Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 Monika: 29.09.2011, 10:16
 Św Rafaelu, opiekunie, Aniele Stróżu, czy to Ty ochroniłeś mnie w ciężkim wypadku? Dziekuję Ci za ochronę życia oraz za to, ze nigdy w moich ryzykownych podróżach nie spotkało mnie żadne nieszczęście. Aniele mój, w dniu Twojego święta proszę Cię o dalszą ochronę dla mnie , mojej rodzonej siostry oraz o długie życie i zdrowie dla moich rodziców. Proszę wyjednaj wiele łask dla mojej siostry Ani oraz łaskę małżeństwa i macierzyństwa dla mnie. Prosze Cię o stałą opiekę oraz o wstawiennictwo Twoje u Pana Naszego. Bądź przy mnie w dobrych i złych chwilach i nie opuszczaj mnie w potrzebie. Dziś wybrałam Ciebie na opiekuna swojego i chcę Cię czcić i modlić się do Ciebie. Amen
 matka: 29.09.2011, 07:39
 sw Rafale Archaniele patronie mojego syna , prosze miej go zawsze w swojej opiece.
 Rafał: 29.09.2011, 00:00
 Święty Rafale Archaniele- mój patronie, w dniu Twojego wspomnienia chcę Cię prosić, byś zaniósł przez majestat Pański prośbę o błogosławieństwo na rozpoczynający się rok akademicki, proszę o łaskę ukończenia studiów oraz łaskę pielgrzymowania w roku następnym na Jasną Górę. Miej w opiece mnie, strzeż mnie i broń przez Złym. Zachowaj także moją rodzinę, szczególnie Rodziców: proszę dla nich łaskę długiego życia i dobrego zdrowia. Zachowaj także mojego Przyjaciela Bartosza od wszelkiego złego, wyproś dla Niego dary Ducha Świętego, by się dobrze uczył i dobrze zdał egzamin maturalny w nadchodzącym maju. Święty Rafale Archaniele wierzę w Twoje orędownictwo u Pana, zostawia Ci moje prośby, problemy, to kim jestem i co posiadam, byś zaniósł to przez majestat Pański, gdzie przebywasz w światłości Pana wraz z Maryją Dziewicą. Amen.
 Ola: 18.09.2011, 11:59
 Kochany Święty Archaniele Rafale proszę w intencji pewnego chłopaka i o wysłuchanie prośby Bogu wiadomej.Opiekuj się nami,prowadż nas i wstawiaj się za nami.Dziękuje Ci za wszystko.
 JOLANTA 9.O9.2011: 10.09.2011, 02:53
 SWIETY RAFALE ARCHANIELE ,DZIEKUJE ZA TWOJA OPIEKE
 asia: 07.09.2011, 22:20
 SW rachaelu czuwaj nademna i nad moją rodziną.
 Elżbieta: 04.08.2011, 13:42
 proszę o spokój ducha
 Elżbieta: 26.07.2011, 11:05
 Pozwól wybrać i wybierać właściwie, wybaczyć prawdziwie, nie czuć złości, cieszyć się życiem, miłość czuć prawdziwą
 EJMB SP EP DO : 13.07.2011, 00:21
 SW RAFAELU PROSIMY ULITUJ SIE NAD PIOTREM ULECZ JEGO DUSZE I CIALO WSTAW SIE ZA NIM


 Elżbieta: 13.06.2011, 00:32
 pozwól się radować obecnością innych ludzi, a nie czuć złość - pozwól się cieszyć Ich szczęściem i radością, cieszyć się Ich sukcesami, a nie czuć zazdrość czy zawiść, niech miłość będzie ta prawdziwa...
 4 6 2011 PROSZACA: 04.06.2011, 22:59
 MAMY PEWNE MARZENIA POMOZ BY NAM SIE URZECZYWISTNILY I POMOZ W ICH REALIZACJI NASZEJ RODZINIE SEDECZNIE I Z WDZIECZNOSCIA DZIEKUJE
 EWA MARIA 12 5 2011: 12.05.2011, 20:04
 SW RAFAELU PROSZE CIE WSTAW SIE ZA MOIM SYNEM PAWLEM I MEZEM ODDAL OD NICH NIEZYCZLIWOSC BY ZNOW CIESZYLI SIE ZE SWJ PRACY DUCHOWO I MATERJALNIE BY SYNA PRZESTANO OSZUKIWAC POZWOL NAPRAWIC ICH BLAD POMOZ IM ANIELE I PROWADZ OD POCZATKU DO KONCA TE SPRAWE BY ZAKONCZYLA SIE DLA NICH POMYSLNIE POKIERUJ OSOBY WSPOLPRACUJACE Z NIMI BY ZNOW DOBRZE SIE WSPOLPRACOWALO BY ZAKONCZYLY SIE PROBLEMY FINANSOWE
 Urszula: 12.05.2011, 16:05
 Sw Piekny Rafaelu Archaniele, dziekuje Ci za Twa swieta opieke i czuwaj nade mna stale wypraszaj potrzebne laski dla mnie i spraw zebym w pracy dala sobie rade a tam trzeba sie caly czas smiac, cos powiedziec i sie smiac moze mnie wytrenuja, Archaniele daj mi te poczucie humoru i intelekt i zdrowe poczucie humoru., czuwaj nad moja dusza.
 EWA16 2 2011: 07.05.2011, 09:24
 SW RAFALE ARCHANIELU CODZIENNIE PLACZE NIE DAJE RADY PROSZ CIE POPROWADZ MNIE I POKIERUJ MNA I POSTAW NA MEJ DRODZE POMOCNA OSOBE KTORA DA MI PRACE UWO0LNIJ OD ZAZDROSCI MOJA RODZINE OD STARSZEJ KOBIETY KTORA ZAZDROSCI MNIE I MOJEJ RODZINIE UEOLNIJ NAS OD NIEJ BY NAM WIECEJ NIE SZKODZILA PROWADZ MNIE OD POCZATKU DO KONCA W OTRZYMANIU PRACY ORAZ BY MAZ WRAZ Z SYNEM OTRZYMALI DOBRA PRACE BYSMY ZNOW ZYLI W DOSTATKU I DOBROBYCIE W SZCZESCIU BLAGAM PMOZ NIE ZOSTAWIAJ W POTRZEBIE NATCHNIJ NA NOWO WIARA ZE BEDZIE ZNOW WSZYSTKO DOBRZE
 Urszula: 28.04.2011, 02:54
 Sw Rafaelu Piekny Archaniele, zostalam przyjeta do nowej pracy, nad oceanem. Kiedys zapewne bym pomyslala ze to jest nie mozliwe, ze to tylko jakies marzenia sa ,a jednak jest to prawda, stalo sie, zostalam przyjeta, marzenie sie spelnilo. Dzkuje Ci Sw Rafaelu za Twoja swieta pomoc i Blogoslawienstwo od Naszego Pana Jezusa, ktory daje to o co dusza go prosi. Pan Jezus wie najlepiej co nam brakuje i on da nam to we wlasciwym czasie.
 Karolka: 27.04.2011, 15:03
 św. Rafale Archaniele, pomóż i mi znaleźć dobrego męża, tak jak kiedyś pomogłeś Sarze i Tobiaszowi. Pomóż mi pokonać moje ograniczenia, to co stoi na przeszkodzie stworzenia poważnej relacji. Proszę, pomóż mi rozpoznać najwłaściwszą dla mnie osobę. Proszę też w intencji mojej nowo nawiązanej relacji. Jeśli to, o co proszę jest zgodne z wolą Boga, prosze, niech się spełni.
 Urszula: 24.04.2011, 21:17
 Sw Rafaelu Piekny Archaniele, dzis w Swieto Zmartwychwstania Niedziela Wielkanocna, wielu ludzi bylo w kosciele, kosciol przepelniony po brzegi, lecz hudego i grubszego pana nie bylo w kosciele. Kazanie ksiedza ktory juz odchodzi na emeryture bylo przepojone miloscia i jego slowa madre. Ksiadz powiedzial zeby isc za marzeniem, rozpoczac nowe zycie, ze kazde marzenie jest inspiracja Boga. Musze probowac zmienic moje zycie jechac nad ten ocean, dostac prace, jesli jest to wola Jezusa. Jesli to wszystko jest jego wola, niech tak sie stanie. Ksiadz dodal jeszcze ze w tym kosciele nie ma milosci to zeby chociaz na parkingu byli do siebie uprzejmi tak ich skwitowal, dobrze ich zna ze to sa grzdyle nad grzdylami. Na koniec mszy pozegnalam sie z tym ksidzem powiedzialam ze tez wyjezdzam, zyczyl mi powodzenia i pzytulil mnie policzkiem do policzka jak sie zegna przyjaciol. Moj Boze ja nie rozumiem po co ten hudy wskoczyl tak przed moje oblicze, i po co ten gruby tak sie krecil i tak dlugo, to sa grzdyle oni sie bawia zyciem. ja jade czy tu czy tam ale dlugo tu nie bede. Takie grzdyle, moj boss Wloch nie lubi tych grzdyli, nie przyjal do pracy na sprzedawce grzdyla chociaz kupil sobie porzadne okulary zeby sie pozbyc grzdylostwa a i tak grzdyl. Mam nadzieje ze dostane ta prace, Sw Rafaelu czuwaj pzy mnie i badz obecny w kazdej chwili, licze na Ciebie i Blogoslawienstwo od Pana Naszego Jezusa
 Urszula: 17.04.2011, 21:19
 Sw Rafaelu piekny Archaniele ze Sw Michalem Archaniolem i Sw Gabrielem Archaniolem. Dzikuje Wam za troske, troche sie spoznilam. Ten hudy pan stal na koncu kosciola przy kolumnie gdzie sa wszystkie oleje. ja stalam na koncu przy ostatnich lawkach, ale skoro prosilam Trzech Archaniolow zeby czuwali przy obrazie Matki Bozej z Guadalupe, a wiec udalam sie zaraz pod Matki Bozej obraz, znalazlo sie dla mnie miejsce na koncu tej dlugiej lawy. Msza Sw byla bardzo dluga, spiewana. Gdy ksiadz ofiarowywal cialo Chrystusa z jego krwia, przyszedl ten grubszy pan do kosciola i stanal obok mnie, ja siedzialam. Pozniej kosciol kleczal i on kleczal obok mnie. A gdy kosciol stal ja jego zlapalam za reke do modlitwy. lewa reka trzymalam kobiety reke, a prawa reka jego reke, gdy modlitwa sie skonczyla on mi scisnal moja reke z jakims uczuciem. Moj Boze a ten hudy gdy skonczyl podawac krew Jezusa pszeszedl obok mnie obojetnie, ja stalam plecami do niego ale widzialam ze poszedl. On jest stary przyjrzalam sie jemu jest zlosliwy i byc moze ma jakies problemy ze soba. Ten grubszy po prostu jest czlowiekiem i ma emocje, rozmawia z ludzmi. Jeszcze jedna niedziela Wielkanocna i byc moze bede musiala z tad wyjechac do nowej pracy jak ja otrzymam. Nie powinnam sie martwic ale jestem taka ze czasami placze. Dodam jeszcze ze ten hudy byl w bialej koszuli a ten grubszy w czeronej koszuli, bialo czerwona i teraz czlowieku wybieraj ktora. Wychodzi na to ze nie mam wyboru, wyjezdzam. A ci kandydaci nie sa ani mlodzi ani cudowni. Ten hudy jest okropny i zmienny serce jego z lodu jest chodzi z mina grobowa. To juz nie jest moj problem. Ja po prostu tak bardzo chcialam wyjsc za maz, a tu nie ma za kogo. Ten grubszy pan spoznil sie, ja wyjezdzam. Moze w ta Niedziele Wielkanocna o ile bede w tym kosciele Trzej Swieci Archaniolowie dopilnujecie mnie, albowiem po kosciele mam jechac prosto nad ocean, zeby porozmawiac z managerka o prace. Inny sklep tez dzwonil i potrzebuje jubilera tez nad oceanem, prosze Was Archaniolowie zalatwcie mi jedno albo drugie miejsce pracy. Dodajcie rownierz meza z Waszego wyboru. Wiem ze Pan Jezus zwyciezyl i ja z Jezusem nie przegram.
 Urszula : 16.04.2011, 01:23
 Sw Rafaelu piekny Archaniele prosze czuwaj przd Matki Bozej z Guadalupe obrazem, razem ze Sw Archaniolem Gabrielem i Sw Michalem Archaniolem w ta Palmowa Niedziele i Niedziele Wielkanocna, to byc moze juz moje dwie ostatnie Nidziele w tym kosciele i w tym Stanie i w tym miescie. Musze wyjechac do innej pracy w innym stanie w innym miescie, sytuacja zmusza mnie do wyjazdu, sytuacja bez wyjscia, wszystko tak nagle sie zawalilo. Gdybym miala meza to z radoscia bym wyjechala do takiego pieknego miasta nad oceanem, gdzie palmy pachna kokosem, bezowocne ale kokosowe. Tam tez jest kosciol Katolicki w ktorym tez jest Jezus i Maryja, Wszystko w rekach Jezusa. Za to w tym miescie nie ma nic dla mnie, ani w tym stanie. Moge brac bezrobocie bez problemu, ale otrzymalam telefon z propozycja do sklepu z bizuteria, gdzie bede mogla zarobic 3 razy wiecej niz poprzednio. Prosze Was wiec Swieci Archanieli o pomoc wiem ze to nowe miasto jest jak skarb jak perla nad oceanem, jest bardzo aktywne i powinnam to przyjac z podziekowaniem ze bede mogla tam mieszkac i pracowac. Miasto jak marzenie, ocean, ale jest tam tez polska restauracja przez polakow prowadzona, to bede mogla jesc bigos kiedy tylko bede chciala, restauracji tysiace. Miliony turystow odwiedza to miasto. Miasto ktore nie dyskryminuje katolickiej Telewizji jest program dostepny w kazdym hotelu. Nie wiem jak bedzie ale jakos bedzie z Jezusem nigdy sie nie przegra ale wygra.
 Elżbieta: 13.04.2011, 12:25
 Pozwól cieszyć sie zwykłymi rzeczami i czuc radość, że jest prawdziwa miłość
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] (21) [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

Treść

Nowości

św. Albinśw. Albin

Modlitwa do św. AlbinaModlitwa do św. Albina

Rachunek sumienia dla dzieciRachunek sumienia dla dzieci

Droga Krzyżowa CierpiącychDroga Krzyżowa Cierpiących

Rodzice w ogóle nie rozumieją co czujęRodzice w ogóle nie rozumieją co czuję

Nie ma lepszego lekarstwa na miłość własną niż własne dzieckoNie ma lepszego lekarstwa na miłość własną niż własne dziecko

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej