.
 Ilona: 07.11.2015, 13:31
 Proszę o dar miłości dla Wiesława
 Zona: 01.11.2015, 09:20
 Swiety Archaniele Rafale wez pod swoja opieke mojego meza i tego pana z ktorym dzis pojedzie zaprowadz szczesliwie i ochron ich od wszelkic niebezpieczenstw i pomoz im zeby szczesliwie zajechali i z powrote powrocili usiadz z nimi i prowadz.Wez w opieke takze moje dziecko wnuczkow moja mame mnie moja siostre synowa Kasia i siostrzenca i ochron nas od zla wszelkiego.Bardzo cie prosze i blagam przyjdz na pomoc bos ty nam od Pana Boga dany prosze
 Ilona: 27.10.2015, 16:20
 Święty Archaniele Rafaelu proszę wyproś mi u Boga łaskę znalezienia dobrego męża, a dla Adama łaskę pojednania w rodzinie.
 Anna: 23.10.2015, 23:03
 Swiety Rafale Archaniele opiekuj sie moja rodzina, blagam pokornie abys uprosił u Jezusa łaske załozenia dobrej katolickiej rodziny dla.corki i syna zgodnie z Wola Boza, dziekuje za wszelkie łaski


 asia: 18.10.2015, 10:03
 proszę o opieke nad mna i MAruszem
 Daria: 08.10.2015, 09:19
 Święty Archaniele Rafale ześlij proszę łaskę uzdrowienia na mojego chłopaka Rafała i miej go w swojej opiece. Amen
 Ewa: 08.10.2015, 01:43
  Święty Archaniele Rafale błagam o laskę dobrego zdrowia,dla mnie,żeby wszystko było w porządku z moi zdrowiem ,proszę o opiekę dla mnie i moich bliskich
 Anna: 07.10.2015, 22:48
 Święty Rafale Archaniele wybaw mnie od przejmującego uczucia samotności i pustki w sercu, i postaw na mojej drodze życiowej odpowiedniego mężczyznę, z którym stworzę udany, pełen miłości związek i założę szczęśliwą rodzinę. Czuwaj nade mną i moimi bliskimi.
 maria alicja: 01.10.2015, 15:17
  swiety Archaniele Rafale błagam cię o łaskę dla mojego syna Piotra aby operacja była udana i żeby był zdrowy
 Danuta: 29.09.2015, 12:50
 Panie Jezu w największej pokorze dziś przez wstawiennictwo Św.Archanioła Rafała błagam o łaskę zdrowia dla mnie i dziękuję ,że mój mąż uniknął poważnego wypadku.Niech będzie Bóg Ojciec uwielbiony w Archaniołach,Aniołach i świętych!
 Ola: 18.09.2015, 00:26
 Święty Archaniele Rafale, proszę abyś wstawił się u Boga z moją prośbą o zdrowie dla mnie i moich bliskich. Niech skończą się te problemy z pasożytami, żeby dzieci już nic do domu nie znosiły, a my mieliśmy zdrowie i siłę do pracy i nauki. Boże błogosław mi i mojej rodzinie.
 MM: 27.08.2015, 13:34
 Święty Archaniele Rafaelu pokornie proszę uzdrów moje ciało i duszę na wszystkich obszarach , proszę uzdrów dusze i ciała mojej rodziny . Proszę opiekuj się nami i bądź zawsze przy nas . Czekam też na Twój Archaniele Rafaelu znak . Dziękuję za wszystko co do tej pory dla nas uczyniłeś .
 Krystyna: 20.08.2015, 18:19
 Święty Rafale Archaniele dziękuję Ci za dotychczasową opiekę i proszę o dalszą opiekę nad wszystkimi wnukami i dziećmi.
 Anna: 11.08.2015, 18:32
 Drogi Swięty Archaniele Rafaelu ,wiem, że się mną opiekujesz bo dałeś mi znak, który mnie o tym przekonał. Wiesz co mi dolega więc proszę Cię bardzo gorąco o uzdrowienie mojego ciała na wszystkich obszarach i dalszą opiekę nade mną i moją rodziną Dziękuję
 BARBARA: 03.08.2015, 19:26
 Św.Rafale,proszę Cię,miej mnie w swojej opiece.Oddalaj ode mnie niebezpiecznych ludzi,nie pozwól zejść z dobrej drogi.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do Matki Boskiej BolesnejModlitwa do Matki Boskiej Bolesnej

Być prawdziwym chrześcijaninem? Owszem, ale co to znaczy?Być prawdziwym chrześcijaninem? Owszem, ale co to znaczy?

To Maryja zdrój miłosnyTo Maryja zdrój miłosny

Święta Maryjne we wrześniŚwięta Maryjne we wrześniu

Jestem Maryja - nie umrzeszJestem Maryja - nie umrzesz

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej