Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz Sinka


   

Wasze komentarze:
 Malgorzata: 23.03.2009, 03:30
 Swiety Archaniele Rafaelu... Prosze, wez te milosc w opieke i chron jej kruchosc i niezwyklosc. Nie zawracalabym Ci glowy, gdybym nie czula, ze czekalam na nia wlasnie cale moje zycie , choc tak wszystko glupio sama popsulam.... Jestes tez opiekunem wedrowcow i emigrantow - nie opuszczaj nas obojga i prowadz bezpieczna droga przez dalsze zycie, byc moze ku sobie - jesli taka jest wola Boga. Zawierzam Ci te wszystkie nasze sprawy w ogromnej ufnosci, ze nie odmowisz mi swojej pomocy i opieki... I ufam Ci calym moim sercem.
 Urszula: 20.03.2009, 00:31
 Św.Archaniele Rafale, prowadź moich bliskich ...nas wszystkich, ścieżkami, Co wiodą prosto do niebiosów, Zachowaj nas od chorób ciała I zdrowie przynieś naszym duszom. Błagam o trzeżwość dla mojego syna Roberta, o pomoc w dalszym życiu dla jego i jego przyszłej rodziny.Miej nas wszystkich w swojej opiece.
 Elzbieta: 19.03.2009, 00:31
 Swiety Rafale Archaniele badz przy moich dzieciach: przy Dawidzie, Romanie i Michale, badz przy moim rodzenstwu i ich rodzinach, przy mojej mamie, przy moim mezu, przy Agacie i jej dzieciach a takze badz przy mnie - badz przy nas Swiety Rafale Archaniele ze swoimi Aniolami, pomagaj nam, pros za nas i wstawiaj sie za nami u Pana Boga Wszechmogacego. I za przyczyna Pana Boga naszego uzdrow nas,odmien nas, wzmocnij nas i ulecz nas na ciele, duszy i umysle i opiekuj sie nami i badz z nami....
 karolka: 12.03.2009, 18:28
 Święty Rafale Archaniele proszę Cię o pomoc w wypełnianiu Woli Bożej. Proszę Cię o wypraszanie mi potrzebnych łask do moich powołań, o siłę do nich i o pokonywanie każdej słabości oraz o sytuacje, które przybliżą mnie do celu. Proszę, bym zawsze wykorzystywała dane mi szanse. Proszę o zbawienie moje i moich bliskich. O dobrego męża, szczęśliwą rodzinę i o nawrócenie i łaski dla chłopaków z Różanegostoku. Proszę też o zdrowie, dobry wybór drogi życiowej, pomyślność na maturze i pełne zaufanie Bogu.
 beata: 10.03.2009, 12:25
 Św.Archaniele Rafale prosze z całego serca oczyśc moja rodzine i każdego z nas z osobna :męża,dzieci i mnie z wszelkiego zła ,wszelkiej nieprawości,grzechu.Ulecz nas mocą Boga Żywego ze złych skłonnosci naszych,z braku miłosci wzajemnej,z niedomagań naszych .Obron nas przed nieprzyjaciółmi nas i naszej rodziny i zniszcz wszystko co nam szkodzi aby nasza rodzina byłoa jednościa ,mocna prawdziwą ,zdrowa miłością z silnymi wieżiami rodzinnymi.Nie pozwól by zło działało na nas ,poróżniało nas ,odsuwało od siebie,rozdzielało.Sce,entuj nas miłoscią Pana Naszego i uzdrów Jego mocą.Obroń nas błagam bo nedzni i słabi jesteśmy i sami przepadniemy.Broń nas ze wszystkich sił,prowadź na naszej drodze ,uzdrów i ulecz ,czuwaj nad nami nieustannie ,bądź naszym przyjacielem ,pomóz nam doskonalić się w dobru,miłości ,prawości abyśmy juz nigdy nie zboczyli z drogi do Pana.Stój przed nami i potega swoją zabroń złemu dostępu do nas jako rodziny i każdego z nas z osobna ,tak byśmy byli tylko BOży i nawet na chwile błagam nas nie zostawiaj bez pomocy i interwencji.Pomóż pokonac każda przeszkode i przeciwnosci i upros nam łaski by zło nie wiodło nas więcej na pokuszenie,nie miało do nas dostepu bo bronić go bedzie Twoja miłosć do Boga ,mądrość ,moc i przyjaźń dla nas :) sprawiaj Prosze swym wstawiennictwem i moca by zło nigdy nas już nie zwiodło,nie zmamiło,nie usidliło,nami nie zawłądneło,ani włądzy nad nami nie miało zadnej , bysmy byli nie widzialni i niesłyszalni dla zła i zanurzeni na zawsze w mocy miłosci Boga ,Jemu tylko posłuszni i jemu oddani na zawsze.Oddaję Ci nas w opiekę i prosze najpokorniej bys Ty KOchany oddawał nas Panu nieustannie w niewolę Jego miłosci i upraszał łaski dla nas nędznych o pomoc z nieba w imie miłosiernej miłości Chrystusa ,przez Jego święte rany i przelana za nas krew ,przez niewinnosc i czystosc i jej fiat dane BOgu,przez Jej współmękę z Chrystusem na drodze krzyzowej i krzyzu ,przez Twoją miłośc pros za nami nieustannie i broń jak rzeczy najmarniejszej ale Bożej przed złym poteżnym przeciwnikiem,zawsze.Stawaj przed przeciwnikiem potęzny i mocny przyjacielu i nie daj nas złemu na zatracenie ani działanie !Dziekuję !
 ewunia: 09.03.2009, 15:03
 Archaniele Rafale ogromnie proszę Cię o pomoc w sprawie znalezienia nam,mieszkania zastępczego którego, tak usilnie, poszukujemy.Proszę by w mojej rodzinie, panował ,spokój,miłość,dobroć. Kocham Cię bardzo mocno,i wierzę w Ciebie,jak najmocniej ewa
 grazyna: 09.03.2009, 14:36
 Archaniele Rafale prosze CIĘ aby dzisiejsza data stała,sie bardzo radosną datą dla,stefana,jego kochanego syneczka fabianka,jak również dlajego ukochanej,dziewczyny i całej rodziny.miej w opiece nas wszystkich jak równiez i naszą firmę dziękuję Ci z całego serca za to że przygarnąłeś nas pod swoje skrzydła Kocham,CIĘ proszę bądz zawsze z nami
 GRAZYNA: 09.03.2009, 14:01
 Archaniele Rafale prosze Cię o uleczenie mojego uspionego umysłu proszę o pomoc dla mojego przyszłego zięcia stefana żeby dzisiejsza data stała się dla niego bardzo szczęśliwa również,jak i dla jego kochanego syneczka,oraz kochającej Anitki.prosze kochany ARCHANIELE RAFALE o pomoc dla całej mojej rodziny i naszej firmy DZIĘKUJĘ że przyjąłeś nas pod swoje skrzydła
 BARBARA23: 03.03.2009, 22:24
 ŚW ARCHANIELE RAFALE , DZIĘKUJE TOBIE ZA TO ZE JESTES ZE MOGE ZWRÓCIC SIE DO CIEBIE O POMOC , WIERZE ZE MI POMOZESZ , PROSZE CIEBIE O UWOLNIENIE MNIE Z TEGO SCHORZENIA OKA , PROSZE Z CAŁEGO SERCA I DZIĘKUJE CI ŚW ARCHANIELE RAFALE


 BARBARA23: 03.03.2009, 00:55
 ŚWIĘTY ARCHANIELE RAFALE , dziekuje ci z calego serac za otrzymaną pomoc , wiem ze zawsze moge na ciebie liczyc , pomagasz mi i dziekuje ze jestes przy mnie , prosze cie i tym razem o pomoc , poniewaz martwie sie moim okiem , prosze cie aby wszystko było wporzdku , bardzo z calego serca ciebie prosze , ty uzdrawiasz , pomóz mi w ten sposób pomóz mi prosze, uwolnij mnie od tego schorzenia , święty archaniele Rafela dziękuje ci i prosze o pomoc
 Barbarka: 01.03.2009, 19:57
 Dziękuję Ci Święty Archaniele,że Cię poznałam bliżej,teraz w internecie,bo niewiele o Tobie wiedziałam.Intuicja,a może Ty sam Święty Rafale,chciałeś abym Cię bliżej poznała i zrozumiała,że Ty z woli Boga mnie prowadzisz.Któż jak Bóg. Wielbi dusza moja Boga i raduje się i niepokoi duch w sercu moim .
 A: 25.02.2009, 19:47
 Święty Rafale! Strzeż Rafała od wszelkiego zła, ocal go i poprowadź tak jak biblijnego Tobiasza właściwymi drogami życia. Oddal od niego złe myśli i nie opuszczaj go. Niech odzyska wiarę w siebie i wyzdrowieje.
 Robert: 17.02.2009, 21:48
 TO PRAWDA!
 Robert: 17.02.2009, 21:47
 WIDZIALEM ANIOLA
 Nina: 29.01.2009, 23:10
 Dziękuję Ci za to, że jesteś przy mnie Rafale archaniele. Czuję się pewniejsza i niczego się nie lękam. Proszę Cie-przeprowadź mnie przez życie tak, aby to się podobało Panu Bogu.
 Zosia: 27.01.2009, 22:30
 Święty Rafale proszę CIĘ o zdrowie dla Mnie .Módl się za mną,bym mogła wrócić do zdrowia.....
 tomek: 20.01.2009, 16:25
 Dziękuję, że jesteś...
 Bibi: 18.01.2009, 20:25
 mam wdzieecznosc za opieke nad moja rodzina
 Agnieszka córka Andrzeja: 15.01.2009, 20:53
 archaniele Rafale, Ty przynosisz uzdrowienie ciała i duszy.Gorąco proszę Cię o zdrowie dla mojego ukochanego Taty. Ty wiesz, że jutro jest operowany po raz drugi. twojej opiece powierzam jego serce. już jestem spokojniejsza. kochająca córka
 Karolina: 14.01.2009, 14:17
 Święty Rafale Archaniele proszę o powrót do zdrowia dla Mateusza i Joasi. Ufam, że złagodzisz ich cierpienia. Dla siebie proszę o dobrego i szlachetnego męża. Święty Rafale Archaniele, módl się za nami. Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] (29) [30] [31]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do Matki Boskiej BolesnejModlitwa do Matki Boskiej Bolesnej

Być prawdziwym chrześcijaninem? Owszem, ale co to znaczy?Być prawdziwym chrześcijaninem? Owszem, ale co to znaczy?

To Maryja zdrój miłosnyTo Maryja zdrój miłosny

Święta Maryjne we wrześniŚwięta Maryjne we wrześniu

Jestem Maryja - nie umrzeszJestem Maryja - nie umrzesz

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej