Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 Adam: 29.09.2010, 20:20
 Archaniele Rafale proszę pomóż mi jutro i wróć mi zdrowie i dodaj odwagi
 Patrycja: 29.09.2010, 17:13
 Święty Rafale pomóż mi abym znalazła swoją drugą połówkę. Błagam przyjdź mi z pomocą.
 ja prosze Archanioła: 20.09.2010, 20:36
 Świety Archaniele Rafale prosze abym odzyskała kontakt z Krzysztofem ,aby ON wyszedł z inicjatywą kontaktu .dziekuje za pomoc i prosze.
 BASIA: 18.09.2010, 18:09
 Święty Archaniele prosze abyś zawsze mi towarzyszył a zwłaszcza gdy potrzebna mi Twoja pomoc. prosze z calego serca aby moje sprawy dzisiaj sie wyjaśnily pozytywnie. dziekuje ze jestes przy mnie.
 dziewczyna 25: 17.09.2010, 21:55
 Swiety Archaniele Rafale.. prosze o to aby moje sprawy uczuciowe korzystnie sie rozwijały , prosze aby sie odezwał najszybciej do mnie chlopak o którym teraz myśle .. aby weekend był bezpieczny i udany .dziekuje Święty Archaniele Rafale, prowadź mnie ,uproś moje łaski u Pana Boga- z całego serca Cie prosze.
 Barbara: 08.09.2010, 21:58
 dziekuje ze mnie wysłuchałeś Święty Archaniele Rafale , że jestes przy mnie , prosze o miłość , odwzajemnione uczucie.
 Barbaraa: 06.09.2010, 13:41
 Dziekuje Ci za pomoc i opieke którą mnie otaczasz Święty Archaniele Rafale ! prosze Ciebie i tym razem pomóż mi abym spotkala na swojej drodze wybranka serca/ towarzysza zycia . uproś u Boga łaski o ktore ja proszę.
 ja25 dziewczyna: 01.09.2010, 15:29
 Bardzo proszę z całego serca święty Archaniele Rafale o wyjaśnienie sytuacji o której teraz mysle, aby wyszło na moja korzyść , aby wszystko sie wyjasniło i było dobrze. dziękuję ze jestes , dziękuje za pomoc
 prosze o zdrowie: 29.08.2010, 11:25
 bardzo proszę Archaniele Rafale pomóż potrzebującym i proszącym o łaski , prosze o polepszenia stanu zdrowia mojej babci Magdaleny z całego serca Dziękuję Ci


 Barbaraa: 29.08.2010, 11:16
 Święty Archaniele Rafale ,bardzo proszę o polepszenie stanu zdrowia mojej babci Magdaleny.. z calego serca dziekuje Ci za opiekę.
 barbara: 28.08.2010, 19:46
 święty Archaniele Rafale dziekuje że przy mnie jestes , dziekuje Ci za otrzymane prośby i łaski. prosze Cię o miłośc, chce być z kimś , chcę kochać i byc kochaną. prosze! uproś dla mnie łaske miłości.
 Ania: 24.08.2010, 17:41
 wyjeżdzałam za granicę, nie znałam języka a miałam przesiadkę i miałam kupić bilet na pociąg. Jestem realistką i cięzko mi uwierzyć, że mogłam spotkać anioła...ale chyba spotkałam... to był chłopak, Polak, który zaprowadził mnie na stację, kupił mi bilet, poczęstował kanapką i póżniej jeszcze na chwilę spotkałam go na przystanku docelowym. to naprawdę się zdarza...
 barbara: 09.08.2010, 15:31
 święty archaniele Rafale DZIĘKUJE CI ZA OPIEKĘ NADE MNĄ I NAD MOJĄ RODZINĄ. opiekuj sie nami nadal. prosze CIĘ o MIŁOŚĆ , pragne miłosci, pragne kochać i byc kochana PROSZE Z CALEGO SERCA KOCHANY MÓJ ANIELE
 gosia: 08.08.2010, 00:14
 Michale Archaniele pomóż mi przezwycieżyc zło które jest nasyłane na mnie i na moja rodzine Oraz pomóż moim dzieciom aby spotkały na swej drodze odpowiednich ludzi oraz dokonały dobrego wyboru w życiu.Wierze ze tak się stanie.Swiety MIchale oraz Tadeuszu Judo módl sie za nami
 kasia: 05.08.2010, 19:37
 ŚW.RAFALE ARCHANIELE PROSZĘ O WEWNETRZNY SPOKOJ DUSZY I CIALA .NAUCZ MMNIE CIESZYC SIE Z KAŻDEO DNIA ŻYCIA ABYM MOGŁA TROCHE SIE UŚMIECHAĆ DO MĘŻA , SYNA I LUDZI .DZIEKUJE JEŚLI TYLKO SPOJRZYSZ NA MNIE .
 rafał: 31.07.2010, 06:03
 chciałbym. żeby każdy człowiek mógł wierzyć. Uzdrowiłem moją obecną Żonę w kilka tygodni, sam nie wiedząc jak.Zastanawiałem się wiele miesięcy nad tym, w jaki sposób to mi się udało. A przecierz odpowiedź jest... ... to ciepło, ciepło narastające w dłoniach gdy chcemy pomóc. Ciepło wiary w dotyku miłości. poczucie bliskości (nigdy współczucia!) tylko ciepło jest najskuteczniejszym lekarstwem. kochajmy sie wzajemnie. obdarowujmy swoich bliskich wlasnym wewnetrztrznym cieplem. bez ani jednego slowa. w ciszy, w osobnosci, a nawet publicznie. znajdzmy chocby jeden dzien w którym choćby przez kilka minut byc jak fala która nie zna swego wypietrzającego łagodnego początku, wzbierając, osiągnąć wkońcu ciepły, kojący brzeg rozgrzanego piasku plaży.. poczuć ciepło, wolność i czystość. mail: raphael84cz@gmail.com
 Ja: 28.07.2010, 13:12
 Św. Archaniele Rafale, proszę otocz mnie swą opieką, zabierz cierpienie ode mnie. Dopomóż, by serce M. stało się dojrzałe i silne i jeśli jest taka Wola Boża, pomóż pokonać mu lęki i doprowadź do mnie..
 Guzik: 22.07.2010, 08:33
 Aniele złoty pragnę z całego serca mieć dobrą pracę. Szukam i szukam i nic...Dziękuję Ci za miłość i zdrowie.
 Marta: 24.06.2010, 21:59
 św.Rafale postaw na mojej drodze życia tego człowieka i ta moją druga połówke która mi zapisana,pomóż nam sie odnaleźć i zmierzać ku dobremu i bym dokonała w miłości dobrego wyboru,kochała ze wzajemnością i nie czuła sie juz samotna i zraniona. Prosze Cie o łaske w miłości, którą bardzo chce dać sobie jak i moim bliskim. Dziekuje za wszystko
 MR: 21.06.2010, 15:14
 Święty Rafale stawiaj się za mną do Pana Boga, za Twoim wstawiennictwem proszę o ład i szczęście w życiu.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] (26) [27] [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

Treść

Nowości

św. Albinśw. Albin

Modlitwa do św. AlbinaModlitwa do św. Albina

Rachunek sumienia dla dzieciRachunek sumienia dla dzieci

Droga Krzyżowa CierpiącychDroga Krzyżowa Cierpiących

Rodzice w ogóle nie rozumieją co czujęRodzice w ogóle nie rozumieją co czuję

Nie ma lepszego lekarstwa na miłość własną niż własne dzieckoNie ma lepszego lekarstwa na miłość własną niż własne dziecko

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej