Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 joanna: 17.01.2012, 23:35
 Rafaelu, prowadz mnie i ujawniaj się tak jak tylko ty to potrafisz!!!!!!!!
 sararafaela: 17.01.2012, 13:21
 swiety Rafale Archaniele dziekuje ci za wszelka pomoc w moim zyciu , to Ty mnie uratowales.Prosze Cie o zdrowie dla mojej rodziny i moich przyjaciol.Bede sie do Ciebie modlic zawsze.
 conieczka: 30.12.2011, 20:24
 Archaniele Boży RAFALE ocal od złego, mojego małego Mateuszka,Ty wiesz jak to zrobić, ja nie.
 Krysia: 29.12.2011, 16:41
 Święty Archaniele Rafale błagam miej w opiece cała naszą rodzinę
 Elżbieta: 28.12.2011, 09:02
 Chyba zrozumiałam, ale czy dla mnie nie jest za późno! Ale lepiej zrozumieć niż żyć ze ślepą duszą. Dziękuję. űłogosław D. T - niech jak najszybciej znajdzie pokrewną duszę. Pomóż Jej, proszę.
 Elżbieta: 21.12.2011, 11:06
 Proszę,żeby na świecie nie było głodu, cierpienia, okrucieństwa; żeby ludziom nie było zimno, żeby nie byli spragnieni; proszę, żebym zrozumiała i kochała, miłością mądrą i dobrą.
 rafal: 11.12.2011, 00:00
 Sw.arachaniele Rafale dziekuje za opieke nademna w trudnych chwilach mojego zycia.Dziekuje za Twoje wstawinnictwo u Pana Naszego.Amen.
 Andrzej: 10.12.2011, 19:07
 Święty Archaniele Rafale, proszę Cię o opiekę nad mym synem, ktory Twe Imię przyjąl na bierzmowaniu. W jego intencji módl się i wstawiaj do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby wrócił na drogę wiary i poprawnego stylu życia. Opiekuj się nim i jego narzeczoną Prowadż ich ku Bogu. Dziękuje Ci za wszystko.
 Elżbieta: 28.11.2011, 23:24
 dziękuję za moich rodziców i za wszystkich ludzi, którzy są mi życzliwi, tak dla mnie kochani, a ja nie zawsze to doceniam. pozwol mi miec lagodnosc aniola i jego cierpliwosc. pozwol kochac prawdziwie i niczego nie zadac. pomoz jesli wola boska jest taka abysmy sie odnalezli - Bog wie. amen


 maja: 22.11.2011, 19:16
 ŚW RAFALE PROSZĘ O OPIEKĘ NAD MOJĄ CÓRKĄ KIEDY SAMA PÓŻNO WRACA DO DOMU Z PRACY .MODLIJ SIĘ W JEJ POTRZEBACH ZAWSZE BEZPIECZNEGO POWROTU DO DOMU.WSPOMNIJ TEŻ PRZED PANEM BOGIEM O MOJEJ SIOSTRZENICY BÓG WIE CZEGO JEJ POTRZEBA.NIE OPUSZCZAJ MNIE I MOJEJ RODZINY I KREWNYCH
 Elżbieta: 21.11.2011, 23:24
 pozwól byśmy się odnależli, bardzo proszę
 Grzegorz: 01.11.2011, 00:31
 Dziękuje ze chronisz Monie!
 teresa: 28.10.2011, 18:58
 św.Rafale Archaniele spraw proszę mocą Bożą aby przestała boleć mnie stopa.Módl się za moją rodziną.
 Elżbieta: 27.10.2011, 21:59
 Prowadz bo znow mam wrazenie ze bladze
 krystyna: 27.10.2011, 16:09
 św Rafaelu proszę Cię wyproś i dla mnie uzdrowienie z paraliżu moich nóg pomóż mi wiesz w jakiej jestem sytuacji Pan Jezus o wszystkim wie a Ty wstaw się za mną i pospiesz z pomocą pokornie proszę . Dziękuje
 danuta: 26.10.2011, 17:24
 sw.Rafaele Archaniele pomoz mi poszukac lepiej platne pracy.takjak pomogles kiedys Sarze iTobiaszowi.Pomöz mi pokonac przeszkody ktore sa na drodze mojego dalszego losu.
 Donna: 07.10.2011, 16:13
 Sw. Rafale Archaniele blagam wyjedaj zdrowie mojemu dziecku . Dziekuje zawszystkie laski
 Elżbieta: 03.10.2011, 21:22
 Dziękuję za szczęśliwe zakończenie wakacji. Za to wszystko co dotychczas się wydarzyło. Daj tylko mądrość rozpoznawać czy właściwie wybieram. Dziękuję
 Julka: 01.10.2011, 22:06
 Św. Rafale Archaniele! Bardzo Cię proszę, abyś uzdrowił mojego chorego dziadka. Modlę się o to do Ciebie codziennie i wierzę, że się to stanie. Dziękuję Ci. Amen.
 Monika: 29.09.2011, 10:17
 Św Rafaelu, opiekunie, Aniele Stróżu, czy to Ty ochroniłeś mnie w ciężkim wypadku? Dziekuję Ci za ochronę życia oraz za to, ze nigdy w moich ryzykownych podróżach nie spotkało mnie żadne nieszczęście. Aniele mój, w dniu Twojego święta proszę Cię o dalszą ochronę dla mnie , mojej rodzonej siostry oraz o długie życie i zdrowie dla moich rodziców. Proszę wyjednaj wiele łask dla mojej siostry Ani oraz łaskę małżeństwa i macierzyństwa dla mnie. Prosze Cię o stałą opiekę oraz o wstawiennictwo Twoje u Pana Naszego. Bądź przy mnie w dobrych i złych chwilach i nie opuszczaj mnie w potrzebie. Dziś wybrałam Ciebie na opiekuna swojego i chcę Cię czcić i modlić się do Ciebie. Amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] (20) [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

Treść

Nowości

św. Kamil de Lellisśw. Kamil de Lellis

Modlitwa do św. Kamila de LellisModlitwa do św. Kamila de Lellis

Litania do św. Kamila de LellisLitania do św. Kamila de Lellis

Modlitwa do św. Henryka IIModlitwa do św. Henryka II

św. Franciszek Solanośw. Franciszek Solano

MisjaMisja (Mk 6,7-13)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej