Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 Iza: 20.06.2010, 01:38
 Proszę Cię święty Rafale Archaniele o uzdrowienie duszy mojego męża i opiekę przed demonami. O opiekę nad naszą rodziną. Wstawiaj się za nami i za Narodem Polskim. Ufam Tobie, żołnierzu i ochotniku Armii Boga. Amen.
 Marta: 19.06.2010, 13:13
 Blagam i prosze Cie sw. Rafale o zdrowie blagam pomoz mi uzdrow mnie na ciele i dusz, tak bardzo cierpie, blagam przyjdz mi z pomoca
 GROSZEK: 16.06.2010, 18:05
 MÓJ PRZYJACIELU PROSZĘ CIĘ POMÓŻ MI POZBYĆ SIĘ NAŁOGU TYTONIOWEGO.DZIĘKUJĘ CI ZA OPIEKĘ I PRZEWODNICTWO,ZA POGODĘ DUCHA I MIŁOŚĆ KTÓRĄ MNIE OTULASZ,A KTÓRĄ JA ODWZAJEMIAM.KOCHAM CIĘ
 Rav: 15.06.2010, 16:37
 Sw.Rafale prosze cie zebym przez cale zycie zyl po Bozemu i prowadz mnie sciezkami swiatla . BARDZO prosze zeby ci wszyscy ludzie którzy to pisza niech ich Bog wysłucha bo oni potrzebuja twojej pomocy .Amen
 kamila : 30.05.2010, 22:19
 św Rafale Archaniele bardzo proszę o uzdrowienie z mojej choroby, jeżeli taka jest Wola Pana, mocno wierzę w Twoją Opiekę i Wstawiennictwo
 kasia: 26.05.2010, 14:31
 Świety Archaniele Rafale obdarz laska uzdrowienia moja siostre Anie, ktora w tej chwili bardzo potrzebuje Twojej pomocy. Wstaw sie za nia u Pana Boga by doszla do pelnego zdrowia. Wierze, ze tak sie stanie. Bardzo dziekuje, dziekuje
 Izabela: 25.05.2010, 14:43
 Święty Archaniele Rafale, proszę Cię o łaskę uzdrowienia Lucyny, jeśli jest to zgodne z Wolą Bożą, a jeśli to jej ostatnie chwile na ziemi, to uproś łaskawą śmierć dla niej. Ogarnij Lucynę swoją miłością i wypraszaj przed Majestatem Boga Najwyższego łaskę NIEBA. Już w tej chwili dziękuję Ci Archaniele za Twoją modlitwę. Niech będzie BÓG uwielbiony. Amen.
 el: 20.05.2010, 22:07
 Sw. Archaniele Rafale prosze Cie opiekuj sie moim synem Rafalem prowadz go bezpiecznie przez zycie jak prowadziles Tobiasza dopomoz mu znalezc prace i odpwiednia partnerke zycia zeby byla ufajaca Bogu jak on.
 Aniela: 19.05.2010, 21:54
 Święty Archaniele Rafale,bardzo Cię proszę o uzdrowienie mego kręgosłupa i duszy. Wierzę, z że tak się stanie. Dziękuję.


 Dorota: 27.04.2010, 08:38
 Swiety Rafale Archaniele prosze Cie z calego serca badz przy mnie zwlaszcza na dzisiejszych egzaminach i wspieraj mnie w moim zyciu oraz w zyciu mojego partnera aby poradzil sobie ze swoimi nalogami .Skladam serdeczne Bog zaplac
 barbara: 20.04.2010, 15:27
 święty Archaniele Rafale DZIĘKUJĘ za otrzymane łaski.. proszę ciebie i tym razem prowadz mnie dobrymi drogami i opiekuj sie całą naszą rodziną, proszę cie równiez o umocnienie związku w którym obecnie jestem. proszę i dziękuję ci
 KJZH: 01.04.2010, 00:59
 Sw.Archaniele Rafale prosze Cie prowac mnie dobrymi drogami ,podpowiadaj bym mogla dokonywac dobrych wyborow.Prosze Cie o wskazowki co mam robic na drodze na ktorej teraz jestem i ktora chce pojsc,pojsc za glosem serca.Aniele Bozy Strozu Moj Ty zawsze przymnie stoj .
 wiesia: 28.03.2010, 18:12
 św Rafale Archaniele, proszę Cię z całego swojego serca, ulecz mnie z białaczki.Przedastaw to Ojcu Niebieskiemu uproś łaskę zdrowia. Sw Rafale módl się za nami!
 MareK: 21.03.2010, 20:13
 Święty Rafale przywróć zdrowie Duszy i Ciała Mojej Żonie Aleksandrze i Córce Joannie oraz bliskim za którymi proszę. Dziękuję. Bogu w Trójcy Jedynemu niech będzie chwała. Amen
 Danuta: 18.03.2010, 13:45
 Święty Rafale, wspomóż mnie w zmartwieniu moim - córeczka nie mówi, proszę wyproś dla niej łaskę błogosławieństwa, bystrość umysłu, zdolność zapamiętywania, umiejętność i łatwość uczenia się, prostotę wyjaśniania, obfitą łaskę słowa.
 barbara : 16.03.2010, 19:57
 świety Archaniele Rafale pragnę z całego serca podziekować za otrzymane łaski /prośby DZIĘKUJE ZA POMOC.. prosze i tym razem o uzdrowienie mnie , przyjdz mi z pomoca. dziękuje
 mama: 08.03.2010, 16:48
 Swiety Archaniele RAFALE bardzo prosze otocz troska moje dzieci.Wiara w Twoja MOC JEST wielka w moim sercu., a TWOJA SILA gory przenosi.Dziekuje,dziekuje
 mama: 04.03.2010, 16:40
 Sw.RAFALE prosze spraw aby moja corka nie byla samotna-posiadasz WIELKA MOC
 Malgosia: 02.03.2010, 13:51
 św Rafale otocz opieką moją ukochaną rodzinę. Proszę Cię o zdrowie dla mnie i mojej rodziny. Proszę Cię św Rafale wstaw sie za nami u Pana Boga aby moja rodzina byla jeszcze szczęsliwa. Ufam Tobie
 Rafał: 28.02.2010, 16:04
 Święty Rafale Archaniele abym trwał w czystości bez grzechu.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] (27) [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej