Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz Sinka


   

Wasze komentarze:
 Alicja: 27.09.2014, 20:13
 Kochany Archaniele Rafale proszę bądź że mną w tych najtrudniejszych dniach mojego życia.Jeżeli będę bardzo chora pomóż mi się jak najszybciej wyleczyć .Jesteś patronem mojego synka Rafałka.Módl się za mną do Trójcy Boga Ojca JezusaChrystusa i Ducha św.
 Ania: 20.09.2014, 14:29
 Święty Archaniele Rafale przyprowadź do mnie kochanego i kochającego męża.
 aaaggg: 14.09.2014, 19:49
 Święty Archaniele Rafale, błagam o to abyś pomógł w bezpiecznym powrocie do domu córki i wnuczki, jesteś opiekunem podróżujących a one będą bardzo potrzebowały Twojej opieki. Otocz ich swoją obecnością aby cała podróż przebiegła szczęśliwie.
 Agnieszka: 11.09.2014, 16:49
 Drogi Archaniele Rafaelu, Gorąco Cię prosze, żebyś pomógł mi wrócić do zdrowia. Proszę, bądź przy mnie podczas najbliższych badań i postaw na mojej drodze dobrych specjalistów, którzy w jak najlepszy sposób przeprowadzą proces leczenia. Dziękuję Ci za dotychczasowe wsparcie i gorąco wierze, że wszystko będzie dobrze.
 małgorzata: 07.09.2014, 10:55
 św. michale archaniele obdarz marka zdrowiem.
 MONIKA: 02.09.2014, 21:56
 kochany Archaniele Rafale modl sie ozdrowie na duszy i ciele mojej mamy Elzbiety
 D: 16.08.2014, 13:56
 Archaniele Rafale... choć internet ani trochę nie zbliży mnie do Ciebie i sensu brak w tym, że pisze to tutaj... . Dziękuję za ten jeden dzień. Jeden dzień, w którym nie czułam pustki i zaznałam smaku szczęścia. Nie chcę uleczenia, choroba, to nie wada, ani nie wyrok, tylko próba. Codziennie poddaję się tej samej próbie. Walczę. Tego jednego dnia, na tysiąc dni, na ich całą resztę - pomogłeś mi wygrać, pokazałeś, że i z tym można żyć. Nie proszę o nic... ani o cudowne uzdrowienie, ani o drugi dzień szczęścia, ani o cokolwiek innego prócz jednego... . Proszę jedynie o to, byś usłyszał, że dziękuję. Podobno słowa pisane mają wielką moc... .
 D: 16.08.2014, 13:56
 Archaniele Rafale... choć internet ani trochę nie zbliży mnie do Ciebie i sensu brak w tym, że pisze to tutaj... . Dziękuję za ten jeden dzień. Jeden dzień, w którym nie czułam pustki i zaznałam smaku szczęścia. Nie chcę uleczenia, choroba, to nie wada, ani nie wyrok, tylko próba. Codziennie poddaję się tej samej próbie. Walczę. Tego jednego dnia, na tysiąc dni, na ich całą resztę - pomogłeś mi wygrać, pokazałeś, że i z tym można żyć. Nie proszę o nic... ani o cudowne uzdrowienie, ani o drugi dzień szczęścia, ani o cokolwiek innego prócz jednego... . Proszę jedynie o to, byś usłyszał, że dziękuję. Podobno słowa pisane mają wielką moc... .
 Dorixon: 30.07.2014, 16:50
 święty Rafale archaniele proszę Ciebie o opiekę nad moją rodziną oraz pomoc w nauce i dobrego partnera


 BARBARA: 23.07.2014, 11:59
 Św Archaniele Rafale proszę o opiekę nad naszą rodziną, kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Bożą
 MARY: 18.07.2014, 19:43
 Św. Rafale Archaniele proszę Cię o pomoc w odzyskaniu zdrowia dla mnie i mojego męża. Pomóż w uzdrowieniu ducha mojego syna i synowej by wrócili do Boga.
 margop: 27.06.2014, 16:44
 Archaniele Rafale,miej proszę w opiece moją rodzinę, pomóż mi przejść życie ku chwale Boga, wstydzę się prosić o więcej czytając te wszystkie prośby moja wydaje się marna i przyziemna a zatem Archaniele proszę Cię pomóż tym wszystkim potrzebującym którzy potrzebują Cię bardziej niż ja amen
 jadzia: 18.06.2014, 21:25
 Święty Rafale Archaniele. Doprowadź mojego synka Rafałka do świętości.Amen.
 Edyta: 17.06.2014, 10:05
 Święty Archaniele Rafale, proszę Cię o opiekę nad moją rodziną. Uratuj nasze dusze, skrusz nasze serca. Zawsze na chwałę Boga Amen.
 Bożena: 13.05.2014, 23:43
 Świety Archaniele Rafale prowadz mnie trudnych chwilach można powiedzie beznadziejnych wraz z mężem jesteśmy przepędz co złe i niegodne abyśmy na swojej drodze spotkali ludzi co nam pomogą i o łaske dla duszy mojego zmarłego taty BÓG ZAPŁAĆ Z BOGIEM .AMEN.
 Iza: 11.05.2014, 13:50
 Archaniele Rafale proszę Cie o pomoc dla naszej kochanej córeczki. Pomogłes mi zajść w ciąże, szczęśliwie ja donosić, urodzić i wiem,że cały czas jesteś przy nas, dlatego szczerze ufam,że i teraz nam pomożesz. Serdecznie Ci dziękuje
 danuta: 01.05.2014, 11:31
 Święty Archaniele Rafale, pomóż mi byc człowiekiem który miłuje wszystkich bez względu na traktowanie, wyproś u Boga pokój w sercu, rozwagę dla mnie, pokorę, umiłowanie Boga nade wszystko, aby przebywanie ze mną było świadectwem dla innych o wielkiej mojej miłości do Pana, abym ja i inni zmieniali się dzięki Bogu, aby moje i życie najbliższych mi osób było życiem na Chwałę Pana.
 Aleksander: 23.04.2014, 03:02
 prosze Cie sw.Rafale Archaniele przypomnij Panu Bogu moja modlitwe o uwolnienie.
 Dorota: 13.04.2014, 22:37
 Święty Archaniele Rafaelu proszę Cię o opiekę i pomoc dla mojego synka i dla mnie. Ty wiesz jak bardzo jest nam ciężko. Pomóż mi rozwiązać wszystkie problemy i odnaleźć pokój, bezpieczeństwo i miłość, zgodnie z wolą Bożą. Proszę, błagaj majestat Boży w naszej intencji
 J.: 05.04.2014, 13:56
 Archanioł Rafał przybył do mnie w nocy gdy byłam w szpitalu miałam ciężkie zapalenie płuc. Stanął nad moim łóżkiem o 3.00 w nocy, bałam się, że chce mnie zabrać. Bardzo się bałam, chciał coś powiedzieć ale tak się bałam, że odszedł. Potem dowiedziałam się, ze jego imię oznacza Bóg uzdrawia. Archanioł był duży, nie miał skrzydeł, miał biała szatę przepasaną i włosy do ramion, kolor beżowy. Coś miała chyba w dłoniach. Nie miał zarostu na twarzy, wyglądał na ok 20-30 lat. Zdecydowanie wzrostu ok. 3 metrów. rano badało mnie w szpitalu 2 lekarzy i powiedzieli nie ma nic na płucach- zdziwieni byli. To chyba wszystko. Czuje płynące dobro i miłość przez co świat stał się dla mnie taki mały, od tej pory jestem już innym człowiekiem inaczej patrzę na świat. Wszystkim życzę żywej wiary i oddanie się Panu Bogu. Takiej miłości nikt nam nie da tu na ziemi jaka nam daje sam Pan Bóg. Okazujmy Panu Bogu naszą miłość do Niego.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] (12) [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do Matki Boskiej BolesnejModlitwa do Matki Boskiej Bolesnej

Być prawdziwym chrześcijaninem? Owszem, ale co to znaczy?Być prawdziwym chrześcijaninem? Owszem, ale co to znaczy?

To Maryja zdrój miłosnyTo Maryja zdrój miłosny

Święta Maryjne we wrześniŚwięta Maryjne we wrześniu

Jestem Maryja - nie umrzeszJestem Maryja - nie umrzesz

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej