Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 Prawda duszy: 28.08.2012, 08:24
 Bóg wyciąga dłoń do tych którzy mają prawe serca, daje też szanse na zmianę ciemnych serc, ludzkość została wystawiona na próbę pokusy Szatana, Bóg dał mu wolną rękę na wykazanie, jaką drogę wybierze ludzkość. Ludzkość żyje w chorobach ponieważ mamy niedoskonałe ciała. Do momentu śmierci ,która jest wykupieniem grzechów rodziców.Śmierć jest odkupieniem i nową drogą po armagedonie..Nie będziecie kuszeni ponad to czego nie zniesiecie.Bóg nie zostawia bez pomocy.Nie obwiniajmy Stwórcy za zło , siewcą jest szatan a żniwiarzem będzie Bóg..który zbierze plony dobrych ludzi ...Modlitwy kierujemy poprzez Syna Bożego Jezusa Chrystusa ,który obecnie objął władzę po zmartwychwstaniu. Chrystus Jest prawą ręką Bożą...Anioły są wysłannikami Bożymi w ochronie..Nie kierujemy modlitw do Aniołów..
 smutna: 19.08.2012, 16:27
 Św. Rafale,,modlę się do Ciebie prawie co dzień, ale i tą drogą, choć dziwną może trafi moja modlitwa... Wstaw się u Boga za moim ukochanym Mężem i uproś dla Niego wielką Łaskę mocnej wiary...! Raz wierzy, raz nie dowierza, jak Tomasz...Zbłądziły Jego ścieżki z Drogi Prawdy...Braki w wiedzy religijnej wyniósł z poprzedniego okresu życia.. Proszę ulituj się nad Nim, bo ja nic już więcej nie mogę ponad to, co staram się robić... Czuję się bezsilna i czasem już wątpię, czy Pan Bóg nie zapomniał o nas... Módl się też za naszymi dziećmi z pierwszych małżeństw... I one potrzebują nawrócenia na właściwą drogę... Potrzebują sakramentów, a nie można im przecież tego narzucić...!!! Błagam wstawiaj się za nami...!!! Proszę pokornie łzami duszy pisząc do Ciebie...:(( Kocham Cię i błogosławię po stokroć, dziękując za Twoje wstawiennictwo - smutna matka i żona
 barbara: 18.08.2012, 23:20
 Swiety Rafale prosze Ciebe wylecz mnie z bardzo meczacej choroby i zeby lekarze widzieli co mi jest. Zeby badania wykazaly moja dolegliwosc. A ja Cie czcic bede tu na ziemi i w niebie. Dziekuje Ci Sw Rafale za wstawiennictwo za mnie
 Małgorzata: 16.08.2012, 19:24
 Św.Archaniele Rafaelu,Patronie mojego syna!Błagam Cię o Twoje wstawiennictwo u Naszego Wszechmogącego i Miłosiernego Boga Ojca i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.Wyproś pomoc w uzdrowieniu z choroby nowotworowej naszej kochanej Mamusi i Babci Eleonory. Proszę Cię o Twoją stałą opiekę nad całą naszą rodziną.Dbaj o nasze zdrowie i chroń przed wszelkimi niebezpieczeństwami.Bóg zapłać!
 Małgorzata: 16.08.2012, 19:23
 Św.Archaniele Rafaelu,Patronie mojego syna!Błagam Cię o Twoje wstawiennictwo u Naszego Wszechmogącego i Miłosiernego Boga Ojca i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.Wyproś pomoc w uzdrowieniu z choroby nowotworowej naszej kochanej Mamusi i Babci Eleonory. Proszę Cię o Twoją stałą opiekę nad całą naszą rodziną.Dbaj o nasze zdrowie i chroń przed wszelkimi niebezpieczeństwami.Bóg zapłać!
 Elżbieta: 06.08.2012, 15:35
 proszę o zdrowie moich bliskich i pokój serc wszystkich ludzi, przecież tak niewiele trzeba by spokojnie żyć. Amen
 Barbara ja.: 06.08.2012, 11:10
 Święty Archaniele Rafale , prosze z całego serca ,wstaw sie za mnie u Pana Boga Najwyższego, pomóż mi w tej beznadziejnej sprawie.. Uzdrow tą sytuacje, spraw aby szefowa sprawdziła dokładnie wszystko.. Prosze z calego serca POMÓŻ BŁAGAM POMÓŻ !!!!!!
 Barbara młoda ja. proszę Cię: 06.08.2012, 10:46
 Święty Archaniele Rafale. Z całego serca dziękuje za otrzymane łaski i prośby.. Proszę o uzdrowienie tej beznadziejnej sytuacji jaka mnie spotkała. Wczoraj w pracy zostałam bezpodstawnie posądzona o coś czego nie zrobiłam... Jest mi z tym ciężko. Prosze z całego mojego szczerego serca o uzdrowienie tej sprawy. Prosze o to aby wszystko się wyjaśniło w jak najszybszym czasie, proszę aby szefowa sprawdziła to dokładnie kto to zrobił. BARDZO PROSZE ŚWIETY ARCHANIELE RAFALE, POMÓŻ MI W TEJ SPRAWIE, JEST MI TRUDNO I PRZYKRO. BŁAGAM Z CALEGO SERCA POMÓŻ MI!!! PROSZE DAJ ZNAK ,DAJ MI ZNAK Archaniele Rafale, Pokieruj moją szefową tak aby sprawdziła to dokładnie. Źle sie z tym czuje ,jest mi przykro że wmówiono mi coś czego ja nie zrobiłam. Z Całego serca dziękuję Tobie za opiekę. Wszechmogący Boże pomóż mi!
 Karolina: 31.07.2012, 20:19
 Swiety Archaniele Rafaelu ...Pragne Ci podziekowac za Twoja opiekie i uzdrowienie. Dziekuje Ci z calego serca za Twoje wsparcie. Otaczaj swoimi skrzydlami wszystkich potrzebujacych Twojego wsparcia. Miej w swojej opiece moja cala rodzine. Jestes moim swiatlem i pozostan nim na wieki! Bog zaplac Swiety Archaniele Rafale, ktory jestes przed obliczem Pana Naszego Jezusa Chrystusa.


 Ania: 30.07.2012, 16:06
 ŚWIĘTY ARCHANIELE RAFALE PROSZĘ OTOCZ SWOJĄ OPIEKĄ MOJEGO SYNA MICHAŁA I UZDRÓW GO,DOPOMÓŻ ,ŻEBY NAWRÓCIŁ SIĘ.ŻEBY ODNALAZŁ WŁAŚCIWĄ ŚCIEŻKĘ W SWOIM ŻYCIU,ŻEBY ULÓŻYŁ SOBIE ŻYCIE I BYŁ SZCZĘŚLIWY.PROSZĘ DLA NIEGO O ZDROWIE DUSZY I CIAŁA.
 Katarzyna: 26.07.2012, 22:05
 Święty Archaniele Rafale! Proszę o uzdrowienie i siłę ducha dla mojej przyjaciółki Eli. Otocz ją swoim "skrzydłem" i dodaj mocy, by mogła żyć. Proszę Cię także, abyś wyprosił łaskę zdrowia duszy i ciała dla nas obydwóch (mnie i Eli). Proszę Cię o opiekę dla moich bliskich, znajomych, nieznajomych, nieprzyjaciół. Dziękuję za dotychczasową opiekę i wstawiennictwo u miłosiernego Boga.
 Dorota: 18.07.2012, 10:41
 SW.ARCHANIELE RAFALE PROSZĘ O NAWROCENIE MOJEGO MĘŻA, O UZDROWIENIA MAŁŻEŃSTWA.Prosze o wsatwiennictwo u Pana Boga Naszego!BÓG ZAPLAĆ
 Krzysztof z Lublina: 14.07.2012, 20:55
 Święty Rafale, spójrz na mnie, na moją rodzinę, Ty wiesz ile ona wycierpiała, wiesz, że miałem trudne dzieciństwo, czy pamiętasz jak klęczałem przed Twoim obliczem i prosiłem Cię o wstawiennictwo dla mojego ojca? Wysłuchałeś mnie, więc proszę i teraz Ciebie, otocz mnie łaską, szczególnie dopomóż mojej chorej mamie, pracującym tacie oraz mi, bym miał zdrowie wspierać mamę i dawać jej pociechę z dziecka Bożego jakim jestem razem z moją siostrą. Zanieś moje prośby do Boga Ojca i Matki Bożej. Jutro wspomnę o Tobie w miejscu cudu - Wąwolnicy.
 Anna: 12.07.2012, 23:17
 Swiety Rafale ,prosze wez w opieke Adama przemien nienawisc w jego sercu w milosc i pokoj.Zaprowadz go na droge wyznaczona od boga i zeby znalaz dobra dziewczyne ktora by go kochala i byla mu pomocna w ciezkich zyczowych probach.Otocz go swoja opieka na jego zyciwej drodze.Amen
 Jola: 28.06.2012, 13:38
 Św.Archaniele Rafaelu proszę uzdrów chore serce mojego kochanego Henryka prosze przyślij mu zielone światło uzdrowienia.....uzdrów jego cialo i jego dusze...otocz opieka mnie oraz moja rodzine i kochanego Henryka............Miej nas w opiece i wstaw sie za nas u Pana Boga....Dziekuje z calego serca........
 Karolina: 26.06.2012, 20:41
 Swiety Rafaelu nie opuszczaj mnie. Nie dopusc by powrocila choroba..RATUJ MNIE!!! Blagam o uzdrowienie! BLAGAM! Ulituj sie nademna jak uczyniles to z Tobiaszem. Prosze o wsatwiennictwo u Pana Boga Naszego!
 grazyna: 24.06.2012, 22:32
 Swiety Archaniele Rafaelu prosze o uzdrowienie duszy i ciala naszej rodziony i bliskich.Bog zaplac
 ilona: 21.06.2012, 18:51
 Jestem bezsilna, wszystko co osiągnęłam zawdzięczam Bogu.Proszę o błogosławieństwo dla mnie, mojego męża,moich dzieci,mojej mamy i całej rodziny. A dla zmarłych mojego taty, babć, dziadków, siostry, brata i dobrych dusz światłość wiekuistą, spoczynek spokojny.Święty Rafale módl się za nami, miej nas w opiece.
 Elżbieta : 16.06.2012, 20:02
 Dbaj o Karola, Marcella i Dorotę. pozwól cieszyc sie im życiem
 Edyta: 14.06.2012, 12:10
 Święty Archaniele Rafale bardzo proszę o opiekę nad całą moją rodziną. Otocz Swoimi srzydłami moje dzieci, rodziców(szczególnie mamę) i wszystkich, którzy potrzebują Twojej pomocy. Dziękuję, że Jesteś przy mnie i pomagasz mi wrócić na właściwe ścieżki. Wspieraj mnie i uzdów moją duszę i ciało. Naucz mnie kochać siebie i ludzi. Bóg zapłać. Z całego serca dziękuję Archaniele Rafale.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] (18) [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

Treść

Nowości

św. Kazimierzśw. Kazimierz

Modlitwa do św. KazimierzaModlitwa do św. Kazimierza

Litania do św. KazimierzaLitania do św. Kazimierza

bł. Jan Antoni Farinaśw. Jan Antoni Farina

Modlitwa do św. Jana Antoniego FarinyModlitwa do św. Jana Antoniego Fariny

Dlaczego Kościół nie zajmuje się ludźmi biednymi?Dlaczego Kościół nie zajmuje się ludźmi biednymi?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej